Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tanulásszervezés II/1. A tanulásszervezés komplexitása és kategorizálása, egyéni munka, páros munka

445 views

Published on

PEDB-510 Informatika az oktatásban 2. KAZY 409 Hetente ekkor: 13:00, csütörtök 2013.03.14. cs és 2013.05.17. p között kivéve az 2013.03.28. cs 13:00

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Tanulásszervezés II/1. A tanulásszervezés komplexitása és kategorizálása, egyéni munka, páros munka

 1. 1. Tanulásszervezés II/1.A tanulásszervezés komplexitásaés kategorizálása, egyéni munka, páros munka Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet PEDB-510 Informatika az oktatásban 2. pedagógia BA, oktatási asszisztens 2013. március 14.
 2. 2. Információáramlásinformációs társadalom - nyitott iskolai környezetIKT - információs és kommunikációs folyamatjelentős megváltozása információmenedzsment, információfüggőség online kapcsolódás, mobil internetmédiaműveltség, digitális tolltartó, elérhetőtechnológia
 3. 3. Információáramlásnyitott osztályterem: hálózati kapcsolatok segítségével acsoporton belül, illetve a csoport és a környezet kapcsolatábólkialakuló információáramlás példája
 4. 4. Információáramláshálózati kapcsolat osztályterme - belső és külső kapcsolatokegybefonódása
 5. 5. Információáramlás egyéni munkaegyéni munka páros munkapáros munka csoportmunkacsoportmunka hálózati munkafrontális munka frontális munka átalakuló információáramlás és kommunikáció a tanulásszervezési formákban tanulásszervezési formák kibővülése
 6. 6. Az egyéni munkaaz egyéni feladat vállalt, vagy kapott, a tanuló egyedül dolgozika tanulási feladat és folyamat szabályozásának forrása lehet atanuló, másik tanuló (pl. projekt), vagy a tanárIKT átmogatás a tanuló feladatmegoldási folyamatában: források gyűjtése, megosztása, kategorizálása és a felhasználás alapján közvetett minősítése tanulási folyamat átláthatóságának és reprodukálhatóságának biztosítása a tanulási folyamat szabályozásának biztosítása személyes tanulási környezet kialakítása a produktumok ePotfólió jellegű rendszerezése
 7. 7. Az egyéni munka
 8. 8. A páros munkakét személy együttműködése kapott vagy vállalt feladatmegoldására: tanuló-tanuló, tanár-tanuló azonos megoldási potenciál, különböző megoldási potenciála két személynek nem szükséges az együttműködés teljesidőtartama alatt térben és időben együtt lennie nem cél, hanem adott kommunikációs helyzet
 9. 9. A páros munkaforrások gyűjtése és források megosztása a pár másik tagjával, illetve apáros munkát szemlélő, értékelő személyekkel;a tanulási feladatok megoldása során az átláthatóság és areprodukálhatóság biztosítása nem csak a produktum, hanem afolyamat jelentős részéretanulási feladatmegoldás és ezen keresztül a tanulási folyamatfolytonosságának és követhetőségének biztosítása (tér ésidőfüggetlenség)a tanulási folyamat egyéni ütemezésének biztosításaa tanulási feladatok megoldásával előállított közös produktumok egyéniePortfólióba illesztésea tanulási tevékenység nyomon követésével és átláthatóságával, illetvenaplózásával felkészülés arra, hogy a pár tanulásszervezési formát vált
 10. 10. A páros munka
 11. 11. prezentáció: slideshare.net/ollejanospodcast: youtube.com/user/ollejanospodcastblog.ollejanos.hutwitter: #pedb510 Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet

×