Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

eDelphi-prosessi neljässä vaiheessa

136 views

Published on

Delfoi-työpaja 19.10.2018 Xamk/Mikkeli

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

eDelphi-prosessi neljässä vaiheessa

 1. 1. eDelphi-prosessi: Argumentatiivinen Delfoi OSAT 1-4: Youtube/eDelphin etusivu: ohjeet, manageriohjeet http://bit.ly/2RBLiz4 Antti Kauppi & Hannu Linturi www.metodix.fi
 2. 2. Oppi- laitokset Koulutus, opetus, oppim inen Tulevaisuuksientutkimus Delfoi-metodi (skenaariot) Verkko ja verkostot (murros) Soft systems method- ogy Laurea HaagaHelia Helsingin yliopisto (Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia) Helsingin kaupunki Otavan Opisto Otavan Opiston Osuuskunta Turun yliopisto (Tulevaisuuden tutkimuskeskus) Metodix Internetix Campus: nettikoulut Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry Metodix Oy
 3. 3. Metodix Oy FUTURE RESEARCH METHODS 1. Määrällinen (ennustettava) ja laadullinen ennakointi (epäjatkuvuus) 2. Delfoi-variaatiot: kierros-Delfoi vs. Real-Time Delphi 3. Skenaariot Delfoi-prosessin tuloksena (taulukko/cluster) 4. Systeemiajattelu: ilmiö, osat ja relaatiot (SSM) 5. Tulevaisuuskartta (monet tulevaisuudet - futuribles) 6. Strateginen valmistelu ja päätöksenteko THE MILLENNIUM PROJECT http://107.22.164.43/millennium/FRM-V3.html
 4. 4. DELFOI-MENETELMÄ ”Delfoi-tekniikkaa voi luonnehtia ryhmän kommunikaatioprosessin strukturointimenetelmäksi, jonka tarkoituksena on auttaa yksilöiden muodostamaa ryhmää kokonaisuutena käsittelemään mutkikasta ongelmaa”. (Turoff) 1. Delfoi-menetelmällä on kolme keskeistä piirrettä: (a) panelistien asiantuntijuus ja (b) tunnistamattomuus eli anonymiteetti sekä (c) argumenttien iteraatio eli palaute 2. Menetelmään kuuluu että ... ● asiantuntijat voivat vapaasti muuttaa kannanottojaan (usein asiantuntijan on vaikea luopua kannanotostaan, jos se on tehty julkisesti), ● voimakkaat mielipidejohtajat eivät voi vaikuttaa asiantuntijaryhmän yleiseen mielipiteen muodostukseen, ● uusia ideoita, argumentteja ja ratkaisuja voivat esittää myös sellaiset asiantuntijat, joilla ei ole korkeaa statusta organisaatiossa, ja ● hyviä ideoita, argumentteja ja ratkaisuja voidaan koota yhteiseen käsittelyyn mahdollisimman monipuolisesti monen erilaisen asiantuntijuuden kautta 3. Menetelmän avulla voidaan ○ kartoittaa ilmiön, julkisen instituution tai organisaation toimintaympäristöä ja sen muutosta ○ löytää potentiaalisia tulevaisuuksia sekä niihin sisältyviä uhkia ja mahdollisuuksia, ○ muotoilla instituutioiden ja organisaatioiden strategioita, tavoitteita ja toimintaohjelmia, ○ tuottaa tietoa ja näkökulmia päätöksenteon tueksi sekä yksityisellä että julkisella sektorilla ○ piirtää tulevaisuuskarttaa tutkittavasta ilmiöstä ○ rakentaa tulevaisuusskenaarioita
 5. 5. ILMIÖ ORGANISAATIO INSTITUUTIO PANEELI MANAGERI KYSELY OSAT 1-4: Youtube/eDelphin etusivu: ohjeet, manageriohjeet http://bit.ly/2RBLiz4 tulevaisuus
 6. 6. 1. PANEELI - paneelin luonti ja muokkaus - kyselyn luonti ja muokkaus - kysymysten luonti ja muokkaus - paneelin etusivu - paneelin materiaalit - paneelin tiedotus 2. PANELISTIT - paneelin rakenne: asiantuntijat ja asianosaiset - panelistien rekrytointi - panelistien informointi - panelistien ryhmittely - panelistien ominaisuudet 3. KIERROSTELU - kutsuminen - vastaamisen seuranta - motivointi ja informointi - kohdeviestintä - kommentointi ja argumentointi - dialogi ja oppiminen - paneelin muokkaus - kierrostaminen: uudet kysymykset 4. ANALYSOINTI - paneelin ositukset ja vertailut - aineiston raportointi: suora (pdf) ja muokattava versio (G-dokumentti) - taulukkomuotoinen vienti (G-taulukko) - taulukkoaineiston jatkoanalyysit (klusterointi) KYSELY PANEELI MANAGEROINTI RAPORTOINTI DELFOI-PROSESSIN VAIHEET Metodix Oy
 7. 7. 4. TULOSYMPÄRISTÖ Kyselykierroksen tai -kierrosten tulosten analysointi, esittäminen ja raportointi. 3. VUOROVAIKUTUSYMPÄRISTÖ Kyselykierroksen tai -kierrosten toteutus, paneelin managerointi ja kommunikointi panelistien kanssa 2. PANELISTIYMPÄRISTÖ Asiantuntijamatriisin määrittäminen, panelistien ryhmittely ja eksperttien rekrytointi, motivointi ja informointi. 1. PANEELIYMPÄRISTÖ Paneelin, kyselyiden ja verkkotyöympäristön luominen, muokkaus ja viimeistely. eDELPHI.ORG: neljä vaihetta Metodix Oy eDELPHI.ORG-PROSESSIN VAIHEET
 8. 8. Metodix Oy Perustetaan paneeli ja siihen tulevaisuuskysely(itä) sekä tutkimusilmiötä taustoittava ja Delfoi-prosessia aikatauluttava dokumenttiympäristö. 25 ● ilmiön määritys (tilaus) ● tietoperusta (tiedonkeruu) ● avainasiantuntijat (haastattelut) ● kontekstointi ● muotoilu Määritellään tarkasteltavan ilmiön asiantuntijuuksiin ja osaisuuksiin perustuva matriisi ja valitaan sen mukaisesti panelistit. 25 ● asiantuntijuuksien luokittelu ● asianosaisuuksien (intressien) luokittelu ● panelistien valinta ● panelistien informointi ja motivointi Delfoi-kierroksen käynnistäminen, seuranta, viestintä ja managerointi, joka tähtää vuorovaikutukselliseen oppimiseen. 25 ● panelistien kutsu ● vastausten seuranta ● motivoiva ja palveleva aktiiviviestintä ● jatkokysymysten poiminta ja äänestyttäminen Delfoi-kierrosten tulosten analyysi ja analyysien jalostaminen esityksiksi, raporteiksi ja julkaisuiksi. 25 ● osaryhmäanalyysi ● kvantitatiivinen analyysi (G sheet, klusterointi) ● kvalitatiivinen analyysi (skenaariot) ● raportointi (G docs) ● julkaisu (Metodix) eDELPHI.ORG-PROSESSIN TYÖOSUUDET
 9. 9. 04 W13 W14 W15 W16 03 W9 W10 W11 W12 02 W5 W6 W7 W8 01 W1 W2 W3 W4 Paneeli ja kyselyt Panelistit ja asiantuntijamatriisi Analyysit Esitykset ja raportit Delfoi-kierrokset Delfoi-prosessi eDELPHI-PROSESSIN AIKATAULUMALLI Metodix Oy
 10. 10. tutkimus- ongelma tutkija(ryhmä) kysely Delfoi- kierros 2-4 asiantuntija- paneeli Delfoi- kierros 1 raportit analyysi tilaus rekrytointi vastaaminen kommentointi argumentointi dialogi oppiminen managerointi Metodix Oy julkaiseminen
 11. 11. TIME 2023 2028 20332018 megatrend weak signal IDEAS, GOALS, MINDSET, ... driving force wild card OBSERVATIONS, ACTIVITY, ... trend CULTURENATURE EXOSOMATIC INFORMATION FLOW? FUTURIBLESSCENARIOS (driver) black swan
 12. 12. eDELPHI 1: PANEELI JA KYSELY 1 2 3 4 PANEELIYMPÄRISTÖN RAKENTAMINEN 1. Paneelin luonti 2. Paneelin muokkaus 3. Kyselyn ja kysymysten luonti ja muokkaus 4. Paneelin materiaalit ja tiedotus
 13. 13. Metodix Oy Paneelin perustaminen ja asetukset, asetusten muokkaus 5 ● paneelin luominen ● paneelin asetusten määrittely ● paneelin asetusten muokkaus: tilat Kyselyn tai kyselyiden laatiminen ja muokkaus yhdellä tai useammalla Delfoi-kierroksella 75 ● kyselyn perustaminen ● kysymysten luonti ja muokkaus ● uusien kysymysten rakentaminen Taustadokumenttien luonti tai tuonti Google Drivesta, kuvien tuominen Drivestä paneeliin. 10 ● materiaalien luonti; tutkimusilmiö ● materiaalien tuonti Google drivestä ● kuvien tuonti Google drivestä Tiedotteiden luonti ja muokkaus eDelphissä 10 ● tiedotteen luonti: panelistien esittely ● Delfoi-prosessin aikataulu ● Delfoi-menetelmän kuvaus
 14. 14. DISRUPTIIVINEN TEESI: BLOCKCHAIN (OTSIKKO) The Blockchain Will Do to Banks and Law Firms What the Internet Did to Media. (TEESI) Even years into the deployment of the internet, many believed that it was still a fad. Of course, the internet has since become a major influence on our lives, from how we buy goods and services, to the ways we socialize with friends, to the Arab Spring, to the 2016 U.S. presidential election. Yet, in the 1990s, the mainstream press scoffed when Nicholas Negroponte predicted that most of us would soon be reading our news online rather than from a newspaper. Fast forward two decades: Will we soon be seeing a similar impact from cryptocurrencies and blockchains? There are certainly many parallels. Like the internet, cryptocurrencies such as Bitcoin are driven by advances in core technologies along with a new, open architecture — the Bitcoin blockchain. Like the internet, this technology is designed to be decentralized, with “layers,” where each layer is defined by an interoperable open protocol on top of which companies, as well as individuals, can build products and services. Like the internet, in the early stages of development there are many competing technologies, so it’s important to specify which blockchain you’re talking about. And, like the internet, blockchain technology is strongest when everyone is using the same network, so in the future we might all be talking about “the” blockchain. HBR: Joichi Ito, Neha Narula, Robleh Ali http://bit.ly/2lHhoxb (SELITE)
 15. 15. Hyvän tulevaisuusväitteen ominaisuuksia • hyvä teesi on selkeä, lyhyehkö, yksiselitteinen, täsmennetty, havainnollistava esimerkki (Yrjö Myllylä) • hyvin perusteltu esitys/näkemys tulevaisuudesta (YM) • teesissä pitää varoa itsestäänselvyyksiä, joihin ei löydy mielipidevaihtelua (Osmo Kuusi) • teesillä pitää olla nykyisyyspohja (OK) • teesi on objektiivisesti varteenotettava, kausaalisesti relevantti ja riippumaton todistuksesta (Anita Rubin) • hyvään teesiin tarvitaan muoto ja koskettava sisältö (AR) • teesi inspiroi, haastaa mielikuvittelemaan, johtaa dialogeihin ja sitä kautta uuden tiedon muodostukseen (Hannu Linturi) • teesi avaa epäjatkuvuuksia ja jakaa paneelia (HL) Katso Petri Tapion pajaesitys http://edelfoi.ning.com/video/video/show?id=1571427%3AVideo%3A2412 Delfoi-kehittäjäyhteisö http://edelfoi.ning.com
 16. 16. Kiinnostava sisältö Teesinelikenttä Ei kiinnostava Muodollisesti pätevä Muodollisesti epäpätevä Kiinnostava mutta muodollisesti muokattava Hyvä teesi Toivoton teesi Muodollisesti pätevä, mutta muokattava Jännä m utta vähän häm ärä ajatus,enpä ole tullut ajatelleeksi! N apakka teesi m utta ilm an yllätyksen tuom aa energiaa! Kamalan ihana tai kurja tulevaisuus, jota ei vielä ole, mutta voisi olla! Kysymys tarjoaa yhdenoikean vastauksen!
 17. 17. TEESI- ARVIOINTI MUOTO 1 MUOTO 2 MUOTO 3 MUOTO 4 MUOTO 5 MUOTO 6 MUOTO 7 SISÄLTÖ 7 --- ei sisällä väitettä +++ tunteita herättävä teesi -- tulkinnan varainen +++ tunteita herättävä teesi - tulkinnallinen kaksoisväite +++ tunteita herättävä teesi +- selite dominoi teesiä +++ tunteita herättävä teesi + vakioidut käsitteet +++ tunteita herättävä teesi ++ indikatiivi- väite +++ tunteita herättävä teesi +++ yhden lauseen väite +++ tunteita herättävä teesi SISÄLTÖ 6 --- ei sisällä väitettä ++ paradig- maattinen teesi -- tulkinnan varainen ++ paradig- maattinen teesi - tulkinnallinen kaksoisväite ++ paradig- maattinen teesi +- selite dominoi teesiä ++ paradig- maattinen teesi + vakioidut käsitteet ++ paradig- maattinen teesi ++ indikatiivi- väite ++ paradig- maattinen teesi +++ yhden lauseen väite ++ paradig- maattinen teesi SISÄLTÖ 5 --- ei sisällä väitettä + asiantuntijoita jakava väite -- tulkinnan varainen + asiantuntijoita jakava väite - tulkinnallinen kaksoisväite + asiantuntijoita jakava väite +- selite dominoi teesiä + asiantuntijoita jakava väite + vakioidut käsitteet + asiantuntijoita jakava väite ++ indikatiivi- väite + asiantuntijoita jakava väite +++ yhden lauseen väite + asiantuntijoita jakava väite SISÄLTÖ 4 --- ei sisällä väitettä +- t-horisontti puuttuu -- tulkinnan varainen +- t-horisontti puuttuu - tulkinnallinen kaksoisväite +- t-horisontti puuttuu +- selite dominoi teesiä +- t-horisontti puuttuu + vakioidut käsitteet +- t-horisontti puuttuu ++ indikatiivi- väite +- t-horisontti puuttuu +++ yhden lauseen väite +- t-horisontti puuttuu SISÄLTÖ 3 --- ei sisällä väitettä - väite ei osu ilmiön ytimeen -- tulkinnan varainen - väite ei osu ilmiön ytimeen - tulkinnallinen kaksoisväite - väite ei osu ilmiön ytimeen +- selite dominoi teesiä - väite ei osu ilmiön ytimeen + vakioidut käsitteet - väite ei osu ilmiön ytimeen ++ indikatiivi- väite - väite ei osu ilmiön ytimeen +++ yhden lauseen väite - väite ei osu ilmiön ytimeen SISÄLTÖ 2 --- ei sisällä väitettä -- väite ei erottele -- tulkinnan varainen -- väite ei erottele - tulkinnallinen kaksoisväite -- väite ei erottele +- selite dominoi teesiä -- väite ei erottele + vakioidut käsitteet -- väite ei erottele ++ indikatiivi- väite -- väite ei erottele +++ yhden lauseen väite -- väite ei erottele SISÄLTÖ 1 --- ei sisällä väitettä --- ei selkeää -- tulkinnan varainen --- ei selkeää - tulkinnallinen kaksoisväite +- selite dominoi teesiä + vakioidut käsitteet --- ei selkeää ++ indikatiivi- väite --- ei selkeää +++ yhden lauseen väite TEESIKRITEERISTÖ (Hannu Linturi 18.11.2015)
 18. 18. BlockWaste https://www.edelphi.org/blockwaste/ KYSYMYSTYYPPEJÄ
 19. 19. eDELPHI, VIDEO-OHJE VAIHE 1: PANEELI JA KYSELY Metodix Oy Paneelin ja kyselyn luominen https://youtu.be/AOzV6RLRu-I
 20. 20. eDELPHI 2: ASIANTUNTIJAPANEELI 1 2 3 4 PANELISTIEN VALINTA JA KÄSITTELY 1. Panelistien kutsuminen 2. Paneelin rakenne 3. Panelistin asemointi 4. Panelistien ryhmittely
 21. 21. Huomioitavaa panelistien valinnassa ● Delfoi-tutkimus elää ja kuolee panelistiensa mukana. ● Panelistien motivoituminen, sitoutuminen ja heidän vastaustensa ja kommenttiensa laatu on tutkimuksen onnistumisessa tärkeimpiä tekijöitä. ● Panelistit eivät ole tutkimuksen kohderyhmä, vaan tarkasti valittuja asiantuntijoita, jotka antavat arvokkaan asiantuntemuksensa tutkimuksen käyttöön. ● Panelistien laatu on tärkeämpää kuin panelistien määrä. ● Tutkimuksen luotettavuus edellyttää, että panelistien tulee kattaa asiantuntemukseltaan ja näkemykseltään monipuolisesti tutkittava ilmiö. ● Tutkittavassa ilmiössä sisällä olevan sisäpaneelin lisäksi on usein hyödyllistä valita ja kutsua vastaamaan myös ulkopaneeli.
 22. 22. Hyvän panelistin ominaisuuksia • henkilön kokemus ja ammatilliset tiedot ja taidot, • ennustamiskyky, mielikuvitus ja luovuus, • kyky nähdä malleja siellä, missä muut näkevät vain satunnaisia elementtejä, • dialogiset taidot ja motiivit, • muiden asiantuntijoiden mielipiteet ko. henkilöstä (Kuusi 2001, Palsio 1984) Katso https://metodix.fi/2014/05/19/kuusi-delfoi-metodi/
 23. 23. MATRIISI A. ASIANTUNTIJUUS (ekspertti, spesialisti) B. ASIANOSAISUUS (intressi) ASIANTUNTIJAMATRIISI
 24. 24. Metodix Oy Asiantuntijamatriisin määrittely: asiantuntijuus ja asianosaisuus 10 ● asiantuntijoiden ryhmittely ● intressiryhmien ryhmittely ● matriisin luonti Panelistien valinta ja motivointi laaditun matriisiluokittelun pohjalta. 70 ● panelistien haku ja valinta ● yhteydenotto panelisteihin ● informaation jako ja motivointi Panelistien kutsuminen ja tutkimuksen tehtävän ja tarkoituksen kommunikointi. 10 ● panelistien kutsuminen ● tutkimusilmiön ja tutkimustehtävän kuvaus Panelistien ja muiden osallistujien statuksen määritys ja ryhmittely. 10 ● panelistien matriisimääritys ja kysely ● ryhmitysten laatiminen ja panelistien luokittelu
 25. 25. Esimerkkimatriisi ympäristöpaneelista (Petri Tapio 2015)
 26. 26. DELFOI-KEHITTÄJÄYHTEISÖ http://edelfoi.ning.com A. Aineistot: ryhmät, blogit, videot, ohjeet, tuki, verkosto B. Delfoi-pajat ja koulutus http://edelfoi.ning.com/group/delf oikoulutus C. Manageriohjeet http://edelfoi.ning.com/group/delf oi-manageri D. Mallit http://edelfoi.ning.com/group/malli t E. Tutkimuksia ja raportteja
 27. 27. eDELPHI VIDEO-OHJE 1: PANEELI JA KYSELY Metodix Oy VIDEO TULOSSA!
 28. 28. eDELPHI 3: MANAGEROINTI 1 2 3 4 DELFOI-KIERROKSEN MANAGEROINTI 1. Vastaamisen seuranta 2. “Väliaikatulosten” tarkastelu 3. Kohdennettu viestintä 4. “Toinen” kierros
 29. 29. Metodix Oy Informatiivinen ja aktiivinen kommunikointi paneelin ja sen alaryhmien (kohdeviestintä) kanssa. 35 ● uusintakutsut ● kohdennetut viestit ● väliaikatulokset ● erityistäminen Kyselykohtainen vastausten seuranta ja analysointi viestinnän ja analyysin tarpeisiin. 15 ● päivä- ja kyselykohtainen seuranta ● lokien taulukointi ● paneelin osaryhmien tarkastelu Kertyneiden tulosten ennakoiva tarkastelu ja kuumien kysymysten poiminta mm. ”liikennevalojen” avulla. 15 ● jakaumien tarkastelu ● kommentoinnin ja argumentoinnin tarkastelu ● luokittelu: ratkaisu, dialogi ja kiista Uusien aihioiden tunnistaminen kommenteista ja niiden muotoilu uusiksi kysymyksiksi ja kyselyiksi. 35 ● kiinnostavien jatkokysymysten poiminta ● toisen kierroksen kysymysten ja kyselyjen laadinta
 30. 30. Seitsemän dramaturgiaa 1. yksi matriisiperustainen paneeli, ryhmittelyt ja roolit (perusmalli) 2. keskenään kilpailevat osapaneelit (Oppimisen tulevaisuus 2030) 3. kumuloituvat ja kehittyvät paneelit (barometrit) 4. erikoistuneet osapaneelit (Amm. opettajan osaaminen/Aila Paaso) 5. eriytyvät ja yhtyvät prosessit (Osaamisen ennakointifoorumi) 6. managerin osallistumisen turbovaihde (managerointi, kysely/kommentointi/dialogi, avaaminen/sulkeminen/järjestäminen) 7. pisteliäiden osallistujien käyttö (katalyytti/paarma)
 31. 31. PANELISTIKONTAKTI PANELISTIOSALLISTUMINEN “DRAMATURGIA” KOMMUNIKOINTI TIEDOTUS B-käyrä A-käyrä C-käyrä
 32. 32. MANAGERIN MAHTITAITOJA • oivaltava ongelmanlöytäjä • tarkka tutkimuseetikko • kova konsultoija • paneutunut paneelinrakentaja • sitkeä sitouttaja • deduktiivinen dramaturgi • varioiva viestijä • sinnikäs systemoija • aavistava analyytikko • taitava tulkitsija ... Orkesterinjohtajametafora: ei yhtään omaa säveltä, mutta mahtava partituurin hallinta ja nerokas tulkinta siitä, soittajia inspiroiva ja motivoiva lähestymistapa sekä kyky saada monen soittimen ja taiturin orkesteri soimaan ainutkertaisesti, rikkaasti ja moniäänisesti hyödyntäen sekä harmoniaa että dissonanssia.
 33. 33. eDELPHI VIDEO-OHJE 3: MANAGEROINTI Metodix Oy VIDEO TULOSSA!
 34. 34. eDELPHI 4: ANALYSOINTI JA RAPORTOINTI 1 2 3 4 DELFOI-TULOSTEN ANALYSOINTI JA RAPORTOINTI 1. Kyselyn raportointi ja vienti 2. Panelistiryhmien vertailu 3. Jatkoanalysoitava taulukko 4. Muokattava raportti
 35. 35. eDELPHI VIDEO-OHJE 4: ANALYYSIT & RAPORTIT Metodix Oy VIDEO TULOSSA!
 36. 36. Metodix Oy Paneelikierrosten kysymyskohtaiset perusanalyysit (tulevaisuustila) osapaneeleittain. 25 ● kysymyskohtaiset kokonaistulokset (tila-analyysi) ● osapaneelien vertailu Aineiston kvalitatiivinen analyysi, joka perustuu sisällönanalyysiin sekä optiona skenaarioihin. 50 ● sisällönanalyysi ● luokittelut ● tulevaisuus- taulukointi ● skenaariot Kvantitatiivinen analyysi on vaihtoehto laadulliselle analyysille. Molemmissa on mahdollista päätyä skenaarioihin. 50 ● jakaumat ● taulukointi (Google sheet) ● tunnusluvut ● klusterointi ● skenaariot Raportteja ovat tuloksia taustoittaen esittelevä tutkimusraportti, tuloksia tiivistävä esitys sekä ISBN-luokiteltu julkaisu. 25 ● raportti (Google docs) ● esitys (Google slides) ● julkaisu (Metodix)
 37. 37. eDELPHI 5:LiveDelphi 1 2 3 4 LiveDelphi 1. Mobiilisovellus (Android, Apple) 2. Äänestys ja kommentointi 3. Vaikuttaminen, muutos ja tulos 4. Analyysi: nelikenttä ja skenaariot
 38. 38. 1. PANEELI (1) Tausta-aineisto (2) informointi (3) Kysely(t) (4) Kysymykset 2. PANELISTIT (1) Asiantuntijaluokat (2) Intressiluokat (3) Panelistit (4) Kiinnittäminen (orientointi) 3. KIERROSTELU (1) Kutsuminen (2) Seuranta (3) Aktiiviviestintä (kohdentaminen) (4) Jatkokysymykset 4. ANALYYSI, ESITYS, RAPORTTI (1) Analyysit (2) Tutkimusraportti (3) Esitys tilaajalle (4) Julkaisuoptio: Metodixin Delfoi-sarja NÄYTTÖ NÄYTTÖ NÄYTTÖ NÄYTTÖ eDELPHI-PROSESSIN ARVIOINTI by Metodix Metodix Oy
 39. 39. de- regu- laatio virtu- aali- suus AR robo- tiikka liik.- kuol. ilma- liik. hyb- org kapo- taasi MaaS seka-sorto kau- punki- “valtiot” alusta- talous keski- luokka turval- lisuus tehdas perus- tulo drone mind- set eko- teho ener-g ia kierto- ener- gia kimppa auto- pilot yh- teisö- auto block- chain uus- jako sote- uud. 3D verkko- kauppa Tal- sinki hyper - loop “ma- mu” antic. log. dig. id design- hallinto in- sourc- ing JAKA- MIS- TAL. koillis- kaap. mod. kevyt- tutk. skep- tisis- mi big opend ata PITKÄ- IKÄIST . YKSI- LÖIST. AU- TO- MAA- TIO kone- oppi deep learn. maa- liik. vesi- liik. varas- tointi posti lento- matk. rata- liik. meri- rahti ajo- neuvo- kauppa ILM. MUUT OS KAU- PUN- GIST. out- come- ekon. PAL- VELU- VALT. TE- KO- ÄLY GLO- BA- LIS. DIGI- TAA- LIST. Dynamo-pilotti (liikenne ja logistiikka)
 40. 40. Jakaumat Muutokset Argumentit Dialogit Teesit kolmessa tilassa: kiista, dialogi, ratkaisu Tulevaisuuskartta todennäköisestä ja toivottavasta tulevaisuudesta Skaalautuvat paneelit Erot asiantuntija- ja intressiryhmittäin Dynaaminen tulevaisuuskartan topografia Nousevat ja laskevat tulevaisuudet Toiminnan kehittäminen (koulut, instituutiot) Meta-analyysit Teesit kolmessa tilassa: kiista, dialogi, ratkaisu Perustellut todennäköiset ja toivottavat tulevaisuudet Osallistavat ja laajenevat prosessit Opetus- suunnitelmien uudistaminen Parhaat argumentit vahvistuvat Kiistoista dialogiin ja dialogeista ratkaisuihin Koeporaukset Kuumat teemat paljastuvat Datalaatua syventämään ja jalostamaan
 41. 41. research problem research (group) questionnaire Delphi rounds 2-4 expert panel Delphi round 1 reports analysis orderinquiry recruitment responding argumentation discourse dialog learning facilitation Metodix Oy publishing

×