Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La tragèdia grega

La tragèdia a Grècia

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

La tragèdia grega

 1. 1. LA TRAGÈDIA GREGA <ul><li>INTRODUCCIÓ </li></ul><ul><li>El teatre és el gènere de la πόλις i té una gran importància sobretot al s. VaC a Atenes. </li></ul><ul><li>Crea una interacció entre l’obra i el públic, fa que reaccioni. </li></ul><ul><li>Exemple: Els Perses d’Èsquil </li></ul><ul><li>El públic està content perquè l’obra descriu la ciutat d’Atenes amb grans adjectius davant la mare del rei persa, Xerxes. </li></ul><ul><li>Hem de tenir en </li></ul><ul><li>compte que el teatre </li></ul><ul><li>és un ritual religiós en honor a Dionís i per tant no només és un espectacle. </li></ul>
 2. 2. ORÍGENS DEL TEATRE <ul><li>L’origen el trobem a les Festes Dionisíaques, aquestes són 3: </li></ul><ul><li>Les Lenees (gener- febrer). </li></ul><ul><li>Les Rurals (desembre). </li></ul><ul><li>Les Grans Dionisíaques urbanes (primavera). </li></ul>
 3. 3. ORÍGENS DEL TEATRE <ul><li>DIFERENTS VERSIONS: </li></ul><ul><li>1) Aristòtil diu que la tragèdia prové del ditirambe (himnes en honor a Dionís). Arriba un moment en que el ditirambe es separa dels altres i hi ha un diàleg, d’aquest diàleg sorgeix la tragèdia. </li></ul><ul><li>2 ) El tirà Pisístrat l’any 534aC va instituir concursos literaris de tetralogies, 3 tragèdies + 1 drama satíric), durant les Lenees i d’aquesta manera es consagrà el gènere tràgic. </li></ul>
 4. 4. LES GRANS DIONÍSIES <ul><li>Són les festes més importants en honor a Dionís a partir del segle VaC. Hi assistia molta gent i duraven 6 dies: </li></ul><ul><li>Presentació dels autors i dels actors de les obres. </li></ul><ul><li>b) Processó cantant himnes en honor a Dionís. </li></ul><ul><li>c) Presentació del tresor d’Atenes. </li></ul><ul><li>d) 2 dies dedicats al concurs de ditirambes (nens i adults) </li></ul><ul><li>e) 3 dies dedicats al concurs teatral: matí > tetralogia </li></ul><ul><li>tarda > comèdia. </li></ul><ul><li>f) Al final es proclamava el vencedor. </li></ul>
 5. 5. LA TRAGÈDIA <ul><li>ETIMOLOGIA </li></ul><ul><li>Dos versions: </li></ul><ul><li>Els grecs deien que TESPIS va ser el primer autor en representar un drama i que, com a premi, va obtenir un boc = τράγος en grec. Τράγο + ωδη (cant) > cant per obtenir un boc, animal sacrificat a les festes de Dionís, una clara relació. </li></ul><ul><li>2) Estudiosos més recents fan derivar la paraula de “τραγίζειν” = canvia de veu. Adoptar la veu de les cabres > fent referència als autors </li></ul>
 6. 6. IMPORTÀNCIA DEL MITE <ul><li>Els temes que tracten les tragèdies són, normalment, mitològics. </li></ul><ul><li>- Solen basar-se en els poemes èpics ( Ilíada i Odissea ). </li></ul><ul><li>Parlen de mites que els espectadors CONEIXEN i això permet introduir el motiu dramàtic. </li></ul><ul><li>- L’espectador sap com acabarà l’obra i es compadeix de l’heroi tràgic, l’acompanya en el seu patiment cap a la fatalitat. </li></ul>
 7. 7. ESTRUCTURA DE LA TRAGÈDIA <ul><li>PRÒLEG > diàleg introductori pronunciat per 2 actors o monòleg d’un actor . </li></ul><ul><li>2) PÀRODE > entrada del COR cantant, es situa a l’Orquestra, </li></ul><ul><li>3) EPISODIS > diàlegs entre actors o entre un actor i el corifeu. També hi apareixen els cants del cor des de l’Orquestra. </li></ul><ul><li>4) ÈXODE > cant de SORTIDA del cor. </li></ul>
 8. 8. PERSONATGES DE LA TRAGÈDIA <ul><li>COR > encapçalat pel CORIFEU, és qui parla directament amb el personatge. </li></ul><ul><li>Dos o tres actors , depenent de l’època. </li></ul><ul><li>3) Un d’aquests és el protagonista, qui fa d’heroi tràgic . </li></ul>
 9. 9. LES PARTS DEL TEATRE
 10. 10. LES PARTS DEL TEATRE
 11. 11. LES PARTS DEL TEATRE
 12. 12. AUTORS TRÀGICS <ul><li>ÈSQUIL </li></ul><ul><li>(525 – 456 aC) </li></ul><ul><li>Neix a Eleusis. </li></ul><ul><li>- Pensa que el dolor sempre té una recompensa positiva i aquesta ve recompensada per la justícia divina. </li></ul><ul><li>Conservem 7 obres COMPLETES: </li></ul><ul><li>Els Perses </li></ul><ul><li>Els Set contra Tebes </li></ul><ul><li>Les Suplicants </li></ul><ul><li>L’Orestíada </li></ul><ul><li>5. Prometeu encadenat </li></ul>
 13. 13. L’Orestíada i Prometeu encadenat
 14. 14. AUTORS TRÀGICS <ul><li>SÒFOCLES </li></ul><ul><li>(496 – 406 aC) </li></ul><ul><li>Neix a Colonos, contemporani i amic de Pèricles. </li></ul><ul><li>Introduir un 3er personatge al teatre. </li></ul><ul><li>Augmentar el nombre del cor ( de 12 a 15). </li></ul><ul><li>- Va abandonar les Trilogies per les tragèdies individuals. </li></ul><ul><li>“ l’única mesura de totes les coses és la divinitat i és aquesta qui administra justícia” </li></ul>
 15. 15. OBRES DE SÒFOCLES <ul><li>1. Electra </li></ul><ul><li>2. Èdip Rei </li></ul><ul><li>3. Èdip a Colonos </li></ul><ul><li>4. Antigona </li></ul><ul><li>5. Les dones dels tracis </li></ul><ul><li>6. Filoctetes </li></ul><ul><li>7. Els sàtirs rastrejadors </li></ul>
 16. 16. Electra i Èdip Rei
 17. 17. AUTORS TRÀGICS <ul><li>EURÍPIDES </li></ul><ul><li>(480 – 406 aC ) </li></ul><ul><li>Neix a Salamina i va ser deixeble dels sofistes. </li></ul><ul><li>D’aquí sorgeix la importància psicològica dels seus personatges i les reflexions dels personatges femenins, molt criticats en aquella època. </li></ul><ul><li>Personatges turmentats i pessimistes. </li></ul><ul><li>- Rebaixa la importància del cor. </li></ul><ul><li>Aprofita els mites per recordar les misèries i defectes dels homes. </li></ul><ul><li>- Escriu 92 obres i se’n conserven 18. </li></ul>
 18. 18. OBRES D’EURÍPIDES <ul><li>Medea </li></ul><ul><li>Heràcles el foll </li></ul><ul><li>Heràclides </li></ul><ul><li>Hipòlit </li></ul><ul><li>Ió </li></ul><ul><li>Ifigènia i l’Àulida </li></ul><ul><li>Orestes </li></ul><ul><li>Les Fenícies </li></ul><ul><li>Andròmaca </li></ul><ul><li>Les Bacants </li></ul>

×