Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

M. Beblavy - Moze mat Slovensko 5% nezamestnanost?

172 views

Published on

Prezentácia zo seminára "Môže mať Slovensko 5%nú nezamestnanosť?

Published in: Economy & Finance
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

M. Beblavy - Moze mat Slovensko 5% nezamestnanost?

 1. 1. Miroslav Beblavý
 2. 2. Vývoj celkovej nezamestnanosti na Slovensku 1994-2015 0 5 10 15 20 25 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Zdroj: Štatistický úrad SR
 3. 3. Vývoj celkovej nezamestnanosti vo V4 1994-2015 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Czech Republic Hungary Poland Slovak Republic Zdroj: OECD
 4. 4. Vývoj krátkodobej nezamestnanosti (< 12 mesiacov) na Slovensku 1994-2015 Zdroj: Štatistický úrad SR 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 5. 5. Vývoj krátkodobej nezamestnanosti (< 12 mesiacov) vo V4 1993- 2014 Zdroj: OECD 0 2 4 6 8 10 12 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Czech Republic Hungary Poland Slovak Republic
 6. 6. Vývoj dlhodobej nezamestnanosti (> 1 rok) na Slovensku 1994-2015 Zdroj: Štatistický úrad SR 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 7. 7. Vývoj dlhodobej nezamestnanosti (> 1 rok) vo V4 1993-2014 Zdroj: OECD 0 2 4 6 8 10 12 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Czech Republic Hungary Poland Slovak Republic
 8. 8. Vývoj veľmi dlhodobej nezamestnanosti (> 2 roky) na Slovensku 1994-2015 Zdroj: Štatistický úrad SR 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 9. 9. Vzdelanostná štruktúra nezamestnaných na Slovensku (2015) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Základné Stredné odborné (učňovské) bez maturity Úplné stredné všeobecné Úplné stredné odborné (učňovské) s maturitou Úplné stredné odborné Vysokoškolské - 1. stupeň Vysokoškolské - 2. stupeň Vyššie odborné Vysokoškolské - 3. stupeň Zdroj: Štatistický úrad SR
 10. 10. Aký rast HDP je potrebný na pokles nezamestnanosti (1996-2015) Zdroj: Štatistický úrad SR -4.00 -2.00 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 11. 11. Záver • Prečo 5% nezamestnanosť – ambiciózne, ale iní to dokázali (ČR), dosiahnuteľné v horizonte 4 rokov pri vhodnom externom prostredí • Intenzita hospodárskeho rastu potrebná na tvorbu pracovných miest je nižšia ako v minulosti – dobrá aj zlá správa, dobrá pre možnosť zníženia nezamestnanosti • Ak má byť 5% nezamestnanosť, musí krátkodobá nezamestnanosť klesnúť o ďalšie 1, skôr až 2%. To vyžaduje oveľa lepšie fungovanie úradov práce, aby dokázali prepustených a absolventov umiestniť v horizonte týždňov, maximálne zopár mesiacov. Bratislava a západné Slovensko ukazujú, že to nefunguje dnes ani tým, kde je dynamický trh práce • Ak má byť 5% nezamestnanosť, dlhodobá nezamestnanosť môže byť nanajvýš 2-2,5%, teda o 2/3 nižšia ako dnes. To znamená popasovať sa so skupinou dlhodobo nezamestnaných ľudí so základným vzdelaním. To vyžaduje 2 veci: dotiahnuť motivácie zamestnávateľov aj nezamestnaných (daňové a odvodové bonusy + sociálne dávky a prechod do práce), ale aj oveľa intenzívnejšiu prácu s týmito nezamestnanými • Schopnosť pracovať s nezamestnanými bude teda kľúčová. Okrem zlepšenia fungovania úradov práce je tu aj možnosť zavedenia súťaže a outsourcovania týchto služieb. Hovorí sa o tom od roku 2006, zatiaľ bez reálneho výsledku.
 12. 12. Ďakujem za pozornosť Kontakt: miroslav_beblavy@nrsr.sk

×