Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Case: musch.fi

En presentation av resultatet från att Genero byggde en ny webbplats i Drupal åt www.musch.fi.
Nya musch.fi lanserades hösten 2010.
Genero började jobba med Musch strategi sommaren 2010 men vi har statistik från den gamla sidan från April 2010.
Vi har jämfört statistiken från då vi började med det vi har uppnått i januari.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Case: musch.fi

 1. 1. Presentation av resultat: www.musch.fi<br />Rasmus Östman<br />27.1.2011<br />Rasmus.ostman@genero.fi<br />www.genero.fi<br />
 2. 2. Nya musch.fi lanserades under hösten 2010.Målet var att få fler besökare, göra dem till kunder samt generera ökad varumärkeskännedom.<br />
 3. 3. Besökare till sidan ökat med 360%<br />
 4. 4. Besökarnas beteende<br />Avvisningsfrekvens, dvs. besökare som direkt lämnar sidan har minskat från 34 % till 22 %.<br />Genomsnittlig tid på hemsidan har ökat från 2:31 min till 3:42 min. <br />Sidor / besök ökat med ca. 50 % från 3.37 till 6.97.<br />
 5. 5. Förfrågningar ökat från 1-2/mån totalt till 25/månad enbart från kontaktformuläret<br />
 6. 6. Besökare från olika källor<br />246 %<br />525 %<br />237 %<br />5100 %<br />
 7. 7. Googlingar på ”brandet”<br />
 8. 8. Obs! detta case är enbart i startskedet……<br />
 9. 9. Tack<br />

×