Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Revision lesson ashgar belady +poem nahno laha fedaa

10,161 views

Published on

مراجعة

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Revision lesson ashgar belady +poem nahno laha fedaa

  1. 1. أولاً : :القراءة من درس (أشْ بجَاراررٌ مِي)نْ ب بِي)لادِي)ي)):- أقرأ ثم أجب: "يتُُوحككى أَارنَّ نَارخْ بلَارة قَارارلَارتْ ب يتَُارونْ بمً :َارار لِي)شَارجِي)رِي)ةِي) الزَّيتُتُووننِي) :"بَاريْ بنِي)ي وبَاريْ بنَاركِي) قَاررابَارة جُوذورُونَارار مُومْ بتَاردَارة فِي)ي أرْ بضِي) مِي)صْ برَار الطَّيِّبَارة ِي)،وونَارشَاررَاربُو مِي)نْ ب مَارارءِي) النِّيلِي) العَارذْ ببِي)" هارت من العباررة الساربقة : -1 معنى كلمة (العَارذْ ببِي))........ ................ ،مفرد (جُوذورُو)...................... -2 مضاد (الطَّيِّبَارة ِي))............................. ، جمع (شَارجِي)رِي)ةِي))..................... (ب)استخرج من العباررة الساربقة :- -1 كلمة بها تنوين :.............................. نوع التنوين ........................... -2 كلمة بها مد باللف : ......................... الحرف الممدود...................... -3 كلمة بها(أل) قمرية......................... ،و كلمة بها(أل) شمسية.................. -4 كلمة بها (سكون)..................... الحرف الساكن.............................. (ج)مار القرابة بين النخلة وِي)شَارجِي)رِي)ةِي) الزَّيتُتُووننِي) ؟ ................................................................................................................. ................................................................................................................. ........... (د)مارذا تعطي النخلة ؟ ................................................................................................................. ..... (د)حلل الكلمة التية إلى أصونات مِي)صْ برَار ....................../ ................... نَارخْ بلَارة ....................../ ................... / ................... 1
  2. 2. ثانيا:التعبير -: رتب كلمات كل سطر ، وكون جملة مفيدة - 1 . أ ) )مِصصْرَرَ – –يُزْرَرَ –ع - صععِصيددِص – في – النَّخْرَل ) ..................................................................................... ب)أَ –رْرَضِص – مِصنْرَ - الحَ –بِصيدبَ –ة-- الزَّيتُوننِص – شَ –جَ –رَ –ةُ – سَ –يدنَ –اءء ) ...................................................................................... ث الثُاا: الساليب والتراكيب : ضع ا سم ا شارة مناسب مكان ا لنقط قطن لونه أبيض.................... أنفار يجمعون القطن..................... ..................... فلحاان يتعاونان على زراعة الرض ..................... فتاتان تشاركان فى جمع القطن فلحاة تقدم الطعام لزوجها فى الحقل..................... عاملن من عمال مصنع النسيج..................... . تلميذ مهذب..................... 2
  3. 3. أكمل النشيد : ......................الحَةبِيبيببَةة حُاقُاوللهُاا .............................. ينَةزِيبيننُاها ................... على ........................... النِّيبل والتِّيبنُا .................... والقَةمْحُحُا ......................... هاَةولاؤُاهاا ................ ........................... دَةوَةاء ...................... عليبنا ........................ إليبنا نحن لها .................. ................. فِيبدااء أكمل ما ينلي: -1 معنى خصيببة .............................................، معنى ضفا ف ....................... -2 مضا د حبيببة ..............................................، مفرد حقولل.......................... -3 ما اسم النشيبدا ؟ ................................................................................................... -4 أ جب ب(نعم ) أو( ل) : -1 ينصب النيبل في البحر الحمر ( ) -2 يننبع النيبل من أثيبولبيبا ( ) -3 السكندارينة من محا فظا ت الولجه البحري( ) -4 نحن فدااء لمصر ( ) 3

×