Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
HÄMEENLINNAN 
YHTEISMARKKINOINTI 
YHTEISMARKKINOINNIN PERIAATTEET JA STRATEGIA 
POHJOLAN 
MYLLYN 
BRÄNDI 
04/1S2U/O1M4 
EN...
Y H T E I S M A R K K I N O I N T I 
JOUKKUEAJATTELU 
Paras alue (joukkue) voittaa 
RESURSSIT 
Yhdessä enemmän kuin yksin ...
TA U S TA A 
Hämeenlinnan alueella on käynnissä brändihanke, jolla haetaan lisää vetovoimaisuutta alueelle 
Kilpailuetuna ...
TAVO I T T E E T & K I L PA I L I J AT 
TAVOITTEET 
Numeraaliset 
Matkailutulojen kasvu 
Investointien kokonaisarvo 
Asuka...
A S I A K A S S E G M E N T I T 
- K E TÄ L Ä H D E TÄ Ä N TAVO I T T E L E M A A N - 
SEGMENTTI MUUTTAJAT MATKAILIJAT YRI...
T O I M I N TATA PA 
Strategia ja eurot ohjaavat 
Vuosittainen markkinointisuunnitelma ja –budjetti 
Keväällä ja syksyllä ...
O R G A N I S A AT I O , T O I M I N TATA PA , R O O L I T 
M A R K K I N O I N T I T A P A H T U U 
V E T O V O I M A T E...
A I K ATA U L U 2 0 1 4 - 2 0 1 5 
KUUKAUSI TEHTÄVÄT 
Elo-joulukuu Strategia ja suunnitelma 
Loka-tammikuu Resurssit 
Tamm...
R A H O I T U S 
YHTEISMARKKINOINNIN RAHOITUS MUODOSTUU SEURAAVASTI 
TOIMIJA SUMMA € 
Yritykset 200 000€ 
Kehitysyhtiö 150...
M A R K K I N O I N T I B U D J E T T I 
TOIMENPIDE KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN 
Mainostoimisto 50 000 € 
Hallinto 20 000 € ...
T O I M I N N A L L I N E N 
M A R K K I N T O I N T I S U U N N I T E L M A 
Oleellista on, että meillä on niin kiinnosta...
Y H T E I S M A R K K I N O I N T I PA K E T I T 
K U I N K A M U K A A N ? 
OMISTAJAJÄSEN JOUKKUEJÄSEN JOHTORYHMÄJÄSEN 
K...
YHTEYSTIEDOT 
OSKARI OIKARINEN 
+358 50 590 6605 
OSKARI.OIKARINEN@MYLLY.FI 
ITÄMERENKATU 1 – 00180 HELSINKI 
WWW.MYLLY.FI...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Yhteismarkkinointi Hämeenlinna 2015

408 views

Published on

Hämeenlinnan yhteismarkkinoinnin suunnitelmat.

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Yhteismarkkinointi Hämeenlinna 2015

 1. 1. HÄMEENLINNAN YHTEISMARKKINOINTI YHTEISMARKKINOINNIN PERIAATTEET JA STRATEGIA POHJOLAN MYLLYN BRÄNDI 04/1S2U/O1M4 EN REILUINTA MARKKINOINTIA JA MAINONTAA 1
 2. 2. Y H T E I S M A R K K I N O I N T I JOUKKUEAJATTELU Paras alue (joukkue) voittaa RESURSSIT Yhdessä enemmän kuin yksin YHTEINEN SUUNTA Yhteinen viesti kaikessa markkinoinnissa SYÖTTÖPELIÄ Alueen palveluketjun vahvistaminen BRÄNDIHYÖTY Jokainen yritys hyötyy yhteisestä panostuksesta LAATUTASO Kukaan ei halua olla joukkueen heikoin lenkki
 3. 3. TA U S TA A Hämeenlinnan alueella on käynnissä brändihanke, jolla haetaan lisää vetovoimaisuutta alueelle Kilpailuetuna hyvä sijoittuminen, HT-akseli è Suomi kasvukäytävä HHT-akseli Markkinointi tapahtuu brändityön yhteisellä sanomalla Sitoutuminen 3 vuodeksi, selkeä jatkomalli. Rahat käytetään markkinointiin, ei hallinnointiin Kilpailu asukkaista, työntekijöistä, investoinneista, yrityksistä, opiskelijoista ja matkailijoista kiihtyy Vähenevät resurssit koordinoitava tulevaisuudessa tehokkaammin ja yrityselämä sitoutettava vahvasti mukaan, vahva verkostomainen yhteistyö
 4. 4. TAVO I T T E E T & K I L PA I L I J AT TAVOITTEET Numeraaliset Matkailutulojen kasvu Investointien kokonaisarvo Asukasmäärän kasvu (muuttovoitto) Muut markkinoinnin mittarit Toiminnalliset Yhteistyön lisääminen yritysten ja julkishallinnon kesken sekä muiden Maakuntien matkailukeskittymien välillä Mielikuvalliset ennen > jälkeen Tylsä > Kiinnostava Kaukana > Lähellä KILPAILIJAT – MAANTIETEELLISESTI Asukasmarkkinoinnissa Kirkkonummi, Nurmijärvi, Tuusula, Järvenpää, Hyvinkää, Riihimäki ja Vantaa Matkailumarkkinoinnissa Helsinki ja kehyskunnat, Lahti, Porvoo, Tallinna ja Tampere
 5. 5. A S I A K A S S E G M E N T I T - K E TÄ L Ä H D E TÄ Ä N TAVO I T T E L E M A A N - SEGMENTTI MUUTTAJAT MATKAILIJAT YRITYKSET TAPAHTUMAT YRITYKSET SIJOITTUMINEN KUVAUS Suunnataan viestiä kohderyhmään kuuluvalle joukolle ja esitellään Hämeenlinnan alueen vahvuuksia asumispalveluissa ”Oikea kaupunki vs. Kehyskunta”. Palveluiden laajuus, rauhallisuus, perheystä-vällisyys sekä elävä ja kehittyvä ympäristö. Opiskelijat / HAMK Nostetaan esille Hämeenlinnan tapahtumia ja olemassa olevia destinaatioita. Nähtävyydet sekä historiallisuus, ruokakulttuuri. Luodaan uusia kiinnostavia tapahtumia joiden avulla tuodaan Hämeenlinnaa esille hyvänä päivämatkailukohteena. High end kokous ja ravintolapalvelut B2B – toimijoille. Yrityksen tilaisuuksien järjestäminen ja virkistyspäivien järjestäminen monipuolisessa ympäristössä. HHT-akselin sekä Hämeenlinna keskeisen sijoittumisen esiin tuominen mm. logistiikan helppouden vuoksi. Suurten kaupunkien läheisyys ja lyhyet välimatkat. AJANKOHTA 2015 Kevät ja syksy 2015 Kevät ja kesä 2015 Kevät ja syksy 2015 Kevät ja syksy DEMOGRAFIA Nuoret lapsiperheet, pk-seutu, opiskelijat Pk-seutu, monipohjaisesti mm. golf, kulttuuri ja tapahtumat, Linna, historia, design, ruoka Laadukkaita kokouspalveluita käyttävät yritykset. Valtakunnallisesti ja Etelä-Suomi Tieto kaupungilta / Linnan Kehitys Oy
 6. 6. T O I M I N TATA PA Strategia ja eurot ohjaavat Vuosittainen markkinointisuunnitelma ja –budjetti Keväällä ja syksyllä infotilaisuudet kaikille yrittäjille 3-4 teemapalaverit Infokirje kuukausittain jotta kaikki tietävät mitä alueella tapahtuu
 7. 7. O R G A N I S A AT I O , T O I M I N TATA PA , R O O L I T M A R K K I N O I N T I T A P A H T U U V E T O V O I M A T E J I K Ö I D E N K A U T T A KAUPUNGIN OMA MARKKINOINTI HÄMEENLINNAN YHTEISMARKKINOINTI Yhteismarkkinoinnin johtoryhmän muodostavat: • Kaupunginjohtaja • Linnan Kehitys Oy:n edustaja • Johtoryhmäpaikan lunastaneet yritykset Kaikki markkinointi tapahtuu samalla kulmalla, Hämeenlinnan yhteismarkkinoinnin johtoryhmän ohjauksessa. Johtoryhmä laatii markkinoinnin strategian, suunnitelman sekä johtamisen. Alueen toimijat tuottavat omaa markkinointia samojen teemojen alla, yhteinen sanoma.
 8. 8. A I K ATA U L U 2 0 1 4 - 2 0 1 5 KUUKAUSI TEHTÄVÄT Elo-joulukuu Strategia ja suunnitelma Loka-tammikuu Resurssit Tammikuu 2015 Toiminta käynnissä
 9. 9. R A H O I T U S YHTEISMARKKINOINNIN RAHOITUS MUODOSTUU SEURAAVASTI TOIMIJA SUMMA € Yritykset 200 000€ Kehitysyhtiö 150 000€ Kaupunki 150 000€ YHTEENSÄ 500 000 €
 10. 10. M A R K K I N O I N T I B U D J E T T I TOIMENPIDE KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN Mainostoimisto 50 000 € Hallinto 20 000 € Aplikaatio/mobiilisivusto 30 000 € Tapahtumat ja promootiot + tuotettu sisältö 200 000 € Mediamix 200 000 € Yhteensä 500 000 € 85% BUDJETISTA KÄYTETÄÄN SUORAAN MARKKINOINTITOIMENPITEISIIN
 11. 11. T O I M I N N A L L I N E N M A R K K I N T O I N T I S U U N N I T E L M A Oleellista on, että meillä on niin kiinnostava sisältö, että se kiinnostaa kohderyhmiä. Ollakseen kiinnostava massoille on ensin oltava uskottava rajatulle kohderyhmälle. Ostetulla medialla tuetaan tätä. Esim. Finnair: http://www.youtube.com/watch?v=2fVUXo5_uuI ANSAITTU MEDIA Ansaitulla medialla tarkoitetaan, riippumattoman kolmannen osapuolen antamaa arviota, joka painaa monelle enemmän kuin yrityksen tai organisaation oma todistus. OSTETTU MEDIA Ostettu media ei ole vain rahaan vaihdettua ilmoitustilaa tai mainosaikaa. Oivaltava ja luovuuteen nojaava mainonta saa ihmiset tunnistamaan itselleen hyödyllisen informaation kuin myös hauska ja tarttuva idea joka luo tunteisiin ulottuvan visuaalisen kokemuksen. OMA MEDIA Omia verkkosivuja, tiedotteita, uutiskirjeitä sekä tausta-aineistoja. Sisällön on oltava strategisesti perusteltua sekä lähettäjän että vastaanottajan näkökulmasta. TOIMENPIDE Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Ansaittu media Omamedia Ostettu media
 12. 12. Y H T E I S M A R K K I N O I N T I PA K E T I T K U I N K A M U K A A N ? OMISTAJAJÄSEN JOUKKUEJÄSEN JOHTORYHMÄJÄSEN KUVAUS Omistajajäsen pääsee osallistumaan yhteis-markkinoinnin kehittämiseen 2 kertaa vuodessa. Maksimissaan viisi toimijaa voivat muodostaa joukkuejäsenyyden, jossa he kokoavat tarvittavan summan ja saavat vastineeksi johtoryhmä paikan. Johtoryhmä jäsen osallistuu yhteismarkkinoinnin strategian kehittämiseen, suunnitteluun ja johtamiseen. Johtoryhmä kokoontuu 4 x vuodessa. MITÄ SISÄLTÄÄ? Omistajajäsenillä on mahdollisuus ilmoittaa kampanjan mukaisista ja sitä tukevista tuotteista ja palveluista uudessa mobiiliviestintäkanavassa. Johtoryhmä paikan, jonka joukkueenjäsenet toimijat voivat valtuuttaa keskenään. Mahdollisuus ilmoittaa kampanjan mukaisista ja sitä tukevista tuotteista ja palveluista uudessa mobiiliviestintäkanavassa. Paikan yhteismarkkinoinnin johtoryhmässä sekä mahdollisuuden ilmoittaa kampanjan mukaisista ja sitä tukevista tuotteista ja palveluista uudessa mobiiliviestintäkanavassa. KUSTANNUS Omistajajäsenyyden vuosi-kustannus on 1% yrityksen liikevaihdosta (maks. 5 000€) Maksimissaan viisi toimijaa muodostaa joukkueen kokoamalla 5 x 5 000€ / vuosi Vuosikustannus on 25 000€ OIKEUS KÄYTTÄÄ YHTEISMARKKINOINNIN LOGOA OMASSA MARKKINOINNISSAAN
 13. 13. YHTEYSTIEDOT OSKARI OIKARINEN +358 50 590 6605 OSKARI.OIKARINEN@MYLLY.FI ITÄMERENKATU 1 – 00180 HELSINKI WWW.MYLLY.FI WWW.YOUTUBE.COM/POHJOLAN

×