Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pandora

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pandora

  1. 1. Pandora Paola Blanco
  2. 2. <ul><li>Prometeu havia enganyat a Zeus i li havia robat el foc dels cels per a donar-li als homes. Llavors Zeus va decidir venjar-se i enviar a la Terra un ésser que seria la desgràcia de tots els mortals. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Va demanar al déu del foc, Hefest, que modelessi amb fang un cos tan bell com els de les deesses. Aquella va ser la primera dona. Els déus la van satisfer amb tots els dons: gràcia, bellesa, destresa: per aquesta raó la van nomenar Pandora, que significa “La que posseeix tots els dons”. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Zeus va enviar Pandora a Epimeteu, que era el germà de Prometeu. Epimeteu, sorprès per l’encant i la bellesa de la jove, la va acollir a la seva llar, oblidant completament el savi consell del seu germà: </li></ul><ul><li>─ Desconfia: no acceptis mai res dels déus. Ni bones paraules ni regals. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Pandora portava una gerra, acuradament tancada, que Zeus li va regalar abans de la seva partida, ordenant-li: </li></ul><ul><li>─ Mai no obriràs aquesta gerra. </li></ul><ul><li>Pandora va resistir alguns dies, preguntant-se què contindria aquell misteriós recipient. Al final no va aguantar més i va aixecar la tapa. </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Immediatament es va aixecar un vent terrible i Pandora va retrocedir espantada. De la gerra van sortir la vellesa, la malaltia, el sofriment, l'egoisme, la enveja ...: tots els mals que Zeus enviava als homes i que de seguida es van difondre per tota la Terra. Pandora va tornar a posar la tapa, però era massa tard: en el fons de la gerra només quedava l'esperança, que dorm ara en el cor dels homes. </li></ul>

×