Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Goya

Selección de diapositivas sobre a creación artística de Francisco de Goya

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Goya

 1. 1. Goya ( 1746-1828 ) Cronista da súa época Paradigma de artista contmporáneo
 2. 2. Feitos que marcaron a súa traxectoria artística: - 1789: Pintor de cámara de Carlos IV. 1799: 1º Pintor de cámara - 1792: Grave enfermidade : xordera total, se cerra en sí mesmo. - 1808: Guerra da Independencia. Supon para el o illamento,mergullandose nun mundo interior poboado de seres demoníacos/pesadelos. Goya (1746-1828)
 3. 3. Neoclasicismo: DAVID- O xuramento dos Horacios Romanticismo: DELACROIX- A Liberdade guiando o pobo Realísmo: COURBET- O enterro en Ornans GERICAULT- A balsa da Medusa
 4. 4. Neoclasicismo: DAVID O xuramento dos Horacios.
 5. 5. GÉRICAULT A balsa da Medusa
 6. 6. Romanticismo: DELACROIX A Liberdade guiando o povo
 7. 7. Realismo :COURBET O enterro en Ornans
 8. 8. Punto de partida: a dificultade de Goya Pintor de cadros para tapices Pintor pleno: Serie de retratos Serie de retratos reais Cadros de temática político/social Serie negra Gravador Influencia posterior: Impresionismo Expresionismo Surrealismo GOYA
 9. 9. GOYA pintor de cartóns
 10. 10. O cacharreiro 1779
 11. 11. O parasol 1777
 12. 12. A pita cega 1779
 13. 13. A vendima 1776
 14. 14. Serie retratos
 15. 15. Os duques de Osuna 1787/1788
 16. 16. A condesa de Chinchón 1800
 17. 17. Jovellanos 1798
 18. 18. As Majas 1814
 19. 21. Carlos IV cazador Carlos III cazador
 20. 22. Carlos IV Fernando VII
 21. 23. A Familia de Carlos IV (1800)
 22. 26. A carga dos mamelucos (1814)
 23. 27. Os fusilamentos do 3 de maio
 24. 29. A luz achéganos ao drama A guerra non ten nada de heróica,nin siquera aire de xesta ou gloria; non hai valores patrióticos explícitos, só a morte.
 25. 30. Serie Negra 1819 -1823
 26. 31. As pinturas Negras no seu contexto orixinal 1819 - 1823
 27. 32. Corpo deformado Figura que emerxe dunha profunda escuridade Gusto polo desagradable Expresionísmo: ollos desencaixados nariz e boca prominentes Saturno
 28. 33. Vellos comendo sopa
 29. 34. Gravados Caprichos Desastres Tauromaquia Disparates A crítica e rexeneración moral que seus amigos ilustrados defendían podía polo gravado (augaforte ou litografia) che- gar a círculos máis amplos.
 30. 35. CAPRICHOS (1792) : Crítica social en clave de humor.Meigas ,frades prostitutas , ladróns,asasinos.....Goya pinta A censura dos erros e dos vicios dos homes.
 31. 36. Os Desastres da Guerra. (1863) Representan a crueldade da Guerra da Indepen- dencia : Aforcados,axustizados,fusilados; homes e mulleres que atacan ou se defenden ,carretas cargadas de mortos......,e as consecuecias da mesma: para eso habeis nacido, enterrar y callar.
 32. 37. A Tauromaquia (1816) “Homenaxe”do pintor ó mundo dos touros,trasmítenos o seu ambiente festivo,tenso e tráxico.
 33. 38. . Os Disparates (Proverbios ou Soños) .Son a expresión dunha fuxida cara o ima- xinario, penetrando no interior do subconsciente.Esta serie misteriosa e con certo sabor a pesadelo é a máis dificil de interpretar pola súa temática cercana as Pinturas Negras. O Bobalicon
 34. 39. O Coloso ¿ Napoleón ?
 35. 40. A leiteira de Burdeos Recupera ción do optimísmo, impri- mación rosa Gran pastosidade crea superficies rugosas P Pinceladas xustapostas (precedente impresionísta) Pinceladas pequenas
 36. 41. Surrealísmo Reloxos brandos Interior holandés
 37. 42. Impresionísmo Impressión, soleil levant
 38. 43. Expresionismo O Berro

×