Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Recupera ava1 informàtica 4tBC

458 views

Published on

Recuperació de la part teòrica d'Informàtica de la 1a avaluació del grup 4t BC i del curs 2011/2012.

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Recupera ava1 informàtica 4tBC

  1. 1. Informàtica – 4tESO Arquitectura d’ordinadors i la imatge digital Exercicis de recuperació de la 1a avaluació1.-Què és la informàtica?2.-Què és un ordinador?3.-Què és el programari? Què és el maquinari?4.-A quin tipus de dispositius pertanyen els següents elements del maquinari: Micròfon, Memòria RAM, Monitor CRT, Webcam5.-Em trobat la següent oferta dordinador. Contesta a les preguntes que set fan a continuació: • A quina velocitat funciona el microprocessador? Expressa el resultat en Mhz. • De quina quantitat de memòria RAM disposa? Expressa-la en Mb. • Quin volum dinformació màxim té el disc dur? Expressal en Tb.6.-El programari es pot classificar en dos grups principals, digues a quin grup pertany cadascundel següents programes i explica cadascun daquests dos grups de programari: Linux, Gimp, Windows, Paint.7.-A quin tipus de memòria pertany la memòria BIOS? Quina informació conté la memòriaBIOS?8.-Quina diferència hi ha entre una memòria RAM i una memòria ROM?9.-Quina és la mida duna imatge en cm si fa 20 x 25 píxels amb una resolucio de 72 x 50 ppp?10.-Quina és al resolució duna imatge que fa 30 cm de costat i conté 255 píxels?11.-Quina és al resolució duna imatge que conté 40 píxles i mesura 10 cmm de costat?PEP LORENZO 1
  2. 2. Informàtica – 4tESO Arquitectura d’ordinadors i la imatge digital10.-Ordena les següents fases de procés de dades que realitza la unitat de control dun ordinador,escriu el número dordre al costat de cada operació. ENTRADA DINFORMACIÓ EMMAGATZEMATGE DE LA INFORMACIÓ EMMAGATZEMATGE DE LA INFORMACIÓ PROCÉS DE LA INFORMACIÓ SORTIDA DE LA INFORMACIÓ PROCESADA11.-Hem obertun fitxer de text,i hem trobatun texten binari. Utilitza la taulaASCII per desxifrar el missatge.01000011-01101111-01101100-1100001-00111111PEP LORENZO 2
  3. 3. Informàtica – 4tESO Arquitectura d’ordinadors i la imatge digitalPEP LORENZO 3

×