Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Biogel biosol black pepper pest and diseases romil 2014

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Biogel biosol black pepper pest and diseases romil 2014

 1. 1. International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com • PHÂN BÓN BIOGEL-BIOSOL CỦA TẬP ĐOÀN SYNERGY –Ấn Độ • Nhập khẩu và Phân Phối ở Việt Nam: Cty Dầu Quốc Tế
 2. 2. International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com • Giới thiệu về phân hữu cơ vi sinh đặc biệt Biogel –Biosol của Synergy Ấn Độ
 3. 3. International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com • Biogel- Bón (tạt) gốc: Sản phẩm đặc biệt ở dạng gel lần đầu tiên xuất hiện tại việt nam liều sử dụng thấp 3-8 kg/ha • Biosol-Phân bón lá đặc biệt liều lượng thấp, hiệu quả cao từ 500ml-1 lit/ha cây trồng • Biogel-Biosol sản phẩm 100% hữu cơ được chứng nhận bởi tổ chức VOCA- Ấn Độ
 4. 4. International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com • Chứa thành phần dinh dưỡng độc đáo: Đa lượng-Trung lượng- Vi lượng- kích thích tố sinh học- Vi sinh vật dạng tiềm sinh
 5. 5. TẢO BIỂN ĐƯỢC CHIẾT XUẤT NHƯ THẾ NÀO ? Rửa sạch – Sấy khô– nghiền – chế biến
 6. 6. QUI TRÌNH SẢN XUẤT BIOGEL BIOSOL THU HOẠCH TẢO BIỂN CÁC CHẤT BẢO QUẢN & CHẤT ỔN ĐỊNH ĐƯỢC THÊM VÀO CHO LÊN MEN SINH KHỐI TRONG BỂ CHỨA SẢN PHẨM ĐƯỢC HOÀN THÀNH, ĐÓNG GÓI VÀ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG CẮT TẢO BIỂN THÀNH TỪNG KHÚC , PHƠI KHÔ VÀ NGHIỀN THÀNH BỘT ĐƯA VI KHUẨN CÓ LỢI VÀO TRÔN BỘT TẢO BIỂN VỚI ENZIM THỦY PHÂN THÀNH DẠNG DỄ HẤP THU
 7. 7. International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com CYTOKININ QUANG HỢP CHỒI BÊN, NGỦ ĐẬU TRÁI GIẢM STRESS HẠN CHẾ BỆNH GIẢI ĐỘC TỐ TRẺ HÓA RỄ LÁ BẢO QUẢN STH - VSV- TT - RỄ NGANG, PHỤ ƯU THẾ NGANG ĐƯỜNG, MÀU SẮC HOA QUẢ ĐẬU HOA, ĐẬU QUẢ GIẢM STRESS GIẢI NGỘ ĐỘC TĂNG KHÁNG BỆNH TĂNG VSV CÓ LỢI TĂNG CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN XK CHỒI NGỌN RA HOA, THỤ PHẤN KT TRÁI LỚN RỄ CHÍNH, BẤT ĐỊNH U THẾ NGỌN AUXIN Vi sinh vật cố định đạm Vi sinh phân giải lân CYT / AUX CÂN ĐỐI -TĂNG CƯỜNG RA HOA,ĐẬU QUẢ QUẢ LỚN -CÂY PHÁT TRIỂN CÂN ĐỐI T-R-L -RỄ TỐTTĂNG HÚT NƯỚC, DD ĐA,TRUNG, VI LƯỢNG Gibberelin Amino Acid VK quang hợp
 8. 8. International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com Microbial Activity Nutrient Uptake & Assimilation Improved Root Growth Greater Chlorophyll Production Resistance To Stress Giải phóng dinh dưỡng mọi thời điểm cho cây trồng hấp thụ N,P, K, Mg,Mn, Mo, Ca, B, Fe, Zn
 9. 9. International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com
 10. 10. N P K N P K N P K N P K N P KDinh dưỡng tự do N N N N NNN N N NN N N N N N N N N N N N P P P P P P P P P P P P P P P K K K K K K K K K K K K K K K Dinh dưỡng bị đất cố định
 11. 11. Bón phân Bón phân Sd: Bón phân trước
 12. 12. International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com NPK
 13. 13. International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com Bổ trợ hấp thụ và giảm 20-30% N.P.K + NPK
 14. 14. International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com
 15. 15. International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com
 16. 16. International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com
 17. 17. International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com
 18. 18. International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com
 19. 19. International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com
 20. 20. International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com
 21. 21. International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com
 22. 22. International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com
 23. 23. International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com
 24. 24. International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com
 25. 25. International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com
 26. 26. International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com Mg deficiency
 27. 27. International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com
 28. 28. International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com Nitrogen deficiency
 29. 29. International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com
 30. 30. International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com
 31. 31. International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com
 32. 32. International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com
 33. 33. International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com
 34. 34. International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com
 35. 35. International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com
 36. 36. International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com • Điện thoại tư vấn kỹ thuật •0937.044.068 Ks.Dũng •0919.563.277

Views

Total views

849

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

18

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×