Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thuyet trinh

8,553 views

Published on

presentation

Published in: Education
 • I have always found it hard to meet the requirements of being a student. Ever since my years of high school, I really have no idea what professors are looking for to give good grades. After some google searching, I found this service ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ who helped me write my research paper.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • There is a useful site for you that will help you to write a perfect and valuable essay and so on. Check out, please ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu----- dạy học viên thiết kế powerpoint…)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0984.990.180 hoặc zalo 0984.990.180 (Miss. Huyền) or mail hotrolamslide@gmail.com----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email: hotrolamslide@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Thuyet trinh

 1. 1. Kính chào thầy và các bạn đến với bài thuyết trình của Nhóm 2 Nhóm 2: - Mỹ Linh - Nhựt Huân - Thùy Linh - Điền Khoa - Như Lang - Bích Ly - Anh Huyền - Khánh Linh - Đăng Khoa
 2. 2. ÔN TẬP NỘI DUNG BÀI CŨ 1 2 3 4 Chiến tranh nhân dân Việt Nam là quá trình sử dụng ____ của đất nước nhằm đánh bại ý đồ xâm lược của kẻ thù. T I Ề M L Ự C Mục đích của chiến tranh nhân dân là phát triển đất nước theo định hướng nào? X Ã H Ộ I C H Ủ N G H Ĩ A Cuộc chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là cuộc chiến tranh mang tính _____ ( ______ về vũ khí, trang bị, tri thức và nghệ thuật quân sự) Cuộc chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc là cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện, lấy lực lượng vũ trang _________ làm nòng cốt, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam. H I Ệ N Đ Ạ I B A T H Ứ Q U Â N
 3. 3. Bài 4: CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1. Những vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc 2. Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.
 4. 4. A. Tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Kết hợp tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương với tác chiến của các binh đoàn chủ lực.  VỊ TRÍ: - Đây là quan điểm cơ bản xuyên suốt, thể hiện đầy đủ nhất tính chất của cuộc chiến tranh nhân dân là cuộc chiến của dân, do dân và vì dân. - Là điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp trong cuộc chiến này.  NỘI DUNG THỂ HIỆN: - Trong cuộc chiến này, Đảng ta không chỉ dựa vào lực lượng vũ trang mà phải dựa vào sức mạnh của toàn dân để đánh bại những đội quân mạnh hơn ta, và dùng nghệ thuật quân sự “lấy nhỏ thắng lớn”, “lấy ít địch nhiều”.
 5. 5. LỜI KÊU GỌI CỦA BÁC TOÀN DÂN KHÁNG CHIẾN
 6. 6. - Trước hết, nó là 1 chiến thuật đánh giặc đã có từ thời cha ông ta. Nghệ thuật quân sự lấy yếu chống mạnh này dựa trên mối quan hệ giữa thế và lực, tạo thế có lợi, kết hợp “Mưu-Thời-Thế -Lực”. - Nghệ thuật quân sự này cho rằng: sức mạnh của chiến tranh là sức mạnh tổng hợp, sức mạnh có sự chuyển hoá và phát triển. Đã có những chiến tích từ thời xa xưa được dựa trên lối quân sự này như:  Triều Lý: 10 vạn quân thắng 30 vạn quân Tống. Triều Lý thực hiện “ Tiên phát chế nhân ”  Triều Trần: 15 vạn - 60 vạn Nguyên Mông. Triều Trần thực hiện “Lấy đoản binh, chế trường trận ”  Triều Lê: 10 vạn - 80 vạn quân Minh. Triều Lê thực hiện “Vây thành, diệt viện”  Quang Trung: 10 vạn – 29 vạn quân Thanh. Quang Trung thực hiện “đánh bất ngờ”. GIẢI THÍCH
 7. 7.  NỘI DUNG THỂ HIỆN: - Động viên toàn dân đánh giặc, trực tiếp chiến đấu với kẻ thù bằng mọi thứ vũ khí có trong tay, bằng những cách độc đáo sáng tạo…. - Tiến hành chiến tranh toàn dân, đó là truyền thống, đồng thời là quy luật. Vì vậy ngày nay, chúng ta phải kế thừa và phát huy nó lên một trình độ mới phù hợp với điều kiện mới. Những người phụ nữ tham gia “đội quân tóc dài” huyền thoại.
 8. 8. Bài hát “Dậy mà đi” kêu gọi toàn dân đại đoàn kết đứng lên
 9. 9.  BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: - Tăng cường giáo dục quốc phòng an ninh cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nói chung và sinh viên nói riêng. - Không ngừng chăm lo, xây dựng lực lượng vũ trang toàn diện, đặc biệt là chất lượng chính trị. - Không ngừng nghiên cứu nghệ thuật quân sự, các cuộc chiến tranh trên thế giới để phát triển nghệ thuật quân sự lên 1 tầm cao mới. Đại hội Đảng lần thứ XII diễn ra tốt đẹp Lễ thượng cờ cấp quốc gia hai tàu ngầm HQ 182 Hà Nội và HQ 183 TP Hồ Chí Minh tại quân cảng Cam Ranh
 10. 10. B. Tiến hành chiến tranh toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá và tư tưởng, lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu, lấy thắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyết định để giành thắng lợi trong chiến tranh.  VỊ TRÍ: - Quan điểm trên có vai trò quan trọng, vừa mang tính chỉ đạo và hướng dẫn hành động cụ thể để giành thắng lợi trong chiến tranh. Mít tinh Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 tại Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội (19-8-1945) Bộ Chính trị bàn sách lược
 11. 11.  NỘI DUNG: - Chiến tranh là một cuộc thử thách toàn diện cả sức mạnh vật chất lẫn tinh thần của quốc gia. + Chiến tranh của ta là một cuộc chiến tranh chính nghĩa, tự vệ, cách mạng. + Chúng ta phải đánh địch trên tất cả các mặt trận: quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá tư tưởng. Mỗi mặt trận đấu tranh đều có vị trí quan trọng của nó.
 12. 12.  NỘI DUNG: - Tất cả các mặt trận đấu tranh trên phải kết hợp chặt chẽ với nhau, hỗ trợ cho nhau và tạo điều kiện cho đấu tranh quân sự giành thắng lợi trên chiến trường và cùng với đấu tranh quân sự tạo nên sức mạnh tổng hợp lớn giành thắng lợi cho cuộc chiến tranh. - Nhân dân ta đã tiến hành cuộc kháng chiến toàn diện, đấu tranh với địch trên nhiều mặt nhưng chủ yếu đã đánh địch và thắng địch trên mặt trận quân sự, nhờ đó mà nhân dân ta đã giành được thắng lợi, giành và giữ nền độc lập dân tộc.
 13. 13.  BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: - Đảng phải có đường lối chiến lược, sách lược đúng, tạo thế và lực cho từng mặt trận đấu tranh tạo nên sức mạnh, trước mắt đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của địch. - Phải vận dụng sáng tạo nhiều hình thức và biện pháp đấu tranh thích hợp trên từng mặt trận đồng thời có nghệ thuật chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ các mặt trận đấu tranh trong từng giai đoạn cũng như quá trình phát triển của chiến tranh.
 14. 14. THẢO LUẬN Câu 1: Tại sao phải tiến hanh chiến lược chiến tranh toàn dân, toàn diện? Câu 2: Chiến tranh toàn diện trong tình hình Việt Nam hiện nay như thế nào?
 15. 15. C. Chuẩn bị mọi mặt trên cả nước cũng như từng khu vực để đủ sức đánh được lâu dài, ra sức thu hẹp không gian, rút ngắn thời gian của chiến tranh giành thắng lợi càng sớm càng tốt  MỤC ĐÍCH: lật đổ kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” của địch, rút ngắn thời gian chiến tranh, giành thắng lợi càng sớm càng tốt. Lấp hố bom đảm bảo giao thông Bảo quản khí tài phòng không chống Mỹ
 16. 16.  NỘI DUNG: - Ta phải chuẩn bị mọi mặt trên cả nước cũng như từng khu vực đủ sức đánh được lâu dài, ra sức tạo thời cơ, nắm vững thời cơ, chủ động đối phó và giành thắng lợi trong thời gian cần thiết. Từ đó rút ngắn thời gian giành thắng lợi càng sớm càng tốt. Cán bộ Hà Nội chi viện miền Nam Dân quân tải đạn chống Mỹ
 17. 17.  NỘI DUNG: - Ta kiên quyết ngăn chặn địch không cho chúng mở rộng để thu hẹp không gian của chiến tranh. Mặt khác, phải chuẩn bị sẵn sàng để thắng địch trong điều kiện chiến tranh mở rộng. Địa hình khó đi lại – thách thức cho Mỹ Chuẩn bị vũ khí, khí tài đối phó với Mỹ trên không ở miền Bắc
 18. 18. D. Kết hợp kháng chiến với xây dựng, vừa kháng chiến vừa xây dựng, ra sức sản xuất, thực hành tiết kiệm, giữ gìn và bồi dưỡng lực lượng ta càng đánh càng mạnh  Mục đích: duy trì sức mạnh để đánh thắng kẻ thù xâm lược, có tiềm lực kinh tế quân sự nhất định bảo đảm cho tác chiến giành thắng lợi.  Nội dung: + Vừa kháng chiến, vừa duy trì và đẩy mạnh sản xuất bảo đảm nhu cầu vật chất kĩ thuật cho chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân. + Ta phải thực hành tiết kiệm, lấy của địch đánh địch, giữ gìn và bồi dưỡng lực lượng ta, không ngừng tăng thêm tiềm lực của chiến tranh, càng đánh càng mạnh.
 19. 19. Sinh viên trường Bưu điện xây dựng đường dây thông tin Các bộ đội sửa đường cũ, mở đường mới
 20. 20. Quảng Bình những ngày kháng chiến chống Mỹ
 21. 21. E. Kết hợp đấu tranh quân sự với bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trấn áp kịp thời mọi âm mưu và hành động phá hoại gây bạo loạn • Hiện nay kẻ địch đang đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ để chống phá cách mạng nước ta. • Nội dung: + Ta phải kịp thời trấn áp mọi âm mưu và hành động phá hoại của địch ở hậu phương. + Bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc hậu phương. + Giữ vững sự chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng.
 22. 22. G. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới • Cuộc chiến tranh xâm lược của địch là tàn bạo và vô nhân đạo, sẽ bị nhân dân tiến bộ trên thế giới phản đối. • Đoàn kết mở rộng quan hệ, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới, kể cả nhân dân nước có quân xâm lược Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh cùng người đồng cấp Mỹ Ashton Carter ký tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng và tổ chức họp báo chung. Lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Mỹ Barack Obama (thứ năm từ trái qua) tại Hội nghị ASEAN - Mỹ lần thứ 2
 23. 23. 1 2 3 4 65 7 8 THỬ SỨC NÀO!!!
 24. 24. BẤM GIÂY 3029282726252423222120191817161514131211100908070605040302010 CÂU 1: Quan điểm nào sau đây thể hiện tính nhân dân sâu sắc nhất trong chiến tranh? A. Tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc lấy lực lượng vũ trang địa phương với tác chiến các binh đoàn chủ lực B. Chuẩn bị mọi mặt trên cả nước cũng như từng khu vực để đủ sức đánh lâu dài,ra sức thu hep không gian,rút ngắn thời gian C. Kết hợp vừa kháng chiến vừa xây dựng, ra sức thực hành tiết kiệm giữ gìn và bồi dưỡng lực lượng ta càng đánh càng mạnh D. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tinh thần tự lực tự cường,tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế
 25. 25. BẤM GIÂY 3029282726252423222120191817161514131211100908070605040302010 CÂU 2: Quan điểm nào vừa mang tính chỉ đạo vừa mang tính hướng dẫn cụ thể để giành thắng lợi A. Kết hợp đấu tranh quân sự với đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trấn áp âm mưu phá hoại gây náo loạn B. Tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc lấy lực lượng vũ trang địa phương với tác chiến các binh đoàn chủ lực C. Tiến hành chiến tranh toàn diện, kết hợp đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa tư tưởng, lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu D. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tinh thần tự lực tự cường, tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế.
 26. 26. BẤM GIÂY 3029282726252423222120191817161514131211100908070605040302010 CÂU 3: Quan điểm nào thể hiện nội dung với chiến lược “ lấy nhỏ thắng lớn” , “lấy ít địch nhiều?” A. Kết hợp đấu tranh quân sự với đảm bảo an ninh chính trị,trật tự an toàn xã hội, trấn áp âm mưu phá hoại gây náo loạn B. Tiến hành chiến tranh toàn diện, kết hợp đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa tư tưởng, lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu C. Kết hợp vừa kháng chiến vừa xây dựng, ra sức thực hành tiết kiệm giữ gìn và bồi dưỡng lực lượng ta càng đánh càng mạnh D. Tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc lấy lưc lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt.
 27. 27. BẤM GIÂY 3029282726252423222120191817161514131211100908070605040302010 CÂU 4: Lực lượng nồng cốt của chiến tranh nhân dân là gì? A. Dân quân tự vệ B. Bộ đội địa phương C. Bộ đội chủ lực D. Lực lượng vũ trang nhân dân
 28. 28. BẤM GIÂY 3029282726252423222120191817161514131211100908070605040302010 CÂU 5: Hãy nêu vai trò của 3 thứ quân: dân quân tự vệ, bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực? - Dân quân tự vệ: làm nòng cốt cho phong trào toàn dân đánh giặc ở cơ sở, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ làm nòng cốt cho phong trào chiến tranh nhân dân địa phương. - Bộ đội chủ lực cùng lực lượng vũ trang địa phương làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc trên chiến trường cả nước.
 29. 29. BẤM GIÂY 3029282726252423222120191817161514131211100908070605040302010 CÂU 6: Biện pháp làm thất bại chiến lược “ Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của địch nằm trong quan điểm nào của Đảng A. Kết hợp đấu tranh quân sự với đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trấn áp âm mưu phá hoại gây náo loạn. B. Tiến hành chiến tranh toàn diện, kết hợp đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa tư tưởng, lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu, lấy thắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyết đinh thắng lợi. C. Kết hợp vừa kháng chiến vừa xây dựng, ra sức thực hành tiết kiệm giữ gìn và bồi dưỡng lực lượng ta càng đánh càng mạnh D. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tinh thần tự lực tự cường, tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế.
 30. 30. BẤM GIÂY 3029282726252423222120191817161514131211100908070605040302010 CÂU 7: Điền vào chỗ trống - Tăng cường cho mọi tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ nói chung và sinh viên nói riêng - Phải nhiều hình thức và biện pháp đấu tranh thích hợp trên từng mặt. - Phải luôn lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu, lấy thắng lợi chiến trường là để kết thúc chiến tranh - Chăm lo xây dựng các vững mạnh,toàn diện đặc biệt là giáo dục quốc phòng an ninh vận dụng sáng tạo quán triệt yếu tố quyết định lực lượng vũ trang chất lượng chính trị giáo dục quốc phòng an ninh vận dụng sáng tạo quán triệt yếu tố quyết định chất lượng chính trị lực lượng vũ trang
 31. 31. BẤM GIÂY 3029282726252423222120191817161514131211100908070605040302010 CÂU 8: Với chiến lược “ diễn biến hòa bình”, nếu chiến tranh nổ ra, địch sẽ tăng cường đánh phá ta bằng cách nào ? - Tiến hành chiến tranh tâm lí, chiến tranh gián điệp, lợi dụng dân tộc, tôn giáo, các tổ chức phản động chống đối để kích động, chia rẽ, làm mất ổn định chính trị, gây rối loạn, lật đổ ở hậu phương ta để phối hợp lực lượng tiến công từ ngoài vào.
 32. 32. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của nhóm 2   

×