Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lean coffee guide (Polish)

154 views

Published on

A simple visual guide to Lean Coffee in Polish

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Lean coffee guide (Polish)

  1. 1. Zrób prostą tablicę Kanban. Wypisz pomysły do dyskusji na karteczkach. Głosuj na tematy. Każda osoba może przyznać dwie „kropki”. Ustaw licznik i omawiaj pierwszy temat przez pięć minut. Użyj zwykłego głosowania, aby zdecydować, czy kontynuować przez kolejne pięć minut, czy przejść do następnego tematu. Kontynuuj, aż skończy się czas lub wszystkie tematy zostaną omówione. Lean Coffee Guide Lean Coffee was created by Jim Benson and Jeremy Lightsmith. Text and graphics by Paul Klipp. This image is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 license.

×