Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CONTOH RANCANGAN PERNIAGAAN1.0    MAKLUMAT PEMOHON :   a.  Nama penuh   b.  Nombor kad pengenalan   c.  Um...
3.0 MAKLUMAT PERNIAGAAN/PROJEK DICADANGKAN:a. Lokasi projek  - status pemilikan lokasi (milik syarikat, sewa).b. Rancanga...
e. Rancangan Kewangan- Kos Pelaksanaan Projek bagi mengetahui jumlah keseluruhan kos yang akan terlibat- Mencadangkan kaed...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

7 contoh rancangan perniagaan

42,159 views

Published on

 • I think you need a perfect and 100% unique academic essays papers have a look once this site i hope you will get valuable papers, ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • If you’re looking for a great essay service then you should check out ⇒ www.HelpWriting.net ⇐. A friend of mine asked them to write a whole dissertation for him and he said it turned out great! Afterwards I also ordered an essay from them and I was very happy with the work I got too.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

7 contoh rancangan perniagaan

 1. 1. CONTOH RANCANGAN PERNIAGAAN1.0 MAKLUMAT PEMOHON : a. Nama penuh b. Nombor kad pengenalan c. Umur d. Jantina e. Alamat tetap f. Nombor telefon g. Taraf perkahwinan h. Kursus keusahawanan yang pernah dihadiri i. Kemahiran j. Pengalaman k. Pekerjaan sekarang l. Perniagaan yang pernah diceburi (jika ada)2.0 LATAR BELAKANG PERNIAGAAN SEDIA ADA (jika berkaitan) : a. Nama perniagaan b. Alamat perniagaan; c. Alamat surat menyurat (jika berlainan); d. Nombor telefon; e. Bentuk perniagaan; f. Kegiatan utama; g. Tarikh mula atau hendak memulakan perniagaan; h. Nombor pendaftaran perniagaan; i. Modal permulaan; j. Nama bank; k. Nombor akaun bank; l. Pembiayaan sedia ada dengan institusi kewangan; m. Senarai pemilik/pemegang saham/Pengarah syarikat : Nama No. Kad Pengenalan Jawatan Jumlah Pegangan Saham (%) 1
 2. 2. 3.0 MAKLUMAT PERNIAGAAN/PROJEK DICADANGKAN:a. Lokasi projek - status pemilikan lokasi (milik syarikat, sewa).b. Rancangan Organisasi/ Pentadbiran - Menyatakan misi dan objektif organisasi - Struktur organisasi syarikat - Jadual Jawatan dan bilangan tenaga pekerja.c. Rancangan Pemasaran - Penerangan produk /perkhidmatan yang ditawarkan dengan mengaitkannya dengan kehendak dan keperluan pengguna. - Profil pelanggan iaitu kumpulan sasaran pelanggan. - Saiz pasaran dalam bentuk unit jualan atau Ringgit Malaysia atau kedua-duanya sekali. - Pesaing-pesaing utama di kawasan pasaran. Senaraikan status kekuatan serta kelemahan mereka dan nyatakan bahagian syer pasaran yang dicadangkan dan pesaing-pesaing utama. - Ramalan jualan bulanan untuk tahun pertama perniagaan dan ramalan jualan tahunan untuk tahun ke 2 dan ke 3. Nyatakan bentuk jualan samada secara tunai, kredit atau kedua-duanya sekali. - Strategi pemasaran yang akan digunakan bagi mencapai jualan yang diramalkan. Contoh strategi barangan, strategi harga, strategi promosi dan stratgei edaran. - Butiran perbelanjaan pemasaran.d. Rancangan Pengeluaran/Operasi - Proses pengeluaran dalam bentuk carta aliran proses - Keperluan bahan bulanan dalam satu jadual. Contoh : Jenis Bahan Kuantiti digunakan Stok simpanan Harga seunit (RM) Jumlah belian (RM) Pasir 10000 tan 500 tan RM xxx RM xxxx Nyatakan anggaran belian bulanan bahan untuk tahun pertama dan anggaran belian tahunan bahan untuk tahun ke 2 dan ke 3. - Senarai jawatan dan jumlah tenaga pekerja operasi serta imbuhan mereka. - Nama Pembekal - Pelan lokasi tempat aktiviti pengeluaran atau operasi. - Overhed operasi yang merangkumi kemudahan bekalan air, elektrik, telefon dan lain- lain yang menjadi penggerak operasi. - Butiran perbelanjaan operasi 2
 3. 3. e. Rancangan Kewangan- Kos Pelaksanaan Projek bagi mengetahui jumlah keseluruhan kos yang akan terlibat- Mencadangkan kaedah perolehan bagi setiap kos komponen yang dipohon (procurement)- Meramal dan mengetahui kedudukan kewangan perniagaan dengan menyediakan Proforma Aliran Wang Tunai.- Meramal dan mengetahui untung/rugi perniagaan di akhir tempoh perakaunan dengan menyediakan Proforma Untung Rugi.- Meramal dan mengetahui keseluruhan kedudukan kewangan pada akhir tahun perakaunan dengan menyediakan Proforma Kunci Kira-Kira.- Menyediakan Jadual Susutnilai Aset Tetap, Jadual Bayaran Balik Pinjaman (jika ada) dan Jadual Bayaran Ansuran Sewa Beli (jika ada).f. Jadual Pelaksanaan ProjekJadual ini disediakan untuk menunjukkan peringkat-peringkat kejadian yang akan berlakuterhadap perniagaan apabila perniagaan dilaksanakan. Pada kebiasaannya iamenunjukkan kemajuan operasi daripada peringkat idea kepada kenyataan. Jadual inidipersembahkan dengan menggunakan carta yang akan menunjukkan dengan jelaskesemua aktiviti-aktiviti yang akan dibuat, bila aktiviti itu akan dilakukan dan bagaimanapula kaitan di antara aktiviti-aktiviti.g. Impak / outcome kepada penduduk tempatan luar bandarNyatakan impak secara langsung yang boleh dilihat daripada pelaksanaan projek kepadapenduduk tempatan luar bandar dan kesan projek (project spill over) kepada kawasan disekitar lokasi perniagaan dijalankan.4.0 DOKUMEN SOKONGAN :Sertakan dokumen-dokumen bagi menyokong sesuatu kenyataan yang dinyatakan dalamRancangan Perniagaan.Contoh – gambar perniagaan/operasi, Pendaftaran SSM, penyata bank, Memorandumdan Tatacara Persatuan dan lain-lain yang berkaitanSekretariat RBC2012Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah 3

×