Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cacimpedan Bahasa Bali

7,080 views

Published on

Pelajaran Bahasa Bali. Presentasi Cacimpedan.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Cacimpedan Bahasa Bali

 1. 1. OM swastiastu
 2. 2. CACIMPEDAN Bahasa Bali
 3. 3. Kelompok 1 Ari Riska D. Dicky Gilion S. Ira Pramesti W. Novy Trisna A. Pundhara S. Sherly Novita G. 4 9 13 19 22 30
 4. 4. Pengertian Ciri-ciri Fungsi Jenis Contoh C A C I M P E D A N
 5. 5. PENGERTIAN  Cacimpedan ring Bahasa Indonesia nika pateh sekadi "Teka-Teki". Linggaipun: "cimped", artinipun: bade (takeh),  polih pangiring "an", dados: cimpedan,  raris kaduipurwayang, dados: "cacimpedan", artinipun: bade-badean.
 6. 6. CIRI-CIRI Cacimpedan puniki sampun ketah utawi lumrah, kariinin antuk lengkara pitaken: Apake......?
 7. 7. FUNGSI Cacimpedan puniki anggen pangulir budi, rikala magagonjakan utawi macanda.
 8. 8. JENIS-JENIS Ada 3 jenis cecimpedan di Bali, yakni : 1. Cecimpedan Alit-alit (antuk anak alit). 2. Cecimpedan Biasa 3. Cecimpedan sane kaangen ring gagendingan mawasta Cecangkriman.
 9. 9. CECIMPEDAN ALIT – ALIT Pitaken: Apa Cing Dag ? a. Cicing ngamah dadag. b. Cicing medemin bodag. √ c. Cicing mageledag. Pitaken: Apa Cing Sok ? a. Cicing makosok. b. Cicing mawadah sok. √ c. Cicing makelesok.
 10. 10. CECIMPEDAN BIASA 1. Apake anak cerik matapel? Blauk 2. Anak satak maka satak matlusuk? Iga-iga 3. Anak satak makasatak maudeng putih? Bungan ambengan 4. Apa anak cerik maid cacing? Jaum misi benang 5. Apa anak cerik maid enceh? Caratan 6. Apa anak bongkok kereng nyuun? Sendi 7. Anak cerik pantigang ngurek gumi? Gangsing 8. Ane kajeps idup, ane nyepes mati? Pagehan 9. Ane negen nongos, Ane kategen majalan? Pancoran 10. Ane tegeh dugdugin, ane endep juangin? Neraca
 11. 11. 11. Apa cekuk kajengitin? Caratan 12. Apa cekuk baong godot basangne pesu gending? Rebab 13. Apa bale gede matampul abesik? Pajeng 14. Base alukun ulung seka bidang? Pusuh biu 15. Apa don ne amun pedang, buahne amun guungan? Punyan ental 16. Apa don ne srining-srining buahne amun gong? Punyan jempinis 17. Apa don ne amun tutup, buahne amun sirah? Waluh 18. Apa don ne utusan, buahne aturan? Punyan ental 19. Apa don ne amun tlapak lima, buahne amun sigi? Base 20. Apa di cerikne mapusung, di kelihne magambahan? Padi
 12. 12. 21. Apa anak cerik maid cacing ? jaum 22. Apa ke mirah asibuh ? delima 23. Apa cekuk kejengitin ? caratan 24. Apa Jangkrik ngicik di duur gununge ? anak macukur 25. Apa magelebug nelik ? Pongpongan nyuh 26. Apa ngamah acepok betek sesai ? galeng 27. Apa krek-krek mangejohang ? anak nyampat 28. Apa anak cerik ngemu getih ? klepon atau jajan kelepon. 29. Apa anak ganggas gondong maideh ? punyan nyuh 30. Apa panakne jekjek, memenne slelegang ? Jan
 13. 13. CECANGKRIMAN Dradat drudut Bungah – binguh liwat inguh, Nyumbil sisin pagehan, Padidik sing dadi ngranjing Nene catur Nyamane suba di tengah ( tebakannya : anak mesisig )
 14. 14. Nyrekutut Majempong ya biana sengguhu Mesisik dong naga Matapuk boya ya manggis Tur macunguh Nanging tusing bisa ngungas ( tebakannya: manas )
 15. 15. Berag landung Ngelah panak cenik liu Memene slelegang Panakne jejek enjekin Menek tuun Memene gelut gisiang ( tebakannya : anak menek jan )
 16. 16. Rurun makeneh mentas Apang elahang buntuten masepak nolor terus Nyen agigis Musti blenggu Majalan ditu magaang ( tebakannya : anak menek nyuh nganggon slingkad )
 17. 17. OM SANTHI SANTHI SANTHI OM

×