Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El llenguatge visual: La publicitat

1,273 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

El llenguatge visual: La publicitat

 1. 1. EL LLENGUATGE VISUAL I la retòrica de la imatge La publicitat fa us de recursos expressius I retòrics per ampliar el seu poder comunnicatiu i atreure així la nostra atenció.
 2. 2. Estudio denotativo S'observa la totalitat de la imatge descrivint el que es veu a nivell formal, és a dir, elements que es reconeixen com el color, forma, mida, el context on es troba, etc. Lectura objectiva=L. Conscient • El receptor s’adapta de la forma más literal a allò que mostra l’emisor • Consisteix en enumerar i descriure els elements de la imatge sense cap influència valorativa o cultural. • És semblant entre diferents espectadors.
 3. 3. Estudi connotatiu Examinem a més a més els significats que inclouen els elements que la componen, determinem a quins públic va dirigit, quin missatge pretén donar, a què ens està induint (considerem el context, els recursos, els estereotips, etc.) Lectura subjectiva / Lectura inconscient L’espectador interpreta lliurement els elements de la imatge. La solució de la interpretació ha de veure amb l’experiència del subjecte i el seu context particular. La lectura és diferent en cada espectador.
 4. 4. EL TAMANY IMPORTA impacte psicològic S'anomena grandària a les dimensions físiques d'un determinat producte visual, així com a la seva ocupació del camp visual. Petit: Constitueix un vincle intimista amb l‘espectador. Gran: Constitueix un vincle dominant per part de l’objecte.
 5. 5. Notorietat Quan la publicitat fa ús de grans dimensions crea un gran impacte social que transforma el producte visual, en un esdeveniment.
 6. 6. BTL Below the Line consisteix en l'ús de formes no massives de comunicació per a mercadeig dirigides a segments de mercat específics
 7. 7. COMODITAT
 8. 8. La forma Forma artificial o geomètrica. Forma orgànica o natural.
 9. 9. El color Càlids Freds
 10. 10. Saturat Desaturat
 11. 11. Criteris de selecció del color Contingut simbòlic Calendari comercial
 12. 12. Conexió amb el Target (destinati ideal, model de l’anunci) Contrast visual
 13. 13. RETÒRICA VISUAL La publicitat utilitza la retòrica quan vol transmetre una cosa a través d’una altra.
 14. 14. PERSONIFICACIÓ O PROSOPOPEIA
 15. 15. La personificació: Consisteix en assignar atributs humanas a objectes, alimentos o animales.
 16. 16. ANIMALIZACIÓ
 17. 17. La animalizació: Consisteix en assignar atributs animales a éssers humans.
 18. 18. COMPARACIÓ
 19. 19. La comparació: Intenta mostrar dos elements que tenen característiques comunes o diferents.
 20. 20. METÀFORA
 21. 21. La metàfora: Es fa servir per a donar significats a un objecte o pensament a través d’un altre per apropiar-se de les seves qualitats.
 22. 22. SUBSTITUCIÓ O METONÍMIA
 23. 23. Metonímia: Canvi semàntico (en aquest cas visual) pel qual es denomina a una cosa o idea mitjançant el nombre de otra, fent us d’un víncle semàtic (visual) existent entre tots dos.
 24. 24. ANTÍTESI O CONTRAST Enfrontar o oposar dos conceptes pot ser de gran ajuda.
 25. 25. PARAL·LELISME: En imatge és situar en paral·lel idees y elaborar comparacions.
 26. 26. ELIPSIS
 27. 27. Elipsis: Es suprimeix algún concepto, que encara que sigui necesari se sobreentent pel contexto.
 28. 28. HIPÈRBOLE
 29. 29. La hipèrbola: Es una exageració que S’utiliza per denominar un producte o Fer predominar la idea que es vulgui Explicar.
 30. 30. HIPÉRBATON: Alteración del orden visual o verbal de los elementos compositivos.
 31. 31. ACENTO: Recurso rigurosamente gráfico con el que podemos resaltar un elemento para captar nuestra atención, utilizando recursos como el color, la iluminación, las texturas, el tamaño, etc..

×