Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cietušais. Cietušā vajadzības. Kriminālprocess

966 views

Published on

Prezentācija pasākuma "Pētījuma ”Noziedzīgos nodarījumos cietušo vajadzību nodrošinājums: atbalsts viktimizācijas prevencijai Latvijā” prezentācija un diskusija par atbalstu cietušajiem" ietvaros.

Pasākums tika rīkots projekta "Atbalsta sistēma noziegumos cietušajiem - Latvijā un citur" ietvaros.

Projekts īstenots ar Eiropas Komisijas Tiesiskuma ģenerāldirektorāta programmas "Krimināltiesības" atbalstu.

Plašāk par pasākumu: http://www.providus.lv/public/27837.html
Plašāk par projektu: http://www.providus.lv/public/27560.html

Published in: News & Politics
 • If you are looking for customer-oriented academic and research paper writing service try ⇒⇒⇒ WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ liked them A LOTTT Really nice solutions for the last-day papers
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Cietušais. Cietušā vajadzības. Kriminālprocess

 1. 1. Cietušais.Cietušā vajadzības.Kriminālprocess.Andrejs Judins, Dr.iur 2013. gada 31. maijs
 2. 2. Cietušais KriminālprocessVai cietušais ir pateicoties tam, ka tikauzsākts kriminālprocessvaiKriminālprocess tika uzsākts, jo ircietušais
 3. 3. • Nav pareizi skatīties uz cietušo tikai caurkriminālprocesuālo prizmu.•Cietušais kriminālprocesā ir šaurāksjēdziens, nekā cietušais no noziedzīganodarījuma•Procesa virzītājs nav vienīgā valstsamatpersona, kura atbildīga par darbu arcietušo
 4. 4. Cietušais ir persona, kurai ar noziedzīgunodarījumu radīts kaitējumsturklāt neatkarīgi no tā vai• persona ir/nav ziņojusi par noziedzīgu nodarījumu;• Ir/nav uzsākts kriminālprocess,• Persona ir/nav piekritusi tikt atzītai par cietušouzsāktajā kriminālprocesā
 5. 5. Cietušais irkriminālprocesadalībnieks. KPLpiešķir cietušajiemnoteiktās tiesības.Cietušais ir persona,kurai ar noziedzīgunodarījumu radītskaitējums. Cietušajamir vajadzības. Valstspienākums rūpētiespar to apmierināšanu.
 6. 6. Cietušais kriminālprocesā var būt fiziskā vai juridiskāpersona, kurai ar noziedzīgu nodarījumu radīts kaitējums,proti, morāls aizskārums, fiziskas ciešanas vai mantiskszaudējums. (KPL 95.panta pirmā daļa)Ģimenes locekļi, draugi, paziņas, sabiedrība,noteiktas sabiedriskās grupas piederīgie
 7. 7. KPL DirektīvaFiziskā personaJuridiskā personaJa cietušais ir miris, cietušo statusu var iegūt arī citapersona, t.skpersona, kura ar cietušo pastāvīgi un ilgstoši dzīvotuvās attiecībās un kurai ar cietušo ir kopīgamājsaimniecībamirušā cietušā apgādājamieDirektīva: “ģimenes locekļi” ir laulātais, persona, kura ar cietušo pastāvīgi unilgstoši dzīvo tuvās attiecībās un kurai ar cietušo ir kopīga mājsaimniecība,radinieki tiešā līnijā, brāļi un māsas un cietušā apgādājamie;
 8. 8. KPL mērķis ir noteikt tādukriminālprocesa kārtību, kasnodrošina efektīvuKrimināllikuma normupiemērošanu un krimināltiesiskoattiecību taisnīgu noregulējumubez neattaisnotas iejaukšanāspersonas dzīvē. (KPL 1.pants)Direktīvas 2012/29/ES mērķis irnodrošināt lai cietušie no NN:• saņemtu atbilstīgu informāciju,• saņemtu atbalstu• saņemtu aizsardzību• varētu piedalīties kriminālprocesā
 9. 9. Atzīšana, iejūtīga un cieņpilnaattieksme, empātijaCietušo vajadzības•Atzīšana šajā gadījumā ir nevis lēmuma pieņemšana, betattieksme pret pret personu, kura cietusi no NN•Normatīvais regulējums v. prakse•Iespēja risināt problēmu ar juridisko regulējumu•Pirms kriminālprocesa uzsākšanas, kriminālprocesa ietvaros,pēc kriminālprocesa
 10. 10. Tiesības un iespējas saņemt informācijuCietušo vajadzības• Sakot no pirmās komunikācijas ar valsts institūcijā, t.i. vēl pirms kriminālprocess iruzsākts un cietušā kriminālprocesuālais statuss ir iegūts:•Iespēja lietot saprotamu valodu, saņemt bezmaksas tulka palīdzību, svarīgu dokumenturakstveida tulkošanu•Saņemt apstiprinājumu par iesnieguma saņemšanu;•Saņemt informāciju par lietas kustību•Saņemt informāciju par savām tiesībām un iespējām saņemt palīdzību un atbalstu•Komunikācijas kvalitāte vs. formāla informācijas sniegšana cietušajam:• Informācijas sniegšana vienkārša saprotama valoda, ņemot vērā personasraksturojošas ziņas (valodas zināšana, redzes, dzirdes traucējumi, spēja uztvertinformāciju u.c.)•Trešās personas atbalstītāja piedalīšanās cietušā komunikācijā ar policiju (navimperatīvs: gadījumos, ja nav pretrunā ar cietušā interesēm, ja viņam ir nepieciešamapalīdzība
 11. 11. Atbalsts un palīdzībaCietušo vajadzības•Cietušo atbalsta sistēmas (CAS) izveide;•Medicīniskā palīdzība•Psiholoģiskā palīdzība, emocionāls atbalsts•Juridiskā palīdzība•Konsultācijas finansiālos un praktiskos jautājumus•Patversme/pagaidu mājoklis•Reabilitējošie pasākumiCAS modeļi
 12. 12. Tiesību un taisnīguma pieejamībaCietušo vajadzības•Ātrs kriminālprocess•Taisnīga krimināltiesiskā konflikta risināšana•Cietušā aktīva loma kriminālprocesā, iespējaietekmēt/sekmēt kriminālprocesa norisi
 13. 13. Drošība un aizsardzībaCietušo vajadzības•Sekundārās un atkārtotas viktimizācijas novēršana•Drošības līdzekļi•Speciāla aizsardzība•Informācija par drošības līdzekļa – apcietinājuma grozīšanu,atcelšanu vai personas aizbēgšana no ieslodzījuma•Kārtības nodibināšana, kas izslēdz cietušo un likumpārkāpējukontaktu•Civilprocesuālā aizsardzība•Preventīvie drošības līdzekliDirektīva 22.patnts: 1. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušie saskaņāarvalsts procedūrām laikus saņem individuālu novērtējumu, ar ko tiekapzināta vajadzība pēc īpašas aizsardzības
 14. 14. Atjaunojošā taisnīguma (Atjaunojošāsjustīcijas) instrumentu pieejamībaCietušo vajadzības
 15. 15. Cietušo vajadzībasTiesības uz radītā kaitējumu kompensāciju:• Valsts kompensācija;• Iespēja saņemt kompensāciju no likumpārkāpējaTiesības saņemt atlīdzību par izdevumiem, kas saistītiar piedalīšanos kriminālprocesāTiesības bez kavēšanas atgūt īpašumuMantisko jautājumu noregulēšana
 16. 16. Paldies!

×