Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mesura de k

110 views

Published on

Tutorial per a la mesura de la constant d'elasticitat d'una molla.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Mesura de k

 1. 1. Càlcul de la constant d'elasticitat d'una molla pas a pas
 2. 2. 1.- Col·loquem una massa coneguda a la molla
 3. 3. 2.- Com que en aquest cas la massa és de 100 grams, la força que fem sobre la molla serà el seu pes* = 0,100 kg · 9,8 m/s2 Pes = 0,98 N *Recordeu de posar la massa en kilos
 4. 4. 3.- Mesurem quant s'ha deformat. Deformació: 9 cm
 5. 5. 4.- La distància la passem a metres: recordant que 1 m són 100 cm aplicant factors de conversió: 9cm 1m 100cm =0,09m
 6. 6. 5.- Recordant que el pes està equilibrat per la força de la molla: p = F m·g = k · x Llavors 0,98 N = k · 0,09 m pes (p) força de la molla (F)
 7. 7. 6.- Per tant la k serà: k= pes x K= 0,98 0,09 =10,89 N /m
 8. 8. 7.- Si tenim més masses repetim els càlculs. Ara ho farem amb una massa de 250 g (0,25 kg)
 9. 9. 8.- El pes és de: p=m.g=0,250.9,8=2,45 N
 10. 10. 8.- La deformació és de 24 cm 24 cm. 1m 100cm =0,24 m
 11. 11. 9.- Per tant la k val: k= 2,45 0,24 =10,21 N /m
 12. 12. 10.- Si ens surten dos valors diferents de k, agafarem com a valor veritable la mitjana: k= 10,89+10,21 2 =10,55 N /m

×