Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Riskmanagement

6,857 views

Published on

Risico management
Samenhang en aanpak risicomanagement in organisaties

Published in: Business, Economy & Finance
 • If you need your papers to be written and if you are not that kind of person who likes to do researches and analyze something - you should definitely contact these guys! They are awesome ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Hi there! I just wanted to share a list of sites that helped me a lot during my studies: .................................................................................................................................... www.EssayWrite.best - Write an essay .................................................................................................................................... www.LitReview.xyz - Summary of books .................................................................................................................................... www.Coursework.best - Online coursework .................................................................................................................................... www.Dissertations.me - proquest dissertations .................................................................................................................................... www.ReMovie.club - Movies reviews .................................................................................................................................... www.WebSlides.vip - Best powerpoint presentations .................................................................................................................................... www.WritePaper.info - Write a research paper .................................................................................................................................... www.EddyHelp.com - Homework help online .................................................................................................................................... www.MyResumeHelp.net - Professional resume writing service .................................................................................................................................. www.HelpWriting.net - Help with writing any papers ......................................................................................................................................... Save so as not to lose
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Riskmanagement

 1. 1. 1 RISICO-MANAGEMENT Samenhang en aanpak risicomanagement in organisaties 01-01-2010 Interim management - financieel management - turnaroundmanagement www.ofm-groep.nl
 2. 2. Wat is een risico? 2 Risico: “gevaar voor schade of verlies”; Een risico bevat een kanselement (probebility) en een gevolgelement (impact) Interim management - financieel management - turnaroundmanagement 01-01-2010 www.ofm-groep.nl
 3. 3. Risicoaandachtsgebieden (ERM) 3 Strategische risico’s •Markt risico - Onverwachte beweging in de markt Financiële risico’s •Kredietrisico - Het risico dat een kredietnemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen Operationeel risico Regelgeving en compliance risico’s Projectrisico’s Interim management - financieelmanagement - turnaroundmanagement 01-01-2010 www.ofm-groep.nl
 4. 4. 4 RISICO ELEMENTEN Kans Value Voorbeeld: Impact De kans dat mijn huis verwoest wordt door brand als gevolg van blikseminslag Case Maatregelingen 01-01-2010 Interim management – Financieel management – Turnaround management www.ofm-groep.nl
 5. 5. Wat is een operationeel risico? 5 Het risico van direct of indirect gevolg van een inadequaat of falend:  Proces  Mensen  Systemen  Externe gebeurtenis Interim management - financieel management - turnaroundmanagement 01-01-2010 www.ofm-groep.nl
 6. 6. Waarom ORM? 6  Inzichtelijk maken operationele risico‟s  Vanuit externe toezichthouders verplicht gesteld  Reduceren kosten a.g.v. operationele incidenten  Handhaven van het imago van betrouwbaarheid  Handhaven/verbeteren huidige rating – corporate finance Interim management - financieel management - turnaroundmanagement 01-01-2010 www.ofm-groep.nl
 7. 7. Risico categorieën 7 Operationele risico‟s treden op in vele gedaanten  Ongeautoriseerde activiteiten  Interne criminele activiteiten  Externe criminele activiteiten  Falende informatie (systeem) beveiliging  Arbeidsconflicten en veiligheid op de werkplek  Klonen, producten en bedrijfsvoering  Externe gebeurtenissen  Falende systemen  Falende processen  Falend toezicht / controle / beheersing Interim management - financieel management - turnaroundmanagement 01-01-2010 www.ofm-groep.nl
 8. 8. ORM Framework (voorbeeld) 8 A: Risico identificatie 1. CRSA 2. Risico bewustwording programma‟s D: Risk Mitigation B: Risk Measurement 8. Implementing controls 9. Project/process/product 3. Incident Reporting & analysing reviews 4. Audit Findings & Action Tracking 5. Capital Risk C: Risk Monitoring 6. Operational Risk Committee 7. Key Risk Indicator reporting Interim management - financieel management - turnaroundmanagement 01-01-2010 www.ofm-groep.nl
 9. 9. 9 Samenhang Risk management Risk Management Comittee KRA IR CRSA AFAT KRI Project / proces Implementing reviews controls Interim management - financieel management - turnaroundmanagement 01-01-2010 www.ofm-groep.nl
 10. 10. Key Risk Areas 10  Worden bepaald door het management  High level CRSA  Cruciaal voor de business  Identificatie op basis van ervaringen  Procesniveau (detaillering)  Afstemming met MT / RMC( Risico Management Comité) Interim management - financieel management - turnaroundmanagement 01-01-2010 www.ofm-groep.nl
 11. 11. Control Risk Self Assesment (CRSA) 11  Drie sessies met processpecialisten  Facilitator en “devils advocate  Afstemming uitgangspositie management  Risico identificatie d.m.v. brainstormsessie  Risico weging m.b.v. 5 x 5 matrix  Rapportage: samenstel risico‟s en controls (verbetervoorstellen)  PvA door management  AFAT (Audit Findings & Actions Tracking) en restrisico‟s Interim management - financieel management - turnaroundmanagement 01-01-2010 www.ofm-groep.nl www.ofm-groep.nl
 12. 12. 12 SESSIES 1. Inventarisatie risico‟s 2. Mogelijke oplossingen 3. Aanbevelingen 01-01-2010 Interim management – Financieel management – Turnaround management www.ofm-groep.nl
 13. 13. CRSA: 5 x 5 matrix 13 Almost Moderate High Extreme Extreme Extreme Certain P r o b a b i Moderate High High Extreme Extreme Likely Possible Low Moderate High High Extreme l Unlikely Low Low Moderate High Extreme i t y Low Low Moderate High Extreme Rare Insignificant Minor Moderate Major Catastrophic IMPACT Interim management - financieel management - turnaroundmanagement 01-01-2010 www.ofm-groep.nl
 14. 14. CRSA: rapportage 14  Uitleg gevolgde methode  Weging risico‟s huidige situatie  Weging risico‟s na maatregelen  Vertaling maatregelen naar verbetervoorstellen (vaak clustering)  Risico kwalificatie niet-uitvoeren verbetervoorstellen  Vervolgstappen. Interim management - financieel management - turnaroundmanagement 01-01-2010 www.ofm-groep.nl
 15. 15. Audit Findings & Action Tracking 15  Vastleggen bevindingen, PTA (Person Take Action) en due date.  Welke bevindingen vastleggen?  Zowel interne account als eigen bevindingen (bijv. financieel en proces audits, CRSA, SOX, IFRS)  Welke indicator?  Monitoren oplossen bevindingen  Escalatie mechanisme (naar wie, wanneer?) Interim management - financieel management - turnaroundmanagement 01-01-2010 www.ofm-groep.nl
 16. 16. Key Risk Indicators 16  KRI‟s worden Belangrijke voordelen KRI‟s: gebruikt om tijdig  Rapporteren van risicovolle risicoprofielen aan het hoger management activiteiten te  Het creëren van een identificeren, de omgeving waarin met niet performance te voor onverwachte benchmarken en verassingen komt te staan kansen optimaal te  Het voldoen aan wettelijke vereisten benutten.  Communicatie over de mate van beriedheid in het nemen van risico‟s Interim management - financieel management - turnaroundmanagement 01-01-2010 www.ofm-groep.nl
 17. 17. Key Risk Indicators - voorbeelden 17 Strategisch niveau Tactisch niveau  Bepalen van tolerantie niveau‟s  Faciliteert aggregeren van voor risico‟s gegevens (data)  Communiceren van  Voldoen aan wet- en risicobereidheid (risk appetite) regelgeving  Monitoren impact  Rapportage van veranderingen proceseverbetering in het risicoprofiel  Indentificeren van kansen  Verbter mogelijkheid tot  Bieden van assurance in risk anticipatie op risico‟s management  Reductie van duplicatie in  Externe benchmarking riscometing en monitoring (concurrentie)  Intene benchmarking (businessunits) Interim management - financieel management - turnaroundmanagement 01-01-2010 www.ofm-groep.nl
 18. 18. Incident Reporting 18  Operationele incidenten (zie risico categorieën)  Drempel  Ook: Bijna missers Wat leren we ervan Interim management - financieel management - turnaroundmanagement 01-01-2010 www.ofm-groep.nl
 19. 19. Project/product/process review 19  Houdt vooraf rekening met risk-aspecten (bij business cases vaak alleen aandacht voor „return‟)  Optimum efficiency versus risico bewustzijn  Afstemming met financiële afdeling, proceseigenaren en R&D  Eventuele „implementing controls‟ of „AFAT‟ Interim management - financieel management - turnaroundmanagement 01-01-2010 www.ofm-groep.nl
 20. 20. Risico cultuur en bewustzijn 20 Risico cultuur en bewustzijn wordt bepaald door de top van de organisatie Essentiële elementen:  Integriteit  Kwaliteit van handelen van afgesproken waarden, normen en regels.  Ethiek:  Set van principes waarop geacteerd wordt. Waarden: principes of standaarden van gedrag die een zeker gewicht hebben in onze keuzes. Normen: geven aan wat moreel correct gedrag is in een bepaalde situatie Interim management - financieel management - turnaroundmanagement 01-01-2010 www.ofm-groep.nl
 21. 21. Risico cultuur en bewustzijn 21 Bewustwording programma‟s Toon aan de top cruciaal Weerstanden  Themabijeenkomsten  Wat de boer niet kent..  Spreektijd in MT‟s  Bedreiging efficiency (bonus?)  Intranet/nieuwsbrieven  “Bij ondernemerschap hoort risico nemen”  Extra werk, weer langs hetzelfde proces Interim management - financieel management - turnaroundmanagement 01-01-2010 www.ofm-groep.nl
 22. 22. Risico cultuur en bewustzijn 22 Integratie proces Impact Betrekken medewerkers Voorbeeld bij gedrag ontwikkelen leidinggevende en uitrol risico •Zichtbaarheid bewust Persoonlijk en tonen wordings contact verantwoordelij programma’s • Workshops, kheid voor ‘risk Learning •Rol in interactieve aware’ gedrag focusgroepen, • Risk sessies projectteam, awerness evaluatie kennistoets Communi en via e- catie learning en / of • Nieuws, klassikale brief, training intranet, posters Informeren Interim management - financieel management - turnaroundmanagement Betrokkenheid 01-01-2010 www.ofm-groep.nl
 23. 23. Risico cultuur en bewustzijn 23 Het bepalen van het ambitieniveau is cruciaal Niveaus van risicobewustzijn: 1. Onbewust – men heeft geen kennis of kan het gewenst gedrag niet vertonen 2. Compliant – men weet dat de informatie (ergens) bestaat en kan het gewenste gedrag vertonen 3. Kennis – met begrijpt de informatie en snapt waarom bepaalt gedrag vertoond moet worden 4. Uitdragen – men begrijpt de informatie, toont het juiste gedrag en kan anderen stimuleren en aanmoedigen in dit gedrag Interim management - financieel management - turnaroundmanagement 01-01-2010 www.ofm-groep.nl
 24. 24. 24 MEER INFORMATIE Wanneer u risicomanagement ziet als een kans www.ofm-groep 078-6440040 Met een scherpe analyse leggen wij de hiaten bloot en tegelijkertijd kunnen wij een bijdrage leveren aan een structurele oplossing. Laat u niet verrassen en reageer op tijd. Neem contact op met OFM en bel 078 6440040, mobiel 06 54622220 of stuur een e-mail naar ofm@wxs.nl. In een kortdurend gesprek ( 25 min.) kan ik met u de mogelijkheden bespreken. Interim management - financieel management - turnaroundmanagement 01-01-2010 www.ofm-groep.nl

×