Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Web 2.0 a la Biblioteca del Casino de Manresa

Serveis web 2.0 que ofereix la bilioteca del Casino de Manresa

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Web 2.0 a la Biblioteca del Casino de Manresa

  1. 1. LA BIBLIOTECA DEL CASINO I LA WEB 2.0
  2. 2. Quines eines de la web 2.0 apliquem a la biblioteca?
  3. 3. <ul><li>Blog de la biblioteca: http://bibliotecacasinomanresa.blogspot.com/ </li></ul><ul><li>Facebook de la biblioteca: </li></ul>Eines 2.0 al Casino
  4. 4. Eines 2.0 al Casino <ul><li>Netvibes de la biblioteca: de moment per a ús intern dels treballadors del centre </li></ul><ul><li>Twitter: per comunicar-nos amb els usuaris i amb la resta de biblioteques de la zona </li></ul>
  5. 5. Ens queden eines 2.0 per aplicar: <ul><li>Flickr: per compartir fotografies amb els nostres usuaris.
  6. 6. Del.icio.us: per guardar els nostres enllaços favorits.
  7. 7. Etc, etc. </li></ul>
  8. 8. FI

×