Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dossier CLA/CAL - Agost 2015

Dossier on es treballa les síl·labes CLA, CLE, CLI, CLO, CLU i CAL, CEL, CIL, COL, CUL

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dossier CLA/CAL - Agost 2015

 1. 1. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (CL) Tema: Espanya Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) RELACIONA AMB FLETXES  el clavell el teclat EL TECLAT EL CLAVELL la clau la clínica LA CLÍNICA LA CLAU la bicicleta el xiclet EL XICLET LA BICICLETA l’hivernacle el ciclista EL CICLISTA L’HIVERNACLE LA CLASSE la classe
 2. 2. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (CL) Tema: Espanya Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) LLEGEIX I COPIA LA CLARA TÉ UNA BICICLETA NOVA. La Clara té una bicicleta nova. ………………….…………………………………………………………………....…..…………….. Avui no hi ha classe de matemàtiques. AVUI NO HI HA CLASSE DE MATEMÀTIQUES. ………………………….…………………………………………………………....…..…………….. RELACIONA AMB FLETXES clima * * MOTOCICLETA coliflor * * CLIMA motocicleta * * COLIFLOR cul * * DIFÍCIL difícil * * XANCLETES xancletes * * CUL
 3. 3. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (CL) Tema: Espanya Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) RELACIONA AMB FLETXES  la calculadora la col LA COL ELS CALÇOTETS escalfar el múscul LES CALCES LA CALCULADORA els calçotets les calces EL CEL ESCALFAR el calçat la caldera LA CALDERA ESCOLTAR escoltar el cel EL MÚSCUL EL CALÇAT
 4. 4. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (CL) Tema: Espanya Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) MOTS ENCREUATS 1 4 2 5 3 6 LLEGEIX I COPIA No trobo la clau de la motocicleta. ……………………………………………………………………………....…..……………………… El clima del Maresme és molt bo. .....................………………………………………....…..………………………
 5. 5. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (CL) Tema: Espanya Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA clara calra clavar calvar calculadora claculadora calveguera claveguera coliflor cloiflor xiclet xicelt esclafar escalfar cilp clip ESCRIU CAL - CEL - CIL - COL - CUL ..................çat mus.................... difí................. al..............de
 6. 6. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (CL) Tema: Espanya Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) ESCRIU LES PARAULES QUE TINGUIN CLA – CLE – CLI – CLO – CLU O CAL – CEL – CIL – COL – CUL …………………....…..….. …………………....…..….. …………………....…..….. …………………....…..….. …………………....…..….. …………………....…..…..
 7. 7. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (CL) Tema: Espanya Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) QUANTES PARAULES TÉ CADA FRASE? FA D’INFERMERA EN UNA CLÍNICA. Fa d’infermera en una clínica. ………………………………………………………………………....…..…………………………... TREBALLA EN UN HIVERNACLE DE CLAVELLS. Treballa en un hivernacle de clavells. ………………………………………………………………………....…..…………………………... EL TECLAT DE L’ORDINADOR ÉS GRIS. El teclat de l’ordinador és gris. ………………………………………………………………………....…..…………………………... M’AGRADEN MOLT ELS MUSCLOS I LES CLOÏSSES. M’agraden molt els musclos i les cloïsses. ………………………………………………………………………....…..…………………………... EN MARCEL VIU A CALDES D’ESTRAC. En Marcel viu a Caldes d’Estrac. ………………………………………………………………………....…..…………………………..
 8. 8. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (CL) Tema: Espanya Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) ESPANYA  Espanya té 17 Comunitats Autònomes.  La seva població actual és d’uns quaranta sis milions i mig d’habitants. L’any 2014 hi vivien 46.464.053 persones. D’aquestes, uns 4 milions i mig (10%) tenen nacionalitat estrangera.
 9. 9. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (CL) Tema: Espanya Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA)  Espanya és una monarquia parlamentaria. El Congrés de Diputats està integrat per 350 diputats.  L’actual president del govern és Mariano Rajoy (PP)  L’actual Rei d’Espanya és Felip VI. La reina es diu Letícia Ortiz.  La capital d’Espanya és Madrid. CONTESTA A AQUESTES PREGUNTES 1. Quantes Comunitats Autònomes té Espanya? ………………………………………………………………….…………………………………........……………… 2. Quants habitants té Espanya? ………………………………………………………………….…………………………………........……………… 3. Com es diu l’actual president del govern? ………………………………………………………………….…………………………………........……………… 4. Com es diu l’actual rei d’Espanya? ………………………………………………………………….…………………………………........……………… 5. Quina és la capital d’Espanya? ………………………………………………………………….…………………………………........………………
 10. 10. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (CL) Tema: Espanya Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) ESCRIU CLA – CLE - CLI – CLO - CLU ESCRIU ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ci...................sta ....................us ................. nica xan..............tes te....................t

×