Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

146,864 views

Published on

 • Login to see the comments

Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

 1. 1. Karagdagang Balita• Justice Secretary Leila De Lima, tinanggap na ang nominasyon bilang susunod na Chief Justice• Fixed wage (minimum fare) para sa mga bus drivers, ipatutupad na.
 2. 2. Karagdagang Balita• Queen Sofia ng Spain, bibisita sa Malacañang mamaya.• CARAT 2012, isasagawa ng RP Navy at US Navy.
 3. 3. Karagdagang Balita• DOLE Sec. Rosalinda Baldos, tinanggihan ang nominasyon bilang Chief Justice.• Patuloy na pag- ulan, mararanasan pa rin ng kalakhang Luzon.
 4. 4. Karagdagang Balita• La Mesa Dam, naka- red alert level na.• Bilang ng insidente ng dengue, inaasahang patuloy na tataas ngayong tag-ulan
 5. 5. Bali k-Aral
 6. 6. Drill1. Pinuno ng Parliament na nag-utos ng paglilimita ng kapangyarihan ng English East India Company2. Batas na nagluklok kay Lord Charles Cornwallis bilang gobernador ng India
 7. 7. 3. Paring Portuges na nagingguro ni Kang Hsi4. Kasunduang nagbigay saEngland ng pagkakataongmakontrol ang Hongkong5. Kasunduang nagbigay saJapan ng Formosa at Korea6. Amerikanong nagpanukala ngOpen Door Policy sa Tsina
 8. 8. 7. Kasunduang nagpatapos saUnang Digmaang Anglo-Burmese8. Namuno sa pananakop ngEngland sa Singapore9. Ipinadala ng Amerika sa Japanupang hilingin ang pakikipagkalalanng Estados Unidos10. Polisiya ng mga Dutch na kungsaan ilalaan ang 1/5 ng saklaw nabukid ng mga magsasaka para sapamahalaang Dutch
 9. 9. Drill1. Katawagan sa Goa na nangangahulugang “Sakop ng Portugal sa India”2. Karagatang mahigpit na binantayan ng Portugal laban sa iba pang bansang Europeo na papasok sa Asya
 10. 10. 3. Sapilitang pagpapatira sa mgaPilipino sa mga Pueblo4. Tipikal na kaanyuaan ng mgaPueblo na kinapapalooban ng 4na mahahalagang gusali5. Mayayamang Pilipino noongpanahon ng Kastila6. Proseso ng pagbabago ngkultura mula sa bansangnanakop.
 11. 11. 7. Sapilitang pagpapabili saEspanya ng mga produkto samababang halaga.8. Pinuno ng England na tumalosa Spanish Armada9. Kasunduang France– Tsina10. Kasunduang Amerika - Tsina
 12. 12. Drill1. Munisipyo noong panahon ng mga kastila sa bansa at kabilang sa Quadricula2. Kabayaran upang makaiwas sa sapilitang paggawa.3. Patunay na pagbabayad ng buwis sa pamahalaang Espanya
 13. 13. 4. Gob. Hen. na nagpatupad ngmonopolyo ng tabako at alak5. Iba pang katawagan saKalakalang Galleon6. Uri ng Encomienda napinagmamay-arian ng hari7. Ipinadala ng hari ng Espanyaupang sakupin at talunin angEngland.
 14. 14. 8. Lumang ngalan ng Thailand9. Pagpayag ng Tsina sapakikipagkalakan saAmerika, pag-bubukas ng mgadaungan at pagpapatayo ng mgasimbahan10. Pagpayag sa mgamisyonerong Pranses atmalayang kalakalan sa pagitanng Tsina at France
 15. 15. Gawain #1:Pagtitimbang Suriin ang mga bansang Asyano. Tukuyin kung nakabuti ba o nakasama ang ginawang pananakop sa kanila ng mga kanluranin.
 16. 16. Gawain #1:Pagtitimbang Bansa Nakabuti o Nakasama?1. Pilipinas _________________2. Tsina _________________3. Dutch Indies _________________4. Japan _________________5. Singapore _________________6. Hongkong _________________7. India _________________
 17. 17. Ano ang naging kinahinatnan ng ginawangpananakop ng mgaEuropeo sa Asya?
 18. 18. Mga Epekto ng Pananakopng mga Portuguese• Naitatag ang Goa (1510)• Alfonso de Albuquerque• “Estado da India”• Kipot ng Malacca (1511)• Moluccas (“Spice Islands”)• Mayaman sa pampalasa
 19. 19. Mga Epekto ng Pananakopng mga Portuguese• Macau• Pinalaganap ang katolisismo• Paghikayat ng pag-aasawa ng mga katutubo mula sa bansang nasakop• Mahigpit na binantayan ang Indian Ocean
 20. 20. Mga Epekto ng Pananakop ngmga Espanyol sa Pilipinas• 1565• Miguel Lopez de Legazpi• Maynila (1571) (entrepot)• Gawing sibilisado ang mga Pilipino• Reducción• Bajo de las campana
 21. 21. Mga Epekto ng Pananakop ngmga Espanyol sa Pilipinas• Ipinatupad ang cuadricula• Plaza Mayor• Simbahan at Kumbento• Casa Tribunal• Kabahayan ng mga Principalia
 22. 22. Paano binago ngmga Espanyol angpamumuhay ngsinaunang mamamayanng Pilipinas sapamamagitan ng mgaPueblo?
 23. 23. Akulturasyon Proseso ng pagbabago ng kultura ng grupo ng mga tao dulot ng pagpapakilala ngbagong kultura na isinasagawa sa pamamagitan ng tuwirangpagtanggap o sa pamamagitan ng lakas o pwersa
 24. 24. Mga Patakarang Ipinakilalang Espanya sa Pilipinas• Polo y’ Servicios / Polo• Kalakalang Galyon• Tributo / pagbubuwis• Bandala• Monopolyo ng tabako at alak• Obras Pias• Sociedad Economico delos Amigos del Pais
 25. 25. Mga Epekto ng Pananakop ngmga Dutch sa East Indies• Mas binigyang-pansin ang kalakalan kaysa palaganapin ang relihiyon• Hindi naging interesado sa direktang pamumuno sa kanilang kolonya
 26. 26. Mga Epekto ng Pananakop ngEngland sa India• Reyna Elizabeth I (1588-1603)• Natalo ang Spanish Armada• English East India Company (1600)• Tinalo ang Portugal at France• Nakontrol ang India• Sapilitang pinagtanim ang mga katutubo ng India
 27. 27. Mga Epekto ng Pananakop ngEngland sa India• Pagpapatupad ng akulturasyon sa pamamagitan ng edukasyon• Pagbabawal sa ilang kaugaliang Indian• Pagpapa-unlad ng transportasyon at komunikasyon
 28. 28. Mga Epekto ngImperyalismo sa Tsina• Pagtutol ng mga Tsino sa produktong Opyo• Digmaang Opyo• Pagdating ng mga Amerikano sa Tsina (1784)• Napilitan ng Tsina na lumagda sa Kasunduan ng Wanghsia
 29. 29. Mga Epekto ngImperyalismo sa Tsina• Interes ng France sa Tsina• Pinalagdaan ang Kasunduan ng Whampoa (Oct. 1844)• Interes ng Russia• Pinalagdaan ang Kasunduan sa Peking (1860)
 30. 30. Mga Epekto ngImperyalismo sa Tsina• Pagkakahati ng Tsina sa mga Spheres of Influence• Paglagda sa mga “unequal treaties”• Paglaganap ng Kristiyanismo• Pagkakaloob ng “extraterritoriality” sa mga dayuhan
 31. 31. Pagsidhi ng Imperyalismo saTimog – Silangang Asya at ang mgaNaging Epekto Nito
 32. 32. Pagsidhi ng Imperyalismo saTimog-Silangang Asya• Nagkasundo ang England at The Netherlands na paghatian ang Timog-Silangang Asya (1824)• British – Malacca, Malay, Hongkong at Singapore• Dutch – Sumatra at Java (Indonesia)• French – Saigon, Vietnam
 33. 33. Pagsidhi ng Imperyalismo saTimog-Silangang Asya• Nahati ang Timog – Silangang Asya sa mga kanluranin maliban sa Siam• Dahil sa imperyalismo, umusbong ang mga kolonyal na lungsod:• Maynila, Batavia, Rangoon at Saigon
 34. 34. Pagsidhi ng Imperyalismo saTimog-Silangang Asya• Natali ang ekonomiya sa pandaigdigang kalakalan• Makabagong komunikasyon at transportasyon• Pagsibol ng mga mestizos
 35. 35. Ang mga Europeo saKanlurang Asya• Pinakahuling rehiyon na nasakop ng mga Europeo• Kapangyarihan ng mga Ottoman Turks• Paglaganap ng Islam sa rehiyon• Pananakop ng mga Russian sa mga sentrong lugar sa Kanlurang Asya
 36. 36. Ang mga Europeo saKanlurang Asya• Pagbagsak ng Ottoman Turks (1918)• Pinairal ang “Mandate System”• Konsepto ng Imperial Trusteeship• England – Iraq, Palestine at Jordan• France – Lebanon at Syria
 37. 37. Blue Ano angWhite Man’s Burden?
 38. 38. OrangeBakit sumiklab angRebelyong Sepoy?
 39. 39. VioletPaano nagsimula ang Digmaang Opyo sa Tsina?
 40. 40. Green Ano ang kasunduang nagpatapos sa UnangDigmaang Opyo? Ano angmahahalagang probisyon ng kasunduang ito?
 41. 41. Red Ano ang kasunduangnagpatapos sa IkalawangDigmaang Opyo? Ano angmahahalagang probisyon ng kasunduang ito?
 42. 42. Yellow Ano ang nilalaman ng KasunduangShimonoseki? Ano naman sa Kasunduang Kanagawa?

×