Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

inOrbit 2015: poslovni kazalniki

1,010 views

Published on

Kazalnike lahko grupiramo med sabo. Pomembni so tudi kazalniki, ki nam predstavljajo razmerja med posameznimi kazalniki. Potrebno si je izračunati stroške med posameznimi koraki v lijaku. Ena dobljena stranka ne pomeni nujno le enega prodanega artikla, ampak jo ohranimo na dolgi rok.

Published in: Marketing
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

inOrbit 2015: poslovni kazalniki

 1. 1. Poslovni kazalniki, ki jih verjetno ne spremljate, pa bi jih morali Darko Butina BUDS d.o.o. / SASH reporting
 2. 2. GPS data = poslovni kazalniki poslovni kazalniki ≠
 3. 3. Katere poslovne kazalnike spremljati? • Finance – prihodki, stroški, vrste stroškov, spremembe stroškov, EBITDA, zadolženost, likvidnost, denarni tok,… • Marketing – število obiskovalcev, število lead-ov,… • Prodaja – število strank, prihodek na stranko, povprečna vrednost nakupa, povprečno število nakupov, CLV (customer lifetime value),… • Izvedba storitev – zasedenost kadrov, število zaračunanih ur,… • Proizvodnja – obrat zalog, delež kala, lastna cena izdelka,… • Ostalo – delež terjatev v prihodkih, stopnja odpovedi (churn),…
 4. 4. Prodajni (marketinško-prodajni) lijak Visitors Leads Customers VTL – visitor to lead ratio LTS – lead to sale ratio CPV – cost per visitor CPL – cost per lead COCA – cost of customer acqusition CLV Customer Lifetime Value
 5. 5. Življenjska vrednost kupca CLV Customer Lifetime Value Average purchase value Average number of purchases in period Average customer lifetime Churn (stopnja odpovedi) – proportion of customers who leave in a period
 6. 6. Največja slovenska spletna trgovina Največji ponudnik električne energije končnim strankam v Sloveniji (po številu končnih strank) Profesionalna poslovna poročila za majhna, srednja in velika podjetja brez truda in problemov z implementacijo in pripravljanjem podatkov
 7. 7. Obiskovalci spletne strani Lead = obiskovalec Kupci VTL – glej LTS LTS – delež kupcev med obiskovalci CPV – strošek ogl. in PR-ja na obiskovalca CPL – glej CPV COCA – CPV plus strošek predprodajne podpore CLV Življenjska vrednost kupca
 8. 8. CLV Življenjska vrednost kupca Vrednost povprečnega nakupa Povprečno število nakupov v letu Povprečna življenjska doba kupca Churn (stopnja odpovedi) – delež kupcev, ki niso ponovili nakupa v določenem obdobju
 9. 9. Obiskovalci spletne strani in kontakti za direktno prodajo Interesenti za ponudbo Stranke VTL – razmerje med interesenti za ponudbo in obiskovalci strani ter kontakti za dir. prod. LTS – delež strank med interesenti za ponudbo CPV – strošek ogl., PR-ja in baz za kontakte na obiskovalca CPL – CPV plus strošek klicev in ponudb COCA – CPL plus strošek dir. prod. CLV Življenjska vrednost stranke
 10. 10. CLV Življenjska vrednost stranke Vrednost povprečne porabe energenta Povprečno število nakupov je 12 (redna mesečna dobava) Povprečna življenjska doba stranke Churn (stopnja odpovedi) – delež strank, ki odpovejo energent v določenem obdobju
 11. 11. Obiskovalci spletne strani in kontakti za direktno prodajo Interesenti za sestanek ali ponudbo Stranke VTL – razmerje med interesenti in obiskovalci strani ter kontakti za dir. prod. LTS – delež strank med obiskovalci CPV – strošek PR-ja in baz za kontakte na obiskovalca CPL – CPV plus strošek klicev in neposrednega nagovora COCA – CPL plus strošek dir. prod. CLV Življenjska vrednost stranke
 12. 12. CLV Življenjska vrednost stranke Povprečna mesečna vrednost storitve Povprečno število nakupov je 12 (redna mesečna storitev) Povprečna življenjska doba kupca Churn (stopnja odpovedi) – delež strank, ki odpovejo storitev v določenem obdobju
 13. 13. Vprašanja? Kontakt: darko.butina@buds.si si.linkedin.com/in/darkobutina/ @TheDare www.sash-reporting.com in www.buds.si

×