Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Residu de matalassos de llana_Butlletí_11/15

155 views

Published on

Cas pràctic de gestió de residu de matalassos de llana com a subproducte

Published in: Environment
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Residu de matalassos de llana_Butlletí_11/15

  1. 1. 4 CAS PRÀCTIC CAS PRÀCTIC:LA GESTIÓ D’UN RESIDU COM A SUBPRODUCTE Nom de l’empresa: Recuperación de Materiales Textiles, SA Municipi: Santa Eulàlia de Ronçana Activitat: Preparació i filatura de fibres tèxtils Plantilla: 8 treballadors Persona de contacte: Jordi Iglesias, administrador Adreça electrònica: jiglesias@rmtsa.es MATALASSOS DE LLANA
  2. 2. CAS PRÀCTIC 5 EMPRESA RECEPTORA DEL SUBPRODUCTE L’empresa RECUPERACIÓN DE MATERIALES TEXTILES, SA (RMT) és una empresa familiar fundada a Santa Eulàlia de Ronçana el 1979 que es dedica a la manufactura i el comerç de llana d’ovella. La llana d’ovella és una fibra natural i renovable que prové de l’esquilada regular de l’animal, necessària durant el seu cicle de vida. Els productes que es fabriquen amb aquestes fibres tenen una conductivitat tèrmica molt baixa i, si bé les seves aplicacions més conegudes tenen lloc en la indústria tèxtil, també s’empren en la construcció, com a material d’aïllament en parets, golfes i altells. L’empresa va iniciar la seva activitat com a recuperadora de la llana procedent de les restes de pell de les adoberies i va evolucionar cap al triatge, rentat, blanqueig i carbonització de llanes de qualsevol origen. Posteriorment RMT va desenvolupar un nou procés industrial de blanqueig de llana en sec que avui en dia és la base de les diferents línies de fabricació. Actualment RMT classifica, renta i estandarditza les llanes amb barreges de diferents tipus. En el seu procés, millora el grau de blanc de les llanes blanques per afavorir-los la sortida al mercat i decolora les llanes grises perquè es puguin utilitzar en la indústria de les catifes i les moquetes. Els clients de RMT són fabricants de catifes, moquetes, farcits, napes, matalassos, teixits amb pèl (peluix), fils de carda, i aïllaments per a l’edificació. L’any 2014, l’empresa elabora un pla estratègic i desenvolupa nous productes i aplicacions a partir de la fabricació d’articles aplicats a l’aïllament en l’edificació seguint els criteris de la construcció sostenible, tenint en compte el cicle de vida dels productes i amb criteris d’economia circular. Aquest materials els fabrica amb matèries naturals, recuperades o reciclables: llana (RMT-NITAl® WOOL), cotó (RMT-NITA® COTTON) i cànem/agrofibra (RMT-NITA® HEMP).
  3. 3. 6 CAS PRÀCTIC EL SUBPRODUCTE: MATALASSOS DE LLANA El subproducte que utilitza l’empresa RMT en els seus processos de fabricació és el matalàs de llana. Fins a mitjan segle XX, el matalàs de llana era el més utilitzat a tot Europa. Aquest matalàs es compon d’una funda tèxtil omplerta de fibres de llana de més o menys densitat segons l’acabat final. La utilització de la llana comporta avantatges, ja que es tracta d’un material 100% natural que, ateses les seves propietats higroscòpiques, absorbeix i repèl les humitats que es generen, permet la respiració de les teles, és retardant del foc en cas d’incendi evitant l’electricitat estàtica, té propietats fungicides i té bones propietats tèrmiques. No obstant això, avui en dia la llana ha anat desapareixent del mercat pels desavantatges que presenta quant a disponibilitat, manteniment i conservació enfront d’altres materials (làtex, viscoelàstica, poliuretà, etc.). El residu del matalàs de llana es genera en el procés de separació dels residus voluminosos procedents de la recollida selectiva municipal rebuts a la planta del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme (Mataró). GESTIÓ DEL SUBPRODUCTE El procés que té lloc a l’empresa receptora RMT consisteix en la preparació de la fibra de llana d’ovella per a la indústria de la filatura i per a l’elaboració de materials aïllants per a la construcció (en cambres d’aïllament tèrmic i com a material d’ompliment en parets, golfes i altells). La llana que conté el matalàs s’afegeix i es barreja amb la llana que prové de l’esquilada de les ovelles. Els productes de RMT per a la construcció es fabriquen amb llana d’ovella (de color gris o blanc) convenientment tractada (rentada i decolorada) en forma de mantells i plaques termofixades així com també en floques de diferents densitats, grossors i capacitats aïllants, la qual cosa permet abrigar eficientment tot tipus d’edificis d’obra nova i rehabilitació. Una vegada preparades les mescles de fibres, se’ls aplica un tractament amb piretroide sintètic i sals de bòrax perquè assoleixin un comportament retardant de l’acció del foc i conferir-los propietats fungicides i antiinsectes. És la base per a la fabricació de mantells aïllants pel sistema de teixit no punxonat o termofixat. El producte en floques es col·loca dins de la cambra d’aïllament com a material de rebliment de parets, dins d’envans interiors, golfes, altells i falsos sostres mitjançant una màquina insufladora o bé manualment.
  4. 4. CAS PRÀCTIC 7 AVANTATGES DE LA GESTIÓ DEL SUBPRODUCTE 1) Utilització de productes naturals renovables i de proximitat. 2) Substitució de matèries primeres d’importació. 3) Reducció de l’impacte ambiental en els processos productius i de les emissions de CO2 en el transport. 4) Minimització en la gestió dels residus. 5) Valorització de residus com a matèries primeres. 6) Reducció d’emissions de CO2 en l’aplicació de productes aïllants en l’edificació. 7) Reducció de les reaccions d’hipersensibilitat als productes químics usats en la fabricació d’aïllaments aplicats en l’edificació. 8) Augment de la competitivitat de la indústria tèxtil local i millora ambiental del sector de la construcció en l’edificació d’habitatges sostenibles.

×