Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vägledning för klimatförbättring under projekteringen - Stefan Uppenberg, Trafikverket/WSP.

158 views

Published on

Vägledning för klimatförbättring under projekteringen - Stefan Uppenberg, Trafikverket/WSP. Presenterat på Betongdagen den 21 november 2019 på Sheraton Hotel i Stockholm.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vägledning för klimatförbättring under projekteringen - Stefan Uppenberg, Trafikverket/WSP.

  1. 1. Stefan Uppenberg Betongdagen 21 november 2019 Stockholm
  2. 2. 2 Om projektet — Ett initiativ från Anläggningsforum — Mål att utveckla en praktiskt användbar vägledning för hur klimatförbättringar kan åstadkommas i planeringoch projektering — Baserat på åtgärdsexempel från utförda projekt — Brett samarbete i leverantörskedjan — Ett första steg…
  3. 3. 8 Vad händer nu? — Färdig vägledning och presentationsmaterial klart och tillgängligt i början av 2020 — Diskussion om förvaltning pågår – eventuellt regelbunden uppdatering — Använd och sprid i era nätverk! — Inbjudan till alla att bidra med nya åtgärder och fallstudier! — Fler idéer? At a glance
  4. 4. Tack! stefan.uppenberg@wsp.com wsp.com

×