Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unemployed

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Unemployed

  1. 1. Безработният
  2. 2. Един безработен кандидатства за работа като чистач на тоалетни в Майкрософт
  3. 3. Шефът на човешки ресурси го вика на интервю, а след това му организира изпит, като го кара да отпуши една тоалетна.
  4. 4. След изпита му казва : Назначен си, дай ми email-а си и ще ти изпратя формулярите, които трябва да попълниш, както и датата и часът, когато да дойдеш на работа.
  5. 5. Човекът отчаяно му отговаря, че няма компютър, а следователно и email.

×