Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Izengabea 1

131 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Izengabea 1

  1. 1. Soka-Tira Soka-Tiran bi aurkako giza indar , soka bati eutsita , elkarri herrestan eramaten saiatzen dira . Kontzeptu sinple honen ondorioz , kirol hau aspaldi-aspaldiko aintzinetatik da ezaguna eta edadura geografiko oso zabala du gaur egun.“Soka-tirako” lehiak arautzen dituzten baldintzak ondokoak dira:➢Indartzuen kopurua: Zortzi dira.➢Pisua: baldintzen artean probak pisu mugauarekin edo librearekin direnadierazten da.Pisu mugatua 560 kilo eta 720 kilotan ezartzen da➢Botileroak: talde bakoitzak botilero bat du, haien ahalegina animo - ohiuekinzuzentzen duena.➢Debekatuta dago soka gerrian lotzea edo sorbaldaren gainetik jartzea ,amaireran dagoen gizonaren kasuan izan ezik . Sokari bi eskuekin heltzen zaio.➢Frontoian edo belarrean tira daiteke, eta erabiltzen diren oinetakoakdesberdinak izango dira, abarkak lehenengo kasuan eta botak bigarrena.➢Kaleak :talde bakoitzak bere kalearen barruan tiratu behar du , normalean bimetroko zababelarokoa , eta bartatik irteten dena deskalifikatu egingo dute.➢Arrastre eremua :bi metro berrogeita hamarrekoa da, eta sokan eta soruandago senalestatuta.➢Sokan zinta gorri bat lotzen da , erdia zehatz- mehatz adierazten duena.➢Desafioak bi tir atetar a e giten dir a taldeak aldez aldatzen dutela.Hor r ela auker a par ekatu nahi dir a , alde bateko ir r e gular tasunes ,aldapak eta abar er a gindako abantailak sahiestuz. Ber dinketager tatzen badir a , aur karia her r estan er amateko er abilitakogutxienezko denbor ak er abakitzen du .➢Hainbat par te-har tzailetako lehiaketetan sailkapen-ligaxka jokatuohi da , guztiak guztien aur ka arituz .Soka-tir a fr ontoietako kantxen eta plazetako har riengainean e gitenzen , her rialdeko estilo tradizionalari jar raituz . Nazioar tekokontaktuek eta lehiek ar gui eta garbi erakutsi dute belargaineko soka-tira dela modalitate zabalduena eta etor kizunhandikoena dela . Euskal Her rian , probintzia bakoitzean ,ne guko denboraldia zor u gogor raren gainekoa da ; udaber rianoinetako z aldatzen dute , gomazko abar ka tradizionalarenor dez bota fer ratua jantziz , funtsezkoa lur raren gainean beharbezala tiratzeko.

×