Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

икс с глогстер еду

3,746 views

Published on

IT CLASSROOM WITH SKYPE AND GLOGSTER EDU

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

икс с глогстер еду

 1. 1. <ul><li>Образователната картина постоянно се променя. </li></ul>Скъпи учители ,
 2. 2. <ul><li>Учениците трябва да преуспяват в един мултимедиен свят, който ги обкръжава. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>  Затова да променим съществуващата  и сътворим една нова среда за обучение, съобразена с реалиите на 21-ви век . </li></ul>
 4. 4. Web 2.0 предоставя просторна переспектива за обучение, като виртуалното пространството се разглежда като двупосочна среда, където потребителите са както консуматори, така и творци. Основният катализатор за това е социалният софтуер, който позволява комуникация и сътрудничество между двама или повече човека &quot;. Web 2.0 и нови възможности за обучение
 5. 5. Да създадем една бързо разрастваща се мрежа от учители и ученици e du.glogster.com
 6. 6. <ul><li>WEB 2.0 платформа, която лесно позволява на потребителите да качват снимки, видео, текст, аудио и други файлове за създаване на уникални онлайн интерактивни постери. . </li></ul><ul><li>Ново и творческо дигитално средство за учителите да ангажират учениците в учебния процес и превърнат обучението в забавна и желана дейност. </li></ul><ul><li>Лесен за използване интерфейс, пригоден за улеснено ползване от учениците. </li></ul><ul><li>Серия от механизми за работа в екип, които позволяват на потребителите навсякъде да публикуват, споделят своите творения, и да си сътрудничат ефективно. </li></ul>Какво представлява Glogster?
 7. 7. <ul><li>Сигурна, лична и безопасна платформа, която може да се следи пряко от учителите. </li></ul><ul><li>Ценен инструмент за обучение, който интегрира различни области от познанието, включително основни като математика, природни науки, история, технологии, изкуство, фотография, музика и др. </li></ul><ul><li>Средство за обучение, което поощрява развитието на основни умения, съобразно възрастовите особености на учениците. </li></ul><ul><li>Виртуална, цифрова, образователна платформа, която е подходяща за всяка възрастова група обучавани, без значение на пол, култура, клас ,учебен предмет, тип училище, местоживеене и т.н. </li></ul>Какво представлява Glogster?
 8. 8. Как работим с Glogster EDU? <ul><li>Като използваме </li></ul><ul><li>образователни </li></ul><ul><li>глогове </li></ul>
 9. 9. Учителски образователни глогове:
 10. 10. Образователни глогове на ученици :
 11. 11. <ul><li>Иновативната характеристика на EDU 2.0 е </li></ul><ul><ul><li>преминаването към образователни социални мрежи в </li></ul></ul><ul><ul><li>класната стая и извън нея. </li></ul></ul><ul><li>Учители и ученици споделят глогове; графични елементи, проекти и идеи. Посредством техния обмен при споделяне може да се установи групова работа не само в рамките на една класна стая или училище, но и в рамките на страната, региона или извън него, като по този начин се насърчава широкото взаимодействие между преподаватели и ученици, както и между самите ученици . В същото време тези глог-презентации са защитени от неподходящо съдържание, защото учителите, администрирайки акаунтите на своите ученици, имат възможност да следят, рецензират и контролират тяхната дейност. </li></ul>Glogster EDU 2.0
 12. 12. Моята Интернет класна стая (ИКС) с Glogster EDU <ul><li>Какво представлява: </li></ul><ul><li>Учениците имат достъп до ползването на подходящи интернет ресурси, касаещи учебната им дейност в клас и при самоподготовка в дома, които учителят подготвя предварително и подрежда съобразно учебната програма. </li></ul><ul><li>Учениците имат и възможността да изработват глог-презентации по поставена от учителя тема или по свой избор. </li></ul><ul><li>Дейността се осъществява в сайта на Glogsrter EDU , като се добавя и Skype връзка за бърза и лесна комуникация между класа и учителя извън училище. </li></ul><ul><li>С дейността се постигат образователни, възпитателни и развиващи цели, които учителят е набелязал. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Създайте учителски </li></ul><ul><li>профил </li></ul><ul><li>Добавете ученически профили </li></ul>Как да създадем Интернет класна стая (ИКС) с Glogster?
 14. 14. <ul><li>Създайте глог с ресурси </li></ul><ul><li>… или сайт на класа с ресурси. </li></ul>Как да създадем Интернет класна стая с Glogster?
 15. 15. <ul><li>Осъществете Skype връзка със своите ученици </li></ul><ul><li>Добавете линк на сайт на класа или глог с ресурси в полето за информация на вашия Skype профил. </li></ul>Как да създадем Интернет класна стая с Glogster и Skype?
 16. 16. <ul><li>Науч e те децата да работят с инструментите на Glogster </li></ul><ul><li>Създайте навици за комуникация по Скайп, писане на коментари и съобщения в Glogster </li></ul>Как да създадем Интернет класна стая с Glogster и Skype?
 17. 17. <ul><li>Задава </li></ul><ul><li>Подкрепя </li></ul><ul><li>Контролира </li></ul><ul><li>Творят </li></ul><ul><li>Комуникират </li></ul><ul><li>Споделят </li></ul>Как да създадем Интернет класна стая с Glogster и Skype? + = <ul><ul><li>образователна </li></ul></ul><ul><ul><li>социална мрежа в </li></ul></ul><ul><ul><li>класната стая </li></ul></ul><ul><ul><li>и извън нея. </li></ul></ul>бързина креативност Учителят: Учениците:
 18. 18. <ul><li>Забавно учене </li></ul><ul><li>Фасилитиране процеса на самоподготовка </li></ul><ul><li>Нов начин за изразяване на креативността </li></ul><ul><li>Лично, сигурно, безопасно виртуално учебно пространство наблюдавано и контролирано от учителя </li></ul><ul><li>Създава желание за учене, мотивира и насърчава учениците да изследват теми, които преди не са представлявали интерес за тях </li></ul><ul><li>Интегрира мултисензорна динамика в традиционно текст – ориентираните учебни предмети </li></ul><ul><li>Насърчава работа в екип и сътрудничество между учениците </li></ul><ul><li>Спомага процеса на самостоятелно творческо изразяване при децата </li></ul><ul><li>Улеснява положителните взаимоотношения учител - ученик, позволявайки ни съвместно да изследваме и опознаваме новите методи на обучение предлагани от Web 2.0 . </li></ul>Ползи за учениците от Glogster EDU и ИКС ?
 19. 19. Какво казват учениците … мога да слушам музика и да гледам видео… Обичам Glogster, защото е …удивителен… “ Обичам Glogster , защото… ” “ Обичам Glogster -той е слънце! ” … мога да създам нови приятелства… Обичам Glogster, защото е забавен, интересен, вълнуващ и фантастичен ...мога да правя проекти, да творя идеи…
 20. 20. M оите лични ползи от ИКС с Glogster Edu <ul><li>Постигнах по-високи резултати в учебната си дейност посредством: </li></ul><ul><li>1. Създаване на трайна положителна нагласа и мотивация у учениците за изучаване на английски език чрез забавно и интересно поднасяне на учебния материал. </li></ul><ul><li>2. Отличното онагледяване и улесняване на учебното съдържание чрез използване на образователни глогове, както и неговото непосредствено възприемане от децата. </li></ul><ul><li>3. Фасилитиране самоподготовката на учениците в дома. </li></ul><ul><li>4. Използване на проектната работа чрез възможностите на сайта Glogster EDU: </li></ul><ul><li>* проектната работа, използвана като подготовка за тест o во изпитване повиши резултатите и успеваемостта на децата и способства за отличните им резултати на самостоятелната им работа в час. </li></ul><ul><li>* проектната работа по зададена от учителя тема (или такава по желание на детето) дава възможности за поставянето на ученика в ролята на изследовател и откривател, стимулира неговото творческо въображение и способства за развиване на критическото му мислене. Дейностите му за реализиране на такъв вид проект способстват за формиране на трансверсални ключови умения, такива, които ще са му необходими и занапред в живота. </li></ul>
 21. 21. M оите лични ползи от ИКС с Glogster Edu <ul><li>Подобрих комуникацията “учител – ученик” и “ученик – ученик” в класната стая и извън нея чрез използването на връзка по Skype , която направи реалните ми взаимоотношения с децата по – сърдечни, допринесе за задълбочаване на взаимното доверие и разбиране, постави ги на приятелски основи. Този вид взаимоотношения способстваха за постигане на по-добра екипност, сработване и сътрудничество между нас, а оттам повишаване резултатите от съвместната ни учебна дейност. </li></ul><ul><li>Успях да реализирам на практика индивидуален подход съобразно нуждите на всеки ученик, участник във виртуалната класна стая, да окажа индивидуална помощ и подкрепа – процес благоприятно рефлектиращ върху резултатите от учебната дейност. </li></ul>
 22. 22. Проектната работа с Glogster EDU
 23. 23. Проектната работа с Glogster EDU <ul><li>Разкажете за България в глогове ! </li></ul>Глогове на третокласници участват в международен проект “ Поздрави от света”
 24. 24. <ul><li>Алтернативи за преподаване, обучение и извънкласни занимания с цел покриване изискванията на учебна програма и държавни стандарти. </li></ul><ul><ul><ul><li>мултисензорен елемент за създаване на по-динамично портфолио от учениците </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Glogster е изключително ценен за преподаване инструмент за всички деца, които са с различни умения и потребности. Отличен за диференцирани указания. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Предлага уникални възможности за оценка на учениковите резултати. </li></ul></ul></ul>Какви са ползите за учителите от Glogster EDU ?
 25. 25. Glogster в моя блог и в моите Wikis С Glogster Edu можем да създаваме електронни учебни ресурси, да ги съхраняваме и споделяме
 26. 26. <ul><li>http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html </li></ul><ul><li>http:// www.pewinternet.org/pdfs/pip_teens_content_creation.pdf </li></ul><ul><li>http://www.firstmonday.org/issues/issue11_9/barnes/index.html </li></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/glogster/glogster-edu-education-20-2902550 </li></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/rosesunrise65/ss-4946251 </li></ul>Източици:

×