Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

булчинд тарилга хийх стандарт

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

булчинд тарилга хийх стандарт

 1. 1. Зорилго  Тарилга хийхдээ үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг хангах , гарах хүндрэлээс урьдчилан сэргийлэх , бусдад хор нөлөөтэй эмнэлгийн хог хаягдал бий болохоос урьдчилан сэргийлэхэд оршино.
 2. 2. Заалт  Эмчийн заалтаар эмийг булчинд тарьж хийх
 3. 3. Тарилгын талбай Өгзөгний гадна дээд хэсэгт Өгзөгний урд дээд хэсэг
 4. 4. Тарилгын талбай Мөрний булчин
 5. 5. Тарилгын талбай Гуяны гадна дунд хэсэг Гуяны урд дунд хэсэг
 6. 6. Хэрэглэгдэх зүйлс           Тарих эм Тариур 3-5 мл Зүү 20 -23 Gx”1-3” Ариутгагч уусмал Ариутгасан хөвөн бөмбөлөг Бохирын сав Ариун бээлий Туншил хөрөөдөгч Наалдуулагч лент Аюулгүй хайрцаг
 7. 7. Үйлдлийн технологи Үйлдлийн өмнө Үүнд өмнө дурьдсан зүйлс багтана  Хэрэглэгдэх зүйлсээ  Тарих эм шалгаж бэлтгэнэ  Тариур 3-5 мл  Зүү 20 -23 Gx”1-3”  Ариутгагч уусмал  Ариутгасан хөвөн бөмбөлөг  Бохирын сав  Ариун бээлий  Туншил хөрөөдөгч  Наалдуулагч лент  Аюулгүй хайрцаг
 8. 8. Үйлдлийн явц  Үйлчлүүлэгчид өөрийнхөө нэр , албан тушаалыг       танилцуулна Хийх ажилбарын зорилгыг танилцуулна Үйлчлүүлэгчийг ажилбарт бэлэн эсэхийг асууна Эмчийн бичсэн эмийг эмчилгээний хуудастай тулгаж шалгана Гараа угаана Бээлий өмсөнө Тохирох зүү тариурыг сонгон авна /Үүнд : Зүү тариурын бүрэн бүтэн байдал,ариун ба хүчинтэй хугацааг шалгана.
 9. 9. Үйлдлийн явц  Эмийн бодисын бүрэн бүтэн байдал , ариун чанар      ба хүчинтэй хугацааг шалгана Шаардлагатай тохиолдолд ариутгасан нэг удаагийн бээлий өмсөнө Тариурыг уутнаас гаргахын тулд ‘ нээх’ гэсэн хэсгээс эхлэн 2/3 хүртэл задлан , ариун дэлгэц дээр тавина Зүүгээ тариурт сайн бэхэлж өгнө Зүү тариурыг шалгаж , тариурт эмийн бодисыг соруулж авна Үйлчлүүлэгчийг зөв байрлуулж,тарих талбайгаа зөв сонгоно
 10. 10. Үйлдлийн явц  Тарих талбайг ариутгана.  Нэг гараар арьсыг тэнийлгэнэ  Нөгөө гараар зүү тариурыг 90 хэмийн өнцгөөр булчингийн нэхмэл эдэд зүүний 2/3 ийг далд ортол хатгана  Бүлүүрийг хойш татаж судас дайрсан эсэхийг шалгана  Гараа салгахгүйгээр бүлүүрийг аажим шахаж, эмийн бодисыг тарих хэсгийн булчинд оруулна
 11. 11. Үйлдлийн дараа  Зүү тариурыг сугалан авч арьсыг цоолсон хэсэгт      ариутгасан хөвөн бөмбөлөг тавьж наалдуулагч бү хий лентээр тогтооно Тариурын зүүг тариураас салгахгүйгээр, дахин таглахгүйгээр ,аюулгүйн хайрцагт хийнэ Хэрэв зүүг зайлшгүй таглах бол аюулгүй таглах нэг гарын дүрмийг баримтлан гар хүрэхгүйгээр таглана Бээлийгээ тайлна Тарилгын хог хаягдлыг зааврын дагуу ангилан устгалд бэлтгэнэ Гараа угаана
 12. 12. Анхаарах зүйлс  Нярай болон хөлд ороогүй хүүхдэд өгзөгний гадна      дээд хэсэгт тарилга хийж болохгүй Зүүг хатгасны дараа судас дайрсан эсэхийг заавал шалгана Судас дайрсан тохиолдолд өөр газар өөр зүү тариураар хатгана Таван зөвийн дүрэм баримтална Бэлтгэх бүх үйл явцад хэрэглэгдэх материалуудыг ариун газар хадгалах ѐстой Зүүг хамгаалалтын уутнаас гаргасны дараа маш болгоомжтой харьцана
 13. 13. Анхаарах зүйлс  Халдварлагдсан хог хаягдлыг журмын дагуу ангилагдсан эсэхийг шалгана  үйлчлүүлэгчийн нэрийг нарийвчлан нягталж тулгаагүйгээс буруу үйлчлүүлэгч сонгох буруу эмийн бодис тарих зэрэг хүндрэлээс сэргийлэх нь зүйтэй.

×