Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Probleemstelling formuleren

2,912 views

Published on

Een manier om vast te stellen hoe een probleemstelling te maken.
Je stelt het verschil van de huidige en de gewenste situatie als een probleem, ook wel de design gap genaamd.

Published in: Science
  • Login to see the comments

Probleemstelling formuleren

  1. 1. Probleemstelling? Doe niet zo moeilijk
  2. 2. Het proces
  3. 3. probleemstelling huidige situatie gewenste situatie Design Gap wetenschap: verklaren! toegepast: oplossen Interventie / oplossing Mogelijkheden Wat te onderzoeken stakeholder insight Stakeholder mapping empathy map customer journey Abstractieladder Context analyse intern / extern / SWOT Nine Dimensions Disruptieve technologieën State of the art Intent en Scope Voorwaarden voor een goede probleemstelling Je moet het onderwerp leuk vinden passen in de tijdspanne haalbaar: financieel, middelen, winst vs. risico symmetrische uitkomst Aansluiten bij je carrièredoelen
  4. 4. Extra leesvoer

×