Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TUNNEMITTARIT - voiko tunteita mitata?
@MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
17 12 2 0 1 5 Digitaalista sykettä työhyvinv...
Miltä sinusta
TUNTUU juuri nyt?
TAUSTAA – EMOTIONS MATTER
Kiinnostus työntekijöiden tunteisiin ja itsensä mittaamiseen
– miten tukea hyvinvointia ja suori...
T U N T E I D E N K E H Ä M A L L I (mukaillen Russell, 1980)
TUNTEIDEN ’TUOTTAVUUSPROSESSI’
O I VA L L U S
T I E D O S TA M I N E N
H Y Ö D Y N TÄ M I N E N
@MaijuVuolle @HennaSaloniu...
TUNTEIDEN MITTAAMINEN
KOKEMUS
Itseraportointi
Kyselyt
Päiväkirjat
FYYSINEN REAKTIO
Ihon sähkönjohtavuus
Aivojen toiminta
S...
KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA MITTAREISTA
Päivittäisten
tunnekokemusten
seuranta
työyhteisössä
Tunneintensiteetin
vaihtelun
seuraamin...
MITÄ TUNNEMITTARIT MITTAA?
UNPLEASANT
HIGH
ACTIVATION
PLEASANT
LOW
ACTIVATION
@MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET: ’IPOS SENSOR’
• Kiinnostus reflektoida ”organisaatiosykettä” jaksoittain – ei päivittäin,
viikoittain ...
KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET: MOODMETRIC
• Tekniset haasteet, linkitettävyys muihin sovelluksiin tai
laitteisiin, itsetuntemus
• Sor...
KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET: EMOTION TRACKER
• Tunteiden nimeäminen oli helppoa (50 %)
• Suurimmalla osalla vastaajista ei ollut mi...
LOPUKSI
• Käyttötarkoituksia tunteiden mittaamiselle: itsensä johtamisen
välineet, organisaatiosyke
– Uudenlaisia tapoja s...
MaijuVuolle,TkT Henna Salonius, HM
Novi tutkimuskeskus –Tiedosta arvoa
@Noviresearch
www.tut.fi/novi
Tampereen teknillinen...
TUTKIMUSHANKE JA LÄHTEET
NEMO - BusinessValue from
Negative Emotions
• #Nemohanke
• http://nemohanke.blogspot.fi/
• MaijuV...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tunnemittarit - voiko tunteita mitata?

768 views

Published on

#Digisyke -hankkeen 'Digitaalista sykettä työhyvinvointiin' -työpajassa pidetty esitys tunnemittareista: #CelkeeInsight #Moodmetric #EmotionTracker #Nemohanke @MaijuVuolle @HennaSalonius @Noviresearch

Tunnemittarit - voiko tunteita mitata?

 1. 1. TUNNEMITTARIT - voiko tunteita mitata? @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke 17 12 2 0 1 5 Digitaalista sykettä työhyvinvointiin, Health HUB,Tampere
 2. 2. Miltä sinusta TUNTUU juuri nyt?
 3. 3. TAUSTAA – EMOTIONS MATTER Kiinnostus työntekijöiden tunteisiin ja itsensä mittaamiseen – miten tukea hyvinvointia ja suorituskykyä? • Tunnehukasta tunteiden hyödyntämiseen – Tunnistetaan ja ehkäistään negatiivisten tunteiden pitkittyminen, työnarkomania ja uupumus. – Hyödynnetään tunteiden suotuisia vaikutuksia työssä. – Edellyttää tietoisuutta omista tunteista. • Tunteiden mittaaminen on yksi tapa tietoisuuden kehittämiseen. – Käyttäjäkokemuksia kolmesta tunnemittarista. – Suosituksia tunteiden mittaamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen. @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 4. 4. T U N T E I D E N K E H Ä M A L L I (mukaillen Russell, 1980)
 5. 5. TUNTEIDEN ’TUOTTAVUUSPROSESSI’ O I VA L L U S T I E D O S TA M I N E N H Y Ö D Y N TÄ M I N E N @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 6. 6. TUNTEIDEN MITTAAMINEN KOKEMUS Itseraportointi Kyselyt Päiväkirjat FYYSINEN REAKTIO Ihon sähkönjohtavuus Aivojen toiminta Sykkeen vaihtelu ILMAISU JA KÄYTTÄYTYMINEN Kasvonilmeet Äänensävy Asento, toiminta @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 7. 7. KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA MITTAREISTA Päivittäisten tunnekokemusten seuranta työyhteisössä Tunneintensiteetin vaihtelun seuraaminen Tunteiden nimeäminen ja kirjaaminen
 8. 8. MITÄ TUNNEMITTARIT MITTAA? UNPLEASANT HIGH ACTIVATION PLEASANT LOW ACTIVATION @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 9. 9. KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET: ’IPOS SENSOR’ • Kiinnostus reflektoida ”organisaatiosykettä” jaksoittain – ei päivittäin, viikoittain tai henkilöittäin • Intensiiviviikoilla korkeampi vastausprosentti – epäilykset jatkotoimenpiteistä,ajan puute, tekniset ongelmat • Kaivattiin yksinkertaisempaa sovellusta ja suoraviivaisempia kysymyksiä, kehitysehdotuksia teknisiin ominaisuuksiin • Muutokset perjantaihin! 1.Kommunikoi tarkoitus 2. Kerää dataa periodeittain 3.Varmista, että tuloksia voidaan hyödyntää 4.Viesti tuloksista ja varmista jatkotoimenpiteet
 10. 10. KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET: MOODMETRIC • Tekniset haasteet, linkitettävyys muihin sovelluksiin tai laitteisiin, itsetuntemus • Sormus mittasi tunneintensiteettiä melko tarkasti ja auttoi kehittämään tietoisuutta omista tunteista ja käyttäytymisestä, yllättäviä tunnereaktioita • Tästä huolimatta tunnedatan hyödyllisyys jäi epäselväksi – ei tunnistettu mihin sormusta voisi käyttää • Ymmärretäänkö emotionaalisen hyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin yhteys? • Tunneälykkyys & tunnesäätelyprosessit hyvin kehittyneitä ja itsestäänselviä? • Sormus mittaa vain yhtä ulottuvuutta (kiihtyvyys); ei tee eroa positiivisen ja negatiivisen tunteen välillä Myös innostuksesta täytyy palautua!
 11. 11. KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET: EMOTION TRACKER • Tunteiden nimeäminen oli helppoa (50 %) • Suurimmalla osalla vastaajista ei ollut mielipidettä päivittäisten tunteiden seurannan hyödyllisyydestä • Kuitenkin 50 % vastaajista raportoi oppineensa tunnistamaan ja ymmärtämään tunteitaan paremmin • Noin puolet vastaajista suosittelisi nimeämistä tietotyöntekijöille • Aina vapaaehtoisuuteen perustuvaa • Datan omistajuus – henkilökohtaista ja yksityistä tietoa • Henkilökohtaisen kehittymisen & itsensä kehittämisen tarkoituksiin • Palveluna työterveyshuollosta? Tunteiden raportoimisen hyöty realisoituu vain, jos yksilöt haluavat vapaaehtoisesti oppia omista tunteistaan ja kehittää tunneälykkyyttään.
 12. 12. LOPUKSI • Käyttötarkoituksia tunteiden mittaamiselle: itsensä johtamisen välineet, organisaatiosyke – Uudenlaisia tapoja seurata omaa hyvinvointia ja suorituskykyä reaaliajassa – Välitön palaute voi olla erittäin motivoivaa – enemmän proaktiivisia toimia oman hyvinvoinnin suhteen? – Väline kehittää omaa tunneälyä • Mittausprosessia suunnitellessa huomioitavaa – Tavoite ja tarkoitus – Toistumistiheys & mittausjakson pituus – Datan omistajuus & eettiset kysymykset – Käytön helppous – Työntekijän motivaatio ja kiinnostus mittaamista kohtaan @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 13. 13. MaijuVuolle,TkT Henna Salonius, HM Novi tutkimuskeskus –Tiedosta arvoa @Noviresearch www.tut.fi/novi Tampereen teknillinen yliopisto @MaijuVuolle maiju.vuolle@tut.fi @Henna Salonius henna.salonius@tut.fi K I I T O S! Miltä sinusta TUNTUU nyt? Piirrokset:Aino Ojala ja Mira Kjemo, Kirjasta Negatiiviset tunteet – positiivinen bisnes Icons made by Freepik from www.flaticon.com
 14. 14. TUTKIMUSHANKE JA LÄHTEET NEMO - BusinessValue from Negative Emotions • #Nemohanke • http://nemohanke.blogspot.fi/ • MaijuVuolle, Henna Salonius, Johanna Lintinen & Julia Mäkinen (2015): "Emotion measurement services for knowledge workers", RESER2015: 25th Annual RESER Conference, September 10-12, 2015 Copenhagen, Denmark. Copenhagen: RESER European Association for Research on Services, 20 p. • Harri Jalonen, MaijuVuolle ja Laura Heinonen (toim.) Negatiiviset tunteet – positiivinen bisnes – tulossa helmikuussa 2016,Talentum Pro https://www.talentumshop.fi/negatiiviset-tunteet.html

×