Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Struktura LinkedIn
korisnika uSrbiji i
Hrvatskoj
Sandra Simonović
info@snajderaj.com
www.snajderaj.com
Starost
korisnika
34%
37% 37%
36%
43% 43%
28%
21%
20%
19%
30%
22%
31%
36%
38%
40%
24%
31%
7% 7%
5% 6%
3% 3%
0%
5%
10%
15%
...
Polna struktura
57%
47%
57%
46%
30% 33%
43%
35%
31%
30%
32%
32%
17%
12%
24%
37% 35%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%...
Zanimanje
korisnika
36%
28%
25%
29%
33%
30%
32% 32%
25%
35%
38%
34%
7% 7%
6%
5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Nemačka ...
Položaj u
kompaniji
47%
61%
49%
46%
34%
28%
38%
38%
19%
12%
13%
16%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Nemačka
Norveška
Srbija...
Polna struktura
i položaj u
kompaniji 56%
46%
52%
43%
36%
39%
37%
38%
8%
15%
11%
19%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90...
HVALA
Imate pitanje?
Javite se na info@snajderaj.com
7.7.2013. info@snajderaj.com 7
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Struktura LinkedIn korisnika u Srbiji i Hrvatskoj JUL 2013

712 views

Published on

Statistika korisnika LinkedIn mreže za Srbiju i Hrvatsku, jul 2013. godine.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Struktura LinkedIn korisnika u Srbiji i Hrvatskoj JUL 2013

  1. 1. Struktura LinkedIn korisnika uSrbiji i Hrvatskoj Sandra Simonović info@snajderaj.com www.snajderaj.com
  2. 2. Starost korisnika 34% 37% 37% 36% 43% 43% 28% 21% 20% 19% 30% 22% 31% 36% 38% 40% 24% 31% 7% 7% 5% 6% 3% 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Svet Evropa Nemačka Norveška Srbija Hrvatska 18-24 25-34 35-54 55+ 7.7.2013. info@snajderaj.com 2
  3. 3. Polna struktura 57% 47% 57% 46% 30% 33% 43% 35% 31% 30% 32% 32% 17% 12% 24% 37% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Svet Evropa Nemačka Norveška Srbija Hrvatska Muško Žensko Bez odgovora U Srbiji je veći broj korisnika Linkedin mreže ženskog pola, ali je kako u Srbiji tako i u Hrvatskoj polna sutruktura približno ravnopravna 7.7.2013. info@snajderaj.com 3
  4. 4. Zanimanje korisnika 36% 28% 25% 29% 33% 30% 32% 32% 25% 35% 38% 34% 7% 7% 6% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Nemačka Norveška Srbija Hrvatska Entrepreneurship Sales Engineering Human Recources Nemačka ima najviše preduzetnika, a svuda i dalje ima suviše malo osoba koje se bave ljudskim resurisma i koriste LinkedIn. 7.7.2013. info@snajderaj.com 4
  5. 5. Položaj u kompaniji 47% 61% 49% 46% 34% 28% 38% 38% 19% 12% 13% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Nemačka Norveška Srbija Hrvatska Owner Manager Senior Najviše vlasnika dolazi iz Nemačke i Hrvatske, a Norveška ima ubedljivo najviše Seniora. 7.7.2013. info@snajderaj.com 5
  6. 6. Polna struktura i položaj u kompaniji 56% 46% 52% 43% 36% 39% 37% 38% 8% 15% 11% 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% SRB Žene SRB Muškarci CRO Žene CRO Muškarci Senior Manager Owner 7.7.2013. info@snajderaj.com 6
  7. 7. HVALA Imate pitanje? Javite se na info@snajderaj.com 7.7.2013. info@snajderaj.com 7

×