Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oppimisen tilat – näkökulmia tulevaisuuden kouluun ja oppilaitosrakentamiseen

UP Uusi oppiminen - Uudet oppimisympäristöt-
JAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Oppimisen tilat – näkökulmia tulevaisuuden kouluun ja oppilaitosrakentamiseen

 1. 1. UP Uusi oppiminen - Uudet ympäristöt Hankkeen tavoitteena on parantaa opettajien pedagogisia valmiuksia suunnitella ja toteuttaa oppimisprosesseja, kehittää oppimisympäristöjä sekä mahdollistaa joustavampia ja yksilöllisempiä oppimiskokemuksia opiskelijoille. Satu Aksovaara Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 2. 2. MIKÄ TAHANSA ELÄINLAJI LAMAANTUU PELKISTETYSSÄ TILASSA Oppimisympäristöt on rakennettu tukemaan toimintaa, jossa opiskelijat ovat tiedon kuluttajia, jotka omaksuivat tietoa luokassa kuuntelemalla opettajaa.
 3. 3. AKTIIVINEN OPPIJA Jotta merkityksellistä ja syvällistä oppimista tapahtuisi, ihmisen on otettava tieto omakseen ja muokattava siitä oma sisäinen mallinsa Passiivisesti ja nopeasti vastaanotettu tieto haihtuu myös nopeasti mielestä. (Kirsti Lonka, Oivaltava oppiminen 2014)
 4. 4. YMPÄRISTÖ VOI MUUTTAA TUNTEITA, KÄYTTÄYTYMISTÄ JA JOPA AIVOTOIMINTAA
 5. 5. Kuvaruutukaappaus: Oppiminen ja opiskelu. Sosiaalinen tilanne vaikuttaa. Pohdi, miten ja miksi turisteille kortteja tyrkyttävä kauppa- mies vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen?
 6. 6. Pedagoginen oppimisympäristö käsittää oppimisessa ja opetuksessa käytetyt pedagogiset menetelmät ja käytänteet. FYYSINEN YMPÄRISTÖ Tilat, kalusteet, välineet, laitteet, opetusteknologia PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ Tiedot, taidot, tunteet ja motivaatio SOSIAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ Sosiaalinen verkosto, rakenne ja systeemi, ihmiset ja vuorovaikutus OPPIMISYMPÄRISTÖ Oppimisympäristöjen kehittymisen lähtökohtana on muuttunut käsitys tiedosta ja oppimisesta.
 7. 7. • Tilan koko (suuri, pieni) • Muoto (neliö, ovaali, puoliympyrä jne.) • Istumajärjestys (suhteessa opettajaan lähellä – kaukana) • Kalustus (joustavasti muunneltavissa – kiinteä) • Valaistus (intensiteetti, valonlähteet luonnon-/keinovalo) • Lämpöolosuhteet (kuuma-viileä, ääripäät tiheys ja kesto) • Värimaailma (vaaleat, kirkkaat, tummat värit, monivärikuviot) • Ääni, melutaso (tiheys, kesto, intensiteetti) • Teknologia (modernin teknologian sijoittelu, saatavuus) • Opetusmenetelmät (vaihtelevat menetelmät – muuntojoustavuus) Fyysinen ympäristö Lähde: Avoimet oppimateriaalit, Ajatus liikkuu
 8. 8. ryhmäprosessin vaihe OPETUSMENETELMÄN VALINTAAN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ Opetusmenetelmä opiskelijaryhmä ryhmäkoko ilmapiiri resurssit aika tilat osaamistavoitteet OPS/tutkinnon perusteet Työelämän tavoitteet opettajan ihmistiedon- ja oppimiskäsitys opintojen vaihe välineet arviointi ”Sitä opitaan, mitä arvioidaan.” Käsitys mielekkäästä oppimisesta Opettajan tottumukset? Opettajan kokeilunhalu? Opiskelijoiden tottumukset? asia/aihe Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Rautio & Hannula & Aksovaara2013 Tivi sovelluksetlaitteettunnukset…. jakelu yhteydet … asenteet
 9. 9. MONIKANAVAISUUS – USEA AISTI OPPIMISEEN Kuule TuotaKertaa Näe Osallistu Puhumonikanavaisuus Useiden aistien käyttö synnyttää nopeasti pysyvän muistijäljen. Ajattele Tunne
 10. 10. MUUNTOJOUSTAVA OPPIMISEN TILA Koulut ja oppilaitokset ovat suljettuja saarekkeita Digitaalisuus mahdollistaa uusia tapoja oppia ja opettaa. Koko koulutusjärjestelmässä tulee panostaa digitaalisten ja muiden oppimisympäristöjen kehittämiseen ja käyttöön. Tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntämisellä koulutuksessa on myönteinen vaikutus oppimismotivaatioon ja oppimistuloksiin. ( Lähde: OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsaus: Osaamisen ketju kuntoon)
 11. 11. Pedagogisia toimintamalleja http://oppimateriaalit.jamk.fi/ajatusliikkuu/layoutit/
 12. 12. Oppimisympäristöjen arvioidaan kiinnittämällä huomiota neljään laadukkaan oppimisympäristön elementtiin: 1. pedagogiseen käytettävyyteen 2. vuorovaikutuskuvioiden tukemiseen 3. käsitteellisten luomusten tuottamisen mahdollistamiseen ja 4. jaettujen representaatioiden ja niiden esittämisen edistämiseen. OPPIMISYMPÄRISTÖJEN ARVIONTI
 13. 13. Osuke-hankkeen arviointivaiheessa luotiin alla oleva arviointityökalu oppimisympäristöjen kehittäjille ja uudistajille. Työkalun rakentelemisessa on huomioitu koulujen ja opettajien kokemukset oppimisympäristöjen uudistamis- ja kehittelytyöstä. http://urly.fi/uhr ARVIOINTITYÖKALU 9.3.2016
 14. 14. WAU! FACTORY VERKKO-OPETUKSEN KOKEILU- JA KEHITTÄMISYMPÄRISTÖ LUENTOSALI Suurryhmä -opetus LUOKKA D505 (20 – 40 hkö) PIENRYHMÄ D206 (10-20 hlö) YKSILÖOHJAUSTILA ”Puhelin koppi” TYÖPAIKAT (OnLine-ohjaus) WEBINAARIOT ”OnLine opetus” STUDIO ”OffLine opetus” TYÖSALIT & LABORATORIOT Kirjastot Kirjastot Aulat
 15. 15. KALUSTEET Tilan käytettävyys – opetussuunta – akustiikka – sähköt- … BYOD Etäläsnäolo – tallentaminen – langaton verkko – eaineistot- …
 16. 16. http://www.slideshare.net/iloa_kaikkialla/iloa2014-iloa-oppimisymparistoista SlideShare Iloa2014 - Iloa oppimisympäristöistä Diat 15-26 Tilojen käyttöönotto on kokonaisvaltainen kulttuurin muutos • Pedagoginen vierituki • Pedagogiset toimintamallit • Työkalut • TiVi
 17. 17. Kiitokset mielenkiinnosta http://oppimateriaalit.jamk.fi/ajatusliikkuu
 18. 18. Satu Aksovaara Ammatillinen opettajakorkeakoulu satu.aksovaara@jamk.fi p. 050 591 6264

×