Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

велики математици

2,415 views

Published on

велики математици

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

велики математици

  1. 1. о ВЕЛИКИ МАТЕМАТИЦИ От:Савина Михайлова 5,,е’’ клас
  2. 2. Леонард Ойлер (1707-1783) Леонард Ойлер е роден в Базел,но е отгледан в Риен(градче близо до Базел).Още от детството му се забелязват математически заложби,но баща му иска да се занимава с теология.Но все пак Ойлер е признат за един от най-великите математици на всички времена.Той първи е използвал термина ,,функция’’ и е въвел означенията на геометричните функции:синус,косинус и тангенс.
  3. 3. Питагор (585г.пр.н.е.-500г.пр.н.е.) Питагор е древногръцки философ и математик,създател на Религиозно-философската школа на питагорейците. Биографията му трудно може да се отдели от легендите, които го представят като полубог и чудотворец.Живял е на остров Самос.Израснал е в семейство с благороден произход,имал е жена и две деца. Той е доказал теоремата за страните в правоъгълен триъгълник,а в школата му са открити много факти свързани с геометрията.
  4. 4. Исак Нютон (1643-1727) Исак Нютон е велик математик,физик,теолог и астроном, живял в Англия.Той има доста голям принос за развитието на математиката. Най-важният принос на Исак Нютон към математиката е разработването на метода на флуксиите, който по-късно ще се превърне в математически анализ.
  5. 5. Карл Фридрих Гаус (1777-1855) Карл Фридрих Гаус е германски математик и физик със значителен принос в различни области като теория на числата,статистика,диференциална геометрия, математически анализ и астрономия.Гаус има забележителен принос към много области на математиката и природните науки и се нарежда сред най-влиятелните математици в историята.Когато бил малък в училище,учителят казал на децата да съберат числата от 1 до 100.Той започнал да пише на дъската Всички числа,но през това време Гаус притичал при учителя и му казал отговора,който самият учител не бил открил.Накрая след събирания се оказало,че единственият верен отговор,е на Гаус. Подписът на Гаус

×