Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digital it

744 views

Published on

כיצד חברות בכלל וגופי IT בפרט נערכים לעידן הדיגיטלי ?

 • Login to see the comments

Digital it

 1. 1. Digital IT July 2014 ‫שורץ‬ ‫אלון‬|‫יולי‬2014
 2. 2. Digital IT July 2014 ‫של‬ ‫מאמרים‬ ‫סדרת‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫המצגת‬McKinsey
 3. 3. Digital IT July 2014 ‫במצגת‬ •‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫על‬ ‫מילים‬ ‫כמה‬ •‫עובדים‬ ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬ ‫איך‬ •‫מ‬ ‫המשתנות‬ ‫הדרישות‬-IT •‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT
 4. 4. Digital IT July 2014 ‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬
 5. 5. Digital IT July 2014 ‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬/‫עכשיו‬ ‫הוא‬ ‫העתיד‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫שימוש‬ ‫עושות‬ ‫חברות‬‫במשך‬‫שנים‬ ‫עשרות‬ ‫השתנה‬ ‫מה‬?‫והתנהגותו‬ ‫הלקוח‬ ‫ציפיות‬ •‫כ‬-80%‫הפיסיות‬ ‫מהרכישות‬,‫באינטרנט‬ ‫בחינה‬ ‫לאחר‬ •‫מעל‬10%‫מוצרי‬ ‫רוכשים‬ ‫מהלקוחות‬‫באינטרנט‬ ‫מכולת‬ •‫כ‬-30%‫באינטרנט‬ ‫בקנאות‬ ‫מוצרי‬ ‫רוכשים‬ ‫מהלקוחות‬ *‫בריטניה‬
 6. 6. Digital IT July 2014 ‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬/‫עכשיו‬ ‫הוא‬ ‫העתיד‬ •‫גם‬‫העלות‬,‫פתרונות‬ ‫לפיתוח‬ ‫והזמן‬ ‫המורכבות‬IT ‫מתמדת‬ ‫בירידה‬ ‫ונמצאת‬ ‫משתנה‬ •‫טכנולוגיות‬‫דיגיטל‬‫מאפשרות‬"‫תקיפה‬"‫חלקים‬ ‫של‬ ‫הערך‬ ‫בשרשרת‬ ‫ספציפיים‬,‫בכולה‬ ‫להחזיק‬ ‫צורך‬ ‫ללא‬ •‫תשתית‬IT‫גמישה‬‫מאפשרת‬‫ב‬ ‫ושירותים‬ ‫מוצרים‬ ‫יצירת‬- Plug & Play
 7. 7. Digital IT July 2014 ‫נקודת‬ ‫המפנה‬ ‫הדיגיטלית‬
 8. 8. Digital IT July 2014 ‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬/‫משתנה‬ ‫תחרותי‬ ‫נוף‬ •‫חדשים‬ ‫לשווקים‬ ‫נכנסים‬ ‫חדשים‬ ‫מתחרים‬: •‫בנקים‬‫לעסקי‬ ‫נכנסים‬‫התיירות‬ •‫סוכנויות‬‫לעסקי‬ ‫נכנסות‬ ‫נסיעות‬‫הביטוח‬ •‫קמעונאים‬‫לענפי‬ ‫נכנסים‬‫המדיה‬
 9. 9. Digital IT July 2014 ‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬/‫משתנה‬ ‫תחרותי‬ ‫נוף‬ •‫לשתף‬ ‫יכולים‬ ‫הם‬ ‫מי‬ ‫עם‬ ‫חושבים‬ ‫דיגיטליים‬ ‫מנצחים‬ ‫פעולה‬ •‫לדוגמא‬:‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫המשתף‬ ‫בנק‬‫סטארטאפ‬‫המציע‬ ‫הלוואות‬p2p •‫נוספת‬ ‫דוגמא‬:
 10. 10. Digital IT July 2014 ‫מתמודדים‬ ‫איך‬?
 11. 11. Digital IT July 2014 ‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬/‫הנכונות‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫מפתח‬ ‫החלטת‬:‫להגן‬ ‫או‬ ‫לתקוף‬ •‫לתקוף‬ ‫חשש‬:‫מתח‬ ‫בעלי‬ ‫בתחומים‬ ‫הפועלות‬ ‫חברות‬ ‫חדשניות‬ ‫ערך‬ ‫הצעות‬ ‫להצדיק‬ ‫מתקשות‬ ‫גבוה‬ ‫רווחים‬ ‫יותר‬ ‫נמוכים‬ ‫במחירים‬ •‫שני‬ ‫מצד‬,‫לבעיה‬ ‫להוביל‬ ‫יכולה‬ ‫הגנתית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫עלויות‬ ‫מבנה‬ ‫בעלי‬ ‫מתחרים‬ ‫ויש‬ ‫במידה‬ ‫הארוך‬ ‫בטווח‬ ‫יותר‬ ‫נמוך‬
 12. 12. Digital IT July 2014 ‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬/‫הנכונות‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫מפתח‬ ‫החלטת‬:‫להגן‬ ‫או‬ ‫לתקוף‬ •‫גבוה‬ ‫רווחים‬ ‫מתח‬ ‫בעלי‬ ‫בתחומים‬ ‫הפועלות‬ ‫חברות‬ ‫במחירים‬ ‫חדשניות‬ ‫ערך‬ ‫הצעות‬ ‫יצירת‬ ‫להצדיק‬ ‫מתקשות‬ ‫יותר‬ ‫נמוכים‬ •‫שני‬ ‫מצד‬,‫לבעיה‬ ‫להוביל‬ ‫יכולה‬ ‫הגנתית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫עלויות‬ ‫מבנה‬ ‫בעלי‬ ‫מתחרים‬ ‫ויש‬ ‫במידה‬ ‫הארוך‬ ‫בטווח‬ ‫יותר‬ ‫נמוך‬
 13. 13. Digital IT July 2014 ‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬/‫הנכונות‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫בדיגיטל‬ ‫הטמון‬ ‫הערך‬ ‫הבנת‬(‫ההייפ‬ ‫לכל‬ ‫מעבר‬)
 14. 14. Digital IT July 2014 ‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬/‫הנכונות‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫בדיגיטל‬ ‫הטמון‬ ‫הערך‬ ‫הבנת‬(‫ההייפ‬ ‫לכל‬ ‫מעבר‬) •‫לשוק‬ ‫וזולה‬ ‫פשוטה‬ ‫כניסה‬ ‫או‬ ‫חדשים‬ ‫מערוצים‬ ‫המגיעות‬ ‫הזמנויות‬ •‫הרווחיות‬ ‫בשולי‬ ‫לצמצום‬ ‫להוביל‬ ‫היכולה‬ ‫משקיפות‬ ‫הנובעים‬ ‫איומים‬ •‫טובה‬ ‫דרך‬ ‫היא‬ ‫והאיומים‬ ‫ההזדמנויות‬ ‫של‬ ‫היחסי‬ ‫המשקל‬ ‫של‬ ‫הבנה‬ ‫הנדרש‬ ‫הקצב‬ ‫ואת‬ ‫מהדיגיטל‬ ‫הנדרשת‬ ‫ההשקעה‬ ‫את‬ ‫להבין‬. •‫בהגנה‬ ‫אותם‬ ‫לשמש‬ ‫שיכולות‬ ‫חוזקות‬ ‫הרבה‬ ‫יש‬ ‫מסורתיות‬ ‫לחברות‬ ‫דיגיטליים‬ ‫תוקפים‬ ‫נגד‬:‫רחב‬ ‫לקוחות‬ ‫בסיס‬,‫מותג‬,‫ומידע‬(Data.) •‫הדיגיטלי‬ ‫בעולם‬ ‫אלו‬ ‫בכל‬ ‫שימוש‬ ‫לעשות‬ ‫היא‬ ‫החוכמה‬
 15. 15. Digital IT July 2014 ‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬/‫נוהג‬ ‫מי‬? ‫רבים‬ ‫בארגונים‬,‫המנכ‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מובל‬ ‫הדיגיטלי‬ ‫השינוי‬"‫ל‬(‫קריטי‬ ‫מסורתיים‬ ‫בארגונים‬ ‫בעיקר‬.) ‫לכך‬ ‫הסיבה‬:‫בארגון‬ ‫רבות‬ ‫פונקציות‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫נדרשת‬
 16. 16. Digital IT July 2014 ‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬/‫נוהג‬ ‫מי‬? ‫אחר‬ ‫פתרון‬:Chief Digital Officer. ‫רבים‬ ‫יתרונות‬,‫אתגרים‬ ‫גם‬ ‫אך‬.‫לאסוף‬ ‫כזה‬ ‫לגורם‬ ‫מאוד‬ ‫קשה‬ ‫הארגון‬ ‫בכל‬ ‫מספקת‬ ‫השפעה‬. ‫לדוגמא‬:‫אחידה‬ ‫ערוצית‬ ‫רב‬ ‫לקוח‬ ‫חווית‬ ‫ליצור‬ ‫הרוצה‬ ‫בנק‬ ‫הקו‬ ‫לאורך‬ ‫שינויים‬ ‫לבצע‬ ‫צריך‬:‫מוצרים‬,‫הפצה‬,‫תפעול‬ ‫וטכנולוגיה‬.
 17. 17. Digital IT July 2014 ‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬/‫נוהג‬ ‫מי‬? ‫השינוי‬ ‫את‬ ‫יוביל‬ ‫הרלוונטי‬ ‫הניהולי‬ ‫הגורם‬ ‫מסוימים‬ ‫בסקטורים‬. ‫לדוגמא‬–‫של‬ ‫העיקרית‬ ‫ההשפעה‬ ‫צריכה‬ ‫מוצרי‬ ‫בחברת‬ ‫בשיווק‬ ‫היא‬ ‫הדיגיטל‬.‫שסמנכ‬ ‫טבעי‬ ‫כזה‬ ‫במקרה‬"‫השיווק‬ ‫ל‬ ‫האג‬ ‫את‬ ‫יוביל‬'‫הדיגיטלית‬ ‫נדה‬.
 18. 18. Digital IT July 2014 ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬ ‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
 19. 19. Digital IT July 2014 •‫מניסויים‬‫אמיתית‬ ‫לטרנספורמציה‬ •‫מחדש‬ ‫בניה‬:‫החברה‬ ‫מבנה‬,‫תהליכים‬,‫עסקיים‬ ‫מודלים‬, ‫חדשות‬ ‫יכולות‬,‫מערכות‬,‫תמריצים‬ •‫דיגיטלית‬ ‫תרבות‬ ‫הטמעת‬ •‫גורם‬‫אחראי‬‫בכיר‬ •‫גמיש‬ ‫חזון‬ •‫הערך‬ ‫מדידת‬‫הדיגיטלי‬,‫לא‬‫כמות‬‫טראנזקציות‬‫דיגיטליות‬
 20. 20. Digital IT July 2014 ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬? ‫של‬ ‫במחקר‬‫מקינזי‬‫אותרו‬7‫ארגונים‬ ‫המאפיינות‬ ‫תכונות‬ ‫מובילים‬ ‫דיגיטליים‬: .1‫קיצונית‬ ‫שאפתנות‬ .2"‫רכישת‬"‫מבחוץ‬ ‫וידע‬ ‫כשרונות‬ .3‫הכישרון‬ ‫וגידור‬ ‫טיפוח‬ .4‫כל‬ ‫של‬ ‫ואתגור‬ ‫קוו‬ ‫בסטטוס‬ ‫ספק‬ ‫הטלת‬‫דבר‬ .5‫מהירות‬,‫מידע‬ ‫על‬ ‫התבססות‬ .6‫הכסף‬ ‫אחר‬ ‫מתמיד‬ ‫חיפוש‬ .7(‫חווית‬)‫הלקוח‬‫במרכז‬
 21. 21. Digital IT July 2014 1.‫קיצונית‬ ‫שאפתנות‬ •‫גבוהות‬ ‫שאיפות‬ ‫הצבת‬(‫הגיוניות‬ ‫הלא‬ ‫גבול‬ ‫על‬) •‫כגון‬ ‫יעדים‬ ‫הגדרת‬: •‫הערוצים‬ ‫באמצעות‬ ‫השוק‬ ‫בנתח‬ ‫או‬ ‫העסקית‬ ‫בפעילות‬ ‫גידול‬ ‫הדיגיטליים‬ •‫מתחרים‬ ‫של‬ ‫החדש‬ ‫העלויות‬ ‫ממבנה‬ ‫כתוצאה‬ ‫עלויות‬ ‫הפחתת‬ ‫דיגיטליים‬ ‫בחוסר‬ ‫לנוע‬ ‫לארגון‬ ‫גורמים‬ ‫אינם‬ ‫שהוצגו‬ ‫היעדים‬ ‫אם‬ ‫נוחות‬,‫מספיק‬ ‫גבוה‬ ‫מכוונים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ ‫כנראה‬ ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
 22. 22. Digital IT July 2014 1.‫קיצונית‬ ‫שאפתנות‬/‫דוגמאות‬ ‫בשנת‬2006‫מנכ‬ ‫מונתה‬"‫לחברת‬ ‫חדשה‬ ‫לית‬Burberry,‫בדעיכה‬ ‫מותג‬. ‫קיבלה‬ ‫שהיא‬ ‫ההחלטה‬:‫דיגיטלי‬ ‫כמותג‬ ‫החברה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫להמציא‬. ‫על‬ ‫ישירה‬ ‫אחריות‬ ‫לקחה‬ ‫היא‬‫הדיגיטל‬,‫האג‬ ‫את‬ ‫הובילה‬'‫על‬ ‫ישירות‬ ‫ופיקחה‬ ‫נדה‬ ‫דרך‬ ‫פורצות‬ ‫דיגיטליות‬ ‫יוזמות‬ ‫מספר‬: •‫אתר‬ArtoftheTrench.com‫כדוגמנים‬ ‫לקוחות‬ ‫המציג‬ •‫קטלוג‬eCommerce‫בחנויות‬ ‫למלאי‬ ‫המותאם‬ •‫דיגיטליזציה‬‫עצמן‬ ‫החנויות‬ ‫של‬,‫כגון‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫בשילוב‬RFID. •‫כהונתה‬ ‫במהלך‬,‫שולשו‬ ‫החברה‬ ‫הכנסות‬ •‫ע‬ ‫גויסה‬ ‫האחרון‬ ‫באוקטובר‬"‫העסקים‬ ‫בראש‬ ‫לעמוד‬ ‫אפל‬ ‫י‬ ‫שלה‬ ‫הקמעונאיים‬ ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
 23. 23. Digital IT July 2014 1.‫קיצונית‬ ‫שאפתנות‬/‫דוגמאות‬ ‫גם‬Netflix‫אפשריים‬ ‫בלתי‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ‫גבוהים‬ ‫ויעדים‬ ‫חזון‬ ‫הציגה‬. ‫סרטים‬ ‫להשכרת‬ ‫ומוביל‬ ‫מצליח‬ ‫אונליין‬ ‫עסק‬ ‫בנתה‬ ‫החברה‬ ‫ההנהלה‬‫החדירה‬ ‫את‬ ‫ראתה‬‫המהירה‬‫התפתחות‬ ‫ואת‬ ‫הרחב‬ ‫הפס‬ ‫של‬ ‫סרטים‬ ‫בהשכרת‬ ‫ממיקוד‬ ‫לעבור‬ ‫החלטה‬ ‫וקיבלה‬ ‫הטכנולוגיה‬‫לסטרימינג‬ ‫החדשה‬ ‫המדיה‬ ‫תעשיית‬ ‫בחזית‬ ‫אותה‬ ‫מיקמה‬ ‫זו‬ ‫אסטרטגית‬ ‫החלטה‬ •‫התחום‬ ‫התפתחות‬ ‫עם‬,‫הורדת‬ ‫מהיקפי‬ ‫שליש‬ ‫כמעט‬ ‫החברה‬ ‫תופסת‬ ‫באינטרנט‬ ‫הווידאו‬ •‫שנת‬ ‫בסוף‬2013‫מעל‬ ‫לנטפליקס‬40‫בשירות‬ ‫מנויים‬ ‫מיליון‬ ‫שלה‬ ‫הסטרימינג‬. ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
 24. 24. Digital IT July 2014 2."‫רכישת‬"‫כשרון‬ ‫יחסית‬ ‫וייחודיים‬ ‫שונים‬ ‫הם‬ ‫דיגיטל‬ ‫כישורי‬ ‫הדיגיטל‬ ‫כישורי‬>‫וורטיקלית‬ ‫בתעשיה‬ ‫מהניסיון‬ •‫דיגיטלי‬ ‫לשינוי‬ ‫הנדרשים‬ ‫הכישורים‬(‫אסטרטגיה‬,‫אנשי‬ ‫מוצר‬,‫חווית‬‫וכו‬ ‫משתמש‬)‫ככל‬‫בלעדית‬ ‫יגיעו‬ ‫לא‬ ‫הנראה‬ ‫מבפנים‬,‫והתמחות‬ ‫ידע‬ ‫לרכוש‬ ‫יש‬ ‫לעיתים‬ •‫של‬ ‫זרעים‬ ‫לזרוע‬ ‫מסייעת‬ ‫זו‬ ‫גישה‬ ‫הארגונית‬ ‫בתרבות‬ ‫חדשנות‬. ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
 25. 25. Digital IT July 2014 2."‫רכישת‬"‫כשרון‬/‫דוגמאות‬ ‫טסקו‬,‫שנתיים‬ ‫במהלך‬ ‫ביצעה‬ ‫הבריטית‬ ‫המזון‬ ‫קמעונאית‬ ‫משמעותיות‬ ‫רכישות‬ ‫שלוש‬:‫סטרימינג‬ ‫וידאו‬ ‫שירות‬,‫חנות‬ ‫דיגיטלית‬ ‫ספרים‬ ‫ופלטפורמת‬ ‫דיגיטלית‬ ‫מוסיקה‬.‫רכישות‬ ‫לה‬ ‫שנדרשו‬ ‫כישורים‬ ‫במהירות‬ ‫לפתח‬ ‫לטסקו‬ ‫אפשרו‬ ‫אלו‬ ‫הדיגיטלית‬ ‫המדיה‬ ‫לעולם‬ ‫במהירות‬ ‫להכנס‬. ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
 26. 26. Digital IT July 2014 3.‫הדיגיטלי‬ ‫הידע‬ ‫טיפוח‬ •‫על‬ ‫להגן‬ ‫יש‬"‫דיגיטליים‬ ‫כשרונות‬"‫מ‬-Business As Usual. •‫אדם‬ ‫לכוח‬ ‫הגישה‬"‫דיגיטלי‬"‫שונה‬ ‫היא‬.‫שיטות‬ ‫גם‬ ‫כך‬ ‫שלהם‬ ‫העבודה‬,‫העבודה‬ ‫וגישות‬ ‫הכלים‬. ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
 27. 27. Digital IT July 2014 3.‫הדיגיטלי‬ ‫הידע‬ ‫טיפוח‬/‫דוגמא‬ •‫האלקטרוני‬ ‫המסחר‬ ‫לשוק‬ ‫להיכנס‬ ‫איחרה‬ ‫החברה‬(‫מתוך‬ ‫גם‬ ‫הפיסיים‬ ‫לעסקים‬ ‫ההנהלה‬ ‫של‬ ‫חשש‬) •‫בשנת‬2011‫של‬ ‫סך‬ ‫על‬ ‫עמדו‬ ‫באינטרנט‬ ‫החברה‬ ‫מכירות‬5 ‫מיליארד‬$‫על‬ ‫שעמד‬ ‫אמזון‬ ‫של‬ ‫הנתון‬ ‫לעומת‬28‫מיליארד‬$. •‫מחטיבת‬ ‫כחלק‬ ‫הרעיונות‬ ‫חממת‬ ‫את‬ ‫החברה‬ ‫השיקה‬ ‫זו‬ ‫בשנה‬ ‫החברה‬ ‫ממטה‬ ‫בנפרד‬ ‫שהוקמה‬ ‫שלה‬ ‫האלקטרוני‬ ‫המסחר‬ •‫הכנסות‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫לוולמארט‬ ‫סייעה‬ ‫הזו‬ ‫הקבוצה‬ ‫חדשנות‬ ‫ב‬ ‫שלה‬ ‫האונליין‬-30%‫בשנת‬2013,‫של‬ ‫הגידול‬ ‫מקצב‬ ‫יותר‬ ‫אמזון‬. ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
 28. 28. Digital IT July 2014 4.‫דבר‬ ‫בכל‬ ‫ספק‬ ‫ומטילים‬ ‫מאתגרים‬ •‫נורמות‬ ‫לקבל‬ ‫ולא‬ ‫קוו‬ ‫הסטטוס‬ ‫את‬ ‫באגרסיביות‬ ‫לאתגר‬ ‫יש‬ ‫קיימות‬ •‫ולשאול‬ ‫מתבצעים‬ ‫דברים‬ ‫בה‬ ‫הדרך‬ ‫על‬ ‫להסתכל‬:‫מדוע‬? •‫שאלות‬ ‫אותן‬ ‫את‬ ‫השואל‬ ‫סטארטאפ‬ ‫שם‬ ‫אי‬ ‫שיש‬ ‫להניח‬ ‫שלך‬ ‫העסק‬ ‫את‬ ‫לתקוף‬ ‫מתכנן‬ ‫בעודו‬ ‫בדיוק‬. •‫את‬ ‫לבחון‬ ‫חשוב‬‫חדשנות‬ ‫לאתר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫האספקטים‬ ‫כל‬ ‫דיגיטלית‬:‫גם‬‫אלו‬ ‫וגם‬ ‫ללקוחות‬ ‫הפונים‬ ‫אלו‬‫הפנימיים‬. ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
 29. 29. Digital IT July 2014 4.‫דבר‬ ‫בכל‬ ‫ספק‬ ‫ומטילים‬ ‫מאתגרים‬/‫דוגמאות‬ ‫הגדולה‬ ‫המוסיקה‬ ‫לקמעונאית‬ ‫מחשבים‬ ‫מיצרנית‬ ‫בעולם‬(‫כמובן‬ ‫העיסוקים‬ ‫יתר‬ ‫בין‬) ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
 30. 30. Digital IT July 2014 4.‫דבר‬ ‫בכל‬ ‫ספק‬ ‫ומטילים‬ ‫מאתגרים‬/‫דוגמאות‬ ‫בתחומים‬ ‫חברות‬ ‫בין‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬‫גם‬ ‫הם‬ ‫שונים‬ ‫דיגיטלית‬ ‫לחדשנות‬ ‫מקור‬. ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
 31. 31. Digital IT July 2014 5.‫מהירות‬,‫מידע‬ ‫על‬ ‫התבססות‬ •‫הערך‬ ‫הצעת‬ ‫של‬ ‫מתמיד‬ ‫שיפור‬,‫קבלת‬‫מהירה‬ ‫החלטות‬ •‫מחזורי‬‫פיתוח‬‫מהירים‬,‫בדיקות‬‫בלייב‬ •‫רלוונטיים‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫שנה‬ ‫בני‬ ‫פיתוח‬ ‫מחזורי‬‫היום‬ •‫פיתוח‬ ‫של‬ ‫לשיטות‬ ‫מעבר‬,‫תוך‬ ‫מתמיד‬ ‫ושחרור‬ ‫שיפור‬ ‫כמו‬ ‫שיטות‬ ‫אימוץ‬Agile‫ו‬-Live Beta •‫מידע‬ ‫מבוססות‬ ‫החלטות‬ ‫הנגישה‬ ‫אחידה‬ ‫למערכת‬ ‫מידע‬ ‫מקורות‬ ‫של‬ ‫אינטגרציה‬ ‫לכולם‬.‫ניתוחי‬ ‫מבוססים‬ ‫החלטות‬ ‫לקבלת‬ ‫כלים‬Big Data ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
 32. 32. Digital IT July 2014 5.‫מהירות‬,‫על‬ ‫התבססות‬‫מידע‬/‫דוגמאות‬ ‫ב‬-P&G,‫מרכזי‬ ‫מידע‬ ‫פורטל‬ ‫נבנה‬,Decision Cockpit. ‫מ‬ ‫ליותר‬ ‫מאפשר‬-50,000‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫מידע‬ ‫לקבל‬ ‫עובדים‬, ‫לפתרון‬ ‫מתאימים‬ ‫בצעדים‬ ‫ולנקוט‬ ‫ומגמות‬ ‫בעיות‬ ‫לזהות‬ ‫בעיות‬. ‫ממגוון‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫מידע‬ ‫האוספת‬ ‫אמריקאית‬ ‫הובלה‬ ‫חברת‬ ‫מקורות‬,‫נוסעים‬ ‫רכב‬ ‫מכלי‬ ‫כולל‬. ‫הערך‬ ‫רב‬ ‫למידע‬ ‫דוגמא‬:‫רכבים‬ ‫של‬ ‫הדלק‬ ‫צריכת‬"‫עומדים‬" ‫בצריכת‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ ‫מעשרים‬ ‫יותר‬ ‫שחסך‬ ‫לשינוי‬ ‫הובילה‬ ‫הראשונה‬ ‫בשנה‬ ‫כבר‬ ‫הדלק‬. ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
 33. 33. Digital IT July 2014 6.‫הכסף‬ ‫את‬ ‫מחפשים‬ •‫לערך‬ ‫מותאם‬ ‫תקציב‬.‫הערך‬ ‫שרשרת‬ ‫לאורך‬ ‫השקעה‬.‫שכפול‬ ‫הצלחות‬ ‫של‬ ‫מהיר‬. •‫ללקוחות‬ ‫הפונים‬ ‫בפתרונות‬ ‫מתמקדות‬ ‫רבות‬ ‫חברות‬. •‫בפונקציות‬ ‫גם‬ ‫להתמקד‬ ‫חשוב‬Back Office‫התייעלות‬ ‫המייצרות‬. •‫חדשים‬ ‫הכנסה‬ ‫מקורות‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫דיגיטלית‬ ‫חדשנות‬,‫גם‬ ‫היא‬ ‫ע‬ ‫ערך‬ ‫יצירת‬"‫התייעלות‬ ‫י‬. •‫בשם‬ ‫אקראית‬ ‫בצורה‬ ‫להתבצע‬ ‫צריכות‬ ‫לא‬ ‫בחברה‬ ‫ההשקעות‬ ‫וההתנסות‬ ‫החדשנות‬.‫את‬ ‫שישיאו‬ ‫בתחומים‬ ‫להתמקד‬ ‫יש‬ ‫ביותר‬ ‫הרב‬ ‫הערך‬ ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
 34. 34. Digital IT July 2014 6.‫הכסף‬ ‫את‬ ‫מחפשים‬/‫דוגמאות‬ •‫בסטארבקס‬,‫חווית‬ ‫של‬ ‫בחדשנות‬ ‫המובילים‬ ‫הגופים‬ ‫אחד‬ ‫לקוח‬,‫רק‬35‫מתוך‬100‫פרויקטי‬IT‫ב‬ ‫פעילים‬-2013 ‫ללקוח‬ ‫הפונות‬ ‫ביוזמות‬ ‫מתמקדים‬. ‫שלא‬ ‫ופריון‬ ‫יעילות‬ ‫לשיפור‬ ‫הוקדשו‬ ‫מהפרויקטים‬ ‫שליש‬ ‫והביטחון‬ ‫החוסן‬ ‫בשיפור‬ ‫הושקעו‬ ‫כשליש‬ ‫ועוד‬ ‫בסניפים‬. •‫ב‬-P&G‫בייעול‬ ‫שיסייעו‬ ‫תהליכים‬ ‫בפיתוח‬ ‫רבות‬ ‫השקיעו‬ ‫שלהם‬ ‫הפעילות‬ ‫זמן‬ ‫והגברת‬ ‫במפעלים‬ ‫הפעילות‬,‫מה‬ ‫כמיליארד‬ ‫של‬ ‫לחיסכון‬ ‫שהביא‬$‫בשנה‬. ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
 35. 35. Digital IT July 2014 7.(‫חווית‬)‫במרכז‬ ‫הלקוח‬ ‫אינטראקציה‬ ‫מכל‬ ‫ללמוד‬.‫הלקוח‬ ‫חווית‬ ‫של‬ ‫מתמיד‬ ‫שיפור‬. •‫מעולה‬ ‫לקוח‬ ‫לחוויית‬ ‫לקוחות‬ ‫מצד‬ ‫דרישה‬ •‫לקוחות‬‫מצפים‬‫הערוצים‬ ‫בכל‬ ‫זהה‬ ‫לחוויה‬ •‫ירדה‬ ‫שלילית‬ ‫לקוח‬ ‫לחווית‬ ‫סבילות‬ •‫כי‬ ‫מורים‬ ‫מחקרים‬89‫מהצרכנים‬ ‫אחוזים‬‫לעבור‬ ‫עלולים‬ ‫גרועה‬ ‫לקוח‬ ‫חווית‬ ‫בעקבות‬ ‫למתחרה‬,‫בעוד‬86‫אחוזים‬‫יהיו‬ ‫מוכנים‬‫ללקוחות‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫חוויה‬ ‫עבור‬ ‫יותר‬ ‫לשלם‬. ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬? * 2011 Customer Experience Impact Report: Getting to the Heart of the Consumer and Brand Relationship, Oracle, 2012, oracle.com.
 36. 36. Digital IT July 2014 7.(‫חווית‬)‫במרכז‬ ‫הלקוח‬ •‫לעמוד‬ ‫חייב‬ ‫הלקוח‬ ‫חווית‬ ‫לשיפור‬ ‫המתמיד‬ ‫המאמץ‬ ‫דיגיטלי‬ ‫מאמץ‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫בבסיסו‬ •‫הלקוח‬ ‫חווית‬ ‫את‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫לבחון‬ ‫חייבים‬(‫ושלילית‬ ‫חיובית‬) ‫ולשפרה‬. •‫לדוגמא‬:‫ב‬-Zappos,‫מהמלאי‬ ‫אזל‬ ‫ומוצר‬ ‫במידה‬,‫אנשי‬ ‫יחפשו‬ ‫החברה‬,‫מתחרים‬ ‫אצל‬ ‫גם‬.75%‫באתר‬ ‫מהרכישות‬ ‫חוזרים‬ ‫מלקוחות‬ ‫מגיעות‬! ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
 37. 37. Digital IT July 2014 ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬? ‫חשיבתי‬ ‫שינוי‬
 38. 38. Digital IT July 2014 ‫מה‬ ‫הדרישות‬-IT‫משתנות‬
 39. 39. Digital IT July 2014 ‫מה‬ ‫בדרישות‬ ‫השינויים‬-IT 1.‫יותר‬ ‫מתוחכמת‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫שימוש‬ •‫מערכת‬‫של‬ ‫ההמלצה‬‫נטפליקס‬‫מנתחת‬‫טרה‬‫בייטים‬ ‫עבור‬ ‫בהצלחה‬ ‫להמליץ‬ ‫לאפשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫של‬%70 ‫הלקוחות‬ ‫מבחירות‬ •‫מערכת‬‫החיפוש‬‫הקניינית‬‫של‬Booking.com‫אפשרה‬ ‫לאתר‬ ‫להפוך‬ ‫לה‬‫מאגר‬ ‫עם‬ ‫בעולם‬ ‫המוביל‬ ‫המלונאות‬ ‫יותר‬ ‫של‬ ‫חיפוש‬‫מ‬450,000‫נכסים‬ •‫רשתות‬ ‫אפילו‬‫קפה‬‫יישומי‬ ‫מציעות‬‫נייד‬ ‫תשלום‬‫ותכניות‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫מבוססות‬ ‫מתקדמות‬ ‫נאמנות‬(star bucks)
 40. 40. Digital IT July 2014 ‫מה‬ ‫בדרישות‬ ‫השינויים‬-IT 2.‫עדיפויות‬ ‫סדרי‬ ‫משתנים‬
 41. 41. Digital IT July 2014 ‫מה‬ ‫בדרישות‬ ‫השינויים‬-IT 2.‫סדרי‬‫משתנים‬ ‫עדיפויות‬ ‫בעבר‬‫יעילות‬‫ביותר‬ ‫החשוב‬ ‫המדד‬ ‫היתה‬,‫חשוב‬ ‫הכל‬ ‫עכשיו‬: •TTM‫מוצרים‬ ‫בה‬ ‫המהירות‬ ‫על‬ ‫מתחרות‬ ‫חברות‬ ‫בו‬ ‫בעידן‬ ‫קריטי‬ ‫הוא‬ ‫לשוק‬ ‫יוצאים‬. •‫אמינות‬‫היא‬‫בעלת‬‫עוצר‬ ‫השבתה‬ ‫זמן‬ ‫שבו‬ ‫בעולם‬ ‫עליונה‬ ‫חשיבות‬ ‫ובו‬ ‫מכירות‬,‫הפיזי‬ ‫לעולם‬ ‫בניגוד‬,‫לא‬‫ידנית‬ ‫בצורה‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫לעקוף‬ ‫ניתן‬. •‫אבטחה‬‫חיונית‬ ‫היא‬,‫יותר‬ ‫רחבה‬ ‫באינטרנט‬ ‫רגל‬ ‫טביעת‬ ‫כי‬‫גורמת‬ ‫לנקודות‬‫להפסדים‬ ‫והפוטנציאל‬ ‫חדשות‬ ‫תורפה‬‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫פונקציות‬IT‫היכולת‬ ‫את‬ ‫היום‬ ‫חסרות‬ ‫ביעילות‬ ‫למיקוד‬ ‫שהותאמו‬ ‫רבות‬ ‫במהירות‬ ‫לגדול‬.
 42. 42. Digital IT July 2014 ‫מה‬ ‫בדרישות‬ ‫השינויים‬-IT 3.‫בעסק‬ ‫יותר‬ ‫גדולה‬ ‫מעורבות‬,‫של‬ ‫ישירה‬ ‫ומעורבות‬ ‫ההנהלה‬‫הבכירה‬ ‫שעל‬ ‫הערך‬‫מאשר‬ ‫גדול‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫הוא‬ ‫המאזניים‬ ‫כף‬ ‫בעבר‬:‫עד‬40‫אחוזים‬‫ב‬ ‫תלויות‬ ‫מהכנסות‬-IT,20‫אחוזים‬ ‫מהעלויות‬,‫ולעיתים‬-‫החברה‬ ‫של‬ ‫הישרדותה‬ ‫עצם‬
 43. 43. Digital IT July 2014 ‫מה‬ ‫בדרישות‬ ‫השינויים‬-IT 4.‫תפקיד‬‫ה‬-IT‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫משמעותי‬ •‫ותומכת‬ ‫מובילה‬ ‫פונקציה‬ •‫וחדשנות‬ ‫אסטרטגית‬ ‫החלטות‬ ‫בקבלת‬ ‫משמעותי‬ ‫חלק‬ ‫מהווה‬ •‫של‬ ‫יותר‬ ‫משמעותי‬ ‫חלק‬ ‫על‬ ‫השפעה‬‫ההשקעה‬ ‫ה‬-IT‫בחברות‬Pure Digital ‫טכנולוגיה‬ ‫חברות‬←‫דיגיטליים‬ ‫באמצעים‬ ‫הפועלות‬ ‫קמעונאיות‬
 44. 44. Digital IT July 2014 ‫מה‬ ‫בדרישות‬ ‫השינויים‬-IT ‫ה‬-IT‫בחברות‬Pure Digital/‫דוגמא‬ •‫משקיעה‬‫פי‬5‫יותר‬‫ב‬-IT‫כאחוז‬‫מהכנסות‬ •‫מהווה‬‫יעד‬‫טכנולוגיה‬ ‫לימודי‬ ‫בוגרי‬ ‫עבור‬ ‫נחשק‬ •‫יכולות‬‫אמזון‬ ‫של‬ ‫ונתונים‬ ‫הטכנולוגיה‬‫יכולות‬ ‫מהוות‬ ‫מרכזיות‬‫שלה‬ ‫ביכולת‬‫לקמעונאית‬ ‫ספרים‬ ‫ממשווק‬ ‫לגדול‬ ‫עם‬ ‫ענק‬‫דירוגי‬‫מובילים‬ ‫לקוח‬ ‫חווית‬
 45. 45. Digital IT July 2014 ‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT ‫לתמיכה‬‫ב‬‫דיגיטל‬‫יזציה‬
 46. 46. Digital IT July 2014 ‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT •‫ל‬ ‫תקדים‬ ‫חסרות‬ ‫דרישות‬ ‫מציבים‬ ‫שתוארו‬ ‫השינויים‬-IT •‫נאבקות‬ ‫חברות‬‫כדי‬‫להתמודד‬,‫מענה‬ ‫לספק‬ ‫נדרשות‬ ‫הן‬ ‫לדרישות‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫חדשות‬‫טיפין‬ ‫המתבצע‬ ‫שינוי‬‫טיפין‬ ‫שלהם‬ ‫הקיימת‬ ‫לפעילות‬. •‫מה‬‫הוא‬ ‫נדרש‬ ‫שבאמת‬‫ה‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫ההמצאה‬-IT‫כולו‬, ‫איומים‬ ‫נגד‬ ‫בהצלחה‬ ‫להתחרות‬ ‫לסייע‬ ‫שיכול‬ ‫מהלך‬ ‫מכך‬ ‫ויותר‬ ‫דיגיטליים‬:‫ליצור‬‫אסטרטגי‬ ‫יתרון‬‫חדש‬
 47. 47. Digital IT July 2014 ‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT ‫דיגיטלי‬ ‫בעידן‬ ‫תחרותי‬ ‫יתרון‬ ‫לספק‬ ‫מנת‬ ‫על‬,‫ה‬ ‫על‬-IT ‫מחדש‬ ‫עצמו‬ ‫להמציא‬.‫המרכזיות‬ ‫הדרך‬ ‫אבני‬: .1‫מנהיגות‬‫ומרכזית‬ ‫ברורה‬ ‫עסקית‬‫דיגיטל‬ ‫בתחום‬ .2‫כישורי‬IT‫מעולים‬ .3‫גמישות‬‫בכוח‬‫אדם‬ .4‫פיתוח‬‫אג‬'‫ילי‬‫ושחרורים‬‫מהירים‬ .5‫ארכיטקטורת‬‫מהירה‬ ‫חדשנות‬‫הנתמכת‬‫שירותים‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫יציבים‬ .6‫תשתית‬‫סקיילאבילית‬‫ענן‬ ‫מבוססת‬ .7‫מידע‬‫באיכות‬ ‫אינטגרטיבי‬‫גבוהה‬
 48. 48. Digital IT July 2014 ‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT 1.‫מנהיגות‬‫עסקית‬‫הדיגיטל‬ ‫לנושא‬ ‫ומרכזית‬ ‫ברורה‬ •‫הארגון‬‫צריך‬‫ברורה‬ ‫הגדרה‬‫העדיפויות‬ ‫סדרי‬ ‫של‬‫על‬ ‫שלו‬ ‫הדיגיטל‬ ‫מתחום‬ ‫מקסימלי‬ ‫ערך‬ ‫להשיא‬ ‫מנת‬. •‫חשוב‬ ‫התחום‬ ‫ריכוז‬‫משום‬ ‫במיוחד‬‫שנכסי‬IT‫כגון‬ ‫דיגיטליים‬ ‫אינטרנט‬ ‫ופלטפורמות‬ ‫לקוחות‬ ‫נתוני‬‫באופן‬ ‫לרוב‬ ‫נוצרו‬ ‫מרכזי‬‫בארגון‬ ‫עסקיות‬ ‫יחידות‬ ‫בין‬ ‫ומפוזרים‬ •‫מקובלת‬ ‫גישה‬:‫שתפקידו‬ ‫דיגיטלי‬ ‫מצוינות‬ ‫מרכז‬ ‫הקמת‬ ‫התבססות‬ ‫תוך‬ ‫הדיגיטלית‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫את‬ ‫ולהוביל‬ ‫ליצור‬ ‫התחום‬ ‫של‬ ‫הבנה‬ ‫על‬,‫מענה‬ ‫ומתן‬ ‫השטח‬ ‫מן‬ ‫ועובדות‬ ‫מידע‬ ‫בסדרי‬ ‫לקונפליקטים‬‫העדיפויות‬‫תחומים‬ ‫בין‬ ‫המתחרים‬ ‫עסקיים‬(‫לדוגמא‬ ‫ושירות‬ ‫שיווק‬)
 49. 49. Digital IT July 2014 ‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT 2.‫מעולים‬ ‫כישורים‬ •‫דיגיטלי‬ ‫כגוף‬ ‫החברה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫להמציא‬ ‫מנת‬ ‫על‬, ‫בשיטות‬ ‫והתמחתות‬ ‫ומעולים‬ ‫ייחודיים‬ ‫כישורים‬ ‫נדרשים‬ ‫טכנולוגיה‬‫מובילות‬ •‫לעבוד‬ ‫מעדיפים‬ ‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫שהאנשים‬ ‫למרות‬ ‫בסטארטאפים‬ ‫או‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫בחברות‬,‫למשוך‬ ‫ניתן‬ ‫דיגיטליים‬ ‫התמחות‬ ‫מרכזי‬ ‫הקמת‬ ‫באמצעות‬ ‫כשרונות‬, ‫הסטארטאפים‬ ‫לעידן‬ ‫המותאמת‬ ‫ארגונית‬ ‫תרבות‬ ‫עם‬.
 50. 50. Digital IT July 2014 ‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT 3.‫אדם‬ ‫בכוח‬ ‫גמישות‬ •‫יכולת‬ ‫דורשות‬ ‫חדשות‬ ‫ודרישות‬ ‫תכופים‬ ‫שינויים‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫את‬ ‫להקטין‬ ‫או‬ ‫להרחיב‬,‫לספק‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לדרישות‬ ‫מענה‬ •‫יכולים‬ ‫גמישים‬ ‫ספקים‬ ‫מול‬ ‫ופעילות‬ ‫מראש‬ ‫מוכנות‬ ‫המשתנה‬ ‫בביקוש‬ ‫לעמוד‬ ‫לסייע‬.
 51. 51. Digital IT July 2014 ‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT 4.‫פיתוח‬‫אג‬'‫מהירים‬ ‫ושחרורים‬ ‫ילי‬ •‫אספקת‬‫גבוהה‬ ‫באיכות‬ ‫קצה‬ ‫מוצרי‬‫דורשת‬ ‫ובמהירות‬ ‫חדשים‬ ‫עבודה‬ ‫תהליכי‬,‫זריז‬ ‫פיתוח‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬,‫מחזורי‬ ‫מהירים‬ ‫שחרור‬,‫אוטומטיות‬ ‫ופריסה‬ ‫בדיקה‬,‫וגישת‬ ‫שינויים‬ ‫לביצוע‬ ‫ולימוד‬ ‫בדיקה‬ •‫באופן‬‫מפתיע‬,‫לעתים‬‫הוא‬ ‫האתגר‬ ‫ב‬ ‫לא‬ ‫דווקא‬-IT,‫העסקי‬ ‫בצד‬ ‫אלא‬
 52. 52. Digital IT July 2014 ‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT 5.‫חדשנות‬ ‫תומכת‬ ‫ארכיטקטורה‬ ‫מסתמכת‬ ‫לדרישות‬ ‫מהיר‬ ‫מענה‬ ‫מתן‬‫כמה‬ ‫על‬‫מאפייני‬IT: •‫שירותים‬‫יציבים‬‫מטרה‬ ‫ומותאמי‬(‫הבניין‬ ‫אבני‬ ‫את‬ ‫מהווים‬) •‫אבני‬ ‫שילוב‬‫למרכיבים‬ ‫אלו‬ ‫בניין‬‫להשתמש‬ ‫שניתן‬ ‫מודולריים‬ ‫השונים‬ ‫בערוצים‬ ‫בהם‬(‫לדוגמא‬:‫פרסונליות‬ ‫המלצות‬) •‫בפלטפורמת‬ ‫שימוש‬‫אינטרנט‬‫לרוחב‬ ‫ומובייל‬‫ארגון‬ ‫המכשירים‬ ‫בכל‬ ‫מהיר‬ ‫יישום‬ ‫המאפשרת‬,‫הפלטפורמות‬, ‫השווקים‬‫ומותגים‬. (‫באתר‬ ‫שפיתחנו‬ ‫הרספונסיבית‬ ‫הפלטפורמה‬ ‫למעשה‬ ‫זוהי‬)
 53. 53. Digital IT July 2014 ‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT 6.‫תשתית‬‫סקיילאבילית‬‫מבוססת‬‫ענן‬ •‫בדרישות‬ ‫לעמוד‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ולסקיילינג‬ ‫מהיר‬ ‫ליישום‬ ‫ייכולת‬ ‫גמישה‬ ‫תשתית‬ ‫דורשת‬ ‫תכופה‬ ‫בצורה‬ ‫המשתנות‬ •‫מצוין‬ ‫מענה‬ ‫מספקת‬ ‫ענן‬ ‫מבוססי‬ ‫שירותים‬ ‫על‬ ‫התבססות‬
 54. 54. Digital IT July 2014 ‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT 7.‫גבוהה‬ ‫באיכות‬ ‫אינטגרטיבי‬ ‫מידע‬ •‫טכנולוגיות‬‫המלצה‬ ‫מערכות‬ ‫כגון‬ ‫מתוחכמות‬‫אישיות‬ ‫דורשות‬‫נתונים‬‫איכותיים‬,‫הגורמים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המתוחזקים‬ ‫העסקיים‬ •‫ולזהות‬ ‫למפות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫משותפת‬ ‫לעבודה‬ ‫חשיבות‬ ‫יש‬ ‫עדיפויות‬ ‫סדרי‬,‫הנתונים‬ ‫איכות‬ ‫את‬ ‫לבחון‬,‫ולדאוג‬ ‫מתמיד‬ ‫נתונים‬ ‫לטיוב‬
 55. 55. Digital IT July 2014 ‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT •‫לביצוע‬ ‫מעניינת‬ ‫גישה‬ ‫מציגים‬ ‫מקינזי‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הנדרשת‬ ‫הטרנספורמציה‬ ‫מענה‬ ‫לספק‬‫השוק‬ ‫לדרישות‬: ‫גישת‬‫המהירויות‬ ‫שתי‬ •‫של‬ ‫מחדש‬ ‫בעיצוב‬ ‫מסייעת‬ ‫הגישה‬ ‫ה‬-IT,‫מהירות‬ ‫תוצאות‬ ‫הצגת‬ ‫תוך‬ ‫השוטפת‬ ‫בפעילות‬ ‫לפגוע‬ ‫מבלי‬
 56. 56. Digital IT July 2014 ‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT ‫גישת‬‫המהירויות‬ ‫שתי‬ •‫פונקציית‬ ‫של‬ ‫מהירה‬ ‫בניה‬IT‫דיגיטלית‬‫לצד‬‫קיימות‬ ‫פונקציות‬ •‫שניים‬ ‫או‬ ‫אחד‬ ‫עסקי‬ ‫בתחום‬ ‫מיקוד‬(‫לדוגמא‬:‫ו‬ ‫אינטרנט‬- CRM) •‫לדיגיטל‬ ‫קריטיים‬ ‫באזורים‬ ‫מהיר‬ ‫טיפול‬ ‫מאפשרת‬ ‫זו‬ ‫גישה‬ ‫וחצי‬ ‫כשנה‬ ‫בתוך‬,‫לכסות‬ ‫שממשיכים‬ ‫לפני‬‫האזורים‬ ‫את‬ ‫הנותרים‬. •‫בהמשך‬–‫ביצוע‬Scaling‫הפעילות‬ ‫לכלל‬
 57. 57. Digital IT July 2014 ‫השינוי‬ ‫את‬ ‫מיישמים‬ ‫כיצד‬ ‫השלבים‬ ‫שני‬ ‫שיטת‬ ‫ליישום‬ ‫המלצות‬: .1‫תרבות‬ ‫שילוב‬‫סטארטאפ‬,‫ארגוניות‬ ‫דיווח‬ ‫ושיטות‬ ‫אחריות‬ ‫עם‬ ‫בשילוב‬–‫שילוב‬ ‫חברות‬ ‫שימוש‬ ‫עושות‬ ‫בהן‬ ‫המהירות‬ ‫הפיתוח‬ ‫שיטות‬‫סטארטאפ‬,‫עם‬ ‫בשילוב‬ ‫ארגוניות‬ ‫ובקרה‬ ‫ניהול‬ ‫שיטות‬. .2‫ה‬ ‫תיק‬ ‫איזון‬-IT–‫בתחום‬ ‫מתמקדת‬ ‫אך‬ ‫רב‬ ‫עסקי‬ ‫ערך‬ ‫יוצרת‬ ‫המהירה‬ ‫הפונקציה‬ ‫שניים‬ ‫או‬ ‫אחד‬ ‫עסקי‬.‫לפרויקטים‬ ‫לצפות‬ ‫הוא‬ ‫המידע‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫מנהל‬ ‫תפקיד‬ ‫שיתמכו‬ ‫התשתית‬ ‫במערכות‬ ‫יסודיים‬ ‫שינויים‬ ‫כגון‬ ‫אחרים‬ ‫באזורים‬ ‫יותר‬ ‫מורכבים‬ ‫בעתיד‬.‫האלו‬ ‫היכולות‬ ‫את‬ ‫במהירות‬ ‫יפתח‬ ‫המסורתי‬ ‫שהגוף‬ ‫חשוב‬. .3‫ב‬ ‫השינוי‬ ‫תהליך‬ ‫את‬ ‫לשים‬ ‫צריכה‬ ‫החברה‬ ‫הנהלת‬-IT‫עליונה‬ ‫בעדיפות‬. ‫היתרונות‬‫של‬‫הדיגיטל‬‫והסיכונים‬‫כישלון‬ ‫של‬ ‫הפוטנציאליים‬‫מעורבות‬ ‫דורשים‬ ‫הנהלה‬. ‫חשוב‬‫ביותר‬,‫מנמ‬"‫רים‬‫של‬ ‫המוקדמת‬ ‫בתמיכה‬ ‫לזכות‬ ‫חייבים‬‫על‬ ‫החברה‬ ‫הנהלת‬ ‫ידי‬‫הגדרת‬‫מפת‬‫במהירות‬ ‫ערך‬ ‫המספקת‬ ‫דרכים‬.
 58. 58. Digital IT July 2014 ‫סיכום‬ •‫דרישות‬ ‫מציבים‬ ‫הדיגיטלי‬ ‫בעולם‬ ‫המתחרים‬ ‫גופים‬ ‫ל‬ ‫מאתגרות‬-IT,‫להשתנות‬ ‫ממנו‬ ‫הדורשות‬. •‫להפוך‬ ‫יכולה‬ ‫שתוארו‬ ‫העבודה‬ ‫ושיטות‬ ‫הגישה‬ ‫אימוץ‬ ‫ה‬ ‫את‬ ‫במהירות‬-IT‫מובהק‬ ‫תחרותי‬ ‫יתרון‬ ‫בעל‬ ‫לגוף‬ •‫לחברות‬ ‫שיגרום‬ ‫מה‬‫מסורתיות‬‫מעולה‬ ‫בפוזיציה‬ ‫להיות‬ ‫לתחרות‬‫תוקפים‬ ‫עם‬‫דיגיטליים‬
 59. 59. Digital IT July 2014 ‫תודה‬@schwarts

×