Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Васил Левски

3,964 views

Published on

Васил Левски - работен лист, 1 клас

Published in: Education
  • Login to see the comments

Васил Левски

  1. 1. Работен лист на ............................................................... от І „В“ клас, ..... 02.2017 год. СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, град Смолян + 3 - 10 1. Цветя за Левски. Решете верижката. В последното цвете ще получите датата на неговата гибел. Васил Левски е загинал на ........ февруари. 2. Подредете думите в изречение. Запишете го. Левски, е, герой, велик, Васил 3. Прочетете текста и го препишете красиво. Левски Васил Левски е роден в град Карлово. Имал среден ръст, руса коса и сини очи. Той бил безстрашен. С всички сили се борил против поробителите. Бил умен, смел и силен. Загинал е за свободата на нашата родина. На 19 февруари ние почитаме паметта на този велик българин. 1837 - 1873 10 + 1 + 10 + 0 + 5
  2. 2. Работен лист на ............................................................... от І „В“ клас, ..... 02.2017 год. СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, град Смолян Левски 1837 - 1873

×