Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Menaxhimi I Cikli të Jetës së Produktit           PUNIM SEMINARIK      Tema: Menaxhimi I Ciklit të Jetës s...
Menaxhimi I Cikli të Jetës së ProduktitPërmbajtja1.   Hyrje ..............................................................
Menaxhimi I Cikli të Jetës së Produktit  1.  HyrjeTë gjitha produktet dhe shërbimet kanë një cikël të caktuar jetësor.Ci...
Menaxhimi I Cikli të Jetës së Produktit2. Përshkrimi I ciklit të jetës së produktitCikli I jetës së produktit - periudha e...
Menaxhimi I Cikli të Jetës së ProduktitNga burimi: Wiliam D.2.1. Faza e zhvillimit të produktitFaza e zhvillimit të produk...
Menaxhimi I Cikli të Jetës së Produktit2.2. Faza e hyrjes- Faza e hyrjes së produktit në treg përfshinë periudhën kur prod...
Menaxhimi I Cikli të Jetës së ProduktitMirëpo, duke marr parasysh vetëm çmimin dhe promocionin, mund të synohen katër stra...
Menaxhimi I Cikli të Jetës së Produktitdhe për çfarë është i gatshëm një klient të paguaj për një produkt të futur rishtaz...
Menaxhimi I Cikli të Jetës së Produktitnjë treg ekzistues) , dhe përveç kësaj produkti është në pozitën ku relativisht mun...
Menaxhimi I Cikli të Jetës së ProduktitMenaxhimi I fazës së rritjes është thelbësore. Kompanit nganjëherë kompenzojnë shum...
Menaxhimi I Cikli të Jetës së Produktitbesueshmërisë.Beteja e shpërndarjesë vazhdon duke përdorur kanalet6 e shumta tëshpë...
Menaxhimi I Cikli të Jetës së Produktit    Strategjia e modifikimit të marketingut miks - Ka të bëjë me modifikimin e n...
Menaxhimi I Cikli të Jetës së Produktitndryshim I produktiti sjell burimin e të ardhurave.Çmimet duhen të mbahen konkurrue...
Menaxhimi I Cikli të Jetës së Produktit3. Analiza e Ciklit të Jetës së ProduktitKa disa teknika për menaxhimin e ciklit të...
Menaxhimi I Cikli të Jetës së Produktitmakinave, makinat dydyrshe, makinat familjare etje.të një industrie te veçantë), dh...
Menaxhimi I Cikli të Jetës së Produktit  Burimi: Avlonitis.G11           Faza e zhvillimit  Faza e hyrjes  ...
Menaxhimi I Cikli të Jetës së Produktit4. Cikli I jetës së produktit /teknologji- reduktimi I vëllimit të shitjesReduktitm...
Menaxhimi I Cikli të Jetës së Produktitnë treg do të pengon vëllimin e shitjes së konkurrenteve për të rritur fitemet si d...
Menaxhimi I Cikli të Jetës së Produktit5. PëfundimKoncepti i ciklit jetësor të produktit është përkujtues, se një produkt ...
Menaxhimi I Cikli të Jetës së Produktit6. Biblografia Bardhyl Ceku dhe Nail Rashiti –Marketingu ,Prishtinë 2006 www.cim....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Menaxhimi i cikli të jetës së produktit

17,955 views

Published on

 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ I love this site. It always finds me the best tutors in accordance with my needs. I have been using it since last year. The prices are not expensive compared to other sites. I am glad I discored this site:)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Writing good research paper is quite easy and very difficult simultaneously. It depends on the individual skill set also. You can get help from research paper writing. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Yes you are right. There are many research paper writing services available now. But almost services are fake and illegal. Only a genuine service will treat their customer with quality research papers. ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Menaxhimi i cikli të jetës së produktit

 1. 1. Menaxhimi I Cikli të Jetës së Produktit PUNIM SEMINARIK Tema: Menaxhimi I Ciklit të Jetës së Produktit Lënda: Menaxhmenti I Marketingut Prof.Dr.Nexhmije KabashiKandidate: Sebahate Neziri 1
 2. 2. Menaxhimi I Cikli të Jetës së ProduktitPërmbajtja1. Hyrje ...................................................................................................................................................... 32. Përshkrimi I ciklit të jetës së produktit .................................................................................................... 4 2.1. Faza e zhvillimit të produktit.............................................................................................................. 5 2.2. Faza e hyrjes ....................................................................................................................................... 6 2.3. Faza e Rritjes ..................................................................................................................................... 8 2.4. Faza e pjekurisë ............................................................................................................................... 10 2.5. Faza e Rënies ................................................................................................................................... 123. Analiza e Ciklit të Jetës së Produktit ...................................................................................................... 144. Cikli I jetës së produktit /teknologji- reduktimi I vëllimit të shitjes ....................................................... 175. Pëfundim ................................................................................................................................................. 196. Biblografia ........................................................................................................................................... 20 2
 3. 3. Menaxhimi I Cikli të Jetës së Produktit 1. HyrjeTë gjitha produktet dhe shërbimet kanë një cikël të caktuar jetësor.Cikli I jetës së produktit Ireferohet periudhës nga nisja e produktit në treg deri te tërheqja e produktit nga tregu dhe kjoperiudhë është e ndarë në faza.Gjatë kësaj periudhe, ndryshime te rëndësishme janë shprehurnë mënyrën kur produkti është futur në treg psh.reflekcionin e shitjes së produktit kompanis ecila ka futur produktin ne treg. Jetëgjatësia e produktit paraqet rëndësi të veqant në rritje tëprofitit për kompanin e cila fut në treg produktin. Disa kompani përdorin planifikimin strategjikdisa tjerë përcjellin ndryshimet e fazave të ciklit të jetës së produktit, të cilat edhe I kemianalizuar më këtë punim seminarik.Të kuptuarit e ciklit të jetës së produktit mund të ndihmonë një kompani për të kuptuar se kurështë koha për të prezentuar dhe për të tërhequr produktin nga tregu, te kuptojë pozicionin eproduktit në treg në krahasim me konkurrentet si dhe të kuptojë suksesin dhe dështimin eproduktit dhe të realizojë kohën për futjen dhe heqjen e produktit nga tregu.Menaxhimi I ciklit të jetës së produktit është shumë I rëndësishëm për një kompani dhe përarritjen e suksesit ka nevojë të zhvillojë strategji dhe metodologji ku edhe disa prej tyre janëdiskutuar më vonë. 3
 4. 4. Menaxhimi I Cikli të Jetës së Produktit2. Përshkrimi I ciklit të jetës së produktitCikli I jetës së produktit - periudha e ciklit të jetës së produktit zakonisht përmban pesë hapaapo faza kryesore 1; 1. Zhvillimi I produktit 2. Futja e produktit - lancimit 3. Rritja e produktit, 4. Pjekuria e produktit dhe 5. Rënia e produktit.Këto faza ekzistojnë dhe janë të zbatueshme për të gjitha produktet ose shërbime që nga njëprodhimi I caktuar I një mjeti, psh të një automobile multimilionëshe deri te një aparat kondesimime një vlerë të ulët. Ndarja e fazave, duhet të konsiderohet kur një produkt I ri është I gatshëmpër të hyrë në treg e deri te performaca e shitjes së produktit. Për çdo fazë, përcaktimi I kufiveështë I saktë dhe arbitrar. Cikli I jetës së produktit funksionon në evaluimin e rritjes apo tërënies se vëllimit të shitjes.1‘’Product Life Cycle Manager”, Thesselaniki 2002, Regional Research Unit,fq 4. 4
 5. 5. Menaxhimi I Cikli të Jetës së ProduktitNga burimi: Wiliam D.2.1. Faza e zhvillimit të produktitFaza e zhvillimit të produktit fillon atëherë kur një kompani e gjenë planin dhe zhvillon atë nëfavor të një produkt të ri. Gjatë kësaj faze, produkti nënkalon në disa ndryshime para se tiekspozohet objektit konsumator, duke përfshirë këtu një shumë parash dhe kohën gjatëzhvillimit për arritjen në treg si produkte provuse apo teste.Produktet të cilat mbijetojnë dhekalojn testin e tregut, futen si produkte të reja në treg dhe pastaj fillon faza e hyrjës së produktit.Nëse gjatë fazës së zhvillimit të produktit shitja është zero, në këtë rast edhe burimet e tëardhurave janë negative.Kjo është koha e shpenzimeve me kthim absolut. 5
 6. 6. Menaxhimi I Cikli të Jetës së Produktit2.2. Faza e hyrjes- Faza e hyrjes së produktit në treg përfshinë periudhën kur produkti sipas kërkesës lëshohet nëtreg dhe si I tillë do të ketë efekt maksimal në shitje.Një shembullë I mirë për fazën e hyrjes është Windows XP” e kompanisë (korporatës)Microsoft2.Kjo periudhë mund të përshkruhet si një “rënje” në krahasim me fazën e pjekurisë të njëprodukti.Kosto gjatë promovimit dhe reklamimit është e zakonshme, si dhe menjëherë paraqitetkosto e shërbimeve të produkteve që janë futur në treg.Gjatë fazës së hyrjës së produktit nëtreg një kompani duhet të jetë e pregaditur mirë financiarisht, që të shpenzoj shumë nëproporcion me kthimin mbrapa të mjeteve. Në këtë fazë hynë pregaditja e shpërnarjes(distribuimit) .Prandaj shumë kompani I shmangën këtij stresi se qfarë do të ndodh me produktingjatë pregaditjes drejtë hyrjës në treg. Kjo periudhë është një test i rëndësishëm dhe përdoret siinstrument I marketingut, I cili ka të mirat për arritjen e përfitimeve (benefitit), siç janë burimetnga jashtë. Gjatë fazës së hyrjes shqyrimi për çmim të produktit është diçka tjetër. Çmimi i produktitzakonisht shoqërohet me strategjit e përorura dhe të strukturuara mirë. Konsumatorët e parë dotë paguajnë mirë për një produkt të ri dhe kjo ndihmon që të minimizohet ‘rënja’ që u përmendmë lartë.2 Windows XP ështe sistem operativ I kompanis Micrpsoft, për përdorimin e kompjuterave, personal duke përfshirëkompjuterat në shtëpi, tavolina të punës si dhe mjeteve të komunikimit. 6
 7. 7. Menaxhimi I Cikli të Jetës së ProduktitMirëpo, duke marr parasysh vetëm çmimin dhe promocionin, mund të synohen katër strategji sinë figurën 1.1. 3 PROMOCIONI I LARTË I ULËT STRATEGJI STRATEGJI I LARTË AJKE AJKE E SHPEJT PROGRESIVE ÇMIMI STRATEGJI STRATEGJI I ULËT DEPËRTIMI DEPËRTIMI MASIVE PROGRESIE Fig.1.1 Katër strategjitë e hedhjes në tregGjatë kësaj faze kompania (ndërmarrja) mund të zgjedh se si do të jetë promocioni dhe çmimi Iproduktit; a) startegjia e ajkës së shpejt - produkti me çmim të lartë, promocion të lartë b) strategjia e ajkës progressive - produkti me çmim të lartë, promocion të ulët c) strategjia e depërtimit masiv- çmim të ulët, promocion të lartë d) startegjia e depërtimit progresiv- çmim të ulët, promocion të ulëtMë vonë politika e çmimit do të jetë më agresive dhe kjo bënë që produktit të jetëkonkurrues.Strategji tjetër është çmimi I para-caktuar që besohet që është I duhuri për rritjenapo shtuarjen e shitjes. Megjithatë kjo kërkon një njohuri shumë të mirë të tregut3 Bardhyl Ceku dhe Nail Rashiti:”Marketingu”,Prishtinë 2006,fq.150. 7
 8. 8. Menaxhimi I Cikli të Jetës së Produktitdhe për çfarë është i gatshëm një klient të paguaj për një produkt të futur rishtazi. Për këtëarsye fokusimi duhet të qëndron gjithmonë në nevojat e konsumatorëve me qëllim që të di seçfarë e bënë tërheqjen e konsumatorëve nga konkurrentët dhe cilat lloje të produkteve etërheqin atë. Duhet cekur se dallojm tri lloje produktesh; produkte stili, produkte mode dheprodukte dështake (xhingla).Suksesi I kompanis gjatë fazës së hyrjes së produktit mund të rezultojë nga veprimet endërmarra për futjet e produktit të ri në treg. Këto veprime përfshijnë formulimin e strategjisë semarketingut. Kjo arrihet gjatë zhvillimit të produktit me përdorimin e hulumtitmit të tregut.Kërkesat e konsumatorëve për dizajn, çmim, shërbime dhe për paketimin janë tëpadiskutueshme për formimin e dizajnit te produktit. Konsumatori mund t’i propozon njëkompanije se si të jetë me tërheqës një produkt dhe cilat karakteristika të mos I ketëprodukti.Konsumatori do t’a përshkruaj mënyren se si një produkt të jetë I dobishëm dhe të ketëvlerë. Pra, një kompani në këtë mënyrë do të njoftohet, para se produkti i tij të jetë futur në tregdhe çfarë të pritet nga klientët dhe konkurrentët. Mix-marketigu, poashtu mund të ndihmon nëdrejtim të njohjes së produktit gjatë promovimit dhe reklamimit në fazën e hyrjes së produktit4.2.3. Faza e Rritjes Faza e rritjes ofron knaqësin që të shihet produkti duke shkuar në vendet e tregut. Kjo ështëkoha më e përshtatshme që të fokusohemi në rritjen e tregut, (hyrja në tregun “Virgin”5apo në4 fajqa e internetit www.urenio.org5 Një shembull I mirë është nga tregu”Virgin” që konsiderohet tregu I Kinës.Ky treg I jep fund shumëprodukteve të kompanive perëndimore dhe ngadalë hynë në treg me produkte dhe shërbime të reja. 8
 9. 9. Menaxhimi I Cikli të Jetës së Produktitnjë treg ekzistues) , dhe përveç kësaj produkti është në pozitën ku relativisht mund t’a fitonshumë lehtë një pjes të tregut.Një treg I ri që është në rritje e sipër dhe shtonë gadishmërin përkonkurrentet.Kompania duhet t’i paraqet të gjitha ofertat e produkteve në treg që të dallohen produktet e sajanga ato të konkurrentëve. Një proces I shpeshtë dhe I frekuentuar për të fituar një pjesë tëtregut është efekti I politikës për të hequr besimin e konkurrentëve duke kopjuar dhe duke ofruarprodukte të ngjajshme.Pengesat tjera janë lisencat, të drejtat e autorit, kompleksiteti I produktitdhe komponentet e padisponueshme të produktit.-Promovimi dhe reklamat vazhdojnë por jo në atë mas si në fazën e hyrjes, dhe janë tëorientuara në detyrën e udhëheqjes së tregut dhe jo në informimin për ngritje të produktit. Këtëe realizon nëpëmjet disa mënyrave; a) pëmirësimin e cilësis së produktit ose shtimit të modeleve të tjera karakteristike, b) goditjes së segmeneteve tjera, c) bindjes përmes publicitetit dhe jo vetëm realizimit të njohjes, d) publicitetit për krijim parapëlqimesh, e) ulje progresive të çmimeve me qëllim që të tërhiqen në treg konsumatorët me të ardhura më të pakta,pra ata që janë më të ndjeshëm ndaj çmimit si dhe, f) përdorimi I kanaleve të reja të shpërndarjes.Një praktikë e mirë është përdorimi i kontraktorëve të jashtëm promovues. Kjo periudhe ështëkoha për të zhvilluar prodhimtarin dhe për të përmirësuar disponueshmërin e produktit dhe tëshërbimit.Faktorët që ndikojnë në fitimin e besimit të konsumatoreve janë; kosto e prodhimtarisë, kohadrejt tregut, çmimi dhe politika për zbritje. 9
 10. 10. Menaxhimi I Cikli të Jetës së ProduktitMenaxhimi I fazës së rritjes është thelbësore. Kompanit nganjëherë kompenzojnë shumë mëshumë mund në arritjen e procesit të prodhimit duke mbivlerësuar pozicionin e tyre në treg.Parashikimi në vlersimet e sakta për nevojat e konsumatoreve do të jep kontributin thelbësor tëprodhimtarisë në procesin e planifikimit. Është e kotë të pritet shtimi I numrit të konsumatorevedhe kërkesa e prodhimit pa ngritjen e cilësisë së prodhimitarisë.Një kompani duhet të ketëkujdes të mos bëjë gabime gjate këtijë procesi (fazës së rritjes), sepse kjo do të rezultojë nëhumjen e konsumatorëve duke mos gjetur produktin ‘’e vet”.2.4. Faza e pjekurisëPeriudha kur tregu freskohet me produkte të ndryshme themelore dhe të gjithë konsumatorëtkrijojnë mardhënje me produkte alternative, arrin faza e pjekurisë. Në këtë fazë shpenzimet përrritjen e pjesës së tregut I takojnë një biznesi tjetër, më teper se rritja e tregut të vetë. Kjoperiudhë është periudha me kthimin më të lartë nga produkti. Një kompani që ka arritur qëlliminpër të marr një pjese të tregut, gëzon periudhën më fitimprurëse.Gjatë kësaj periudhe kur markat e reja futen në treg ato konkurrojnë me produktet ekzistuese tëkompanive dhe modelet e ndryshimeve janë me te shpeshta (produktet, markat, modelet).Kjoështë koha për zgjatjen e jetës së produktit. Politika e çmimit dhe zbritjes ndryshon shpesh nëlidhje me politikën e konkurrencës dmth. në rastin e produkteve të konsumit çmimi lëviz lartëposhtë varësisht nga konkurrenca dhe shitja.Promovimi dhe reklamat zhvendosen nga fushapër fitimin e klientëve të rinjë në kuadër të modifikimit të produktit në aspektin e cilësisë dhe 10
 11. 11. Menaxhimi I Cikli të Jetës së Produktitbesueshmërisë.Beteja e shpërndarjesë vazhdon duke përdorur kanalet6 e shumta tëshpërndarjes.Suksesi I produktit në fazën e pjekurisë është jetëgjatësia e produktit mbi kohëne pritur.-Shembullë I mirë për këtë është produkti “Tide”prashak për larje që ka pasur një rritje të mëhershme dhe ende është në rritje e sipër.Në këtë fazë është koha për të zgjatur jetën e produktit.Në fakt, shumica e problemeveparaqiten gjatë kësaj faze. Faza e pjekurisë përmban tri periudha; pjekuri rritëse, pjekuri të qëndrueshme,dhe pjekuri në rënieDrejtuesi I marketingut, produkti I të cilit është në fazën e pjekurisë nuk mund të kënaqet dukezënë pozicionin e tij. Ai duhet të ketë parasysh se për produktin e tij, goditja është mbrojtja më emire.për realizimin e këtijë qëllimi, mund të ofrohen tri lloje strategjish; 1. Modifikimii tregut, 2. Modifikimi I produktit, 3. Strategjia e modifikimit te marketingut miks. Modifikimi I tregut –fillimisht studion mundësit e zgjerimit të tregut, duke u bazuar në dy përbërës të ekuacionit tregtar. Modifikimi I produktit- drejtuesi I marketingut përpiqet të shtojë shitjet perms modifikimeve të produkteve me qëllim që të tërhiqen konsumator të rinjë, ose të ketë një shitje më të madhe me konsumatorët aktualë.6 Kanalet e shumta të shpërndarjes mundësojnë kthimin prapa të shpërnadarjes.Sipas kërkesave ëeherëshme mënyrat e shpërndarjes janë krejtësisht të ndryshme me ato që ofrojnë mbështetje.Njëshembullë I mirë është përdorimi I dyqaneve me pakicë dhe internetit. 11
 12. 12. Menaxhimi I Cikli të Jetës së Produktit Strategjia e modifikimit të marketingut miks - Ka të bëjë me modifikimin e një apo disa elementeve të marketing miks-it.2.5. Faza e Rënies Vendimi për tërheqjen e produktit duket të jetë një çeshtje shumë komplekse dhe kaçeshtje të shumta për zgjidhje para se të vendoset për largimin e produktit nga tregu Dilemate tilla siç janë; mirëmbajtja,vendi I mundshëm për ruajtje ,reagimi I konkurrenteve përshërbime në plotesimin e hendekut të tregut janë disa nga reagimet që rrisin dyshimet përprocesin e vendimarrjes për tërheqjen e produktit nga tregu. Të shumtën e rasteve kompanitpërdorin politikën për ngritjen e çmimeve për produktet në rënie që rrisin fitimin e marzhit dhegradualisht humbin besimin e “disa” klientëve besnik të cilët blejnë ato produkte.-Një shembullë I mirë për këtë është paraqitja e telegrafit nëpërmes faksit dhe postëselektronike. Është vështirë për kompanit ndonjëherë të konceptojnë rënjen e një produkti, sepsezakonisht rënia e produktit është e shoqëruar me rënien e shitjeve në treg. Suksesi I madh Iproduktit vjenë nga faza e pjekurisë dhe ndonjëherë është e vështirë të realizohet faza e rëniespasi që departamentet e marketingut janë zakonishtë optimist për shkak të suksesit të madhë tëproduktit. Kjo është koha për të filluar tërheqjen e produktin të tyre nga tregu që ka një poziciontë dobët në tregun e tyre.Produktin duhet larguar ngadalë nga tregu, derisa nuk dihet se cili 12
 13. 13. Menaxhimi I Cikli të Jetës së Produktitndryshim I produktiti sjell burimin e të ardhurave.Çmimet duhen të mbahen konkurruese dhepromovimi të kthehet në atë nivel ku prania e produktit të jetë e dukshme dhe në të njëjtën kohëtë jetë”besnik”I konsumatorëve. Shpërndarja tani më është ngushtuar.Kanali kryesor duhet tëjetë efektiv pasi që kanalet alterantive duhet braktisur.Për shembullë, një linjë telefonike 0800 e paguar nga klientët dhe që është në ngarkesë të njëkompanie të besueshme, I’a vlen të mbahet7.Gjatë kësaj faze fitimet dhe shitjet janë në rënie dhe kjo ndodhë për shumë a) Progresi teknologjik çon në lindjen e produkteve të reja që zëvendësojn produktin ekzistues, b) Modifikimet në shitje dhe në modë provokojnë largimin e klienteles, c) Imporimi I produkteve nga jashtë çon në mohimin e atyre të tregut të brendshëm.Një ndermarrje që vendos të largojë një produkt nga tregu, mund të zgjedh ndërmjet shumëzgjidhjeve.Ka mundësin të shesë apo të transferoj produktin tek ndonjë tjetër ose t’a braktisëatë.Duhet të vendos për momentin në të cilin duhet të ndalojë shitjen.Më në fund duhet tëzgjedhë nivelin e stokut të pjesëve të ndërrimit dhe të shërbimit pas shitjes për të mbuluar jetënmesatare të njësive kohët e fundit8.7 “Product Life Cycle Manager”, Thessolaniki 2002, Regional Research Unit, fq.8.8 Bardhyl Ceku dhe Nail Rashiti:”Marketingu”, Prishtinë 2006, fq.159-160. 13
 14. 14. Menaxhimi I Cikli të Jetës së Produktit3. Analiza e Ciklit të Jetës së ProduktitKa disa teknika për menaxhimin e ciklit të jetës së produktit që mund të përdorën për caktimin etë ardhurave (të hyrave) të një produkti në lidhje me poziten e tij në treg dhe të ciklit të tij tëjetës. Këto teknika janë teknikat e menaxhimit të marketingut dhe strategjive që përdoren ngashumica e kompanive në mbarë botën dhe që kanë njohuri teknike për ngritjen e cilësisë sëproduktit, zëvendësimin dhe mbarimin e produktit. Për të kuptuar këto strategji duhet së pari tëbëjmë analizën e ciklit të jetës së produktit.Në mes të viteve të 70-ta përshkrimi I ciklit të jetës së produktit ishte nën kritikat e shumta tëautoreve.Prapa këtyre kritikave qëndronin arsyet e përshkruara më poshtë: a) Fazat e ciklit të jetës së produktit bëjnë të vështirësohet dallimi I produktit përgjatë periudhës kohore, pothuajse është e pamundur të parashikohet niveli I shkallës së shitjes së produktit dhe kjo sikur është në fushën e imagjinatës. Shumë produkte nuk ndjekin format e ciklit të jetës siç tregohet në Fig. 19. b) Cikli I jetës së produktit nuk varet tërsisht në kohë siç është e paraqitur në figuren.1. Ajo gjithashtu varet nga parametra të tjera të tilla si vendimet e politikave të menaxhimit, strategjia e kompanisë dhe trendet e tregut. Këto parametra është vështire për tu saktësuar dhe kështu nuk janë të përfshira në ciklin e jetës së produktit, siç përshkruhet në "Pjesa 1".Modeli i ciklit të jetës së produktit gjithashtu varet nga të dhënat e produktit në veçanti.Duhet tëjenë modele të ndryshme dhe me qasje në mënyra të ndryshme të marketingut.Janë tri llojethelbësore të produktit; klasa e produktit (siq janë makinat), forma e produktit (stacioni I9 Profesor Cox në v.1997, në një studim të 256 produkteve farmaceutike, identifikoi gjashtë forma të ndryshme tëjetës së produktit duke zbuluar se ka shumë produkte që nuk e ndjekin formën e zakonëshme të ciklit të jetës tëproduktit. 14
 15. 15. Menaxhimi I Cikli të Jetës së Produktitmakinave, makinat dydyrshe, makinat familjare etje.të një industrie te veçantë), dhe një markëprodukti nga industria e veçantë (siq eshte Ford Escort).Cikli I jetës së produktit sipas llojit tëklasës reflekton ndryshime në trendin e tregut dhe zgjatë më shumë se cikli i jetës së formës sëproduktit dhe markës së produktit. Në anën tjetër cikli I jetës së forms dhe markës së produktitreflekton konkurrencës e një komopanie (dmth.shitjet, fitimet) dhe për këtë arsye ndjek më afërciklin e jetës së produktit.Megjithatë, një menaxher i produktit duhet të jetë mirë I informuar rreth produktit në mënyrë qëtë di se në cilen fazë të jetës qëndrone produkti. Për të arritur këtë është një metod e mirë ngapropozimi I Donald Klifors10në vitin 1965, siç vijon; Mbledhja e informatave në lidhje me sjelljen e produktit gjatë të paktën një periudhë të 3 - 5 vjet (informacionet do të përfshijnë çmimet, shitjet e njësiteve, marzhin e fitimit, kthimin e invesimit). Strategjia e analizës afatshkurte e konkurrentëve (Analiza e produkteve të reja që dalin në treg dhe njoftimi I planit të freskimit dhe promovimi i produktit). Analiza e numrit të konkurrentëve në pjesëmarrje të tregut. Mbledhja e informatave të ciklit jetësor të produkteve të ngjashme që do të ndihmojnë për të llogaritur ciklin e jetës së një produkti të ri. Vlerësimi i vëllimit të shitjes për 3 - 5 vjet nga fillimi produktit. Vlerësimi i kostos totale në krahasim me shitjet totale për 3 - 5 vjet pas leshimit të produktit ne treg (zhvillimi, prodhimi, promovimi, shpenzimet). - Strategjitë e njohura që duhet të zbatohen sa më shpejt në fazat e ciklit te jetës të produktit, janë dhënë në tabelën më poshtë.10 Faqe inerneti.www.urenio.org 15
 16. 16. Menaxhimi I Cikli të Jetës së Produktit Burimi: Avlonitis.G11 Faza e zhvillimit Faza e hyrjes Faza e rritjes Faza e pjekurisë Faza e renjesQëllimi strategjik Njohja me Produkti arrin një Mban pozitën e Mbrojeni poziten Mbetja e fitimit nga produktin dhe pozit të mirë në mirë në treg dhe tuaj ne treg dhe produkti krijimi I një treg ndërton atë përmirësoni periudhe produktin tuaj provueseKonkurrenca Pothuajse nuk Është herët për Presioni I çmimit Ngritja e mjedisit Disa konkurrent tash më ekziston sulmin e dhe kanaleve të konkurrues janë tërhequr konkurruesve në shpërndarjes tregProdukti Mundësit e Futja e modeleve Vlerësimi- Ulja e çmimit Janë tërhequr modelet e kufizuara për të ndryshimeve të përmiresimi I ndryshme që nuk janë ndryshime produkteve produktit fitimprurëseÇmimi Ngritje të lartë Politika e Ri vleësimi I Mbrojtja e Mbajtja e nivelit të çmimit(uljae politikës së politikës së çmimit për fitime të çmimit)për rritje çmimit çmimit vogla të shitjesPromocioni Krijimi I çmimit Krijimi për Mbështetje Mbajtjë besnik Ulja e ngadalëshme e informimin e çmimit produktit në tregun publikShpërndarja Nëpërmes Është e Shpërndarja e Shpërndarja e Tërheqja nga kanalet e kanaleve të disponushme – disponueshme me disponueshme me shpërndarjes përveq caktuara të shpërndarja furnizim të furnizim të mirë atyre që përdoren në shpërndarjes dhe nëpërmes të mirë,por me dhe me përfitme fazën e zhvillimit krijimi I marzhit gjitha kanaleve të diferenc të ulët të me fitim të lartë mundëshme fitimit Tabela 1: Strategjitë për secilën fazë të cilkit te jetës së produktit -Në këte tabelë janë përshkruar strategjit e mundshme për secilën fazë të cilkit të jetës së produktit. 11 www.urenio.org 16
 17. 17. Menaxhimi I Cikli të Jetës së Produktit4. Cikli I jetës së produktit /teknologji- reduktimi I vëllimit të shitjesReduktitmi I vëllimit të shitjes së produktit ndodhë atëherë kur një kompani vendos tëzëvendeson produktin ekzistues me një produkt të ri, pavarësisht nga pozicioni I saj në treg(psh. fazat e ciklit të jetës së produktit nuk mirren parasysh). Kjo ndodh për shkak tëteknologjisë se re dhe zakonisht ndodh te kompanit që kanë një teknologji të lartë. Poashtu, sitë gjitha gjërat në jetë edhe vëllimi I shitjës (shitjet e te ardhurave) janë pozitive dhe negative.Në rastet normale referimi I reduktimit të vëllimit të shitjes, gjatë përmirsimit të një produktizëvendëson produktin ekzistues dhe arrin kulmin e shitjes në treg. Produkti I ri shitet me njëçmim te lartë duke mbështetur shitjen,kurse produktit të vjetër I ofrohet fundi I ciklit të jetës.Megjithatë, ka raste kur kompanit kanë futur një version të produktin të ri, kurse produktiekzistues veç ka filluar të rritet. Në këtë mënyrë kompania mbështetë pikat e shitjes gjatë gjithëkohës dhe nuk pret që produkti ekzistues të hy ne fazën e pjekurisë. Veprimet në reduktimen evëllimit të shitjes (në shitjen e të ardhurave) duhet ditur se si dhe pse të zbatohen, sepse njëshitje e tille, herët a vonë mund t’a qonë kompanin në rezultatete negative.Hyrja apo futja e produktit nëpër aparatet e teknologjisë sipas kërkesës së konsumatorit,mundëson kompanit për futjen e produkteve të reja. Nga ana tjetër konsumatoret nxitojnë për tëblerë një produkt të ri pa marr parasysh kompleksitetin e tij. Kjo është arsya pse kompanit nëindustrin e kompjuterëve tërheqin prodhimet e tyre gjatë arritjes në fazën e pjekurisë. Ky ështëmomenti kur një produkt arrin kulmin e saj dhe është koha e duhur e modifikimit te produktit nëmënyrë që vëllimi I shitjes të jetë i sukseshëm.Një praktikë e zakonëshme e tregut lider gjatë kohës kur nuk është vëllimi I duhur I shitjes,është pritja për zhvillimin e një teknologjie të re apo të një produktit të ri më të mirë se sa të njëprodukti ekzistues në treg. Pastaj sipërfaqja e konkurrentëve në sulmin e tregut është e ndarëdhe vëllimi I shitjës së produktit veq se është pjekur.Atëherë futja e shpejtë e një produkti të ri 17
 18. 18. Menaxhimi I Cikli të Jetës së Produktitnë treg do të pengon vëllimin e shitjes së konkurrenteve për të rritur fitemet si dhe për mbajtjene pjesës së tregut të produktit konkurrent.Kjo është një strategji e cila jo gjithmonë hyn në punë, pasi që vonesat mund të lejojnë qëkonkurrentët të rrëmbejnë një pjesë të konsiderueshëm të tregut, para se tregu lider të reagoj.Për të kuptuar se menaxhimi I produktit është në nivelin e duhur, duhet të ketë pëgjegjësi për tëdhënat e produktit. Një menaxher duhet të njohë apo të di për produktin, tregun, konsumatorëtdhe konkurrentët në mënyrë që të jep udhëzime për suksesin e produktit.Një produkt I ri kërkon përshtatje të rëndësishme. Kur një produkt I ri kërkon një ndryshim gjatëprocesit prodhues, fitmini është më i ulët për shkak të investimeve të kërkesës së produktit dhepër shkak të përshtatjes së procesit të prodhimit të vjetër.Produkti ri ka rreziqe më të mëdha sidhe mund të jetë fitimprurës por rrezikshmëria është gjithmon më e madhe se sa tek një produktI vjetër. 18
 19. 19. Menaxhimi I Cikli të Jetës së Produktit5. PëfundimKoncepti i ciklit jetësor të produktit është përkujtues, se një produkt në dukje I suksesshëmmund të gëzojë vetëm sukses kalimtar pas hyrjes në treg, pasi që tregjet kalojnë nga faza erritjes në pjekuri dhe rënie. Menaxherët e suksesshëm janë të kujdesshëm gjatë përcjelljes sënjë produkti që kalon nëpër këto stade të ciklit jetësor dhe punojnë në zgjatjen e stadeve parase të fillojë. Poashtu njohja e teknologjis së re për kompanin në menagjimin e ciklit të jetës sëproduktit ka rëndësi të madhe në arritje të suksesit me rritjen e rikthimit të produktit në jetë, merritjen e jetëgjatësisë së produktit. Menaxhimi i një produkti nuk duhet të mirret si një punë mekohë të pjesshme apo funksionale. Ajo kërkon monitorim të vazhdueshëm gjatë ciklit jetësor tëproduktit për shqyrtim. Për këtë thuhet se, nuk është e qartë përse shumë kompani nuk ekonsiderojnë menaxhimit e produktit si një disiplinë. Përgjigjja qëndron në faktin se menaxhimi Iproduktit nuk ka trajnime fomale, si kontabiliteti etj. 19
 20. 20. Menaxhimi I Cikli të Jetës së Produktit6. Biblografia Bardhyl Ceku dhe Nail Rashiti –Marketingu ,Prishtinë 2006 www.cim.pe.u-tokyo.ac www.questteam.com www.marketinginc.com www.mapnp.org/library/org_thry/org_ www.jnd.org www.faculty.washington.edu/krumme/systems/pcycle.html www.urenio.com www.nku.edu/~issues/internet_marketing/newwebpage1.html http://www.ehow.com/info_8087077_marketing-strategy-product-life-cycle.html 20

×