Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

7.0 sumbangan malaysia dalam pertubuhan antarabangsa

43,698 views

Published on

7.0 sumbangan malaysia dalam pertubuhan antarabangsa

Untuk maklumat yang lebih banyak kunjungi blog kami http://sjhk3023enzanpismpjun2016.blogspot.my/

Published in: Education
 • Login to see the comments

7.0 sumbangan malaysia dalam pertubuhan antarabangsa

 1. 1. Nama : Liew Zhao Yu Ng Li Ting Pensyarah: Encik Norazan Mat Nor INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU
 2. 2. Pertubuhan Serantau Pertubuhan serantau merupakan satu pertubuhan yang keanggotaannya terdiri daripada Negara- negara yang berjiran antara satu sama lain. Pembentukan pertubuhan ini  kepentingan politik, ekonomi dan sosial.
 3. 3. Pengenalan (ASEAN) ASEAN ditubuhkan melalui Deklarasi Bangkok pada 8 Ogos 1967. Lima orang Menteri Luar ASEAN ketika itu iaitu, Tun Adam Malik (Indonesia), Thanat Koman (Thailand) , S. Rajaratnam (Singapura), Narcisco Ramos (Filipina), dan Tun Abdul Razak (Malaysia) berhimpun di Bangkok dan mengisytiharkan penubuhan ASEAN. Penyertaan Malaysia dalam ASEAN adalah berdasarkan keazaman Negara ini untuk menyelesaikan perbezaan politik dengan Filipina dan Singapura.
 4. 4. Malaysia berhasrat untuk menjalinkan hubungan yang erat dengan Indonesia. Pada tahun 1984, Brunei menyertai ASEAN sebagai anggota yang keenam. Pada tahun 1995, Vietnam pula menyertai ASEAN seterusnya diikuti dengan Laos, Myanmar(1996) dan Kemboja pada tahun 1999.
 5. 5. iv. Meningkatkan taraf hidup penduduk negara-negara ahli melalui kerjasama dalam bidang pertanian, perusahaan danh perdagangan.
 6. 6. Sumbangan Malaysia dalam ASEAN Sumbangan Politik Ekonomi Sosial dan Kebudayaan
 7. 7. POLITIK: Kerjasama ASEAN Dalam Bidang Politik danSosioekonomi Kesan-kesan kerjasama ASEAN dapat dilihat dari beberapa prinsip dan perlaksanaan dasar ASEAN iaitu; i. ZOPFAN/ Zoneof Peace, Freedom and Neutrality ( Zon Aman, Bebas dan Berkecuali) Pada November 1971, dalam Mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN (Kuala Lumpur), satu deklarasi bersama telah ditandatangani oleh semua negara anggota yg dikenali sebagai Deklarasi Kuala Lumpur. Mereka sepakat mengisytiharkan negara-negara ASEAN sebagai Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN) Tujuan utama ZOPFAN : Mengekalkan keamanan dan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara, tidak bersekongkol dengan mana-mana blok Barat atau blok Timur bagi mengelakkan campur tangan Kuasa-Kuasa Besar.
 8. 8. - Sebab wujudnya ZOPFAN amat berkait rapat dgn perkembangan politik antarabangsa yg mencabar kestabilan & keamanan Asia Tenggara. - Pada tahun 1960-an & 1970-an merupakan dua dekad yg penuh dgn cabaran bagi negara-negara rantau Asia Tenggara. - Penglibatan kuasa-kuasa besar (Vietnam) khasnya Amerika Syarikat, Soviet Union & China menjadikan Asia Tenggara sebagai percaturan politik mereka. - Kebangkitan kuasa ekonomi Jepun dan merebaknya Perang Vietnam ke atas Kampuchea & Laos telah memaksa ASEAN melakukan sesuatu  mewujudkan keamanan serantau. - Keperluan ini semakin mendesak apabila Britain mengumumkan pergunduran bala tenteranya dari Timur Jauh menjelang tahun 1970, dan diikuti oleh pengumuman Doktrin Nixon bahawa “ Asian hands must shape the Asian Future”.
 9. 9. - Pengecualian dan ‘neutralization’ melibatkan kerjasama kuasa-kuasa besar supaya tidak melibatkan rantau ini dalam sebarang pertikaian sesama mereka. - Semasa Persidangan Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) yg berlangsung pd bulan September 1970, di Lukasa Zambia, Malaysia telah membentangkan cadangan pengecualian tersebut. - Pengecualian ini memerlukan kerjasama Amerika Syarikat, Soviet Union dan China menghormati hasrat penduduk negara Asia Tenggara utk hidup aman tanpa memihak kepada mana-mana pihak. - Bagi negara-negara Asia Tenggara masing-masing hendaklah menghormati kedaulatan dgn tidak campur tangan & dasar ‘non-aggresion’ dalam hubungan sesama mereka bagi mengelakkan keadaan yg boleh melibatkan campur tangan oleh mana-mana kuasa besar.
 10. 10. • Bagi mencapai keamanan, negara-negara di rantau Asia Tenggara tidak harus melibatkan diri dalam pertikaian di antara kuasa-kuasa besar. Hubungan dgn kuasa-kuasa luar harus berasaskan Dasar Berkecuali. Konsep ZOPFAN juga menggariskan bahawa sebarang pertikaian di Asia Tenggara harus diselesaikan secara aman dan bukan dgn menggunakan kekerasan. • Pada 1975, kejatuhan Republik Vietnam(Vietnam Selatan) kepada tentera komunis Vietminh-Vietcong (Vietnam Utara/Komunis dan kumpulan pergerakan bawah tanah peyokong Vietnam Utara di Vietnam Selatan) yg membawa kepada fasa baru perkembangan negara-negara ASEAN. • Sidang Kemuncak ASEAN pertama telah berlangsung di Bali pada 1976 --> agenda ZOPFAN lagi dan dimasukkan dalam Deklarasi Bali yg ditandatangani oleh Ketua-Ketua Kerajaan ASEAN.
 11. 11. ii.Pengisytiharan Southeast Asia Nuclear Weapons Free Zone (SEANWFZ)/Zon Bebas Senjata Nuklear • Pada akhir tahun 1980-an menyaksikan tamatnya Perang Dingin dengan kejatuhan kuasa komunis di Eropah Timur dan Soviet Union. • Sistem ekonomi antarabangsa yg saling bergantungan, dan keperluan Asia Tenggara utk pasaran yg lebih terbuka telah memaksa negara-negara rantau ini supaya berintegrasi lebih rapat dgn negara-negara dunia. • ASEAN tidak boleh meninggalkan dasar keselamatan yg telah dipersetujui bersama. • Anggota-anggota ASEAN kini percaya – keselamatan lebih bermakna dicapai melalui dasar keseimbangan antara kuasa-kuasa besar dgn negara-negara ASEAN sendiri. • ASEAN –berusaha- mecapai keamanan di rantau Asia Tenggara melalui konsep ZOPFAN. / menjayakan konsep Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara(SEANWFZ)
 12. 12. iii.ASEAN Regional Forum (ARF) • Pada tahun 1994, Forum Serantau ASEAN ( ASEAN Regional Forum/ ARF) – diadakan  menggalakan kestabilan politik, keselamatan dan keamanan kawasan Asia Pasifik. • ARF dianggoti oleh; - Negara-negara anggota ASEAN - Rakan-rakan Dialog ASEAN iaitu Australia, Kanada, Kesatuan Eropah, Jepun, Korea Selatan, New Zealand dan Amerika Syarikat dan India. - Negara Cina dan Persekutuan Rusia sebagai consultative partners; dan - Papua New Guinea sebagai pemerhati. Pada Disember 1995, Ketua-ketua Kerajaan ASEAN dan rakan sejawatan mereka dari Kampuchea, Laos dan Myanmar telah mendandatangani Treaty of the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone. Menurut persetiaan tersebut negara-negara ASEAN dilarang mencipat, mempunyai, megangkut dan menggunakan senjata nuklear.
 13. 13. PendirianBersama Atas Isu PolitikAntarabangsa • Konsep ZOPFAN teruji-Vietnam menceroboh Kampuchea pada 1978 – menjatuhkan kerajaan Khmer Rouge. ASEAN – mengatasi masalah ini dengan mengasakan satu mesyuarat –membentuk kerajaan Demokratik Campuran Kampuchea – pimpinan Putera Norodom Sihanauk. Vietnam –bersetuju dengan cadangan berkenaan – mensyuarat –diadakan di Kuala Lumpur pada 1982. • Dalam mesyuarat pada 1984, Menteri-Menteri Luar ASEAN – memutuskan bahawa ASEAN – Zon Bebas Senjata Nuklear. • Rantau ini tidak akan membenarkan mana-mana kapal menggunakan perairan dan kemudahan pelabuhannya utk mengangkut bahan/senjata nuklear.
 14. 14. … KerjasamaEkonomi Pada 1976, ASEAN mencapai persetujuan untuk melaksanakan projek-projek perindustrian secara usaha sama. Projek Bersama Perindustrian ASEAN:  Projek Baja Urea ASEAN (Indonesia & Malaysia)  Projek Fabrikasi Tembaga ASEAN (ASEAN Copper Fabrication Project) di Filipina  Projek Vaksin Hepatitis B (Singapura)  Projek Perlombongan Potasy di negara Thailand
 15. 15. 1.ASEAN- bekerjasama mengadakan Peraturan Perdagangan Istimewa (Preferential Trading Arrangements/ PTA) yg ditandatangani pada 24 Februari 1977.  PTA diadakan bertujuan untuk menambahkan perdagangan intra- ASEAN.  PTA merangkumi kontrak kuantiti jangka panjang, perolehan istimewa oleh entiti kerajaan pelonggaran langkah-langkah bukan tarif dan perluasan tarif istimewa.  Menjelang tahun 1989, sebanyak 14, 656 barangan telah dimasukkan ke dalam senarai PTA.
 16. 16. Pasaran bebas yang dimaksudkan ialah semua barangan ASEAN boleh menembusi pasaran negara anggota tanpa dikenakan sebarang tarif atau tarif yang minimum. AFTA bertujuan menghapuskan sekatan dagangan dan menggalakkan kerjasama ekonomi dalam kalangan negara ASEAN.  Mewujudkan satu jumlah pasaran yang luas Peningkatan barangan keluaran negara-negara ASEAN  mengembangkan industri terbabit & ekonomi negara- negara berkenaan. Malaysia – memperluas skop kerjasama ekonomi bagi rantau sebelah sini yg melibatkan China, Jepun dan Korea Selatan. (Tun Dr. Mahathir Mohamad/ Dinamakan Perundingan Ekonomi Asia Timur( EAEC) Zon KawasanPerdagangan Bebas (ASEANFree Trade Area/ AFTA) telah ditubuhkan
 17. 17. - Idea ini ditentang oleh negara-negara maju ,terutamanya Amerika Syarikat. - Usaha ini tidak dibiarkan begitu sahaja kerana kerjasama secaraa tidak rasmi tetap terus diadakan melalui konsep ASEAN + 3. - Konsep ASEAN + 3 ini merujuk pada kerjasama yg ingin diwujudkan antara ASEAN dengan negara-negara Timur (China, Jepun da Korea) - Kerjasama dalam bidang pendidikan juga wujud dengan tertubuhya Pertubuhaan Menteri- Menteri Pelajaran ASEAN (SEAMEO). Contohya, pembinaan Pusat Serantau – Sains & Matematik (RECSAM) di Pulau Pinang Malaysia.
 18. 18. Kerjasama ASEANdalam bidang sosialdan kebudayaan 1. mengadakan festival kebudayaan dan kesenian dengan menubuhkan Tabung kebudayaan ASEAN. 2. Pertukaran rancangan televisyen dan radio dijalankan. 3. Sukan SEA diadakan --> meerapatkan hubungan antara negara melalui semangat kesukanan.
 19. 19. Dalam bidang pelancongan :- Kerjasama dijalinkan dengan mengadakan Tahun melawat asean pada tahun 1992.  Malaysia telah memainkan peranan dalam mewujudkan kerjasama serantau melalui dasar berbaik-baik dengan jiran.  Perkara ini jelas kelihatan melalui peranan Malaysia dalam pertubuhan ASA, MAPHILINDO dan ASEAN.
 20. 20. Pengenalan Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Untuk Pelarian (UNHCR)
 21. 21. 2. bertanggungjawab  memimpin dan menyelaraskan tindakan antarabangsa bagi perlindungan orang pelarian dan menyelesaikan masalah mereka PESURUHJAYA TINGGI TENTANG ORANG PELARIAN PBB (UNHCR)
 22. 22. UNHCR diMalaysia Bermula 1975 • Peristiwa Perang Vietnam • Implikiasinya timbul masalah pelarian Veitnam/ orang hanyut yg pergi ke negara laintermasuklah Malaysia. Negara penerima orang pelarian • Menyediakan tempat tinggal • Bantuan makanan • Kos perbelanjaan kewangan yg tinggi • Keselamatan Atas desakan PBB berkaitan – (UNHCR) • Malaysia telah menempatkan pelarian Vietnam di beberapa buah kem penempatan spt Pulau Bedong, Terengganu sebelum dihantar ke negara ketiga. • 8 Ogos 1978-1991 angka pelarian 250 000.
 23. 23. Sumbangan Malaysiadalam Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB UntukPelarian (UNHCR)
 24. 24. UNCHRMalaysia Perkenal KadPengenalanPintar Untuk Pelarian • Badan yang mengendalikan perihal pelarian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UN) telah melancarkan kad pengenalan baru dengan kemampuan pengesahan telefon pintar bagi 150, 000 pelarian yang berdaftar di Malaysia. • Kad pengenalan baru itu dilancarkan oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu Bagi Pelarian (UNHCR) di Kuala Lumpur menggunakan teknologi canggih bertaraf global disokong dengan imbasan retina, 10 jari, serta imbasan muka.
 25. 25. Penghantaran Pulangsecara Sukarela • pelarian secara rela dan selamat dapat pulang ke negara asalnya . UNHCR mungkin boleh membantu jika mereka ingin pulang ke negara asal.
 26. 26. IntegrasiTempatan • Integrasi tempatan adalah apabila seorang pelarian telah dibenarkan oleh negara suaka untuk menetap secara sah di negara tersebut dan dapat menikmati sama kebanyakan hak warganegara dan adalah di bawah perlindungan negara suaka.
 27. 27. Penempatan Semula • Penempatan semula adalah apabila seorang pelarian meniggalkan negara suaka & menempat semula di negara lain yang bersetuju bahawa mereka adalah pelarian serta memberi mereka status pemastautin tetap di negara itu secara sah. • Penempatan semula bukan hak pelarian. UNHCR tidak ada kewajipan di sisi undang- undang untuk menghantar mereka.
 28. 28. Masa Depan ASEAN ASEAN mencapai kejayaan terutamanya dalam kerjasama bidang politik • Mengeratkan hubungan persahabatan dan menunjukkan kata sepakat dalam menghadapi isu-isu politik dan ekonomi antarabangsa. Kemajuan dalam bidang ekonomi di tahap sederhana & tidak membanggakan • Bilangan projek-projek usahasama yang telah dilaksanakan oleh ASEAN adalah terhad. • Sebab:- Semangat nasionalisme ekonomi negara- negara anggota yg mengutamakan kepentingan- kepentingan nasional drpd kepentingan bersama.
 29. 29. • Masa depan ASEAN bergantung pada keupayaan politik pemimpin-pemimpin negara anggotanya mengorbankan sebahagian drpd kepentingan-kepentingan nasional demi meningkatkan kemakmuran bersama dalam jangka masa panjang.
 30. 30. Rujukan • http://www.slideshare.net/herrmahsyoyozz/sumbangan- malaysia-dalam-asean • http://princessviolet87.blogspot.my/2010/09/sejarahkerjasama- serantau.html • http://www.astroawani.com/berita-dunia/unhcr-bimbang-500- pelarian-lemas-dalam-tragedi-kapal-karam-di-mediterranean- 103256 • http://www.astroawani.com/berita-dunia/unhcr-bimbang-500- pelarian-lemas-dalam-tragedi-kapal-karam-di-mediterranean- 103256 • https://www.scribd.com/doc/17489127/ASEAN-Pengajian-Am- Kertas-1
 31. 31. • 7.0 Sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Antarabangsa • Antarabangsa *Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) *Pertubuhan Kerjasama Negara- Negara Islam (OIC) *Komanwel
 32. 32. Logo Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) Warna putih & latar belakang berwarna biru - warna-warna rasmi yang telah dipersetujui pada 7/12/1946  Peta dunia - Semua negara yang ada di dunia ini  Rantaian ranting zaitun - Perdamaian bagi semua rakyat di dunia
 33. 33. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) Sebelum wujudnya PBB, terdapat badan lain yang ditubuhkan dinamakan Liga Bangsa- Bangsa. Pada tahun 1942, sebuah pertubuhan baru dibentuk iaitu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pada tahun 1944, Amerika Syarikat, Perancis, Soviet Union, China & Britain telah merangka Piagam PBB. Pada 24 Oktober 1945, Penggubalan Piagam PBB telah dipersetujui oleh 51 buah Negara. Liga Bangsa- Bangsa terkorban dalam Perang Dunia Kedua.
 34. 34. Matlamat Piagam PBB Menjamin keamanan dan keselamatan dunia. Menggalakkan hubungan berbaik-baik antara negara anggota. Bekerjasama dalam menyelesaikan masalah antarabangsa. Melindungi hak asasi manusia tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit. Menggalakkan perkembangan dan kemajuan ekonomi serta sosial. Menyatupadukan seluruh penduduk dunia dan menjadi pusat penyelaras semua program tindakan bagi mencapai matlamat PBB.
 35. 35. Prinsip-prinsip Menjamin kedaulatan bagi semua negara anggota PBB Semua negara anggota mempunyai hak yang sama iaitu mempunyai hak untuk bercakap dan mengundi. Negara-Negara anggota tidak boleh bercampur tangan dalam hal-ehwal Negara anggota yang lain. Negara-Negara anggota dilarang menggunakan senjata. Semua Negara digalakkan bekerjasama antara satu sama lain demi kepentingan bersama.
 36. 36. Carta Organisasi PBB Majlis Keselamatan - Bertanggungj awab mengekalkan keamanan dan keselamatan. Majlis Perhimpunan Agung - Bertindak sebagai Parlimen yang mendebatkan hal ehwal dunia. Sekretariat - Menjalankan kerja- kerja pentadbiran yang diarahkan oleh perhimpunan Agung. Mahkamah Keadilan Antarabangsa - Menyelesai kan pertelingkahan antara negara. Majlis Amanah - Mengawasi dan menyediakan pemerintahan sendiri bagi 11 buah wilayah yang Majlis Ekonomi dan Sosial - Menguruskan hal ehwal ekonomi dan sosial negara anggota.
 37. 37. Sumbangan Malaysia Menamatkan Perang dan memulihkan keamanan dalam kalangan negara anggota PBB. Contohnya, pada 1959, Malaysia & Ireland menaja satu usul mengutuk tindakan Repulik Rakyat China menceroboh dan melanggar hak asasi rakyat Tibet. Mengutuk tindakan kuasa besar yang menceroboh negara kecil. Contoh: Rusia di Czechosloviakia (1968) Vietnam di Kemboja (1979) Rusia di Afghanistan (1980) Iraq ke atas Kuwait (1990) Pada Oktober 1961, tentera Malaysia menyertai pasukan pendamai PBB ke Congo untuk menamatkan perang saudara dan mengekalkan keamanan. Malaysia mengeluarkan perbelanjaan RM30juta untuk tujuan tersebut. Segi Politik
 38. 38. Isu Penjajahan Contoh: Sokongan Malaysia dilihat melalui perjuangan kemerdekaan di beberapa buah negara seperti: *Portugal di Angola dan Mozambique *Belanda di Irian Barat *Perancis di Algeria *British di Rhodesia Selatan
 39. 39. Pada tahun 1989, sekali lagi Malaysia dipilih untuk mewakili pasukan pengaman PBB ke Namibia bagi membantu negara itu mencapai kemerdekaan. Pada tahun 1990- an, Malaysia telah menghantar pasukan pemerhati ke sempadan Iran- Iraq dan Kampuchea serta menghantar pasukan pengaman ke Bosnia. Malaysia juga lantang bersuara di PBB menentang dasar Aparteid di Afrika Selatan. Malaysia juga menyarankan agar Benua Antartika menjadi warisan dunia yang diletakkan di bawah hak milik atau kuasa semua negara. Malaysia dipilih menganggotai Jawatankuasa Khas Bangsa- Bangsa Bersatu. Membebaskan Rhodesia (Zimbabwe) daripada belenggu penjajahan British.
 40. 40. Misi-misi Pengaman disertai oleh Malaysia dengan PBB Misi Pengaman Matlamat Penyertaan 1 United Nations Operation in Congo (UNCO) 1960-1964 Mengekalkan keamanan akibat perang saudara di Kongo 2 United Nations Transitional Assistance Group (UNTAG) Namibia 1988-1990 Mengawasi pilihan raya serta kemerdekaan Namibia 3 United Nations Iran-Iraq Military Observer Group (UNIIMOG) 1988-1991 Mengawasi gencatan senjata dan pengunduran angkatan tentera Iran dan Iraq ke atas sempadan antarabangsa 4 United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission (UNIKOM) Menguatkuasakan gencatan senjata dan mewujudkan zon pemisah di sempadan 5 United Nations Angola Verification Mission II (UNAVEM II) 1991 Menguatkuasakan gencatan senjata dan pilihan raya 6 United Nations Mission for The Melaksanakan pungutan suara
 41. 41. 8 United Nations Operation in Mozambique (ONUMOZ) 1992 Mengawasi gencatan senjata dan pengunduran tentera asing 9 United Nations Operations in Somalia (UNOSOM II) 1992 Menguatkuasakan gencatan senjata 10 United Nations Protection Force (UNPROFOR) 1992 Mengawasi gencata senjata di Bosnia-Herzegovina. Pada 14 Julai 1993 cabinet telah memutuskan bahawa Malaysia menyumbang tentera pengaman dengan jumlah terbesar yang pernah dilakukan kepada PBB di Bosnia-Herzegovina 11 United Nations Observe Mission in Liberia (UNOMIL) 1993 Mengawasi gencatan senjata dan pilihan raya
 42. 42. Segi Ekonomi Malaysia menjadi ahli Bank Dunia (Bank antarabangsa yang ditubuhkan oleh PBB pada bulan Disember 1945.) Faedah: -Malaysia sebagai ahli memperoleh faedah dari segi kemasukan pelabur- pelabur asing. -Malaysia telah menggunakan bantuan daripada Bank Dunia untuk menjayakan rancangan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) -Membangunkan prasarana pendidikan dan penyelidikan.
 43. 43. Malaysia juga mengambil pendirian teguh terhadap usaha- usaha memerangi gejala penyalahgunaan dadah. Satu persidangan antarabangsa diadakan di Vienna (Austria) pada Jun 1987 & Perdana Menteri Malaysia menjadi Yang Dipertua persidangan tersebut.
 44. 44. Kerjasama dalam bidang pengeluaran makanan di bawah agensi Pertubuhan Makanan dan Pertanian / Food and Agricultural Organization (FAO) Kerjasama dalam bidang kesihatan dan perubatan di bawah Pertubuhan Kesihatan Dunia / World Health Organization (WHO) Kerjasama dalam bidang sains dan teknologi di bawah Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Budaya Bangsa- Bangsa Bersatu / United Nations for Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
 45. 45. - Malaysia pernah dipilih menjadi ahli Majlis Keselamatan PBB pada tahun 1965, 1989 & 1999. - Tan Sri Razali (Wakil Malaysia ke PBB) menjadi Pengerusi Perhimpunan Agung PBB dan dilantik sebagai wakil khas PBB untuk menyelesaikan konflik politik negara Myanmar. - Malaysia juga mendesak PBB untuk menyelesaikan masalah Palestin dengan menganjurkan Persidangan Antarabangsa tentang Palestin di Kuala Lumpur.
 46. 46. Logo Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)
 47. 47. Bendera-Bendera ahli OIC Persidangan OIC di Malaysia
 48. 48. Pengenalan OIC OIC beribu pejabat di Jeddah, Arab Saudi. OIC ditubuhkan pada tahun 1971 daripada idea Tunku Abdul Rahman. Semasa ditubuhkan ahlinya terdiri daripada 57 buah negara dengan tiga buah negara sebagai pemerhati. Pertubuhan OIC dianggotai oleh negara-negara yang mempunyai majoriti penduduk yang beragama Islam.
 49. 49. MatlamatOIC Mewujudkan kerjasama dalam kalangan negara-negara. Memupuk perpaduan umat Islam di seluruh dunia. Menggalakkan kerjasama ekonomi, sosial & kebudayaan dalam kalangan negara-negara anggota. Menyokong perdamaian & keselamatan antarabangsa berteraskan keadilan. Memelihara tempat-tempat suci. Menyokong perjuangan rakyat Palestin untuk mendapatkan semula tanah air.
 50. 50. Peranan OIC Memberikan bantuan kepada negara-negara Islam yang menghadapi masalah seperti menghantar pasukan perubatan ke Lubnan, Bosnia & Afghanistan. Bantuan dalam bentuk kewangan diberikan kepada negara-negara Islam yang kurang maju seperti Sudan, Nigeria dan Chad.OIC telah menubuhkan Bank Pembangunan Islam bagi memberikan perkhidmatan kewangan kepada negara anggota.
 51. 51. Sumbangan Malaysia Malaysia telah memainkan peranan dalam pertubuhan ini apabila Tunku Abdul Rahman diberikan penghormatan untuk menjadi Setiausaha Agung OIC yang pertama. Malaysia menghantar bantuan makanan kepada mangsa perang di Bosnia- Herzegonia yang dirundung masalah serangan Serb. Malaysia turut menghantar sepasukan tentera ke Bosnia- Herzegonia untuk memberi bantuan kepada pasukan tentera PBB pada tahun 1994. Malaysia menjadi perantara dalam menyelesaikan peperangan Iran- Iraq.
 52. 52. Malaysia juga memberikan sokongan kepada rakyat Palestin dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan semula tanah air Palestin daripada Israel. Malaysia pernah menjadi tuan rumah Persidangan OIC pada tahun 1974 dan 2003. Menganjurkan persidangan menentang pengganas dalam kalangan negara Islam pada tahun 2002. Tawaran biasiswa juga diberikan kepada para pelajar dari negara OIC untuk belajar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
 53. 53. Menganjurkan dialog antara Barat dengan dunia Islam bagi mengurangkan salah faham dan sikap mencurigai antara barat dengan Islam. Penubuhan Forum Ekonomi Islam sedunia (WIFE),merupakan platform bagi mewujudkan interaksi dan rangkaian dalam bidang perniagaan antara swasta dengan kerajaan khususnya antara negara OIC Mencadangkan penggunaan dinar emas dalam kalangan negara Islam untuk urusan perdagangan dan kegiatan ekonomi yang lain.
 54. 54. Faedah Malaysia Menyertai OIC Malaysia mendapat faedah berupa pinjaman daripada Bank Pembangunan Islam bagi melaksanakan projek-projek pembangunan untuk kepentingan rakyat. OIC telah memberikan bantuan kepada Malaysia untuk menubuhkan UIAM. Malaysia telah mendapat penghormatan daripada negara anggota yang lain kerana amat serius dalam memperjuangkan hak dan kebajikan negara-negara Islam.
 55. 55. Pengenalan Komanwel dibentuk pada tahun 1931 Anggotanya terdiri daripada negara bekas tanah jajahan Britain yang telah merdeka.Keanggotaann ya terdiri daripada 54 buah negara maju dan negara sedang membangun. Sekretariat Komanwel telah ditubuhkan pada tahun 1965 dan beribu pejabat di London. Matlamat Membina semangat setia kawan dalam kalangan negara anggota dan mewujudkan kerjasama dalam segala bidang.
 56. 56. Prinsip Keamanan penting untuk keselamatan dan kesejahteraan manusia sejagat Kepercayaan kepada kebebasan dan hak individu Menghalang penganiayaan ke atas pembangunan manusia Kerjasama penting bagi menghapuskan ketidakadilan.
 57. 57. Tujuan Mewujudkan persahabatan dan perpaduan dalam kalangan negara-negara yang merdeka dengan bekas jajahan Britain. Membantu membangunkan sosioekonomi negara anggota. Bekerjasama dan tolong-menolong antara satu sama lain dalam bidang pertahanan, perusahaan, pertanian, pendidikan & perdagangan.
 58. 58. Faedah Yang Diperoleh Malaysia Menyertai Komanwel Pada tahun 1957, Perjanjian Pertahanan Britain-Malaya. Hasilnya, kerajaan Britain menghantar pasukan tentera ke Persekutuan Tanah Melayu untuk mengawasi ancaman komunis. Pada tahun 1963, konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Negara-negara anggota Komanwel iaitu Britain, Australia, New Zealand, Fiji telah menghantar bantuan ketenteraan. Pada tahun 1950, Komanwel telah mewujudkan Rancangan Kolombo di Sri Lanka. Bertujuan untuk menyediakan bantuan kewangan, pendidikan & bantuan teknikal kepada negara-negara anggota. Pelajar-pelajar diberi biasiswa pendidikan & latihan dalam bidang teknologi di negara- negara maju. Malaysia turut menerima bantuan teknikal & bantuan modal.
 59. 59. Kerjasama Pertahanan - Mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaaan Komanwel / Commonwealth Head of Governments Meeting (CHOGM) diadakan dalam kalangan negara anggota setiap dua tahun. - Mesyuarat ini menyediakan ruang bagi pertemuan ketua-ketua kerajaan untuk membincangkan hal-hal kepentingan bersama.
 60. 60. Sumbangan Malaysia Malaysia dengan lantang bersuara menentang dasar aparteid di Afrika Selatan yang menyalahgunakan hak asasi manusia. Dalam bidang perdagangan, eksport Malaysia ke negara- negara Komanwel terutamanya Britain dikenakan cukai yang rendah. (Keistimewaan dihakis selepas Britain menjadi anggota pertubuhan Kesatuan Eropah (EU) Rancangan Colombo menyediakan bantuan teknikal dan biasiswa dalam bidang pendidikan. Menyokong sepenuhnya sekatan ekonomi terhadap Afrika Selatan, ketika dasar apartheid dijalankan oleh orang kulit putih.
 61. 61. Mesyuarat CHOGM di Malaysia pada tahun 1989 telah mengisytiharkan Deklarasi Langkawi. Malaysia telah memberikan maklumat tentang benih pokok getah dan cara menanam getah kepada Sri Lanka. Membantu membangunkan sosioekonomi negara anggota dan kerjasama dan tolong-menolong antara satu sama lain Dalam bidang sukan, Malaysia telah berjaya menganjurkan Sukan Komanwel pada tahun 1998.
 62. 62. BUKU Mahdi Shuid, Mohd Hanafi Zainal, Abd Aziz Ismail & Kamaruddin Ilias. (2010). Pendidikan Negara Bangsa Malaysia. Selangor Darul Ehsan: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Mahdi Shuid, Suzani Osman & Sazlina Othman. (2009). Sejarah Malaysia. Selangor Darul Ehsan: Pearson Malaysia Sdn. Bhd. Rujukan
 63. 63. INTERNET Amira Nazneen Abd Rahman & Muhammad Fakhrurrazi Amin Senin. Menerangkan Sumbangan Malaysia Dalam PBB, OIC dan Komanwel. Dicapai pada 22 Jun 2016, daripada http://www.slideshare.net/oppa1314/sum bangan-malaysia-dalam-pbb-oic-komanwel- fakrul- nazneen Siti Sarah. Dasar Malaysia Dalam Hal Ehwal
 64. 64. SEKIAN, TERIMA KASIH.

×