Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

аналіз і самоаналіз уроку

4,388 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

аналіз і самоаналіз уроку

  1. 1. Сучасний урок . Комплексний Стислий Аспектний Аналіз уроку . Урок розглядають у єдності та взаємозв'язку його цілей, змісту, методів, форм організації навчання. Аналізу підлягають всі аспекти уроку: дидактичний, змістовий, психологічний,виховний, методичний, організаційний. Передбачає складання загальної оцінки науково-теоретичного та методичного рівнів уроку. Передбачає дослідження певної сторони уроку, аналізується один з його аспектів: дидактичний, змістовий, психологічний,виховний, методичний, організаційний.
  2. 2. Сучасний урок й ови ь Ціл аліз ан Спрямований на з‘ясування рівня майстерності вчителя у застосуванні окремих форм, засобів і методів навчання, авторських методик, певних технологій навчання. Апробація навчальних підручників та посібників Використання інтерактивних методів навчання Підготовка до педради Вивчення досвіду вчителя під час атестації Використання ІКТ на уроці
  3. 3. Сучасний урок . Самоаналіз Запитання . ● Яка основна мета уроку? Чи досягли ви мети? ● В якій міри домоглися сформованості якості знань, умінь, навичок? ● Що сприяло розвитку пізнавальних здібностей учнів? ● Які прийоми, методи застосовували? ● Яку наочність використали, в чому її цінність? ● Що дав урок для виховання учнів? ● Чи задоволені своїм уроком, щоб хотіли змінити? ● Як самі оцінюєте свій урок?
  4. 4. Схема аналізу уроку Мета уроку ● Раціональність постановки мети і завдань уроку. ● Відповідність мети завданням та цілям уроку Структура уроку • Тип уроку і структура. • Відповідність структури даному типу. • Доцільність саме такої структури. . Зміст уроку Методичне забезпечення • Відбір змісту та обсягу матеріалу на кожному етапі уроку відповідно до теми, мети та завдань. • Виділення основного, що підлягає обов’язковому засвоєнню. • Реалізація змістових ліній. • Використані методи, засоби і прийоми, їх доцільність і правильність використання. • Питома вага інтерактивного навчання. • Види діяльності для здобуття і застосування знань. • Форми роботи, їх доцільність. • Самонавчання, особистісна орієнтація його.
  5. 5. Схема аналізу уроку . Педагогічна діяльність учителя ● Уміння мотивувати навчання та організувати учнів на роботу. • Створення умов для розвитку особистості учня. • Використання виховного потенціалу уроку. • Особистісно орієнтований підхід до дітей. • Організація контролю навчальних досягнень. Технологізація навчання ● Використання сучасних технологій навчання, їх Навчальна діяльність учнів • Готовність до уроку. • Активність на різних етапах уроку. • Формування умінь самонавчання. • Уміння рефлексувати власну діяльність. результативність.
  6. 6. Схема аналізу уроку . Обладнання уроку Дотримання вимог до уроку Результативність уроку Висновки та пропозиції Наявність, доцільність і правильність використання. • Дотримання вимог щодо культури мови вчителя й учнів. • Забезпечення санітарно-гігієнічних норм. • Створення відповідної психологічної атмосфери. • Досягнення мети і завдань уроку. • Рівень виконання запланованого. • Загальний рівень уроку. • Досягнення і прорахунки. • Рекомендації щодо удосконалення роботи.

×