Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Portfolio Serious Ambtenaar II

6,501 views

Published on

Het portfolio van Serious Ambtenaar is een verzameling verhalen, die 300 professionals, 30 opdrachtgevers, campagneteam, ondersteunende organisaties en onderzoekers meemaakten en willen delen.

Het geeft inzicht in de uitkomsten van een experiment, om met al onze ervaringen te komen tot een beter gesprek over een nieuwe overheid. Een die plezier, verantwoordelijkheid en vertrouwen verbindt met meer openheid, slimmere kennisuitwisseling en betere samenwerking tussen publieke organisaties.

Dit experiment heeft een omvang die we niet gewend zijn bij de overheid. En dat terwijl we het allemaal deden in onze vrije tijd. De inzichten willen we zo eerlijk mogelijk delen: de uitkomsten van de opdrachten, maar ook onze ervaringen en suggesties voor verbetering. Bekijk dit portfolio als iets dat niet af is, en voel je uitgenodigd om mee te doen. Neem het serieus en laat het groeien!

 • Finally found a service provider which actually supplies an essay with an engaging introduction leading to the main body of the exposition Here is the site ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Did you try ⇒ www.HelpWriting.net ⇐?. They know how to do an amazing essay, research papers or dissertations.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Ich kann eine Website empfehlen. Er hat mir wirklich geholfen. ⇒ www.WritersHilfe.com ⇐ Zufrieden und beeindruckt.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Portfolio Serious Ambtenaar II

 1. 1. Portfolio Serious Ambtenaar II 20 21 10 ve ve mb rs e ie r 2 1. 01 2 3 1 27 no 28 19
 2. 2. COLOFON Redactie: Joëlle Smout Jonas Piet Thomas van Andel Projectbeschrijvingen: Joëlle Smout Concept & vorm: Jonas Piet Met bijdragen van: Florus van der Linden Hans Krul Arre Zuurmond Sabine Geresse Thomas van Andel Oplage: ca. 3.000, verspreid met Public Mission Sponsor voor deze editie: Vereniging van Gemeentesecretarissen Download of bestel dit portfolio: www.seriousambtenaar.nl/portfolio Volg Serious Ambtenaar: @Seriousambt www.facebook.com/Seriousambt www.youtube.com/seriousambtenaar www.seriousambtenaar.nl Meer informatie: seriousambtenaar@gmail.com Opgeven voor Serious Ambtenaar? www.seriousambtenaar.nl/meedoen Deze publicatie is beschikbaar onder Creative Commons licentie Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen Redigeren van teksten: Erik Piet Tineke Koelemeij Marit Smit Laura te Lintum Sanne Schwarte Sanne Giesen Verda Sogut Yasmine Kaouach Jason Jie Michiel Vrijhof Margerethe Neijssel Roxanne van Mieghem Judith Vermaas Wilma Willems Eric Stegehuis Cock van Vliet Silvia Mosterd Nienke de Wilde Henk Lamboo Yvonne Heinrchs Frank Kouwe Eveline Borgers Campagneteam 2012/2013: Cleo van Engelen Dilek Kucuksanturk Ruud Roepers Dirk-Jan van Dijk Florus van der Linden Thomas van Andel Arre Zuurmond Jonas Piet Campagneteam 2011/2012: Roxanne Schrama Christophe van der Maat Harro Leegstra Stijn van Rooij Promotiefilm: Public Cinema Peter Kasbergen Gijs Visser Mediapartner: SDU uitgevers
 3. 3. VOORWOORD Voor u ligt het portfolio van Serious Ambtenaar II Voor je ligt het portfolio van Serious Ambtenaar 2012 Hier vind je niet zozeer een resultatenverslag vol met goede voorbeelden, of een handleiding voor het oplossen van problemen, noch een opgeblazen promotieverhaal ontdaan van harde randjes of notities met keurig geformuleerde adviezen. Het portfolio van Serious Ambtenaar is meer een doorlopend verhaal. Of eigenlijk een verzameling verhalen, door mensen zelf verteld en hier gebundeld. Verhalen die wij, 300 professionals, 30 opdrachtgevers, campagneteam, ondersteunende organisaties en onderzoekers meemaakten en willen delen. Ongepolijst en zo dicht mogelijk bij onze eigen beleving. Deze bundel geeft inzicht in de uitkomsten van een experiment. Een experiment van een omvang die we niet gewend zijn bij de overheid. En dat terwijl we het allemaal deden in onze vrije tijd. De inzichten uit dit experiment willen we zo eerlijk mogelijk delen met geïnteresseerden: de uitkomsten van de opdrachten die we uitvoerden, maar ook onze ervaringen en suggesties voor verbetering. Serious Ambtenaar heeft iets unieks. Veel programma’s, projecten, pilots en experimenten worden uitgevoerd met het doel om de overheid slimmer te laten werken. Maar niet vaak gebeurt het, dat zo’n project of program- ma zo breed gedragen wordt door bestuurders, leidinggevenden en professionals. Niet vaak is er zoveel ruimte voor deelnemers om zelf invulling te geven aan de verantwoordelijkheden die bij een dergelijk experiment komen kijken en te leren van fouten die we onherroepelijk maken. Als je dit portfolio bestudeert, dan laat het zich het beste lezen als een verzameling goede pogingen van mensen om op een andere manier naar hun werk te kijken. Geen rapport met een strik eromheen. Wel een poging om met al onze ervaringen te komen tot een beter gesprek over een nieuwe overheid. Een die plezier, verantwoordelijkheid en vertrouwen verbindt met meer openheid, slimmere kennisuitwisseling en betere samenwerking tussen publieke organisaties. Bekijk het portfolio als iets dat niet af is, en nooit bedoeld is als iets dat uiteindelijk voltooid moet worden. Voel je uitgenodigd om mee te doen, neem het serieus en laat het groeien. Want het portfolio is vooral bedoeld als een oproep om gezamenlijk steeds zorgvuldiger en slimmer te werken aan een eigentijdse overheid. Thomas van Andel, november 2013 PORTFOLIO SERIOUS AMBTENAAR | 3
 4. 4. LEESWIJZER Uit welke domeinen komen de opgaven? co-creatie partners 2 1 11 24 public value partners 3 6 20 21 22 28 beleid 4 8 13 dienstverlening 10 12 14 17 18 23 27 HRM 15 16 25 19 informatie management 26 financieel management juridisch management beheer handhaving 24 netwerk van overheids inspecties outsourcing relaties 5 4 7 9 algemene middelen
 5. 5. Inhoudsopgave 1 Gemeente Almere Kunnen burgers met een bijstandsuitkering een rol spelen bij welzijn en zorg? 2 Gemeente Delft Virtuele variant voor fysiek netwerk (beleidsnetwerk ondernemers) 3 Gemeente Delft Innovaties rond dagbesteding: welke mogelijkheden zijn hier? 4 Gemeente Delft Marktanalyse rond mobiliteit 5 Gemeente Enschede Welke mogelijkheden voor innovatie in duurzaamheid van gemeente zelf? 6 Gemeente Hollands Kroon Innovatieve aanpak rond armoedebestrijding 7 Gemeente Lelystad Workshop ten behoeve van de ‘week van de nieuwsgierigheid’ 8 Gemeente De Ronde Venen Richting en sturing van ICT binnen de gemeente 9 Gemeente Rotterdam Zoek succesvolle voorbeelden van Open Data 10 Gemeente Utrecht Hoe stimuleer je een innovatief klimaat? 11 Gemeente Zaanstad Hoe kunnen we storytelling introduceren in beleidsproces 12 ICTU Hoe werken high performance teams? 13 KPN Gemnet Hoe kunnen ICT leveranciers duurzaam en social return waar maken? 14 Ministerie BZK Moderne CAO: hoe ziet die eruit? 15 Ministerie I&M Hoe doe je dat, standaarden toepassen? 16 NVVB Vorm geven aan standaardwerkprocessen 17 VNG Kennisdeling nieuwe stijl 18 VNG Werkbaar maken van de CAO van de toekomst 19 SED Nieuwe organisatie Samenwerkingsverband SED in Pleio 20 SVB Hoe kunnen centrale organisaties gemeenten helpen? 21 Telengy Cliëntparticipatie van de toekomst te organiseren in de zorgsector 22 VDP Happy City verhuisservice 23 Gemeente Texel Gedragslijnen voor personeel (integriteit) 24 Waterschap Noorderzijlvest Participatiestrategie voor beheerplan 25 I -Coaches Operatie NUP Optimaliseren gebruik i-spiegel 26 Gemeente Amsterdam stadsdeel Noord Hoe versterk je de voedselbank? 27 Gemeente Lelystad Hoe ziet risicomanagement 2.0 eruit? 28 Gemeente Hoorn Stel een milieuactieprogramma voor de binnenhaven samen 29 VGS Ontwerp een alternatieve één aanstellingsgedachte PORTFOLIO SERIOUS AMBTENAAR | 5
 6. 6. LEESWIJZER Waar zaten de Serious Ambtenaren? 24 23 6 19 28 11 12 13 7 26 1 8 14 15 17 2 18 25 29 16 3 4 5 10 22 9 21 6 27 20
 7. 7. LEESWIJZER Wat voor oplossingen werden bedacht? Leren Experimenteren Testplatforms om standaarden te ontwikkelen, testen verfijnen 15 Calculerend pionieren 27 Afkijken bij organisaties die meer expertise hebben 15 Online communities combineren fysieke bijeenkomsten rond thema’s In de praktijk testen met medewerkers Co-productie 19, 21 Algemene kaders vanuit gedeelde principes 3, 13, 23, 24 Waardeketenbenadering met maatschappelijke vraag als vertrekpunt Verbinden met bedrijfsleven Participatie 12, 15, 17 9, 10, 26 6 Inwoners betrokken houden als initiatiefnemer 19, 24 Bestuurders als verbinder tussen inwoner en stakeholder 24 Faciliteren van dialoog met inwoners, divergent denken 2, 5, 10, 11, 24 Matchen van kennis, vraag aanbod binnen een netwerk Burgers helpen elkaar (uitgaan van kracht niet beperkingen) Samenwerken binnen organisaties 2, 5, 12 1, 3, 21 Communicatiestrategie gericht op activeren van medewerkers 7, 12, 13, 27, 28 Opstellen informatiebeleidsplan 8 Betere inrichting van ICT Data Delen 8, 22 Door makelen meer data beschikbaar maken 20 Aanbieders overtuigen van openstellen data 9 8, 22 Betere aansluiting front-mid-back office Profiteren van elkaars data door ‘data over de schutting te gooien’ 12, 25 Samenbrengen van gegevens uit verschillende systemen Communicatie 25 Boegbeeld / breekijzers inzetten 5 Doelgroepen indelen op basis van hoe mensen mee willen doen 6 Communicatiemethoden: storytelling, infographics social media Overzicht: wie, wat, waarover, wanneer? 11, 17 15 Urgentie vergroten om draagvlak en betrokkenheid te genereren Samenwerken tussen organisaties 15, 29 Klantenbestanden naast elkaar leggen 1, 25 Ontschotting overeenstemming tussen verschillende organisaties 3, 13 Samenvoegen van taken om het voor burgers overzichtelijker te maken Vanuit expertise ontwikkelde diensten aanbieden en begeleiding geven Arbeidsmobiliteit 20 20, 16 Uitbesteden van diensten om mobliteit te organiseren 4 Flexibel toepassen van generieke voorwaarden 14 Ondernemerschap stimuleren bij (publieke) professionals 14 Mobiliteit door algemeen werkcontract voor de overheid 18 PORTFOLIO SERIOUS AMBTENAAR | 7
 8. 8. SERIOUS AMBTENAAR: ACHTERGROND Van start! Bijna 400 enthousiaste ambtenaren die zich vrijwillig inzetten, dertig uitdagende opdrachten van verschillende opdrachtgevers, nieuwe netwerken van innovatief samenwerken en ruim €140.000 voor het goede doel; een mooi resultaat van SA 2012. Maar hoe is dat zo gekomen? Godfathers Serious Ambtenaar is ontstaan bij de finale van Futur’s Jonge Ambtenaar van het Jaar verkiezing 2011. De eindkandidaten, Cristhophe van der Maat, Harro Leegstra, Roxanne Schrama en Stijn van Rooij, ontwikkelden het concept. Ze haalden daarmee €50.000,- op voor Serious Request 2011. Het idee was simpel, maar doeltreffend; ambtenaren vragen zich twee dagen vrijwillig in te zetten voor het goede doel, waarvoor een opdrachtgever €5.000,overmaakt aan Serious Request. Bigger, better, faster Zonder concrete agenda nodigde Thomas van Andel op een donderdagavond begin december 2012 een gemêleerd team uit in Den Haag. Dilek Kucuksanturk, Cleo van Engelen, Ruud Roepers, Dirk-Jan van Dijk, Arre Zuurmond, Jonas Piet, Florus van der Linden en hijzelf vonden elkaar die avond in een inspirerende uitdaging; Serious Serious Ambtenaar @seriousambt 9 Dec De eerste 10.000,- is binnen. #delft en #hollandskroon. Hoeveel organisaties volgen? #seriousambt voor #seriousrequest Serious Ambtenaar @seriousambt 10 Dec De teller staat op €15.000 van #seriousambt voor #SR12! Ook de vereniging van gemeentesecretarissen sluit aan! Welke organisatie volgt? Ynnovate @ynnovate 10 Dec Wij vinden het echt heel leuk dat #seriousambt een vervolg krijgt! Steun dit initiatief. re.Public@rePublicNieuws 11 Dec Tweede editie Serious Ambtenaar op stoom! #biggerbetterfaster #seriousambt #sr12 @Glazenhuis3fm 8 Ambtenaar 2012 bigger, better, faster neerzetten. Het doel werd om maarliefst €75.000,- op te halen en zoveel mogelijk enthousiaste ambtenaren met opdrachten aan elkaar te verbinden. Hier moest flink wat lobby werk verricht gaan worden, een grootse (social media) communicatie campagne opgezet worden, een administratie in elkaar gezet worden en bijeenkomsten georganiseerd worden. En dat binnen enkele weken, zonder budget en buiten ieders reguliere werk om... aanmeldingen van vrijwillige ambtenaren kwamen binnen. Omdat het team uit verschillende hoeken van Nederland kwam spraken ze elkaar via Skype, google.docs en Twitter. Omdat niemand specifiek de eindverantwoordelijkheid had gekregen, had iedereen een enorm verantwoordelijkheidsgevoel en was de inzet die weken immens. Door een gedeelde passie en veel plezier, was er vertrouwen in elkaar - en dat het resultaat gehaald zou gaan worden. Nieuw teamwork Die avond werd gekeken naar wie welke kwaliteiten had om in te zetten. Die werden gematcht aan de taken die verdeeld moesten worden. Van daaruit gingen de radertjes draaien. Telefoontjes naar potentiële opdrachtgevers; de website seriousambtenaar.nl; tweets versturen, etc. De eerste opdrachtgevers werden gevonden en enthousiaste De kritische succesfactoren: • Een gezamenlijk doel en passie • nzetten op basis van talenten I kwaliteiten • erantwoordelijkheid laten neV men, niet geven • lim samenwerken: via Skype en S een doorlopende actielijst op een gedeeld “live” google document • esultaat vieren plezier houden R • oen! De eerste stap nemen D brengt het doel vanzelf dichterbij Jessica Peters @Jessieph 11 Dec @seriousambt ik heb me net weer opgegeven! Het blijft gewoon een topproject. Serious Ambtenaar @seriousambt 20 Dec Ongekend. #Seriousambt gaat ver over 100.000! Dank aan tot nu toe bijna 300 #ambtenaren die zich vrijwillig gaan inzetten @SeriousRequest arre zuurmond @Azuurmond 12 Dec Is #seriousambt nou donatie voor goed doel, opdracht of HRM-interventie? Alle drie goed, dus als je wilt, kan je het framen zodat het past.. 3FM Serious Request @SeriousRequest 20 Dec @seriousambt Wat ont-zet-tend goed zeg! Wat een bedrag, dank! Ed Anker @edanker 17 Dec Dit is een gave Serious request actie zeg!~Serious Ambtenaar http://www.seriousambtenaar.nl/ Intermediair @Intermediair 8 Jan Serious Ambtenaar II groot succes: 28 opdrachten, 361 ambtenaren, 141.087,02 euro: #seriousrequest VNG SlimSamenwerken @SlimSamenwerken 18 Dec Slim Samenwerken doet mee aan #seriousambt. Donatie voor #SR12 en in 2013 10 “serieuze” ambtenaren aan de slag voor slimme samenwerking! sandra sluijter @sandrasluij32 24 Dec Yes, er is net een cheque van ruim 135.000 euro aangeboden door @seriousambt aan het Glazen Huis! Geweldige actie! #SR2012
 9. 9. SERIOUS AMBTENAAR: OVERZICHT Serious Ambtenaar cijfers 412 29 17 aantal Serious Ambtenaren bezoeken aan de website 5556 aantal adviesopdrachten emails (ontvangen beantwoord) 1522 Bij welke organisaties werken Serious Ambtenaren? weken van begin tot eind aantal gewerkte uren 6592 Hoe verliep de samenwerking binnen je team? zeer vervelend 1 2 3 4 5 zeer fijn 5 zeer prettig Hoe heb je de manier van werken ervaren? zeer moeizaam 1 2 3 4 Wie waren opdrachtgever? PORTFOLIO SERIOUS AMBTENAAR | 9
 10. 10. OPDRACHT 1 GEMEENTE ALMERE DIENSTVERLENING Kunnen burgers met een bijstandsuitkering een rol spelen bij welzijn en zorg? Opdrachtgever: Maarten van ‘t Eind gemeente Almere Marinka Wildeman Daniël van Geest Marjoleine Alberse Nelly van Schooten Karin Vogelpoel Irma Rijpkema Wout Mes Henk Ferkranus Janneke van Eerde Maartje Kreb Geert-Jan Buisman Wat werd er verwacht? De Serious Ambtenaren werd gevraagd om te onderzoeken aan welke voorwaarden de ondersteuning door burgers met een bijstandsuitkering -op het gebied van welzijn en zorg- moet voldoen. De ervaringen die op dit terrein in Almere al waren opgedaan vormden hiervoor het uitgangspunt. op korte termijn uitkeringsonafhankelijk wordt. Desalniettemin heeft deze groep vaak wel de potentie om talenten en capaciteiten in te zetten in de maatschappij, mits er goede begeleiding is en/of een beperking in uren. burgers helpen elkaar (uitgaan van kracht niet beperkingen) klantenbestanden naast elkaar leggen Wat was de aanleiding? In het huidige sociale domein zien wij, gedwongen door bezuinigingen, een overheid die steeds kritischer kijkt naar welke ondersteuning zij, op het gebied van welzijn en zorg, nog kan bieden. Van burgers wordt steeds meer verwacht dat zij daar zelf een bijdrage aan leveren. Onderlinge steun van burgers komt steeds meer centraal te staan. Pas wanneer ondersteuning binnen het eigen sociale netwerk niet georganiseerd kan worden of wanneer de ondersteuning te complex is, komen er zorg- en welzijnsprofessionals in beeld. In dit kader wordt er ook steeds meer gekeken naar de mogelijkheden om burgers die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering in te zetten voor ondersteuningstaken op het gebied van welzijn en zorg. In Almere wordt dit binnen het project ‘WWB meets WMO’ gedaan. Deze ontwikkeling roept de vraag op aan welke voorwaarden deze ondersteuning moet voldoen. Het gaat immers om een kwetsbare groep mensen die ondersteuning biedt aan een andere kwetsbare groep mensen. 10 Het probleem De Serious Ambtenaren constateerden binnen de gemeente Almere twee problemen. Het eerste probleem betreft de doelgroep van de WMO. De schatting is dat 95% van de oudere inwoners van Almere eenzaam zijn; een schokkend hoog percentage. Naast deze ouderen, zijn er ook anderen met een hulpvraag binnen de doelgroep van de WMO. Met het oog op de verminderende budgetten in de sector, kan de reguliere zorg niet in al deze hulpvragen voorzien. Het tweede probleem is het grote aantal langdurig uitkeringsgerechtigden met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Het is niet waarschijnlijk dat deze groep Voorwaarden van de vragers (de WMO-ers) De vragers zijn mensen (de WMOers) die zelf niet meer de regie kunnen voeren op het huishouden. De huishoudelijke ondersteuning gaat op voor zowel de vragers die hier een kortdurend beroep op willen doen, als voor de vragers die langer behoefte hebben aan ondersteuning. Voor de vragers geldt dat continuïteit belangrijk is. Men heeft behoefte aan een vast gezicht. Voorwaarden aan WWB-ers De Serious Ambtenaren verwachtten dat de onderkant van de WWB-groep niet inzetbaar is voor het bieden van huishoudelijke hulp. Er wordt ingezet op de ‘hogere’ groep. In Almere bleek dat veel van deze WWB-ers al vrijwilligerswerk deden. Het is dus belangrijk goed zicht te hebben op
 11. 11. Ik  heb  hulp  nodig   om  ac2ef  te  kunnen  blijven Wilma  Mobach,  67  jaar Ik  heb  geen  werk   maar  wil  weer   wat  doen Koos  Travaille,  43  jaar Resultaten PDF Eindpresentatie Video ‘aan de slag’ www.seriousambtenaar.nl / 2013  opdracht 01 het WWB bestand en de potentiële inzetbaarheid van mensen. Mensen die kortdurend werkloos zijn kunnen bijvoorbeeld ondersteuning bieden aan mensen die kortdurend een beroep moeten doen op huishoudelijke ondersteuning. Randvoorwaarden voor de organisatie De gemeente moet slim gebruik maken van het klantenbestand van zowel de WWB als de WMO. Het ‘keukentafelgesprek’ dient als uitgangspunt. In dit gesprek wordt het hulpplan opgesteld voor de vrager. Het is noodzakelijk om goed af te stemmen met andere ketenpartners. Er is behoefte aan een vraagen klachtenregeling voor zowel de vrager als de aanbieder. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen is monitoring van het programma essentieel. Ideeën Denk niet alleen aan één- op- één voorzieningen zoals in de pilot WWB meets WMO, maar ook aan bundeling. Maak de pool WWB -ers - ook tegen betaling – toegankelijk voor (werkende) mensen die op zoek zijn naar betrouwbare inzet en geen zwartwerkers willen. Denk ook aan minder snel werkende krachten die hierdoor goedkoper zijn. En gebruik de kennis van recent gepensioneerde mensen in deze nieuwe opzet, zodat zij hun kennis en kunde doorgeven aan de nieuwelingen. Best practices 1) Geluksroutes: laat zien wat vrijwilligers in korte tijd kunnen doen om eenzaamheid te verminderen, wetenschappelijk bewezen. http://www.arcon.nl/projecten/ evaluatieonderzoek-geluksroute.html 2) Probaan: laat zien hoe 5 uiteenlopende organisaties met succes hun beste mensen inzetten als jobcoach voor mensen met een (heel) grote afstand tot de arbeidsmarkt volgens 1 methodiek, gericht op wat wel kan. http://probaan.info/ Proces De Serious Ambtenaren kregen op de eerste dag hun opdrachtomschrijving uitgelegd. En het project WWB meets WMO werd toegelicht. Uiteindelijk werden de taken verdeeld voor de volgende bijeenkomst. De tweede dag presenteerden de Serious Ambtenaren hun bevindingen in een powerpoint presentatie. Ze werkten twee best-practices uit die uiteindelijk de basis vormden voor hun adviespunten. PORTFOLIO SERIOUS AMBTENAAR | 11
 12. 12. OPDRACHT 2 GEMEENTE DELFT BELEID Ontwerp een virtuele variant van het fysieke netwerk van gemeente Delft Faciliteren van dialoog met inwoners, divergent denken Opdrachtgever: Alaa Abdulfatah, gemeente Delft Matchen van kennis, vraag aanbod binnen een netwerk Resultaten Presentatie over ideeënmuur en ambassadeurs binnenstad Delft Overzicht van de twee dagen op Storify www.seriousambtenaar.nl / 2013  opdracht 02 Wat was de aanleiding? In Delft bestaat er sinds anderhalf jaar een netwerk van ondernemers, bewoners, ambtenaren en politici. Binnen dit netwerk worden initiatieven gezamenlijk opgepakt. Gemeente Delft wil binnen dit netwerk graag een regie-rol innemen. Een aantal betrokkenen wil naast dit fysieke netwerk, ook een virtuele variant maken. Wat werd er verwacht? Aan de Serious Ambtenaren werd gevraagd om na te denken over hoe zo’n virtueel netwerk eruit moet komen te zien. Hoe kan dit netwerk, ook al is het niet van de gemeente, een verlengstuk zijn van de huidige netwerkvisie? Er moet worden gezocht naar een manier waarop een blijvende verbinding tussen gemeenten en partners kan worden gemaakt. De vraag: ‘Hoe kan Delft zich als gemeente (stad, ondernemer, bewoner) op alle punten 100% vindbaar en verbindbaar maken en 12 alle partijen met elkaar in gesprek brengen zodat Delft de beste binnenstad/winkelstad is in 2020?’ Ideeën voor het versterken van de binnenstad De Serious Ambtenaren kwamen met twee ideeën voor een virtueel netwerk: het maken van een digitale ideeënmuur en een ambassadeursnetwerk. Via de digitale ideeënmuur kunnen bewoners tips ‘posten’ die de gemeente moeten inspireren bij het verbeteren van de binnenstad. De gemeente is in dit proces financierder, uitvoerder en beheerder. Het ambassadeursnetwerk is een groep van enthousiaste en betrokken mensen uit bestaande netwerken. Zij kunnen aanbod (van mensen) koppelen aan een vraag vanuit verschillende partijen zoals de bewoners of ondernemers. De verschillende partijen worden zo verbonden. Ook kunnen hier best-practices uitgewisseld worden. Omdat het netwerk een gezamen- Nienke de Wilde Anneke van Kempen Lidwien Venselaar Anne-Karien van den Heuvel Leontien van Melle Peter Bergman Carien Aalbers Suzanne Lenselink René Bruijns Lucas Bourdrez Fleur Gräper lijk doel nastreeft, namelijk het verbeteren van de Delftse binnenstad, zal er een hoge mate van betrokkenheid zijn van de verschillende partijen. Proces De Serious Ambtenaren kwamen op 6 maart en 10 april samen. De eerste dag werd gestart met een voorstelrondje. Via Storify maakten ze een tijdlijn met tweets, foto’s en vorderingen. Er werd aandacht besteed aan het uitdenken van de onderzoeksvraag door in gesprek te gaan met de opdrachtgever. Door verder te discussiëren met de initiatiefnemer van het digitale portaal zijn de Serious Ambtenaren uiteindelijk tot hun onderzoeksvraag gekomen. De ideeënconcepten werden vervolgens uitgewerkt. tweede dag werd besteed De aan de verdere uitwerking en de voorbereiding van de presentatie. De eindrestultaten zijn gepresenteerd in een Prezi-presentatie.
 13. 13. Anne-karien vdHeuvel @akbest67 (10 Apr) Presentatie ideeënmuur ging goed! Nu ambassadeursnetwerk door Anneke ! #ddelft Anne-karien vdHeuvel @akbest67 (10 Apr) #ddelft discussie wordt interessant. Wat nu wordt besteedt aan digitale communicatie vraagt veel tijd en inspanning. Vraagt veel committent. Leontine van Melle @Leon10vM (10 Apr) Versterk het netwerk van de binnenstad Delft door een (digitale) ideeenmuur en ambassadeurs #ddelft pic.twitter.com/qZ7HBygHH7 Leontine van Melle @Leon10vM (10 Apr) We zijn er klaar voor! Bijna alle gasten voor de presentatie zijn binnen #ddelft pic.twitter. com/3QTFcS28V9 Lidwien Venselaar @Leon10vM (10 Apr) Onze gasten zijn gearriveerd.. #ddelft #seriousambt pic.twitter.com/anxb6u44Kr Lidwien Venselaar @Leon10vM (10 Apr) Het programma van de dag.. #ddelft pic.twitter. com/59RAkrDmuf Anne-karien vdHeuvel @akbest67 (10 Apr) #ddelft rol burgemeester? Benoemt ambassadeurs en start ideeënmuur. Ambassadeurs gebruiken muur om achterban te verwijzen naar ideeënmuur. Carien Aalbers @cgaalbers (10 Apr) Tijd voor n tweede dagje #seriousambt #ddelft: op naar de presentatie voor de stakeholders! Lidwien Venselaar @Leon10vM (10 Apr) Dit appje gaan wij gebruiken om de reacties op straat vast te leggen.. #ddelft itunes.apple.com/us/ app/sticky-… pic.twitter.com/QIs6Fu7HUjv Anne-karien vdHeuvel @akbest67 (6 Mar) Op 10 april verdere uitwerking en presentatie, misschien zelfs met wethouder. #ddelft Lidwien Venselaar @Leon10vM (10 Apr) Door ziekte en drukke werkzaamheden is onze #seriousambt redelijk geslonken.. Jammer.. #ddelft Lucas Bourdrez @lbfbourdrez (6 Mar) Opdrachtgever: “ik wil dit heel graag verder uitgewerkt zien!” Dus dat wordt de taak voor dag twee van Serious Ambtenaar in Delft. #ddelft Anne-karien vdHeuvel @akbest67 (6 Mar) Nu op basis van pitches verdergaan. Ambassadeurs en ideeënmuur mooie mix. Hoe-vraag is voor ons ter verdere uitwerking #ddelft Lidwien Venselaar @Leon10vM (10 Apr) We gaan weer van start.. #ddelft pic.twitter.com/ DoEuFHzJTQ Lucas Bourdrez @lbfbourdrez (6Mar) Nu in gesprek met gemeente Delft en initiatiefnemer Yvo van het Digitaal Portaal #seriousambt #ddelft Yvo Sonneveld @YvoSonneveld (6 Mar) Digitaal Portaal: vinden en verbinden - Delft.nl inwoners.delft.nl/Inwoners/... Lucas Bourdrez @lbfbourdrez (6Mar) Er is in Delft al een netwerk binnenstad met bijeenkomsten, maar nog niet digitaal . #seriousambt #ddelft Anne-karien vdHeuvel @akbest67 (6 Mar) Nu komen de elevator pitches met ideeën. 1. Netwerk van ambassadeurs 2. Ideeënmuur 3. De delftsche markt #ddelft Lidwien Venselaar @Leon10vM (6Mar) En dan gaan wij nu de ideeënconcepten uitwerken.. #seriousambt #ddelft pic.twitter.com/ ZgNRw9DuRe Lidwien Venselaar @Leon10vM (6 Mar) Gemêleerd gezelschap.. #seriousambt #ddelft pic. twitter.com/6rSDZxQVQ7 Lucas Bourdrez @lbfbourdrez (6Mar) De vraag van initiatiefnemer Yvo Sonneveld wordt steeds duidelijker. yfrog.com/khz0qetj #seriousambt #ddelft Lidwien Venselaar @Leon10vM (6Mar) Mocht iemand zich nog afvragen wat wij hier twee dagen gaan doen.. #a20 #seriousambt #ddelft http://www.seriousambtenaar.nl/opdracht2-gemeente-delft-1e/ Lidwien Venselaar @Leon10vM (6 Mar) Wij vragen de opdrachtgever het hemd van het lijf.. #seriousambt #ddelft pic.twitter.com/12dtw7nCpZ Lidwien Venselaar @Leon10vM (6Mar) Voorstel rondje met serious ambtenaren voor opdracht gemeente delft. 1e indruk: 10 ambitieuze professionals vol ideeen #seriousambt #DDELFT PORTFOLIO SERIOUS AMBTENAAR | 13
 14. 14. OPDRACHT 3 GEMEENTE DELFT DIENSTVERLENING Innovaties rond dagbesteding: welke mogelijkheden zijn hier? Ontschotting overeenstemming tussen verschillende organisaties Opdrachtgevers: José van Dijk Edith van den Berg, gemeente Delft www.seriousambtenaar.nl / 2013  opdracht 03 Marja Esveld Hillary Rozenblad Elly van Kooten Domingo Peeters Marion Koppert Laura van Tamelen Monique van Wissen Sjoukje Kuperus Bianca Lubbers Marielle van den Ackerveken Marianne Aalbersberg Nathalie Beenen Rianne Klinkert De casus Delft In het jaar 2015 zullen er in Delft veel vitale ouderen zijn. Deze mensen willen zelf de regie houden over hun leven. Ook zijn er per 2015 veel werkzoekenden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijk en er ontstaat een actief maatschappelijk middenveld met nieuwe partners die allemaal een ‘paradigmashift’ willen realiseren. Men is hiervoor op zoek naar professionele ruimte. Om te zorgen dat de gemeente de regie in handen houdt, met betrekking tot het inrichten van dagbesteding, moet ze zorgen dat ze weet waar ze naar toe wil. De Serious Ambtenaren raadden de gemeente aan om een statement te formuleren waaruit blijkt waar ze naar streeft. Bijvoorbeeld: “Delft is een stad waar mensen zo gewoon en lang mogelijk zelfstandig wonen, participeren in, en bijdragen aan de samenleving; De nieuwste technieken helpen hen daarbij.” Advies Om te komen tot een advies is gekeken naar hoe anderen dit doen: • oe was dit vroeger geregeld? De H projectgroep Serious Ambtenaar adviseert om terug te gaan naar wederkerigheid. Uitkeringsgerechtigden, ook WW’ers, worden in ruil voor ondersteuning twee dagen ingezet als vrijwilliger. • oe zouden bedrijven als Apple en H Google dit vraagstuk benaderen? De Serious ambtenaren adviseren om locaties voor dagbesteding ook aantrekkelijk te maken voor jongeren. Zowel jongeren als ouderen kunnen hier wat aan hebben. • oe kan co-creatie bijdragen aan H een nieuwe invulling van dagbesteding? De Serious Ambtenaren adviseren om dagbesteding aan te laten sluiten bij bestaande thuisbestedingsvormen zoals sport, hobby en tuinieren. De dagbesteding kan georganiseerd worden op de volkstuin of in de sportschool. Burgers helpen elkaar (uitgaan van kracht niet beperkingen) Resultaten PPT Wat was de aanleiding? De gemeente Delft ziet een uitdaging rond het vraagstuk van dagbesteding. Kun je dit dichter bij de burger leggen die het nodig heeft, vraaggericht en als maatwerkvoorziening aanbieden (maar dan wel collectief)? Vanuit deze vragen werd er een opdracht uitgezet voor een team Serious Ambtenaren. Wat werd er verwacht? Aan de Serious Ambtenaren was de schone taak gelegen om aan de gang te gaan met ontschotting. Door ontschotting kan samenwerking tussen organisaties ontstaan. Dagbesteding moest terug naar de tekentafel. Om te kijken hoe er een nieuwe invulling kon worden gegeven aan dagbesteding werd er gezocht naar best practices. De vraag die hierbij leidend was is: “hoe kun je dagbesteding effectief en efficiënt inrichten terwijl je ook nog kunt zien of het een maatschappelijk rendement heeft of niet?” 14 Presentatie over dagbesteding
 15. 15. Geef één tip ter verbetering van de organisatie van Serious Ambtenaar... Alles bij elkaar kost het veel meer tijd dan 2 dagen en niet alle deelnemers hadden dit project op hun lijst staan. Informeer mensen hier vooraf over en geef mensen een keus voordat er gestart wordt om aan te geven of ze wel of niet mee willen doen. Een goede samenwerking met de opdrachtgever is essentieel, die weet toch het meest. Goed uitvragen waar hij of zij het meest mee geholpen is, is belangrijk. Anders blijft het resultaat toch erg hangen in ‘goeie ideetjes’. Dat gevoel het ik toch wel: de betreffende beleidsmedewerker zit met de stress, en de serious ambtenaren komen met hele leuke plannen maar zijn er niet om eea ook uit te werken. Een vervolgopdracht mogelijk maken, (helpen met uitvoeren) zou ook nog een optie kunnen zijn. Marja Esveld Mariëlle @Mackerveken 18 Apr De taken voor deze dag zijn verdeeld @ seriousambt De presentatie om 4 uur wordt hier ontworpen #iddelft. pic.twitter.com/VvkkLTpAxA Mariëlle @Mackerveken 18 Apr We sluiten af met het idee om als @seriousambt groep betrokken te blijven bij de transitieopdracht voor Delft. Hoe? #zogewoonmogelijk Mariëlle @Mackerveken 18 Apr Nog een uurtje om al onze ideeën in een overdraagbare vorm te gieten. Loopt de stress op bij @seriousambt ? #iddelft pic.twitter.com/Lbilpf7Rml D Innovaties rond De Serious Ambtenaren Hillary Rozenblad, Elly van Kooten, Domingo Peeters, Marja Esveld, Marielle van Marion Koppert, Laura van Tamelen, Monique van Wissen, Sjoukje Kuperus, Bianc Marianne Aalbersberg en Nathalie Beenen. Wat is de aanleiding voor de opdracht? De gemeente Delft ziet een uitdaging rond het vraagstuk van dagbesteding. Kun je dit dichter bij de burger leggen die hem nodig heeft, vraaggericht, als maatwerkvoorziening (maar dan wel collectief) kunnen aanbieden? Vanuit deze vragen werd er een opdracht uitgezet voor een team Serious Ambtenaren.18 Apr Mariëlle @Mackerveken Seriousambtenaren participeren in een sessie reminiscentie. @seriousambt #iddelft pic.twitter. Serious Ambtenaren? com/cTWxzYjuaF Wat werd er verwacht van de Aan de Serious Ambtenaren was de schone taak gelegen om aan de gang te gaan met ontschotting. Door ontschotting kan samenwerking tussen ruimte geven ontstaan. Dagbesteding vraagt niet alEen dergelijk proces De gemeente kan organisaties • oe kunnen ouderen elkaar H moest terug naar dezoals wijkaanbe- te kijkenom een rationele nieuwe invulling kon leen naar hoe er een aanpak, maar aan initiatieven tekentafel. Om helpen? De Serious Ambtenaren ook om het erkennen van emoties. stedingen (Rotterdam, gezocht naar best practices. De vraag die hierbij leidend verwijzen de gemeente naar een aan dagbesteding werd er Enschede) gemeente moet zich realiDe en aan mensen die gezamenlijk project in Stadsdorp Zuid te Amseren dat de burger niet alleen kan hun eigen zorgcollectief vormen. sterdam dat als best practice kan dagbesteding effectief en efficiënt inrichten terwijl je ook nog kunt zijn of het een vragen maar ook kan bijdragen. Ook kan bekeken worden in welke worden gebruikt. Ook zou er een rendement heeft of niet?’ mate hulpbehoevende burgers iets Appelleer hieraan! Tot slot zou de ontmoetingssite opgericht moeten De casus Delft gemeente haar aanbestedingen voor elkaar kunnen betekenen. worden waarop ouderen elkaar kunnen innoveren waardoor nieuwe kunnen ontmoeten en kinderen In het jaar 2015 zullen er in Delft veel vitale ouderen zijn. Deze mensen willen zelf Aanbevelingen een verzorger voor hun ouders over hun leven. Ook zijn er per 2015 veelaanbieders ook een kans krijgen. werkzoekenden. Maatschappelijk verantw Daarom is er behoefte aan een pokunnen vinden. is belangrijk en er ontstaat een actief maatschappelijk middenveld met nieuwe part Proces litiek sleutelfiguur die optreedt als • at doet de casemanager? Een W kartrekker en aanspreekpunt, onder- De projectgroep kwam bijeen op 14 eventuele casemanager kan inven- een paradigmashift willen realiseren. Men is hiervoor opzoek naar professionele ru maart en 18 april. Pleio het inrichten van da steund door ambassadeurs die het tariseren wat de cliënt wil, wat de dat de gemeente de regie in handen houdt, met betrekking tot werd niet gebruikt. Men communiceerde via proces een gezicht geven. Innovatie omgeving kan, wat er in de buurt ze zorgen dat ze weet waar ze naar toe wil. De Serious Ambtenaren raden de gemee de e-mail. Er waren student afkijkers vraagt om creatievere vormen van toegankelijk is en welke onderaanwezig. Na de eerste dag kreeg steuning nodig is. De casemanager statement te formuleren waaruit blijkt waar ze naar streeft. Bijvoorbeeld: “ Delft is overleg, waardoor er meer ruimte men de wonen, participeren in, en mag zelf ‘indicatie stellen’. Hier- mensen zo voor input ‘out of mogelijk zelfstandig opdracht om te zoeken naar bijdrage ontstaat gewoon en lang the box’ best hen daarbij”. voor kan de ‘eigen krachtwijzer’ en vernieuwing. samenleving; de nieuwste technieken helpen practices van bewonersinitiatieuit Almere gebruikt worden. Om burgers uit alle lagen van de ven in de eigen omgeving. • oe betalen we het? Mensen ! H bevolking de mogelijkheid te bieden moeten inzicht hebben in wat hun elkaar op een laagdrempelige ondersteuning kost. Bedrijven zoumanier te ontmoeten, moet er een den activiteiten kunnen adopteren. sociaal platform worden gecreëerd. PORTFOLIO SERIOUS AMBTENAAR | 15
 16. 16. OPDRACHT 4 GEMEENTE DELFT HRM Marktanalyse rondom arbeidsmobiliteit Uitbesteden van diensten om mobiliteit te organiseren Resultaten PDF V erslag Mobiliteit Momentum www.seriousambtenaar.nl / 2013  opdracht 04 16 Miranda Koster Lisanne Albers Ivo Blommaart Mirjam Hubert Elke Jacobs Freek Soetenga Frank van Meurs Ipe van der Deen Opdrachtgever: Suzan Bos, gemeente Delft
 17. 17. Als je bestuurders en managers van publieke organisaties een advies voor innovatie mocht geven, wat zou dit zijn? Veel innovaties zijn niet iets radicaals vernieuwends, maar iets relatief gewoons met open vizier te bekijken en daar consequenties uit durven trekken. Door mobiliteit uit te durven besteden op zich, ben je niet innovatief. In de praktijk constateren marktaanbieders dat het terugdringen van het ambtenarenapparaat niet lukt vanwege hele basale dingen in de aansturing van medewerkers. Afdelingshoofden die er baat bij hebben om mensen voor hun afdeling te behouden (kwantitatief en kwalitatief) en de kwaliteit van de gesprekkencyclus, Hoe pak je DAT aan? Mirjam Hubert Wat was de aanleiding? De gemeente Delft groeit toe naar een regieorganisatie. Dit impliceert dat uitvoerende taken zoveel mogelijk aan derden zullen worden overgelaten. In dat kader, en vanwege de noodzakelijke bezuinigingen, is het interne mobiliteitsteam per 1 februari jl. opgeheven. Delft beraadt zich momenteel op een nieuwe manier van het organiseren van arbeidsmobiliteit, waarin het volledige mobiliteitsvraagstuk gestructureerd is vormgegeven. Dit doet ze bij voorkeur door het uitbesteden van deze diensten. Er zijn op dit gebied partijen die een volledig concept kunnen bieden met betrekking tot interne en externe mobiliteit. Wat werd er verwacht? De Gemeente Delft vroeg aan de Serious Ambtenaren om een marktanalyse. Hierin dienen vragen zoals “wat houdt het concept in, wat is de werkwijze, wat kost het, wat zijn de voorwaarden?” te worden gesteld. Het mocht ook een game-changing manier zijn. De grote bekende marktpartijen konden vergeleken worden, maar ook frisse en fruitige aanpak van kleine partijen konden hierin worden meegenomen. Deze marktanalyse moest de gemeente Delft helpen om hun eigen wensen scherp te krijgen en om het besluit of ze het organiseren van mobiliteit al dan niet gaan uitbesteden te onderzoeken. Doel Het team Serious Ambtenaren vroeg zich af wat de zogenaamde ‘stip op de horizon’ is voor de gemeente Delft met betrekking tot het mobiliteitsvraagstuk. Afslanken naar een kleine organisatie in het kader van het worden van een regiegemeente zou niet een doel op zich moeten zijn. Allereerst moet Delft kijken naar het bedrijfsconcept Regiegemeente. Dit geeft inzicht in de taken van een regiegemeente. Hier vloeit het strategisch personeelsbeleid uit voort. Uiteindelijk kan met het mobiliteitsbeleid de in-, door- en uitstroom van medewerkers worden vormgegeven. Randvoorwaarden Om mobiliteit tot een succes te maken is het belangrijk dat een aantal punten goed geregeld zijn in de organisatie, voordat Delft over gaat tot uitvoering. Er is behoefte aan een gemeenschappelijk vertrekpunt. Er moet duidelijkheid bestaan over het doel en de te halen targets. Succesvol mobiliteitsbeleid wordt gedragen door het management én door de medewerkers. Ook de stakeholders moeten akkoord zijn. Een goede tussentijdse evaluatie is van groot belang. Het waarborgen van kennis moet gegarandeerd zijn. Vanuit de organisatie moet blijken dat gemeentelijk belang voor afdelingsbelang gaat. Dit brengt een eventuele cultuuromslag met zich mee. Belangrijk is de zogenaamde ‘doorzettingsmacht’. Vanuit alle lagen van de organisatie moet men in staat zijn om zaken in gang te zetten, alsware het een vliegwiel. Aanbesteding De overweging van de gemeente om over te gaan op aanbesteding aan marktpartijen vraagt om een aantal keuzes. Moet men mobiliteit volledig uitbesteden, of juist organiseren in samenwerking met PO om kennisverlies te voorkomen? Moet de in-, door- en uitstroom van interne en externe mobiliteit in één pakket op de markt gezet worden? Moet de uitvoering van en de processen rondom mobiliteit gesplitst worden om te profiteren van de beste diensten en kwaliteiten van marktpartijen? Tot slot stellen de Serious Ambtenaren dat de gemeente zich moet afvragen of ze gedwongen en vrijwillige mobiliteit moet splitsen in verband met tegenstrijdige uitgangspunten en belangen. Proces Na de inleiding van Suzan Bos over de achtergrond van deze case startten we met het zelfstandig verkennen van het thema mobiliteit. Op basis van onze eigen ervaringen, wensen en achtergrond hebben we gezamenlijk een lijst met kenmerken opgesteld die onder mobiliteit kunnen vallen. Om in slechts twee dagen een marktanalyse uit te voeren en advies op te stellen over mobiliteit besloten we om het thema slechts op hoofdlijnen te behandelen. Een deel van de groep maakte een overzicht van marktpartijen en stelde een selectie voor op basis van omvang en aanbod van diensten van de diverse aanbieders. De andere hebben met de eerder benoemde kenmerken een vragenlijst opgesteld. Deze lijst is aan geselecteerde marktpartijen meegeven om vooraf te beantwoorden en werd de basis van de interviews. Tijdens de interviews met de marktpartijen discussieerden we losjes over het thema mobiliteit en diverse succesen faalfactoren. Als afronding van de twee dagen gaf het adviesteam een korte presentatie aan de gemeentesecretaris en het hoofd PO over de bevindingen. PORTFOLIO SERIOUS AMBTENAAR | 17
 18. 18. van het herkenbaar maken erkingsproces. OPDRACHT van het samenw GEMEENTE ENSCHEDE 5 l verloop ALGEMENE MIDDELEN Wat zijn sdedemogelijkheden gemeente Enschede kan ie an naar best practice d u voorceinnovatieAinrsduur-urzaam oor Blok me foort’, ‘D n best practi s: ‘Blok v ls Energie gemeente? len krijgen energie’, ‘Tie zaamheid bij de ost Deventer’ en Atolplaza’, ‘Scho rstad O ‘Wijkontwikkeling voo bant’, t een Serious Ambtenaar me ctgroep td practice komvraag e proje Matchen van kennis, aanbod Opdrachtgever: Rienk van der Werff binnen een netwerkzijn te gemeente Enschede gen nbevelin Boegbeeld / breekijzers inzetten maart en op 9 april uiswerk opgegeven. n relevante r de eerste dag werden e er en het kernteam ss was de aanleiding? iscuWatie gehouden over duurzaamheid haar maatschappe- Hoe kan heid. Asuccesvol de gemeente lle De gemeente Enschede is op zoek lijke verantwoordelijkheid nemen rzaam duu samenwerken? ebied van Uit de best practices bleek dat veraansprekende aren o s Ambtenvoorbeeldenp en g unaarduurzaamheidsinitiatieven, die heteen bijdrage leveren aan de rio van Op d klimaatoplossing. De Serious Amb- erkte die uvan.samenwer- e e(s en ceerste)advies: w schillende vormen it zijn. Afhanking succesvol kunnen gaan over het ‘hoe’: hoe zijn deze tenaren geven als st practi meerd welke ar een (of gerealiseerd, ere) be verbind dit beleid met de thema’s kelijk van de situatie en foto’s initiatieven eel in welke mate z gemeente samenwerkingsverbanden liggen werk en economie. bijeenkomst de ijn v zelf betrokken Hierdoor krijgt ede hierachter gesteld. V nen hoe zijn deze verban- het onderwerp een krachtigere po- de zijn, kan andere worden mestand gekomen? Welkean de twe de gemeente. Dit biedt wilene of degekozenaanpak. voor ent sa tot den rol sitie binnen had de overheid in deze projecten? tevensio. Ple focus. 2 n gebruik gemaakt van Bij het aangaan van samenwer- Advies Resultaten PDF resentatie rapport Duurzaamheid werkt! P frisse impuls voor de gemeente Enschede www.seriousambtenaar.nl / 2013  opdracht 05 Serious Ambtenaren aan tafel op het gemeentehuis in Enschede Wat werd er verwacht? Aan de Serious Ambtenaren werd gevraagd om een inventarisatie te maken van initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Daarna keken ze naar welke initiatieven kansrijk zouden zijn binnen de gemeente Enschede. Hoe wordt duurzaamheid ingezet? Duurzaamheid werkt! De gemeente Enschede wil op het gebied van 18 king met partnerorganisaties moet worden aangesloten op hun agenda en strategisch plan. Om partners gemotiveerd te krijgen is het noodzakelijk dat zij hun ‘eigenbelang’ terugzien. Bij het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed moet bijvoorbeeld worden gekeken naar (terug)verdienmodellen. Hoe kan de gemeente haar vastgoed verduurzamen en hoe verdient ze haar investering terug? De Serious Ambtenaren adviseerden de gemeente Enschede om aansluiting te zoeken bij bestaande samenwerkingsvormen en/of zelf een samenwerkingsvorm op te zetten (een stichting of netwerkorganisatie). De Ambtenaren schetsten een aantal rollen die de gemeentekan spelen richting organisaties,instellingen, bedrijven, samenwerkingsverbanden en individuen. Voor samenwerken is netwerken essen-
 19. 19. Mirjam Lowik Mariëlle Feenstra Freek Kroese Noelle Peters-Sengers Frank Kouwe Robert Wouters Gerlinda Tijhuis Jacqueline Tunc Liza Luesink Marielle Feenstra @mfprojects 9 Apr Eindpresentatie “duurzaamheid werkt” gemeente Enschede: de bakstenen zijn binnen! #seriousambt @Gem_Enschede pic.twitter.com/vhkk9lDFK5 Liza Luesink @LizaLuesink 9 Apr Bakstenen van de Grote Markt @Gem_Enschede worden hergebruikt voor de presentatie @seriousambt Dat is pas #duurzaam! pic.twitter.com/ CgbsPLc2E8 tieel. Netwerken betekent bewust ergens naar toe gaan om je daar te laten zien en contacten te leggen. Een goed netwerk verschaft veel informatie over wat er speelt in de gemeente. Een andere aanpak is het stellen van een openbare hulpvraag aan voor de gemeente belangrijke partijen. Om succesvol samen te werken moet de gemeente blijk geven van betrokkenheid. Dit kan ze doen door het aanstellen van een boegbeeld voor duurzaamheid en/of het aanstellen van een procesmanager. Het boegbeeld zorgt voor het herkenbaar maken van het onderwerp en de procesmanager kan zorgen voor een soepel verloop van het samenwerkingsproces. Best practices aanbevelingen De Serious Ambtenaren gingen op zoek naar best practices die de gemeente Enschede zou kunnen inzetten. Ze kwamen met een lijst van tien best practices. Per best practice kwam de projectgroep Serious Ambtenaar met een aantal specifieke aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn te vinden in het eindrapport. Proces De Serious Ambtenaren kwamen op 19 maart en op 9 april bijeen. Tijdens de kick-off werd al wat huiswerk opgegeven. Men moest best practices verzamelen en relevante beleidsdocumenten analyseren. Tijdens de eerste dag werden er interviews gehouden met de projectleider en het kernteam duurzaamheid. Daarnaast werd er een discussie gehouden over de ervaringen en bevindingen van de Serious Ambtenaren op het gebied van duurzaamheid. Alle Serious Ambtenaren gingen op zoek naar best practices en werkten die uit. Op de tweede dag werd een definitief document samengesteld. Van de tweede bijeenkomst zijn veel foto’s gedeeld op Twitter. De groep heeft gebruik gemaakt van Pleio. Pleio is een online platform voor kennisuitwisseling en samenwerking binnen de overheid. Als je bestuurders managers van publieke organisaties een advies voor innovatie mocht geven, wat zou dit zijn? Mobiliseer denkkracht rondom een bepaald vraagstuk. Dat is anders dan samenwerken of projectmatig werken. Het is een situatie onder druk creëren: binnen een zeer kort tijdsbestek een gezamenlijk advies formuleren. Ga na welke vraagstukken zich hiervoor lenen. Noëlle Peters-Sengers Best practices 1) Blok voor Blok Amersfoort 2) Duurzaam Eindhoven 3) Maatwerkadvies light Harderberg 4) MFA atolplaza Lelystad 5) Scholen krijgen energie Ommen 6) Tiels energie convenant 7) Waterportaal Zuid Oost Brabant 8) Wijkontwikkeling voorstad Oost Deventer 9) Visiegroep duurzaam Zutphen 10) Thermoscan Enschede PORTFOLIO SERIOUS AMBTENAAR | 19
 20. 20. OPDRACHT 6 GEMEENTE HOLLANDS KROON DIENSTVERLENING Innovatieve aanpak rond armoedebestrijding Doelgroepen indelen op basis van hoe mensen mee willen doen Verbinden met bedrijfsleven Resultaten P rezi-presentatie PDF Verslag ‘Sociale Participatie Beter bereikt bewust betrokken!’ www.seriousambtenaar.nl / 2013  opdracht 06 Wat was de aanleiding? De gemeente Hollands Kroon is op zoek naar suggesties voor vernieuwend en innovatief beleid omtrent armoedebestrijding. In het bijzonder wil de gemeente mensen bereiken die als gevolg van ontoereikende financiële middelen sociaal uitgesloten zijn. Op dit moment hanteert de gemeente een standaard aanpak op dit terrein. Het gevoel leeft dat hierdoor niet alle mensen die voor bijzondere bijstand in aanmerking komen deze regeling kennen, en/ of hier gebruik van maken. Daarom is men op zoek naar variatie en vernieuwing om sociale uitsluiting tegen te gaan. Wat werd er verwacht? De gemeente vroeg de Serious Ambtenaren om met vernieuwende ideeën te komen die zich richten op voorlichting over de mogelijkheden van bijzondere bijstand en op aandacht voor sociale participatie in het algemeen. 20 Antoon Groot Vera Vos Joyce Heijne Merel Heijke Sietske Dosker Rene Asma Sabine de Bruijn Sabine Klok Hilde Timmerman Faryda Hussein Sanne van Sluis Opdrachtgever: Hans Mopman gemeente Hollands Kroon Wie is de doelgroep en wat is de doelstelling? Om tot een goed advies te kunnen komen werd onderscheid gemaakt in twee doelgroepen: maken, de doelgroep beter bereikt zou worden. De Serious Ambtenaren maakten daarbij onderscheid tussen drie verschillende typen mensen uit doelgroep 1: de denker, de dromer en de doener, die alle drie op een andere manier benaderd dienen te worden. De denker werkt graag zelfstandig en wil de gelegenheid krijgen eerst zelf een beeld te vormen van de theorie. Een dromer leert snel via identificatie. De leerprocessen die doeners hanteren steunen vooral op experimenteren. Serious Ambtenaren adviDe seerden om de doelgroep zelf te gebruiken bij de opzet van communicatiemiddelen en participatieinitiatieven. Daarnaast moet vraaggericht geredeneerd en gehandeld worden in plaats van product en/ of aanbodgericht. Doelgroep 2 moet bewust gemaakt worden van het bestaan van doelgroep 1. Bedrijven kunnen ook worden ingezet om doelgroep 1 te bereiken. 1. ensen die sociaal zijn uitgesloM ten door ontoereikende financiële middelen. 2. e sociale omgeving van de menD sen die zijn uitgesloten (de schil). De schil valt uiteen in vier groepen: familie, vrienden en kennissen, instanties, verenigingen (civil society) en het bedrijfsleven. Voor de eerste doelgroep moet een manier worden gevonden om ze te bereiken. De tweede doelgroep moet zich bewust worden van haar signaleringsfunctie en het bedrijfsleven dient maatschappelijk actief te zijn. Hoe bereik je je doelstelling? De Serious Ambtenaren stelden dat door communicatie persoonlijker te
 21. 21. Doelgroep bereikt: wat nu? De groep Serious Ambtenaren droeg een aantal suggesties aan waarmee de gemeente Hollands Kroon haar bijzondere bijstand in een nieuw jasje kan steken. Het eerste idee is het organiseren van ‘het Jaar van de Hollandse Kroon’. Iedere twee weken krijgt één van de 22 kernen de kans om zichzelf op de kaart te zetten door te laten zien wat het te bieden heeft op het gebied van maatschappelijke participatie voor de gemeente Hollands Kroon. Uiteindelijk wordt één kern ‘gekroond’ als kern van Hollands Kroon. Dit levert een gedetailleerde sociale kaart op voor de gemeente, waardoor het in de toekomst makkelijker is om verbindingen te leggen met verschillende partijen bij samenwerking. Daarnaast hebben de kernen zelf het beste beeld van hun inwoners. Een tweede idee is het uitdelen van keurmerken aan bedrijven die zich inzetten als maatschappelijk partner. Voor ondernemers kan dit keurmerk zowel van economische als maatschappelijke waarde zijn. Tot slot geven de serious ambtenaren nog een aantal tips en ideeën mee met betrekking tot communicatiemiddelen richting beide doelgroepen. Proces De Serious Ambtenaren kwamen op 21 maart en 16 april bijeen. Tijdens de eerste bijeenkomst werd de hoofdvraag voor het onderzoek geformuleerd met de daarbij behorende uitgangspunten die de gemeente in haar bestrijding van sociale uitsluiting vooropstelt. Voorafgaand aan de tweede bijeenkomst werd gekeken naar hoe communicatie persoonlijker kon worden gemaakt. De tweede bijeenkomst werd besteed aan de uitwerking van de suggesties. Er werd enthousiast getwitterd. Van de Pleio groep is weinig gebruik gemaakt. De eindresultaten werden gebundeld in een eindrapport en in een Prezi-presentatie. Jan Steven van Dijk @janstevenvd 21 Mar #seriousambt zijn vandaag in #hollandskroon bezig met de vraag hoe kunnen we minima beter informeren over regelingen pic.twitter.com/YXw5Jk0b68 Antoon Groot @antoongroot 16 Apr In afwachting van @janstevenvd voor presentatie opdracht @HollandsKroon voor @seriousambt pic. twitter.com/jEYLdpyQIw PORTFOLIO SERIOUS AMBTENAAR | 21
 22. 22. OPDRACHT 7 GEMEENTE LELYSTAD ALGEMENE MIDDELEN Workshop ten behoeve van de ‘week van de nieuwsgierigheid’ Communicatiestrategie gericht op activeren van medewerkers Opdrachtgever: Andi Oushoorn gemeente Lelystad Resultaten PDF Workshop draaiboek Prezi-presentatie www.seriousambtenaar.nl / 2013  opdracht 07 Wat was de aanleiding? Binnen de provincie Flevoland werd in de week van 22 t/m 26 april de “week van de nieuwsgierigheid” georganiseerd. Deze week staat in het teken van het nemen van een kijkje in de keuken bij andere overheden. Als invulling voor deze week zocht Flevoland nog leuke workshops. Workshop LEF De workshop LEF ging over veranderen en de ‘beren op de weg’ die je bij verandering altijd tegenkomt. Het idee was om gezamenlijk te komen tot het overwinnen van zoveel mogelijk ‘beren’ door het bedenken van oplossingsstrategieën. Het vergt LEF om je persoonlijke ‘beer’ op tafel te leggen en om hulp te vragen. Wat werd er verwacht? De opdracht was om, namens Gemeente Lelystad, twee workshops te organiseren die goed zouden passen binnen deze week én die voor alle deelnemende gemeente interessant en aansprekend zouden zijn. Een belangrijk doel hierbij was het interesseren van de medewerkers in andere werkplekken. Hierdoor ontstaat er, als het goed is, een soort ‘geestelijke mobiliteit’ binnen de provincie Flevoland. Proces De eerste dag stond voor alle 10 ambtenaren in het teken van voorbereiding. De thema’s voor de workshops stonden al snel vast: LEF en GELUK. De tweede dag werd verdeeld over twee ochtenden. Op deze ochtenden zijn de workshops gehouden. De groep was in tweeën gesplitst; 5 ambtenaren waren verantwoordelijk voor de workshop LEF en 5 voor de workshop GELUK. Ter begeleiding werden er Prezipresentaties ingezet. 22 Patricia Kusters Lenard Schoonen Jolande van ’t Woudt Suzan Bos Esther van Munster Wanda van Alen Charlotte Staats Heidi Dekker Mikis de Winter Brak Storms Liesbet Spreuwenberg Marieke Korst Na een warm welkom van de opdrachtgever en onze twee begeleiders gaan we al gauw in twee groepen uiteen om te brainstormen over thema’s voor de workshops. Ik zit in de groep met Pink Ribbon, de kinderboekenschrijfster, de sportieve oma, de monumentendame en de SF-fan. Aan ideeën geen gebrek: de old-school mindmap (want met échte pen op écht papier) van de monumentendame past al snel niet meer op één velletje. Tjonge, wat gaat dit snel. Die Serious Ambtenaren zijn eigenlijk ook een mooi volk. Geef ze één vinger en ze bieden je meteen drie handen terug aan. Niks nemen, maar geven. “Ja, en…” in plaats van “ja, maar…”. Een volkje dat in de tweede ronde de ideeën uit de brainstormfase met gemak ombouwt tot een concrete workshop. Wat zeg ik: twee. Twee workshops pitchen we in de middag voor onze opdrachtgever. En dan zijn er nog ideeën genoeg voor nog minimaal drie andere workshops. Maar we zijn als Serious Ambtenaren ook een beetje anders. Iedereen blijkt op zijn of haar eigen manier van nature al nieuwsgiering. Nieuwsgierig naar innoveren, nieuwsgierig naar samenwerken, nieuwsgierig ook naar de ander en via de ander naar jezelf en je eigen ontwikkeling. Marieke Korst
 23. 23. LEF is een thema waar het mijzelf nog wel eens aan ontbreekt, dus na de overheerlijke en goed verzorgde lunch ga ik enthousiast aan de slag met ‘mijn’ team om de workshop voor dat thema verder uit te werken. En dan gebeurt er iets bijzonders. Het voelt bijna magisch. De workshop rolt zo vanuit onze gedachten op het papier. We zijn kritisch op elkaars ideeën, maar nooit zonder daarbij direct een oplossing aan te dragen. We vullen elkaar aan en zijn creatief. ‘Goh’, denk ik ‘ik zou zelf graag deelnemer zijn van deze workshop.’ De taken worden net zo makkelijk verdeeld. Binnen twee uur is er een plan en als we het presenteren aan het GELUKsteam en vervolgens aan de ambtelijk opdrachtgever is iedereen enthousiast. Tot slot tovert één van de teamleden een inspirerende uitnodigingstekst uit haar hoge hoed en zijn we klaar voor deze dag. Iedereen weet wat hij moet doen om op 25 april een spetterende workshop te geven. Esther van Munster Marieke Korst @MmeCrouton 23 Apr Workshop van @seriousambt @gem_Lelystad van start gegaan! Samen op zoek naar geluk in ‘t werk tijdens #wvdn13. pic.twitter.com/W7EBrZL95l yvonneheinrichs @yvonneheinrichs 23 Apr De serious ambtenaren zijn er klaar voor #seriousambt #wvdn13 pic.twitter.com/W6NVFbkrBH Jolande010 @TJolande 25 Apr #wvdn13 Workshop LEF vraag oplossingen voor dat wat jou tegenhoudt om nieuwsgierig te zijn #seriousambt pic.twitter.com/Lav3kOeKzh Liset Spreuwenberg @LisetSpr 23 Apr Als mensen zo je workshop verlaten is het geslaagd te noemen! @seriousambt RT @SWiFnl Wat een feest! #wvdn13 pic.twitter.com/x86FHiePgC PORTFOLIO SERIOUS AMBTENAAR | 23
 24. 24. OPDRACHT 8 GEMEENTE DE RONDE VENEN Digitaliseren van Gemeente de Ronde Venen Opdrachtgever: Lilian Schreurs gemeente De Ronde Venen INFORMATIE MANAGEMENT Henk Lamboo Maarten Meijerink Jessica Peters-Hondelink Annemieke Adema Anne Marie Steijven Ruben Weel Adrie van Bohemen Audrey Theunisz Ad van Dijck Josien de Reuver Rob van ‘t Zand Ted Dicks Hugo Zelders Opstellen informatiebeleidsplan Betere inrichting van ICT Betere aansluiting front-mid-back office Resultaten PDF P resentatie waarderend onderzoek verslag ‘Route 16’ Videoverslag www.seriousambtenaar.nl / 2013  opdracht 08 De Ron Venen De Ronde V de ene n Wat was de aanleiding? punten: gedeeltelijke overlap in matievraagstukken op te kunnen DiDigitaliseren van Gemeente de Ronde Venen functionaliteit tussen Intranet en vangen. En daarom wordtier li de g ta vanr Sinds de fusie van de gemeente Abse e het Digitale coude met de gemeente Bij de Ron- S Serious Ambtenaren een tweeledign van Geme Kantoor, gebrek aan De er ent rond social een strategiee de Rond media, advies btena de Venen heeft het accent gelegen a ious Amgevraagd. Ma rten ren: e Venen Meije Ronde zowel ten behoeve van interne, als De op de kwaliteit van de dienstverle- el, De Serious Ambtenaren: vraagt zowel We A rink, Jessica Venen d externe communicatie, gebrek advies over P ter Peters-Hondelink, Annemieke Adema, Anne Marie Steijven, Rubenaan ning voor burgers en bedrijven. Dick Maarten Bohemeeen einformatiebeleidsHet rie van Meijerink, Jessicas-Hondelink, n, A en Hug Ann o Zeld een plan als advies udre Theunisz,inrich- van AdemaJosien de zaakgericht ‘t Zand, Ted over betere informatiebeleid is namelijk gericht Weel, Adrieevan Bohemen,yAudrey Theunisz, emieke Dijck,visie op Reuver, Rob van werken, Ad rs. Ad van , Anne Wa D stukkenstroom is niet ting of geweest op het ondersteunen vant wasDick an Hugo Zelders. Jos digitale Marie Steijven de a en herimplementatie van ICT ijck, deien de ,R leiding R uver, Sind vo r d Rob va documenten optimaalewaardoor n ‘t uben de externe dienstverlening, vanuits de fucomponenten,oconcreet uitgewerkt evoorr opdracht? sie van de aanleiding opd de Za d, T Wat was Abc acht? dienstv oude niet vindbaar en volledignzijned de en in deeladviezenemet betrekking inhoudelijke automatiseringsvraag- erlening v o fusie van m t De Ron De Ronde Venen heeft het accent gelegen op de kwaliteit van op het o Sinds de or burge Abcoude met de V en financiële administot: een rs e be enen he stukken en een uitvoeringsgerichte ndersteune digitaalnkantoor/ intranet/ eft personele is met name gericht geweest dri en dienstverlening voor burgersjve bedrijven. Het informatiebeleid autom n van de het voor de externe et in projectkalender. De management atiserisocialgmedia externe die n. Hdienstverlening, accent inhoudelijke n het a op gvraondersteunen van interne com-formatiebetraties gelegmoeilijk te combineren vanuit zijn en op manage nstverle stukken leid is m ning, e gebruik municatie, hetn een uit en een uitvoeringsgerichte projectkalender.de kwalite van tverantw verantwoordelijkheid voor het in- menautomatiseringvraagstukken v van social vanuit door verschilein definitie,itopzet en et nam afdeling oorde jk g De oeri gsg inhoude e het te heid vo communicatie, p digitalisering. erich ge de lijke nmedia voorliexterne o ager PO formatiemanagement is gelegd bij smamanagementverantwoordelijkheidnvoor richinformatiemanagement is belegdt bij weest digitali rojec r he I. B de bestuurlijke e Binnen t informa Op dit m inne POI. geme de gemeente De a tk Venen wil men de afdelingsmanager POI. Binnen seren.afdelingsmanager n dstukkenstroom/ tiemanRonde alender. De ‘state of the art’ goedkop ente De gement oment is is Digivenen 2.0 aanpak, eleg r een de er documentenbeheer,D is integratie de gemeente De Ronde Venen wil er. digitaliseren. Op ditemomentigiv eenRonde VenenAdvies bmaardhet moet slimmer en bij de wil men enen 2.0 goedkoper. ‘sta met betrekking tot het aa Het van personele en financiële admi-npak, m advieste of th Wat we men ‘state of the art’ digitaliseren. rd er v e art’ aar het m er wach en een visie op zaakgericht oet slim informatiebeleidsplan formuleernistratie Het pro Op dit moment is er een Digivenen t er verwacht mer en jectteam Wat werd van de Seriovan de Serious Ambtenaren? spreekt den de Serious Ambtenaren aan de werken.p estaand 2.0 aanpak, maar dit moetbslimmer o de spreekt us A Kick-off met e inform projectteam Kick op dembtenaren de opdrachtgevers. Uit dit gesprek bleek dat het Het -off met ? atiebele interne hand van de vijf en goedkoper. idsplan demogelijk onvoldoende strategisch richtingkrachten van Anneinforma bestaande informatiebeleidsplan opdrach en kader biedt om de tievraag tge ers. Ambten Probleem mogelijk onvoopote kunnenvvangen.marie Mars, omer van de Serious stukken UitUiteindelijk wordt zo een verandering ld ende aren een interne informatievraagstukken dit gesp op te ku tweeled ate nnen va VenenstrDe gisch te latenrek bleek d advies De Ronde Hoewel dv bij De Ronde ng Wat werd er verwacht? informatiebe ig a er r Venen slagen. Voor ie gevr leidsAmbtenaren eens tweeledig advies gevraagd. in Rondeichting vraagt zowel at het over een pdiverse ICT- componentenen. Uite delijk Venen en kader b we de startsituatie aagd. D lan als a cprojectOp de Kick-off sprak het omponente e overzijn ie dvies ov w rdt e brachten dt o ICT informatiebeleidsplan als advies Rondbetere inrichtingoof herimplementatie vanm d e Ven n, c c r van d er bete e intrane reet uit e ingeïdentifi-en vraa t enbetrekkingetot:reensdigitaal kantoor/ Se iou team met de opdrachtgevers.tUit ia oncomponenten, rconcreet uitgewerkting deeladviezengmet wde streefsituatie vooraf in kaart. gewe kt zo el a /soc l m geïmplementeerdren richt in o dvies ov f herim in deela edia voo worden deze niet optimaal p commu er media ceerd, tern media voor dviezen communicatie,lehetVoor het schetsen van de startsir in dit gesprek bleek dat het bestaande intranet/social e interne m gebruik mentatie van social een voor externe nicatie, et betre co de estu tuatie an I de benut ofst de mmunicatie, het keuzekking tot: e vlegden we de van personele en urlijke blijft een gerichte informatiebeleidsplan financiële admin bcommunicatie, k bestuurlijke stukkenstroom/documentenbeheer,CT integratie deelgebieden mogelijk u ken en gebruik ist atie en een oplossing /do u onder voor ee administratie omeen visie op zaakgericht werken. digit al kan Wat onvoldoende strategisch richting en rfinanciële n visie stroen uit.cConcreet van social med dealoep.toor/ ontbrak er en menten ! op zaak ia vo b gericht knel- eheer, de in ervaart men de volgende er wat ging or egoed? er xterne kader biedt om de interne inforw teg ! 24 ken. ratie va n perso nele en 1
 25. 25. D e streefsituatie is helder; De Ronde Venen wil zijn archief digitaliseren, een Document Management! Systeem implementeren, Social media inzetten en een Klant Contact Centrum inrichten. Hiervoor is het nodig om een midoffice te implementeren, bestuurlijke besluitvormingsprocessen te digitaliseren en werkprocessen opnieuw in te richten. Het advies met betrekking tot een betere inrichting of herimplementatie van de ICT componenten is een praktische. Er moet een koppeling komen tussen Front-, Mid- en Backoffice en de Basisregistraties. De Frontoffice is belast met dienstverlening. Ze moet zorgen voor het bundelen van klantcontacten. De Midoffice is belast met Informatiemanagement. Ze moet zaakgericht werken waardoor ze alle informatie kan verzamelen op één punt. De Backoffice houdt zich bezig met de bedrijfsvoering en organisatie. Haar taak is om processen te saneren en te vereenvoudigen. En de Basis- registratie houdt zich bezig met gegevensbeheer. Deze basisregistraties moeten worden ingevoerd en gekoppeld. Proces De Serious Ambtenaren kwamen op 20 maart en 18 april bijeen. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst was er al een duidelijke planning opgesteld. In totaal kwamen de Serious Ambtenaren drie keer bijeen. De eerste dag had als motto: de kunst van het veranderen. tweede beschikbare dag De is verdeeld over twee ochtenden, waarvan de eerste onder het thema: het scheppen van kansen. De derde ochtend zijn de adviezen en aanbevelingen concreet gemaakt: het inzetten van verandering. De bevindingen zijn gepresenteerd aan het MT. Gedurende het proces maakte de projectgroep actief gebruik van het digitale platform Pleio om met elkaar te overleggen en stukken te delen. PORTFOLIO SERIOUS AMBTENAAR | 25
 26. 26. OPDRACHT 9 Maartje Corsten Boudewijn Steur Sandra Sluijter Julia Drissen Ivar Bakker Tina Röring Johan van der Waal Wim Scholtes Manon Nooteboom Ton de Wit Harro Spanninga GEMEENTE ROTTERDAM ALGEMENE MIDDELEN Zoek succesvolle voorbeelden van Open Data Waardeketenbenadering met maatschappelijke vraag als vertrekpunt Niels Kastelein @NielsKastelein 20 Dec Gemeente Rotterdam #yam geeft opdracht voor advies aan @seriousambt en draagt dus bij aan @seriousrequest !!! #dubbelnuttig Aanbieders overtuigen van openstellen data Daniel Kallenbach @danielkallenbac 4 Mar Het bruist op de start bijeenkomst onderzoek open data rotterdam voor serious ambtenaar @azuurmond [pic]: http://4sq.com/13BjheQ Opdrachtgever: Daniel Kallenbach gemeente Rotterdam Julia Drissen @juliadrissen 29 May Onze opdr. voor @seriousambt is trending! Ook Hogeschool Grunn keek naar open data bij gemeentes: http://bit.ly/12NNaV5 via @frankwatching Resultaten P rezi-presentatie met de eindresultaten Video’s van twee werksessies www.seriousambtenaar.nl / 2013  opdracht 09 Wat was de aanleiding? Hans Nijman, chief information officer (CIO) van Rotterdam, is op zoek naar positieve business cases van Open Data, die bruikbaar zijn voor de gemeente Rotterdam. Wat werd er verwacht? De Serious Ambtenaren krijgen de opdracht om te zoeken naar concrete voorbeelden van succesvol gebruik van Open Data. Succesvol is het als mensen het daadwerkelijk gebruiken en als het economisch aantrekkelijk is voor een ondernemer om hier mee te werken. Aan de Serious Ambtenaren wordt gevraagd een voorstel te doen op basis van zo’n succesvol voorbeeld voor het beschikbaar stellen van die data in Rotterdam, zodat ook hier zo’n match met één of meerdere ondernemers gemaakt kan worden. 26 Apps van de Rijksoverheid verzameld op Pinterest! Sandra Sluijter (Pleio) Ook al zijn we klaar met onze opdracht: ik vond deze pagina op Pinterest, waar iemand een aantal apps van de Rijksoverheid bij elkaar heeft gezet. Enkele daarvan zijn vast met open data ontwikkeld. m.pinterest.com/bettyfeenstra/rijksoverheids-apps/ De centrale boodschap Op basis van hun zoektocht naar een positieve business case, formuleerden de Serious Ambtenaren hun centrale boodschap als volgt: van denken in een business case Open Data naar denken in een waardeketen met als vertrekpunt ‘de vraag’ in plaats van ‘het aanbod’. Ook op het scharnierpunt tussen vraag en aanbod, het zogenaamde ‘matching’, hebben de Serious Ambtenaren aanbevelingen kunnen doen aan de opdrachtgevers. Conclusie Hoewel dé positieve business case niet gevonden is, ziet de groep Serious Ambtenaren de effectiviteit van het business case denken bij het vergroten van de aantrekkingskracht van Open Data. Ze presenteerden een aantal aanbevelingen die zijn gebaseerd op internationale publicaties en expert-opinions in het Open Data debat. Uiteindelijk resulteerde hun zoektocht in een actueel overzicht van online vindplaatsen van publicaties en discussies over Open Data. Aanbevelingen De Serious Ambtenaren formuleerden aanbevelingen op drie vlakken: de vraagzijde, de aanbodzijde en ‘matching’. Voor de vraagzijde stellen zij dat er vanuit een maatschappelijke opgave samen met partners moet worden gezocht naar oplossingen met behulp van Open Data. De gesloten datasets moeten in de etalage worden gezet, ondersteund door de vraag: ‘wat kunnen we voor jullie ontsluiten?’ Tevens moet er latente vraag ontwikkeld worden in
 27. 27. Julia Drissen @juliadrissen 9 Apr Gisteren afsluitende prestentatie @seriousambt opdr in #Rotterdam. Voor onze aanbevelingen: http://tinyurl.com/c53dyvm pic.twitter.com/QEzRXx6oXf Figuur uit de presentatie om de aanbevelingen toe te lichten Best practices (zie verslag): samenwerking met ontwikkelaars. Voor de aanbodzijde stellen zij dat data-eigenaren overtuigd moeten worden. Een argument hierbij kan zijn dat open data de kwaliteit van de (eigen) data verbeterd door feedback. Hierdoor wordt doorontwikkeling van datasets gewaarborgd. Er moet worden gezocht naar zo veel mogelijk data-partners. Data ontsluiten op regionale of landelijke schaal maakt de set aantrekkelijker voor ontwikkelaars en goedkoper voor aanbieders. De drempel voor het mogelijk maken van toepassingen moet laag liggen. Op het gebied van ‘matching’ wordt aanbevolen te kijken naar publiek-private samenwerkingen als gemeentelijke doelstellingen met Open Data te realiseren zijn. Er moet onderzocht worden waar kosten gedeeld kunnen worden. Daarnaast moet een externe partij worden ingehuurd om de technische ontsluiting te verzorgen. Proces Tijdens de eerste bijeenkomst op 4 maart gingen de Serious Ambtenaren in gesprek met Ferry de Groot; de programma manager Open Data gemeente Rotterdam. Er werden veel ideeën voor een mogelijke aanpak gespuid. Na de lunch ging de groep in gesprek met de CIO van de gemeente Rotterdam, Hans Nijman. slot werden de taken Tot verdeeld. De groep besloot met Pleio te gaan werken. De tweede dag presenteerden de groepsleden hun gevonden ‘best practices’ aan elkaar en maakten een Prezi-presentatie van de eindresultaten. 1) Blightstatus 2) Raids online 3) Mobiliteit 4) Live train map of London 5) Walkonomics 6) Domaine awareness NYPD 7) Beat the Burglar 8) Overige voorbeelden BlightStatus maakt het voor bewoners mogelijk om te achterhalen wat er gebeurt met leegstaande panden in hun wijk. Bewoners hebben er last van: het trekt criminaliteit aan, het heeft effect op bedrijven en winkels die ernaast wonen, mensen blijven weg uit straten met veel leegstand. Met deze site hoeven bewoners niet meer verschillende instanties te bellen of de gemeente te raadplegen.  Bekijk de video van New Orleans over Blightstatus, erg interessant: http://youtu.be/WhceB6bqvVQ PORTFOLIO SERIOUS AMBTENAAR | 27
 28. 28. OPDRACHT 10 GEMEENTE UTRECHT HRM Innovatief klimaat creëren Maarten van der Ros @MvdRos 22 Mar Interview met de gemeentesecretaris van Utrecht #seriousambt @HollandsKroon pic.twitter.com/ z3aaqSwg4Z Waardeketenbenadering met maatschappelijke vraag als vertrekpunt Opdrachtgevers: Redmer Wierdsma en Marianne van den Boogaard, gemeente Utrecht Faciliteren van dialoog met inwoners, divergent denken Resultaten PDF E indrapport ‘Innovatief Klimaat voor gemeente Utrecht’ Prezi-presentatie w ww.seriousambtenaar.nl / 2013  opdracht 10 Wat was de aanleiding? De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Informatie komt in steeds grote, complexere stromen op ons af. De economische crisis noodzaakt ons meer te doen met minder. In deze veranderlijke wereld lijken traditionele denk- en handelswijzen niet meer goed toepasbaar. Lokale en regionale overheden staan voor de uitdaging om te moderniseren en te professionaliseren. De gemeente Utrecht is op zoek naar een concept dat een innovatief werkklimaat creëert. Op dit moment staat innovatie nog in de kinderschoenen. Serious Ambtenaar is daarom ingeschakeld om mee te denken over hoe innovatie onderdeel kan worden van de gemeente Utrecht! Wat werd er verwacht? De gemeente Utrecht heeft de wens om een innovatieve werkge28 ver te zijn. Om dit te zijn, moet de gemeente innovatie aantrekken. De gemeente Utrecht is op zoek naar een concrete invulling van dit innovatieve klimaat en op welke manier een dergelijk klimaat waarde toevoegt voor de gemeenteorganisatie. Ze wenst een innovatief klimaat waarin medewerkers zelf verantwoordelijkheid dragen en eigenaarschap hebben. De Serious Ambtenaren werden gevraagd om concrete, innovatieve ideeën te zoeken en deze vervolgens te presenteren aan de gemeente. Hoe ziet een innovatief klimaat eruit en wat levert het op? Een innovatief klimaat kan meerdere vormen aannemen en is ongebonden aan leeftijd, locatie of nationaliteit. Innovatie kan worden gestimuleerd door een klimaat waar veel verschillende mensen met elkaar in contact komen. Erwin Moes Gaby de Raad Matthijs Numan Marjolein van Everdingen Ben Verleg Patrick Bakker Clemens van Merwijk Jan-Dirk Bleeker Maarten van der Ros Fleur Pullen Jos van der Ploeg Anne Jet van Genderen-Plat Ina Bloemendal Mirjam Oprel Verschillende platforms kunnen ontstaan door persoonlijke en/of gebruikersvoorkeuren. Zolang het platform maar toegankelijk is voor iedereen en er vooral veel spontane ontmoetingen plaats kunnen vinden. Juist tussen mensen die elkaar voorheen nog niet kenden. waarde die een dergelijk De platform oplevert is niet altijd van te voren in te schatten. Om te voorkomen dat er een afwachtende houding van de organisatie ontstaat, is het belangrijk om mensen aan te stellen die hun ogen open houden voor goede initiatieven die elders ontstaan. Randvoorwaarden voor innovatie Er zijn veel kenmerken en randvoorwaarden voor innovatie. Gemene deler hierbij is dat ze allemaal bevorderlijk zijn voor de mens en de omgeving waarin men acteert. De belangrijkste kenmerken voor
 29. 29. Utrecht zijn: vertrouwen, co-creatie en durf/lef. Medewerkers van de gemeente Utrecht vertelden voor de camera hoe zij dachten dat innovatie ingezet moest worden. Concepten voor een innovatief klimaat De Serious Ambtenaren gingen op zoek naar concepten voor een innovatief klimaat, die pasten bij de drie boven genoemde innovatie-kenmerken van de gemeente. Dit resulteerde in drie concepten, die allen illustreren wat een ‘innovatief klimaat’ voor de gemeente Utrecht inhoudt; ‘de Kracht van U’, ‘De Stadstovenaar’. en ‘Traject(um), de plek waar de rivier doorwaadbaar is’. De gedachte die achter het eerste concept schuil gaat is dat de burger, het onderwijs, de ondernemer en bijvoorbeeld de overheid, nu zijn eigen spiraal/dynamiek heeft. Als je deze spiralen in elkaar laat draaien en dus de krachten bundelt, krijg je een sterkere draad. ‘Stadstovenaar‘ is facilitator De van co-creatie. De ‘Stadstovenaar’ brengt ambtenaren en Utrechtenaren bij elkaar om gezamenlijke denkkracht en praktische oplossingen in te brengen voor de stad. De rol van ‘Stadstovenaar’ wordt bij voorkeur vervult door een groep ambtenaren die zich hier vrijwillig voor inzetten. Het derde concept is afgeleid van de Latijnse naam van de stad Utrecht: ‘Trajectum’, wat staat voor een doorwaadbare plek in de rivier. De focus ligt hierbij op het verlangen naar dat wat er aan de overkant van de rivier te vinden is. De overkant staat hierbij symbool voor ‘buiten’. Om een gezamenlijk doel te realiseren is het nodig om ‘binnen’ en ‘buiten’ amen te brengen en het gat dat de rivier veroorzaakt te overbruggen. De wijze les is om hierbij de inspirators en initiatiefnemers buiten de (gemeente) organisatie meteen te betrekken bij het begin van projecten. Voor een overzicht van concrete ideeën bij de concepten zie het eindrapport. Proces De Serious Ambtenaren kwamen bijeen op 22 maart en 26 april. Tijdens de eerste bijeenkomst richtte men zich op het begrip innovatie; welke termen horen hierbij? Zij voerden een gesprek met de gemeentesecretaris Maarten Schurink om een goed beeld te krijgen van de staden de gemeente Utrecht. De Serious Ambtenaren interviewden medewerkers. Tussen de bijeenkomsten hield men contact via Pleio. Op dag twee werden de kernwaarden concreet uitgewerkt. De eindresultaten werden gebundeld in een eindrapport en een Prezi-presentatie. Matthijs Numan @matthijsnuman 3 Apr Resultaat dag 1 @seriousambt creëren #innovatief werkklimaat voor @gemeenteutrecht met oa @erwinmoes1 @gabyweetraad pic.twitter.com/EclW3QnJPH PORTFOLIO SERIOUS AMBTENAAR | 29
 30. 30. OPDRACHT 11 GEMEENTE ZAANSTAD BELEID Hoe kunnen we storytelling introduceren in het beleidsproces? Opdrachtgever: Kees Paalvast, gemeente Zaanstad Communicatie methoden: storytelling, infographics social media Faciliteren van dialoog met inwoners, divergent denken Resultaten PDF Eindverslag ‘Het geheim van de Primark’ Videoverslag w ww.seriousambtenaar.nl / 2013  opdracht 11 Aly Cnossen Nico Meester Wilfried Slippens Ron de Wit Debby Kruit Hanneke Laarakker Michiel Visser Liesbeth van Willigen Angelic de Jong Lucienne de Vroede Alexandra Jansen Nadine Onrust Erleyne Brookman Ron de Wit @Rondewit67 8 Mar Eerste indruk #inverdan WAUW Vernieuwend bezig met #zaandamstories in het vernieuwde centrum van Zaandam pic.twitter.com/vPgMUbXf0v Wat was de aanleiding? In het centrum van Zaandam vindt sinds enige jaren een grootschalige ruimtelijke ontwikkeling plaats om de stad een enorme kwaliteitsimpuls te geven en de toegankelijkheid van de stad sterk te vergroten. Het gebied rond het station Zaandam heeft de afgelopen jaren een ware metamorfose ondergaan op het gebied van wonen, werken, recreëren en mobiliteit. Voor Serious Ambtenaar wil de gemeente onderzoek doen naar hoe de mensen op straat Zaandam ervaren. Dit willen zij doen aan de hand van de methodiek van ‘storytelling’. Het idee hierbij is kwalitatief onderzoek te doen door diepgaande gesprekken te voeren met voorbijgangers in het gebied rondom het station. Story30 telling kan helpen bij het vernieuwen en verbreden van de onderzoeksmethoden en heeft wellicht ook een vernieuwende werking op de ontwikkeling van ideeën van beleidsmakers. Vroeger was het beter? Los van de serie verhalen rond de geselecteerde thema’s moesten de Serious Ambtenaren advies uitbrengen over leerervaringen met betrekking tot de methodiek van storytelling. Wat werd er verwacht? Aan de Serious Ambtenaren werd gevraagd of zij in duo’s de verhalen gaan ophalen, verwerken en presenteren. De feedback die de Serious Ambtenaren verzamelen worden uiteindelijk gebruikt om de uitgangspunten van het gebiedsmarketingplan te toetsen. Er werden vooraf vijf thema’s vastgesteld voor de stories: het visitekaartje van Zaandam, Gedempte Gracht Ontdempt, Het Geheim van de Primark, Wonen onder de rook van Amsterdam en Het geheim van Primark Uit de verhalen bleek dat mensen speciaal vanuit Amsterdam, Alkmaar, Hoorn of Purmerend naar Zaandam afreizen om goedkope, modieuze kleding te kopen bij de Primark. Zaandam is goed bereikbaar per trein, je kunt er goedkoop winkelen, het centrum ziet er uitnodigend uit, er is een leuke waterval en lekker eten bij de HEMA voor na het winkelen. Tevens vindt men het leuk dat er moderne ‘authentieke’ Zaanse gebouwen zijn geplaatst.
 31. 31. LiesbethvanWilligen @ladieliesje (8 Mar) Eerste story opgehaald. Wat ging goed, wat kan beter #zaandamstories #seriousambt pic.twitter.com/jgHsNMymm0 Kees Paalvast @keespaalvast1 5 Apr Deelnemers storytelling Zaandam-centrum #seriousambt hebben vandaag #zaandamstories afgerond. Mooi resultaat! pic.twitter.com/6eyyPJFIAk De Gedempte Gracht Ontdempt Het ontdempen van de gracht is voor veel ondernemers een aanleiding geweest voor vernieuwing van hun zaak. Ondernemers spelen slim in op het water. Zoals ‘Het Groene Pandje’ dat een drijvend terras opende sinds de gracht is ontdempt. Men is van mening dat de gracht het centrum karakter geeft wat ervoor zorgt dat mensen graag even blijven hangen. De ondernemers zijn echter ook kritisch. Ze hebben een tijdje last gehad van de werkzaamheden voor hun deuren. Proces Het projectteam kwam op 8 maart en op 5 april bijeen op Stadhuis Zaanstad. De programma’s van beide dagen waren voorafgaand LiesbethvanWilligen @ladieliesje (8 Mar) Eerste dag verhalen halen zit er zo’n beetje op, nu ervaringen uitwisselen #zaandamstories #seriousambt pic.twitter.com/i5pvrK53PG aan de eerste bijeenkomst gepresenteerd. Tijdens de eerste dag lag de nadruk op kennismaking en de stories. Op de tweede dag werd ingezoomd op het delen van ervaringen met storytelling. Vanuit de opdrachtgever werd men enorm gestimuleerd om gebruik te maken van sociale media. vertaalde zich dan ook Dit in actief getwitter van de Serious Ambtenaren. Door de beeldende manier van vertellen is er veel fotomateriaal voorhanden. Ook maakte de Serious Ambtenaren een uitgebreid filmpje. Hoewel er een Pleio groep is aangemaakt, is daar geen activiteit op te bespeuren. PORTFOLIO SERIOUS AMBTENAAR | 31
 32. 32. OPDRACHT 12 ICTU Hoe werken high-performance teams? Communicatiestrategie gericht op activeren van medewerkers Opdrachtgever: Lucien Vermeer, ICTU Samenbrengen van gegevens uit verschillende systemen Wat was de aanleiding? Medewerkers bepalen het resultaat in dienstverlenende organisaties. Dit betekent dat publieke organisaties die optimaal willen presteren allereerst voor de uitdaging staan om hun medewerkers optimaal te laten presteren. Maar hoe zorg je daarvoor? In deze tijden van bezuinigingen en het streven naar mobiliteit en flexibiliteit van werknemers is dat een extra moeilijke, maar juist zo belangrijke opgave. ICTU werkt momenteel aan een aantal experimenten waarmee ze goed werkgeverschap wil bevorderen. Een hiervan is het high performance team. Binnen de publieke sector merken we soms teams op die exceptioneel presteren. De bevlogenheid van medewerkers is hoog, het onderlinge vertrouwen is groot en de geleverde prestatie is uitzonderlijk. ICTU denkt dat er een boel te leren is van zulke teams en is daarom bij InternetSpiegel gestart met een onderzoek naar high performance teams. 32 Wat werd er verwacht? ICTU wil een community oprichten rondom high performance teams om de kennis die ze opdoet te delen. Hierbij richten ze zich primair op lijnmanagers; mensen die van hun eigen team ook een high performance team willen maken. De vraag is hoe zo’n community kan worden vormgegeven. Aan de Serious Ambtenaren werd gevraagd om te onderzoeken wat de trigger moet zijn om lid te worden van zo’n community en welke initiatieven er door de tijd heen moeten worden genomen om de community levend te houden. De behoeften ten aanzien van een community Binnen een community moeten mensen hun ervaringen kunnen uitwisselen. De community moet actueel zijn en een zakelijk karakter hebben. Er moet continue activiteit zijn. Een online community is simpel in het gebruik en moet zowel online als offline worden aangeboden. HRM Maarten Prinsen Sandra van Dijk Eveline Bogers-de Leeuw Marieke van den Berg Sander Keurentjes Moniek Mulder Sanne Priem Corrie Jonkers Leonie Konings Nicole Maarse Online De meerwaarde van een community “online” is dat gebruikers de mogelijkheid hebben om de community te bezoeken waar en wanneer zij willen. Het is verstandig om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande netwerken. Voorbeelden hiervan zijn LinkedIn, Slimmernetwerk.nl en Pleio.nl. Aan de bestaande communities kleven de nodige voor- en nadelen. Zo kunnen in LinkedIn wel groepen en discussies worden gestart, maar is minder plek voor achtergrondinformatie en nieuwsartikelen. En bijvoorbeeld Pleio.nl en Ambtenaar 2.0 zijn niet mobiel toegankelijk en vereisen een apart inlogaccount. De Serious Ambtenaren adviseren daarom om een aparte website rond high performance teams op te zetten, maar deze wel te koppelen aan bestaande netwerken. Offline De voordelen van een “offline” community zijn legio. Offline praat sneller, is directer, ontwikkelt je
 33. 33. Resultaten Prezi-presentatie ‘Community High Performance Teams’ Website ‘XLteams, advies over een netwerk voor excellente teams’ Video ‘Serious Ambtenaar bij ICTU’ www.seriousambtenaar.nl / 2013  opdracht 12 Maarten Prinsen @maartenprinsen 2 Apr Advies opdracht 12 @seriousambt in opdracht van @ICTU staat hier http://xlteams.wordpress.com netwerk waardoor je meer structureel betrokken raakt. Het offline gedeelte van de community zal primair worden vormgegeven door het lanceren van een aantal ‘Kenniscafé’ bijeenkomsten. In het Kenniscafé gaat het om uitwisselen en overbrengen van kennis over high performance teams. ICTU kan faciliteren in het organiseren van ‘low profile’ cafés, die georganiseerd worden door geïnteresseerden en/ of ambassadeurs. Deze offline bijeenkomsten genereren input voor de online community. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van offline games (bijvoorbeeld een interactieve workshop). Door speelelementen kan kennis worden gemaakt met de aspecten van het high performance team-concept. ICTU moet goed kijken naar aanknopingspunten in haar netwerk, zoals bijeenkomsten, netwerken en masterclasses waarbij aangehaakt kan worden. Ook zou men aansluiting kunnen zoeken bij opleidingen en managementleergangen. Werving Om een community te krijgen, met een gewenst aantal leden, zal er tijd moeten worden gestoken in de werving van deze leden. Belangrijk hierbij is om zichtbaar te worden. Dit kan bijvoorbeeld door: aan te sluiten bij bestaande communities, het promoten op de website van ICTU, het gebruiken van social media, het betrekken van sleutelfiguren bij de community, het aanstellen van ambassadeurs en zorgen dat de website gemakkelijk vindbaar is. Proces De Serious Ambtenaren die voor ICTU aan de slag zijn gegaan hebben een enorme output geleverd. Ze bundelden hun bevindingen niet alleen in een Prezi-presentatie maar ze bouwden hiervoor ook nog een overzichtelijke website. De groep maakte gebruik van Pleio. De laatste dag was het,vanwege een aantal zieken, nog flink doorwerken om alles op tijd opgeleverd te krijgen. Er werd actief gebruik gemaakt van Twitter om zo toch voldoende input ter krijgen. PORTFOLIO SERIOUS AMBTENAAR | 33
 34. 34. OPDRACHT 13 KPN GENMNET Hoe kunnen ICT leveranciers duurzaam social return waar maken? Verslag Serious Ambtenaren en INFORMATIE MANAGEMENT Martien Brander Jeannette Vaandrager Mark van der Velden Ewelina Smymczak Hilde van Slooten KPN Lokale Overheid Ina Kalff Ellen Isendoorn Rebecca Schoon Sander Dortland Hoe? SR is integraal onderdeel van het HR-beleid van marktpartijen. SR vraag uitzetten binnen eigen organisatie. Gesprek tussen gemeenten en aanbieder( gezamenlijk belang). Aansluiten bij marktontmoetingen met (rijks)overheden. Samen in gesprek, bijvoorb KING en VNG. Ontschotting overeenstemming Opdrachtgever: Johan van Marle, Weten wat jezelf te bieden hebt. Breng je mogelijkheden in kaart rondom SR. tussen verschillende organisaties KPN Gemnet Communicatiestrategie gericht op activeren van medewerkers ting is de invulling hiervan nog seren. Welke elementen en details Wat was de aanleiding? niet gerealiseerd. zijn voor gemeenten van belang KPN doet al veel op het gebied van O wanneer het gaat om duurzame ICT • perationele afdelingen van KPN duurzaamheid en sociale projecten. Zakelijke Markt kunnen niet, of dienstverlening en Social Return? Toch is het voorAd 4. lastig om KPN nog De wilde ideeën voelen zich niet geroepen om, KPN vraagt de Serious Ambtenaren deze begrippen concreet te maken. Dit is een bron voor workshop KPN management in relatie tot zwakke doelgroepen op d zonder meer bij te dragen aan om een advies met betrekking tot Hoe duurzaamheid zich verhoudt arbeidsmarkt! Eenhet inpassen van Socialbinnen KPN is Social Return-doelstellingen. ideeën uit te w aantal managers Return in benaderd om de wilde tot ICT dienstverlening en op welke • et niet (kunnen) invullen van H hun business-strategie zodat KPN wijze dit kan bijdrage tot een meer te komen tot uitvoerbare bijdragen. een Social Return verplichting de vragen en eisen van overhebetrouwbare levering is voor KPN leidt tot ontevreden klanten. den kan beantwoorden. Er wordt nog een vraag. Ook zou KPN meer • en goede invulling geven aan E gestreefd naar een situatie waarin willen doen met Social Return. De Social Return-beleid leidt tot een Serious Ambtenaren gaan aan de KPN de verplichtingen kan realiseren en waarin er goed overleg enorm competitief voordeel. slag met de vraag: “Welke elemenplaatsvindt met de betrokken ten en details zijn voor gemeenten overheden. Social Return: de tips en adviezen van belang als het gaat om DuurDe Serious Ambtenaren adviseren zame ICT dienstverlening en Social Social Return: de knelpunten KPN om een beleid te ontwikkelen Return en geven de leverancier een Het team Serious Ambtenaren gericht op Social Return. Social voorsprong op andere aanbieders?” constateert een aantal knelpunten Return-eisen kunnen vervolgens voor KPN met betrekking tot Social ook worden neergelegd bij partners Wat werd er verwacht? op dit gebied. Vanuit het idee van Duurzaamheid en Social Return zijn Return. Hier volgt een opsomming: ‘ketenbeheersing’ zou Social Return beide maatschappelijke doelstellin- • KPN heeft geen centraal beleid gen van KPN. Om beter te kunnen op Social Return. ook moeten worden toegepast bij inspelen op de huidige ontwikke• Het KPN personeelsbeleid is ge de onderaannemers die KPN soms lingen zou KPN deze doelstellingen richt op het uitbesteden van laag inzet. Social Return zou tevens een concreter willen maken. Aan de geschoolde arbeid. Bij drie van de speerpunt kunnen worden binnen Serious Ambtenaren werd gevraagd vier contracten. het HR-beleid. Die focus kan eraan om deze doelstellingen te analy• Met een Social Return-verplich bijdragen dat KPN voldoende Social 34
 35. 35. Resultaat PDF Verslag Serious Ambtenaren KPN lokale overheid Verslag Serious Ambtenaren en KPN Lokale Overheid Verslag Serious Ambtenaren en KPN Lokale Overheid www.seriousambtenaar.nl / 2013  opdracht 13 - - 3. laatste vindt Door evenveel energie te besparen bij onze klanten als KPN zelf verbruikt. Dit De tweede dag, 24 april 2013: KPN nog lastig meetbaar. Maar door dit als ambitie neer te zetten en dat extern te Op het hoofdkantoor van KPN in Den Haag zijn we gestart met terugkoppeling van de eerste dag. De tweede dag stond rapporteren dwingt KPN zichzelf te zoeken naar betrouwbare methoden om de realisatie de concrete invulling van Duurzaamheid op het programma. van die doelstelling aan te tonen. KPN heeft bij de eigen interne energie-besparing gezien Helaas waren 3 Serious Ambtenaren afwezig vanwege omstandigheden en was de groep wat hoe belangrijk het is voor de motivatie en voortgang om de resultaten te meten. Maar het enthousiasme van de aanwezigen mocht er zijn. Wat een fantastische groep kleiner. mensen! Ten behoeve van het personeel en medewerkers worden ook veel initiatieven genomen zoals het aanbieden van zonnepanelen met korting, en vooral bewustwording en gedrag. terugkoppeling door Laurens Verschuur van KPN, met ruimte voor discussie, Gestart werd met een aanscherping en toelichting. KPN en Social Return Hoe kan KPN de vragen en eisen van verschillende overheden zodanig beantwoorden dat:     KPN de verplichtingen kan realiseren Goed overleg plaatsvindt met de betrokken overheden Het passend is in de visie van KPN op MVO KPN daarmee onderscheidend is ten opzichte van concurrenten rkenning in externe benchmarks: Knelpunten: Carbon Disclosure Project: Deze ranking wordt vanuit een groot aantal investeerders dit moment geen centraal KPN beleid op Social Return;  Er is op  georganiseerd. Hierin wordt de top 1000 (Global 500) beursgenoteerde bedrijvenKPN personeelsbeleid is gericht op het uitbesteden van lage kennis arbeid; gerankt  Er zijn op op CO2 en klimaatdoelen. Beoordeeld wordt of transparant wordt gerapporteerd over dit moment 4 lopende contracten van KPN met een SR verplichting geïdentificeerd. Bij 3 van deze contracten is de invulling nog niet gerealiseerd; beleid en resultaten, maar ook in hoeverre ambitieuze doelstellingen daadwerkelijk  Operationele afdelingen van KPN Zakelijke Markt kunnen niet (of voelen zich op dit moment daartoe niet geroepen) zonder meer bijdragen aan SR doelstellingen; worden gerealiseerd.  KPN staat in 2012 in de Global 500 lijst als Energie Telecom Operator wereldwijd Contractuele SR verplichtingen zijn in de praktijk vaak het probleem van de verkoop; in zowel Disclosure als ook performance lijst. KPN staat in 2012 in de Benelux lijst als enige bedrijf in de performance lijst. Pagina 6 van 11 Dow Jones Sustainability Index (DJSI): is ook een organisatie die namens beleggers naar duurzame performance van bedrijven kijkt. DJSI meet niet alleen op klimaatdoelen, maar Return-werkplekken kan realiseren de ook op andere duurzaamheid performance indicatoren (bijv ook HR-beleid). eisen vragen voordat de aanNa invoering omde ‚mobile lease‛ is KPN door rank a brand als duurzaamste internet en de markt komt. KPN van de verplichtingen te vervullen. besteding op telefonie aanbieder geselecteerd. Duurzaamheid: het doel KPN staat hoog in een aantal rankings die de duurzame performance van beursgenoteerde bedrijven scoren. KPN wil in 2020 klimaatneutraal zijn. Dit doet de organisatie door zo veel mogelijk Pagina 9 energie te besparenvan 11 binnen de eigen bedrijfsvoering. Door 100% duurzame energie te gebruiken, 100% groene stroom uit Nederland te gebruiken, gas en autobrandstoffen te ‘vergroenen’, het personeel op te voeden door het goedkoop aanbieden van bijvoorbeeld zonnepanelen en door evenveel energie te besparen bij de klanten als KPN zelf verbruikt. Duurzaamheid: het advies Om duurzaamheid beter onderdeel te laten uitmaken van aanbestedingen moeten stakeholders bewerkt worden. Zij kunnen overheden adviseren over het opnemen van criteria met betrekking tot duurzaamheid in bestekken bij (Europese) aanbestedingen. KPN moet naar kan duurzaamheid een onderdeel van de marketingsstrategie maken door erover te publiceren (of te bloggen). Er moeten links gelegd worden tussen het duurzaamheidsbeleid van KPN en ‘duurzame’ gemeente- of overheidsdoelstellingen. KPN kan haar eigen medewerkers ambassadeur maken voor het duurzaamheidsbeleid door ze goed te informeren over wat er gedaan wordt op dit gebied. Proces Na de kick-off op 6 februari is een conference-call gehouden, waarin de opdracht verscherpt is. Relevante stukken zijn gedeeld via de aangemaakte Pleio groep. De eerste dag, 27 maart, stond in het teken van Social Return. Tijdens de tweede bijeenkomst, op 24 april, werd concrete invulling gegeven aan het concept duurzaamheid. De Serious Ambtenaren hebben een stevige bijdrage geleverd aan het concretiseren van de begrippen Social Return en duurzaamheid. PORTFOLIO SERIOUS AMBTENAAR | 35
 36. 36. OPDRACHT 14 ministerie van BZK HRM CAO van de toekomst 2023 Opdrachtgever: Els Douwsma en Irene Hofland, ministerie van BZK Flexibel toepassen van generieke voorwaarden Ondernemerschap stimuleren bij (publieke) professionals Wat was de aanleiding? Er zijn verschillende actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden die aanleiding geven om na te denken over de visievorming op de Cao van de toekomst. Het gaat dan onder meer om reorganisaties en boventalligheid in het openbaar bestuur, de opkomst van het nieuwe werken, een nieuwe generatie medewerkers die anders in hun werk staan en vragen om vernieuwde arbeidsrelaties, mobiliteitsbevordering, goed werkgeverschap,productiviteitsverbetering, en voldoende toegang voor bepaalde groepen (jongeren, ouderen, gehandicapten). Diverse partijen in het openbaar bestuur zijn bezig met de vraag: Hoe moet de Cao van de toekomst er uit zien? Wat werd er verwacht? BZK vroeg de Serious Ambtenaren om een advies over de inhoud van de Cao’s van de toekomst: ‘Bekijk de huidige Cao’s in het openbaar bestuur (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen), en ga eens na wat je zelf vindt dat er in zou moeten staan. Wat zijn de thema’s en wat moet daarover worden afgesproken? Wees hierbij creatief en denk 36 Resultaten PDF V erslag ‘Cao van de toekomst 2023’ Prezi-presentatie www.seriousambtenaar.nl / 2013  opdracht 14 out-of-the-box!’ De input is voor de lange termijn: het gaat om de Cao’s in de verre toekomst. Voor de korte termijn, de komende/ actuele Cao’s, loopt namelijk al een verkenning naar mogelijke quick wins. De bouwstenen Al analyserend zijn de Serious Ambtenaren op een zevental bouwstenen gekomen die een rol spelen in het leven van de ambtenaar van de toekomst. Deze bouwstenen vormen samen de ruggengraat van de Cao van de toekomst. Ze zijn tevens representatief voor het denken en handelen van de moderne ambtenaar die volgens de principes van Ambtenaar 2.0 en Het Nieuwe Werken zijn vleugels uitslaat en van betekenis is in de samenleving. Bouwsteen 1 ‘Maatwerk in secundaire voorwaarden’: Het flexibel gebruik van generieke voorwaarden moet mogelijk gemaakt worden, zodat Cao-voorwaarden minder knellend zijn dan nu. Zo kan een keuzepakket aan voorzieningen geboden worden, waarbij werknemers en werkgevers steeds zelf samen bepalen wat passend is. De werknemer heeft Jelmer Schaaf Marie-Jose Klok Adriana Kessens Chantal Bakkenes Amanda Jansen Desiree van Dijk Sanne Bekkenutte Doenja Peeters Carla Kranendonk hierbij veel keuzevrijheid, waardoor de overheid als werkgever aantrekkelijker is. Bouwsteen 2 Mogelijkheden voor het belonen van ondernemershap: Ondernemende ambtenaren, ambtenaren 2.0, bevlogen maatschappelijk betrokken ondernemers, burgers die willen en kunnen bijdragen aan de nieuwe ondernemende overheid. Ze zijn er allemaal. Maar om deze bijdragen goed te kunnen betrekken, zijn er mogelijkheden nodig om deze bijdragen ook te belonen, om risico’s van ondernemerschap af te dekken en om ondernemerschap ook daadwerkelijk te stimuleren. Dit kan op een drietal vlakken: het omgevingsniveau, het organisatieniveau en op het niveau van de betrokken mensen zelf. Bouwsteen 3 Geen verschil tussen binnen en buiten de overheid : Als er binnen de overheid een probleem is, kunnen mensen die zich buiten de overheid bevinden en van toegevoegde waarde zijn, zich intekenen om een bijdrage te leveren aan de oplossing van dit probleem.
 37. 37. Bouwsteen 4 Interactieve marktplaats voor ambtenaren, ZPP en ZP: Om iedereen een kans te geven om bij te dragen aan de publieke zaak, moet er een openbare marktplaats komen waar zowel ambtenaren als ZPP’ers zich kunnen intekenen op opdrachten. Zo kan iedereen een beetje ambtenaar zijn. Dit sluit aan bij o.a. de publicatie over een Agile Government van Price Waterhouse Coopers, waarin gestreefd wordt om als overheid nu echt actief gebruik te gaan maken van de derde sector. Internationaal zijn er al vele voorbeelden van succesvolle samenwerkingen tussen overheden en maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven en burgers, bijvoorbeeld van de policy making labs van NESTA in Denemarken. Bouwsteen 5 Variabel beloningssysteem: Er moet een variabel beloningssysteem komen op basis van een combinatie van talent, competenties, inzet en de bereikte resultaten van de medewerker. De toegevoegde waarde van de medewerker staat steeds centraal. Bouwsteen 6 Ontwikkelingsmogelijkheden bieden: De werknemer van de toekomst wil meer verantwoordelijkheid met betrekking tot zijn eigen werkpositie en zijn opleidingsmogelijkheden om zich zo naar eigen inzicht te kunnen ontwikkelingen. De Cao van de toekomst zou hierin moeten voorzien door middel van flexibele regelingen, die werknemers zelfstandig kunnen inzetten ten behoeve van ontwikkelingsmogelijkheden. Zo zouden werknemers kunnen kiezen voor tijd in plaats van geld. Werkgevers dienen zich te realiseren dat zij eveneens baat hebben bij werknemers die naar eigen inzicht hun ontwikkelingsmogelijkheden kunnen bepalen. Bouwsteen 7 Samen in partnerschap, wederkerige verantwoordelijkheid: De werknemer van de toekomst ziet de relatie met zijn werkgever als een partnerschap waarin zij elkaar stimuleren om tot het beste resultaat te komen. Vanuit professionaliteit werken aan gezamenlijke doelen. Vertrouwen is de basis van een goede relatie, maar zonder kaders kan vertrouwen leiden tot vrijblijvend- heid. Het uitspreken van wederzijdse verwachtingen is essentieel. Proces De Serious Ambtenaren kwamen twee dagen bijeen om na te denken over de Cao van de toekomst. Op de eerste dag zijn ze bezig geweest met het inventariseren van zaken waar de Cao minimaal aan tegemoet moest komen. Ze zijn tot een zevental bouwstenen gekomen die beknopt zijn uitgewerkt in hun eindrapport. Daarnaast hebben ze een overzicht van hun bevindingen verwerkt in een Prezi-presentatie. PORTFOLIO SERIOUS AMBTENAAR | 37

×