Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

преразказ най-хубавите ръце

По учебника по БЕ на изд. "Булвест"

 • Login to see the comments

преразказ най-хубавите ръце

 1. 1. Светла Иванова, СОУ „Д-р П. Берон, с. Хитрино
 2. 2. Светла Иванова, СОУ „Д-р П. Берон, с. Хитрино
 3. 3. Приказка илипреразказ- каквае разликата? Светла Иванова, СОУ „Д-р П. Берон, с. Хитрино приказка чужд текст преразказ Предавам чужд текст със свои думи
 4. 4. Да се запознаемс приказката! Светла Иванова, СОУ „Д-р П. Берон, с. Хитрино
 5. 5. Играем! „Кой съм аз“? Светла Иванова, СОУ „Д-р П. Берон, с. Хитрино три женижена, която копаела нивата си стара жена опорни думи за герои
 6. 6. Играем! „Какво правя аз“? Светла Иванова, СОУ „Д-р П. Берон, с. Хитрино хвалели, спорели, попитали копаела минала, отговорила опорни думи за действия
 7. 7. Играем! „Къде съм аз“? Светла Иванова, СОУ „Д-р П. Берон, с. Хитрино Крайедна рекана нивата си по пътя опорни думи за място
 8. 8. Да чуем отново текста и да подредим моментите – кое след кое следва? Светла Иванова, СОУ „Д-р П. Берон, с. Хитрино Спорътмежду трите жени. Срещата със старата жена. Отговорътна старицата. Първото изречение от всеки следващ момент започва на нов ред!
 9. 9. 1. Думи на автора – записани в работните листи. 2. Думи близки по значение – старица – стара жена, баба казала – отговорила, рекла 3. Свои думи. Какво можем да използваме в преразказа? Светла Иванова, СОУ „Д-р П. Берон, с. Хитрино
 10. 10. - Коя от нас има най-хубавите ръце, бабо? – попитали я жените. Жените я попитали коя от тях има най-хубавите ръце. - Ей оназижена има най-хубавите ръце – казала старицата и посочила една селянка, която копаела нивата си. – Хубависа само тезиръце, които се трудят. Старицата отговорила, че най-хубавите ръце са на жената, която копаела в нивата си. Пряката реч се преразказва!
 11. 11. Свържи и ще образуваш началните изречения от преразказа. Кой Какво прави Къде три жени жена, която копаела нивата си стара жена хвалели, спорели, попитали копаела минала, отговорила крайедна река на нивата си по пътя

×