Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pgy03

807 views

Published on

Proje yonetimi

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Pgy03

 1. 1. Eylem Araştırması Süreci Anadolu Üniversitesi - BÖTE
 2. 2. Eylem Araştırması Süreci  Eylem araştırmasında sistematik bir süreç vardır.  Ancak bu süreç bireysel tercihlere dayalı olarak şekillendirilebilir.
 3. 3. Eylem Araştırması Süreci  Eylem araştırması süreci genel olarak  yansıtma,  eylem ve  değerlendirme basamaklarından oluşur.  Bu basamaklar birbirini döngüsel olarak takip eder. Her değerlendirmeden sonra yansıtma gelir.
 4. 4. Eylem Araştırması Süreci  Kemmis ve Wilkonson(1997)’a göre eylem araştıması süreçleri;  Plan  Eylem ve gözlem  Yansıtma  Planı gözden geçirme  Eylem ve gözlem  Yansıtma ve tekrar döngüsel olarak devam eden bir şekilde açıklamışlardır.
 5. 5. Eylem Araştırması Süreci  Cole ve Knowles (2000)’a göre eylem araştırması süreçleri;  Bir konuya yönelme,  Bilgi toplama,  Analiz ve yansıtmada anlam ifade etme,  Bulgular temelinde eylem şeklinde açıklamışlardır.
 6. 6. Eylem Araştırmalarının Diyalektik Döngüsü (Mills, 2003)
 7. 7. EYLEM ARAŞTIRMASI SÜRECİ  Bir çok farklı süreç modeli  Modellerde paralellik  Değiştirmek veya geliştirmek istediği durum veya durumların tanımı  Durumun çözüme kavuşmasını sağlayacak kaynakların saptanması  Kaynakların elde edilmesinden sonra verilerin toplanması  Gerekli düzenlemelerin yapılması ve sonuçların raporlaştırılması  Sonuçlara dayalı önerilerin sunulması  Bir eylem planı oluşturma
 8. 8. Problemin ya da Araştırma Konusunun Tanımlanması  Araştırılacak konu  Araştırma konusu  Merakına  İlgi alanına  Gerçekten derinlemesine incelemek istediği probleme
 9. 9. Alanyazın taraması  Alanyazın taraması  Mesleki dergiler,  Kitaplar  Güvenilir Web kaynakları, …  Önceki çalışmaların incelenmesi  Varolan bulgularının araştırılması  Kuramsal bir temel kazandırma
 10. 10. Veri toplama sürecinin planlanması  Hangi tür veri?  Hangi yöntemle toplanacak?  Ne sıklıkla toplanacak?
 11. 11. Verilerin toplanması ve analizine başlanması  Verilerin toplanıp analiz edilmeye başlandığı aşama  Temalar (kategoriler) ve alt temalar
 12. 12. Gerekirse araştırma sorusu/ problemin değiştirilmesi  Araştırma probleminin ya da sorusunun tekrar gözden geçirilmesi  Varsa gerekli değişikliklerin yapılması  Araştırma odağının değişmesi  Veri kaynaklarının değişmesi/eklenmesi  Uygulanan öğretim stratejisinin değişmesi, …
 13. 13. Verilerin analizi ve düzenlenmesi  Verilerin analizi: Analitik tümevarımsal bir bakış  Toplam ne kadar kayıt tutuldu?  Kaç tema ve alt tema oluşturuldu?  Her bir temada kaç adet alt tema bulundu?  Varsa gerekli düzenlemelerin yapılması
 14. 14. Verilerin raporlaştırılması  Bulguların raporlaştırılması  Araştırma sürecinde karşılaşılan  Önemli olaylar,  Etkinlikler ve  Sorulara ilişkin elde edilen yanıtların tanımlanması ve örneklendirilmesi
 15. 15. Sonuçların ve önerilerin çıkarılması  Verilerin yorumlanması  Araştırmanın sonuçları ve ulaşılan sonuçlara yönelik önerilerin sunulması  Gerekli görüldüğü takdirde tekrar bir alanyazın taraması  Kuramsal bir bağlama yerleştirilmesi
 16. 16. Eylem planının oluşturulması  Eylem planının oluşturulması  Sonuç ve önerilere dayanarak  Eylem planının uygulamasında planın etkinliğinin değerlendirilmesi  Sonuçlara dayanarak gerekli düzenlemelerin yapılması

×