Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pgy04

936 views

Published on

Elif Kuzu tarafından hazırlanmıştır.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Pgy04

 1. 1. ARAŞTIRMA KONUSUNUN BELİRLENMESİ  İlk ve en kritik aşama  Araştırmanın kaderini belirler  Araştırma konusu, ▫ Çok geniş ve belirsizse; Olması gerekenden fazla veri – araştırmacı kaybolabilir. ▫ Çok dar ise; Uygun veri toplama açısından problem
 2. 2. Konu alanları…  Johnson (2005)  Bir öğretim yöntemi  Öğretmen, yeni bir öğretim yöntemi veya tekniği kullanmak istiyorsa;  Eylem araştırması: Yeni öğretim yönteminin ya da tekniğinin etkinliliğinin değerlendirilmesi  Bir problemin belirlenmesi  Eğitim ortamının herhangi bir yerinde işler olması gerektiği gibi gitmiyorsa;  Eylem araştırması: Problemin doğasına, olası nedenlerine ve çözümlerine yönelik planlanmış ve mantıksal bir yaklaşım
 3. 3. Johnson (2005)…  Bir ilgi alanını inceleme  Öğretmen, eğitim-öğretim konularından birine merak duyuyorsa ve bu konuyu detaylı bir şekilde incelemek istiyorsa;  Eylem araştırması: Konu hakkında yeterince verimli bir araştırma yaklaşımı
 4. 4.  Mertler&Charles (2005);  Sınıf ortamı  Sınıfların ve okul binasının fiziksel ve fiziko-sosyal yapıları ve bunların öğrenciler üzerine etkisi, ..  Öğretim materyalleri  Kitapların ve yazılı materyallerin uygunluğu, öğrencilerin materyallere yönelik algıları,..  Sınıf yönetimi  Öğretmenlerin ve öğrencilerin öğrenci davranışının yönetimine yönelik memnuniyet derecesi, …  Öğretim yöntemleri  Bir öğretim yönteminin verimliliği, farklı öğretmen kişilik stillerinin öğrenci öğrenmesine ve öğrenme motivasyonuna etkisi, …
 5. 5.  Bireysel öğrenme ile eğitim arasındaki ilişki  Bireysel ilgi ve öğrenme tercihlerine göre öğrenme sunma yolları, öz düzenlemeli öğrenmeyi destekleyen öğretme stratejileri, …  Ölçme ve değerlendirme  Farklı değerlendirme türlerinin öğrencinin motivasyonuna, başarısına, davranışına, vb…etkisi, otantik değerlendirmenin etkililiği, …  Veli görüşmeleri  Öğretmen ve velilerin bireysel görüşmelere verdikleri değer,  Öğretmen-veli görüşmelerinin etkisini arttıracak stratejiler,…  Bunların haricinde;  Öğretim programı, özel eğitim, danışmanlık, üstün zekalılar eğitimi, vb… konu alanlarından da araştırma konusu seçilebilir.
 6. 6. !! Öneri !! Eğitimin geniş bir alanını ele alırsanız, eylem araştırması projeniz için açık bir araştırma konusu bulamayabilirsiniz.
 7. 7. Ön Değerlendirmeler 1. Konu alanının bireysel ilgi alanına uygun olması • Bireysel ilgi alanı Konunun olumlu deneyimler ile ilgili olması Konunun hoş olmayan deneyimlerle ilgili olması  Her iki durumda da konu kendini araştırmacıya sunar.
 8. 8. 2. Konunun önemli olması  Eylem araştırmasının sonuçları eğitim boyutuyla bir farklılık yaratmalıdır.  En azından bir farklılık yaratma potansiyeline sahip olmalıdır.  Eğer belirlenen konunun detaylı bir araştırma sonucunda bile eğitim ortamına bir farklılık yaratmayacağı görülmüşse, ya konudan vazgeçilmeli yada değiştirilmesi yoluna gidilmelidir.
 9. 9. !! Öneri !! Konu seçimi sırasında konunun potansiyel yararı ile ilgili meslektaşlarınız ve yöneticilerinizle tartışın..
 10. 10. 3. Çalışmanın süresi tahminlenmesi  Çalışmanın zaman gereksinimleri araştırmacının ayırabileceği zamanı karşılaştırmak  Eylem araştırması süreci, araştırmacının düzenli öğretme sorumluluklarına ayırdığı zamandan çalmamasına dikkat edilmelidir.
 11. 11. 4. Konunun araştırılmasındaki öngörülen zorluk derecesinin belirlenmesi.  Araştırılacak konunun pratikte uygulanabilir bir konu olmasına dikkat edilmesi gereklidir.   İlginç konuların araştırılması genellikle ya çok zordur yada imkansızdır   Konu seçiminde araştırmacının bireysel araştırma becerileri göz önünde bulundurulmalıdır.  Örn: Eğer gözlem yapma hakkında hiçbir deneyiminiz yoksa, sadece gözlem ile yürütülecek bir araştırmaya başlamadan önce tekrar durup düşünmeniz gerekir.
 12. 12. 5. Araştırılan konunun ortaya çıkaracağı maliyetin göz önünde bulundurulması  Seçilip geliştirilmeye çalışılan konu araştırmacının para harcamasına yol açacak bir özellik gösteriyorsa araştırmacı  Konuyu değiştirmek veya  Orijinal konu üzerinde kısıtlamalar yapma yoluna başvurabilir .
 13. 13. !! Öneri !! Eğitim ve öğretimde maliyet gerektirmeyen bir çok güzel konu bulunmaktadır… Konularınızı seçerken bu kritere önem göstermeye çalışın…
 14. 14. 6. Araştırmacılarının araştırma etiğinin bilincinde olmaları.  Araştırmacıların katılımcılara  Fiziksel,  Duygusal,  Psikolojik, vb… herhangi bir zararda bulunacak araştırmalar yapmaları etik dışı ve çoğunlukla kanuna aykırıdır.

×