Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

כלי להערכת ההוראה באמצעות וידאו

3,120 views

Published on

מצגת מכנס מיט"ל 2009
http://meital.iucc.ac.il/conf2009/

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

כלי להערכת ההוראה באמצעות וידאו

 1. 1. ד " ר יעל שטימברג בועז מרמלשטיין  האוניברסיטה הפתוחה כלי להערכת ההוראה באמצעות וידאו
 2. 2. <ul><li>50% מתעבורת המידע ברשת תהיה מבוססת וידאו בשנת 2012. </li></ul><ul><li>12.7 ביליון סרטי וידאו על הרשת נצפו בנוב ' 2008. </li></ul><ul><li>הוידאו יועבר על גבי כל המכשירים הנגישים –פלאפון , אייפון וכד ' . </li></ul><ul><li>קושי בשילוב סרטי וידאו ככלי להוראה וללמידה . </li></ul>Intelligent Television with the cooperation of New York University. http://library.nyu.edu/about/Video_Use_in_Higher_Education.pdf
 3. 3. לרשות המרצה מחשב עם חיבור לאינטרנט לוח דיגיטאלי לכתיבה חופשית צ ' אט , טלפון דוגמת שעור חי
 4. 4. קורסים חיים בוידאו <ul><li>כאופציה יחידה או לצד קורסים פא &quot; פ </li></ul><ul><li>ההקלטה נמצאת באתר הקורס ביום שלמחרת </li></ul><ul><li>השדור החי פתוח לרשומים , ההקלטה פתוחה לכל תלמידי הקורס </li></ul><ul><li>קבוצת הדיון פתוחה לכל תלמידי הקורס </li></ul>
 5. 5. גידול של 40% במספר הקורסים בשנה האחרונה
 6. 6. רשימת קורסים בוידאו 2010א 2009 – 401,867 שעות , 2008 – 226,886 שעות , גידול – 77.1%
 7. 7. <ul><li>שאלת ה -&quot; מה ?&quot; מהי המסגרת הפדגוגית התומכת בלמידה משמעותית בסביבת למידה מרחוק מסוג זה ? </li></ul><ul><li>שאלת ה - &quot; איך ?&quot; מהי המשמעות המעשית של המסגרת הפדגוגית ? </li></ul>
 8. 8. אחידה , בקרה חיצונית , לסיכום לעומת מגוונת , בקרה אישית , מעוררת לחשיבה , מתמשכת התמקדות במידע , עובדות וזכירה , פאסיביות לעומת התמקדות ביצירת משמעותיות והקשרים , אקטיביות סביבה מקובעת לעומת גמישה , שמירת מול הרחבת גבולות הכיתה לינארית חד - כיוונית לעומת מסתעפת מגוונת Fromberg, The Chaos Theory. Understanding and teaching the intuitive mind: student and teacher learning
 9. 9. אסוף מידע : איך ליצור סביבת למידה משמעותית ? שני שלבים <ul><li>מהי למידה משמעותית בסביבה זו ? הבנת המהות - גיבוש תפיסה חווית הלמידה של סטודנטים - </li></ul><ul><li>ראיונות , שאלונים פתוחים , דפי משוב </li></ul><ul><li>הבנת ה - &quot; איך ?&quot; ללמד </li></ul><ul><li>תצפית בקורסים </li></ul>
 10. 10. ראיונות , דפי משוב ושאלונים לסטודנטים <ul><li>אילו היינו מעצבים מחדש את הקורס בוידאו - מהו המרכיב שאותו היית ממליץ לשמר ? </li></ul><ul><li>אילו היינו מעצבים מחדש את מפגש הקורס בוידאו - מהו המרכיב שאותו היית ממליץ לשפר ? </li></ul>
 11. 11. מהו המרכיב שאותו היית ממליץ לשמר ? <ul><li>המנחה עונה על כל השאלות , לא מתקדם בחומר לימוד לפני שיש הבנה אצל הסטודנטים המשתתפים </li></ul><ul><li>השאלות שמעלה המרצה בזמן השעור </li></ul><ul><li>שהמרצה קישרה בין חומר הלימוד לבין מקרים מהחיים </li></ul><ul><li>שיכולתי לצפות בשאלות האחרים </li></ul><ul><li>הצ ' אט עוזר מאוד והופך את השיעור לאינטראקטיבי </li></ul><ul><li>המרצה מעביר את השעור בצורה טובה , עם חוש הומור , ונותן תחושה טובה עם מסר של הצלחה </li></ul><ul><li>המרצה נותן הרבה דוגמאות מהחיים ומתרגל איתנו את החומר </li></ul><ul><li>ההצגה החזותית של הנושא המוסבר ... היכולת של המנחה לשילוב כתיבה חופשית על גבי המצגת מונעת את המפגשים בוידאו מלהפוך להקראה בעל - פה של החומר הכתוב בספר כלשונו </li></ul><ul><li>היכולת לעצור באמצע ההקלטה ולפתור שאלות לבד ואחר כך ליראות את פיתרון המנחה </li></ul>
 12. 12. מהו המרכיב שאותו היית ממליץ לשפר ? <ul><li>שלא הכל יועבר עם מצגת - כי זה די מרדים וסטאטי </li></ul><ul><li>את קצב הדיבור , שיהיה מעט מהיר יותר . הצגת יותר פריטים ויזואליים וסיכומי ביניים ותרשים זרימה של החומר בקורס </li></ul><ul><li>קצב דיבור מנחה וזמן ההנחיה ארוך מידיי בשביל לשבת מול מסך </li></ul><ul><li>לכל הקלטה ניתן להוסיף סימניות לנושאים שהעבירו בשיעור , ככה אם תלמיד לא הבין איזה נושא בשיעור לא יצטרך לבזבז זמן בהרצת שיעור שלם וחיפושים אחרי חומר הדרוש ויגש ישר לנושא הרצוי </li></ul><ul><li>לחלק את השיעור לתת נושאים קטנים כך שאם אני רוצה להתמקד בנושא מסויים יהיה לי קל למצוא ( בניגוד לעכשיו ) </li></ul><ul><li>הייתי ממליצה בסוף שעור לתת בחינה קטנה לכל סטודנט ללא ציון שאותו יבדוק המנחה וישוחח עימו באופן אישי במידה ויש קושי </li></ul>
 13. 13. <ul><li>שאילת שאלות ברמות שונות </li></ul><ul><li>עידוד שאלות מהסטודנטים </li></ul><ul><li>סכום רפלקטיבי </li></ul><ul><li>דיון באתר הקורס </li></ul><ul><li>שלוב מידע מגוון </li></ul><ul><li>יצירת ידע משותף </li></ul><ul><li>אוטנטיות </li></ul><ul><li>דוגמאות </li></ul><ul><li>מיקוד </li></ul><ul><li>יצירת קשר עם ידע קודם </li></ul><ul><li>יצירת קשר עם מבחנים ומטלות </li></ul><ul><li>חלוקת השעור לתת נושאים </li></ul><ul><li>יצירת מבנה קבוע לכל תת נושא </li></ul><ul><li>תאום ציפיות </li></ul><ul><li>הפניה להקלטות באתר הקורס </li></ul><ul><li>קשר שוטף מרצה - סטודנטים </li></ul><ul><li>עידוד קשר בין סטודנטים </li></ul><ul><li>מתן משוב בונה </li></ul><ul><li>קצב דיבור , טונציה , שפת גוף </li></ul><ul><li>יצירת אקלים כיתתי </li></ul>
 14. 14. תוכן הערכה אינטראקציה ארגון ונהול
 15. 15. תוכן הערכה אינטראקציה ארגון ונהול חומר הלימוד מוצג בבהירות - ממוקד הבניית ידע משותף ( חי ) שילוב מגוון כלים ( מצגת + לוח ) שילוב דוגמאות להמחשת החומר שילוב מידע וויזואלי ( תמונות , סרטים , סימולציות ) יצירת קשר עם ידע קודם
 16. 16. תוכן הערכה אינטראקציה ארגון ונהול חומר הלימוד הוצג בבהירות המרצה העלה שאלות ועודד לחשיבה ביקורתית תוך כדי השעור התכנים הוצגו באמצעות מגוון כלים ( מצגת , לוח ) עודד סטודנטים להעלות שאלות שולב מידע וויזואלי ( תמונות , סרטים ) הציג כלים להתמודדות עם מטלות הקורס השעור כלל דוגמאות להמחשת החומר עודד רפלקציה עצמית על החומר הנלמד מטרות כל שעור הוצגו בתחילתו יצר סיכומי ביניים במהלך השעור המרצה יצר קשר עם חומר קודם סכומי הביניים כללו שאלות ברמות שונות
 17. 17. תוכן הערכה אינטראקציה ארגון ונהול השעור חומר הלימוד הוצג בבהירות המרצה עודד לחשיבה ביקורתית תוך כדי השעור הצגת שאלות במהלך השעור ( לחי מוקלט ) התכנים הוצגו באמצעות מגוון כלים ( מצגת , לוח ) עודד סטודנטים להעלות שאלות קשוב לשאלות של סטודנטים במהלך ההרצאה ( חי ) שולב מידע וויזואלי ( תמונות , סרטים ) הציג כלים להתמודדות עם מטלות הקורס האווירה בשעור היתה נעימה , שולב הומור והתיחסות אישית השעור כלל דוגמאות להמחשת החומר עודד רפלקציה עצמית על החומר הנלמד קצב הדבור היה נוח מטרות כל שעור הוצגו בתחילתו יצר סיכומי ביניים במהלך השעור עודד המשך הלמידה בקב ' דיון המרצה יצר קשר עם חומר קודם סכומי הביניים היו מועילים ללמידה היה זמין לשאלות בקב ' הדיון
 18. 18. תוכן הערכה אינטראקציה ארגון ונהול השעור חומר הלימוד הוצג בבהירות המנחה עודד לחשיבה ביקורתית תוך כדי השעור המנחה הציג שאלות במהלך מבנה השעור ברור ועקבי , חלוקה לתת נושאים התכנים הוצגו באמצעות מגוון כלים ( מצגת , לוח ) המנחה עודד סטודנטים להעלות שאלות המנחה היה קשוב לשאלות של סטודנטים במהלך ההרצאה הדרכת הסטודנטים באשר לאופן צפיה מומלץ שולב מידע וויזואלי ( תמונות , סרטים ) המנחה הציג כלים להתמודדות עם מטלות הקורס האווירה בשעור היתה נעימה קיים קשר ברור בין התכנים לבין המטלות השוטפות השעור כלל דוגמאות להמחשת החומר המנחה עודד רפלקציה עצמית על החומר הנלמד קצב הדבור היה נוח קיים קשר בין הרצאה בוידאו לבין חומרים ופעילות באתר מטרות כל שעור הוצגו בתחילתו המנחה יצר סיכומי ביניים במהלך השעור המנחה עודד המשך הלמידה בקב ' דיון טיפול בהבטים טכניים בצפיה המרצה יצר קשר עם חומר קודם סכומי הביניים היו מועילים ללמידה
 19. 19. איך ללמד ? <ul><li>איך לעודד אקטיביות של הלומד מרחוק ? מה מקומה של המצגת ומה של הלוח ? מה כמות המידע הויזואלי ? </li></ul><ul><li>איך ליצור אקלים חיובי ואינטראקציה משמעותית ? מה ההבדל בין האינטראקציה של שדור חי למוקלט ? </li></ul><ul><li>איזה סוגי שאלות בשלבים השונים ? למי להפנות ( חי מוקלט ) ובאיזו תדירות ? האם לאפשר לסטודנט להעלות שאלות ? </li></ul><ul><li>איך לחלק את נושאי השעור ? מהו המיבנה הרצוי לכל שעור ? </li></ul>
 20. 21. <ul><li>חלוקת הנושא לתת נושאים : יצירת אתנחתאות </li></ul><ul><li>יצירת מבנה קבוע של שעור : פתיחה וסיכום ממוקדים לכל תת נושא </li></ul><ul><li>הערכה עצמית : שילוב שאלות מסוגים שונים </li></ul><ul><li>יצירת ידע בעל משמעות : שילוב דוגמאות מהחיים שיפיחו חיים ברעיונות תיאורטיים . </li></ul><ul><li>גיוון הלמידה : שלוב מידע אודיו ויזואלי </li></ul><ul><li>הרחבת סביבת הלמידה : הסרט כחלק אינטגראלי מתוך סביבת הלמידה בכללותה </li></ul>
 21. 22. <ul><li>חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי </li></ul><ul><li>דף משוב - להערכה עצמית של מרצים </li></ul><ul><li>הדרכת מרצים חדשים </li></ul>
 22. 23. <ul><li>אני אדם עסוק ביותר , ובין יתר עיסוקיי מנהל שלש חברות ( בתחום הנדל &quot; ן ) אחת מהן רשומה ופועלת בפולין . בתוספת העובדה שהקורס סבל משביתה מתמשכת . הרי שאיני יכול לזקוף את ההישג אלא לזכותך !!! </li></ul><ul><li>אני מודה לך מקרב לב , על הסגנון , הסבלנות , הכישורים המופלאים והחכמה שאת מעמידה לרשותנו התלמידים . יישר כוח !!! </li></ul><ul><li>גרמת לי לאהוב את המקצוע ולהנות מהשיעורים . היית סבלנית לכל מי ששאל שאלה במהלך השיעורים , אף פעם לא גערת בתלמידים ששאלו שאלות שקשורות בחומר העבר . אין ספק שאת מקסימה , אני מקווה שבאוניברסיטה הפתוחה יודעים להעריך מרצה כמוך ( כי בתחילת הקורס אמרת שאת עוברת תקופה לא קלה ...). </li></ul>
 23. 24. <ul><li>בכל אופן רציתי להגיד לך שאת מרצה נפלאה ומדהימה . אני תלמידת אופק כבר בכמה קורסים ובהשוואה לכל השאר את מ - ע - ו - ל - ה ! הדבר הכי חשוב הוא שאכפת לך מהסטודנטים והגישה שלך מעודדת לימוד עצמאי והצלחה . </li></ul><ul><li>אני ראיתי רק את השיעורים המוקלטים ואת פשוט לא משאירה מקום לשאלות כי הכל מובן וברור . ... השיעורים שלך הם בהחלט דוגמא מעולה לשיעור אופק ( או לפחות איך שכל סטודנט היה רוצה שזה יהיה ).   </li></ul>
 24. 25. <ul><li>שמי .... ולמדתי בסמסטר האחרון מקרוכלכלה . היום קיבלתי את ציון הבחינה (94) ואני זוקף את ההצלחה שלי אך ורק לזכותך ורוצה להודות לך על כך מקרב לב . </li></ul><ul><li>אמנם לא הייתי סטודנט בקבוצה שלך אך שיעורי האופק שהעברת עזרו לי בהחלט להיכנס לעומק של החומר , לשלוט בו ואפילו גם לאהוב אותו , וזאת תודות לאופן המקצועי והיוצא מן הכלל בו העברת את השיעורים , ובנוסף גם עם חיוך והמון אכפתיות ( גם כשהגעת חולה לשני שיעורים ). </li></ul>

×