Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Darba drošība objektā – riski un secinājumi.

Darba drošība objektā – riski un secinājumi.
Mārtiņš Šaškevičs, Valsts darba inspekcija

video: https://youtu.be/uK09Y4bb4AU

2021.gada 25.marts

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Darba drošība objektā – riski un secinājumi.

 1. 1. Darba drošība objektā – riski un secinājumi 25.03.2021 Rīga Mārtiņš Šaškevičs, Darba aizsardzības nodaļas vecākais eksperts
 2. 2. 2 Darba inspekcijas veiktie apsekojumi būvniecībā Preventīva pārbaude Iesniegumu izskatīšana Nereģistrē tās nodarbinā tības atklāšana Tematiskā pārbaude Nelaimes gadījumu izmeklēšana nolūki citi ➢ 23 % no Valsts darba inspekcijas 2020.gadā veiktajiem apsekojumiem tika veikti būvniecībā ➢ 20 % no visiem konstatētajiem pārkāpumiem tika konstatēti būvniecības nozarē
 3. 3. «TOP 5» nozares, kurās atklāts vislielākais nereģistrēti nodarbināto personu skaits uz 100 000 nozarē strādājošo 3 gadu periodā 3 0 100 200 300 400 500 600 2018. 2019. 2020. 576 549 387 452 475 355 434 354 156 167 238 154 156 169 110 būvniecība (F) izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I) citi pakalpojumi (S) lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (A) administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N)
 4. 4. Letālo nelaimes gadījumu darbā skaita dinamika 5 nozarēs ar vislielāko letalo nelaimes gadījumu skaitu 2016. – 2020.gads 4 *Par 2020. gadu grafikā norādīti operatīvie dati
 5. 5. Letālo nelaimes gadījumu darbā cēloņi būvniecības nozarē (2016.-2020.gads) 5 Darba organizācija un ar to saistītie trūkumi 46% Nedroša cilvēka rīcība 28% Neapmierinoši apstākļi darba vietā 19% Ceļu satiksmes noteikumu neievērošana 3% Pārējie 4%
 6. 6. 6 Letālo nelaimes gadījumu darbā traumējošie faktori (2016.-2020.gads) Krītoša priekšmeta iedarbība 31% Krišana no augstuma 27% Sadursme ar kustībā esošu priekšmetu 11% Trauma gūta pakrītot 7% Noslīkšana 8% Aprakšana cietā vielā vai noslīkšana 4% Elektrostrāvas iedarbība 4% Saskare ar indīgām vielām (ieelpojot) 4% Veselības stāvokļa pasliktināšanās 4%
 7. 7. Tematiskā pārbaude būvobjektos Būvobjektos šī gada tematiskā pārbaude tiks uzsākta maijā. ir pieejama paškontroles veidlapa ar jautājamiem par darba aizsardzības jautājumiem būvniecības nozarē http://vdi.gov.lv/lv/Par-mums/svarigakais-par- parbaudem/paskontrole-buvniecibai/ 7
 8. 8. Ko pārbaudīsim tematiskās pārbaudes laikā? ➢ būvobjekta norobežošana; ➢ nepiederošas personas objektā; ➢ bīstamo zonu norobežošana; ➢ sastatnes; ➢ nodarbināto apliecības; ➢ IAL lietošana; 8
 9. 9. Darbs būvbedrēs 9
 10. 10. Darbs būvbedrēs (2) 1 0
 11. 11. Bīstamas vietas būvobjektā 1 1
 12. 12. Drošības nožogojumi 1 2
 13. 13. Darbs uz sastatnēm 1 3
 14. 14. Drošības nožogojumi (2) 1 4
 15. 15. Darbs uz sastatnēm 1 5
 16. 16. Darbs uz sastatnēm (2) 1 6
 17. 17. Darbs augstumā 1 7
 18. 18. 1 8 Darbs augstumā (2)
 19. 19. Darbs augstumā (3) 1 9
 20. 20. ESF projekts 2 0
 21. 21. www.vdi.gov.lv www.stradavesels.lv www.osha.lv FB: Valsts darba inspekcija @darbaizsardziba @darbainspekcija www.slideshare.net/Valsts_darba_inspekcija www.youtube.com/user/LMVDI#p/u 21 Vairāk informācijas
 22. 22. Secinājumi • Katra ceturtā VDI pārbaude 2020.gadā ir veikta būvniecības uzņēmumā. • 2020.gadā katrs piektais pārkāpums tika konstatēts būvniecības nozarē. • Būvniecības nozare pēdējos 3 gados saglabājas kā nozare, kurā konstatēti visvairāk nereģistrēti nodarbinātie. • Būvnieības nozare ir starp tām nozarēm kurā ir visaugstākie letālo nelaimes gadījumu rādītāji. • Galvenie Letālo nelaimes gadījumu darbā cēloņi būvniecības nozarē ir darba organizācijas trūkumi, nedroša cilvēka rīcība un neapmierinoši apstākļi darba vietās. • Galvenie traumu gūšanas iemesli būvniecībā (letālajiem nelaimes gadījumiem) ir krītošu priekšmetu iedarbība, krišana no augstuma vai pakrītot un sadursme ar kustībā esošiem priekšmetiem. 2 2
 23. 23. PALDIES!

×