Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Finanšu pratība energoefektivitātes projektu attīstībai

Finanšu pratība energoefektivitātes projektu attīstībai
Arnis Šapars, AS "SEB banka"

2020.gada 4.marts
forums "Paradumu maiņa - mazs solis lieliem mērķiem"

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Finanšu pratība energoefektivitātes projektu attīstībai

  1. 1. Finanšu pratība energoefektivitātes projektu attīstībai Arnis Škapars
  2. 2. *Dati uz 29.02.2020. 470 80 Kredītu līgumu skaits Finansēti projekti pilsētās un ciematos 30 milj. EUR 9.5 gadi Kredītu portfeļa apjoms Vidējais saistību termiņš 110, Liepāja 40, Ventspils 19, Talsi 22, Ozolnieki 15, Rīga 25, Valmiera 42, Limbaži
  3. 3. Kopīgi gūtās finanšu mācības Iedzīvotāju maksājumu disciplīna – ieguvums visiem Atbildīgi izsvērts saistību sloga apmērs – ko nevar celt, to nevar nest Bankas prioritāte – ekonomisks ieguvums mājas iedzīvotājiem Ilgtspējīga un energoefektīva būvniecība – nākotnes standarts?
  4. 4. Attīstības tendences un nākotnes izaicinājumi Energoefektivitāte – ieguldījums klimata pārmaiņu mazināšanā Pensiju sistēmā esošās naudas ieguldīšana Bankai nav šaubu par renovācijas «flagmaņiem» Depopulācijas izaicinājumi un reģionu attīstība Vienkāršotāka projektu realizācijas kārtība Rīgas dzīvojamā fonda virzība

×