Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gāzesvadu ievadu pārvietošana daudzdzīvokļu ēku siltināšanas projektu ietvaros.

Gāzesvadu ievadu pārvietošana daudzdzīvokļu ēku siltināšanas projektu ietvaros. 
Ainars Selickis, AS “GASO”

Video: https://youtu.be/Bq4-h80gbSU

2021.gada 1.aprīlis

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gāzesvadu ievadu pārvietošana daudzdzīvokļu ēku siltināšanas projektu ietvaros.

 1. 1. GĀZESVADU IEVADU PĀRVIETOŠANA DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU SILTINĀŠANAS PROJEKTU IETVAROS 2021. GADA 1.APRĪLĪ Ainārs SELICKIS AS GASO Rīgas iecirkņa vadītājs
 2. 2. 2 DABASGĀZES INFRASTRUKTŪRA Reģionālie iecirkņi – 9 struktūrvienības (Bauska, Jelgava, Liepāja, Jūrmala, Ogre, Jēkabpils, Cēsis, Daugavpils, Rīga) GASO nodrošina dabasgāzes piegādi 392 tūkstošiem lietotāju Latvijā GASO īpašumā esošo sadales gāzesvadu kopējais garums – 5 337 km MĒRĶI Nodrošināt GASO dabasgāzes sadales sistēmas drošu un nepārtrauktu darbību Nodrošināt drošu un nepārtrauktu dabasgāzes piegādi lietotājiem Attīstīt un modernizēt dabasgāzes sadales sistēmu
 3. 3. 3
 4. 4. 4 TIESISKAIS REGULĒJUMS MK noteikumi Nr.78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” Dabasgāzes apgādes sistēmas piederības robeža (2.7.punkts) Lietotāja dabasgāzes apgādes sistēma (2.17.punkts) Dzīvojamās mājas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja atbildība (22.punkts) Gazificētā objekta īpašnieka pienākumi (100.punkts) Enerģētikas likums Esošo energoapgādes komersantu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašnieka prasības veic par nekustamā īpašuma īpašnieka līdzekļiem (23.2.punkts)
 5. 5. 5 LBN 241-15 “Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma” Gāzesvadu sistēmas cauruļvadi (17.punkts) Fasādes gāzesvadu pēc ievada noslēgierīces iebūve ēkas ārsienas apdares konstrukcijā (19.punkts) Noslēgierīces uzstādīšana būvkonstrukcijās ierīkotos gāzesvados ir aizliegta (22.punkts) Gāzesvadu uzstādīšana apvalkcaurulēs būvkonstrukciju šķērsošanas vietās (23.punkts) Izolējošo atloku savienojumu uzstādīšana (25.punkts) TIESISKAIS REGULĒJUMS
 6. 6. 6 SLIKTIE PIEMĒRI
 7. 7. 7 SLIKTIE PIEMĒRI
 8. 8. 8 LABAIS PIEMĒRS
 9. 9. 9 PIRMS UN PĒC REKONSTRUKCIJAS
 10. 10. 10 GĀZESVADA IEVADMEZGLS
 11. 11. 11
 12. 12. 12
 13. 13. 13
 14. 14. 14
 15. 15. 15
 16. 16. 16
 17. 17. 17
 18. 18. 18 Gāzesvada ievada atvirzīšanas izmaksas no ēkas fasādes attālumā līdz 30 cm tērauda gāzesvadam D57 mm sastāv no: rakšanas darbu izmaksām (atkarīgs no risinājuma) materiālu izmaksām (noslēgierīce, izolējošais monobloks, atloks, PE aizsargčaula, izolācijas materiāli, ievadlīkums) gāzes padeves pārtraukšanas/atjaunošanas, montāžas darbu un metināšanas darbu izmaksām mainīgās izmaksām (bruģis, asfalts) transporta un mehānismu izmaksām rakšanas darbu izmaksas ar mehānismiem: 50 -100 EUR materiālu izmaksas (ar ievadlīkumu): 250 EUR (nodrošina Gaso) materiālu izmaksas (bez ievadlīkuma): 100 EUR (nodrošina Gaso) darbu un transporta izmaksas: 120,00 - 200,00 EUR Vidējā cena 1 ievada atvirzīšanai: 170 - 300 EUR
 19. 19. NO IECERES LĪDZ IZPILDEI 19 IESNIEGUMS GASO TEHNISKIE NOTEIKUMI SASKAŅOTS TEHNISKAIS RISINĀJUMS/PROJEKTS DARBU IZPILDES TĀME GĀZESVADU PĀRBŪVE, REKONSTRUKCIJA PROJEKTĒTĀJS NEPIECIEŠAMA IEVADA ATVIRZĪŠANA (līdz 30 cm no ēkas fasādes) DARBU IZPILDES TĀME GĀZESVADA IEVADA ATVIRZĪŠANA OBJEKTA APSEKOŠANA DABĀ ĒKAS APSAIMNIEKOTĀJS VAI PROJEKTĒTĀJS NEPIECIEŠAMA IEVADA, FASĀDES GĀZESVADU REKONSTRUKCIJA SERTIFICĒTS BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMS SERTIFICĒTS BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMS
 20. 20. 20 AKTUĀLĀKĀS PROBLĒMAS Ēku siltināšana, nesaskaņojot ar GASO Iekšdarbu rezultātā iebetonēti gāzesvadi Nišās iebūvēti gāzesvadu ievadmezgli Apgrūtināta vai neiespējama ievadmezgla apkope Sprādzienbīstamības risks
 21. 21. 21 GASO iesaka: gāzes ievadu pārvietošanas risinājumu, tai skaitā ievadu pārvietošanas izmaksas, kuras var iekļaut kopējās ēkas renovācijas izmaksās, plānot ēkas atjaunošanas projekta izstrādes gaitā, vēršoties pie GASO izstrādāto būvprojektu saskaņot ar GASO arī tad, ja to neprasa būvvalde, tādējādi izvairoties no neparedzētām izmaksām ēkas renovācijas gaitā (piem. Cēsis, Valmiera) uzsākot ēkas atjaunošanas darbus, savlaicīgi (vismaz mēnesi pirms darbu uzsākšanas) sazināties ar GASO, lai vienotos par darbu veikšanas laiku: ja tiek plānota ēkas pamatu siltināšana, šos darbus iespējams plānot brīdī, kad ir atrakta pamatu daļa, tādējādi samazinot izmaksas, kas saistītas ar rakšanas darbu veikšanu
 22. 22. 22 Kontaktu centrs Tālr. 155 vai 67369938 Katru darba dienu 8.00 - 18.00 (maksa par zvanu ir atkarīga no klienta izvēlētā mobilo sakaru operatora) info@gaso.lv
 23. 23. 23 TIKAI SADARBOJOTIES IR IESPĒJAMS PANĀKT DROŠU RISINĀJUMU!

×