Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Patvaļīga būvniecība dzīvokļos

Patvaļīga būvniecība dzīvokļos
Dace Skalbe, Rīgas Pilsētas būvvalde

2020.gada 7.decembris

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Patvaļīga būvniecība dzīvokļos

  1. 1. PATVAĻĪGA BŪVNIECĪBA DZĪVOKĻOS DACE SKALBE RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDES BŪVNIECĪBAS KONTROLES PĀRVALDES TIESISKĀ ATBALSTA NODAĻAS VADĪTĀJA
  2. 2. Visbiežāk sastopamie patvaļīgas būvniecības gadījumi dzīvokļos I 2 Nenesošo konstrukciju nojaukšana/ būvniecība Sanmezgla/virtuves ierīkošana virs apakšējā dzīvokļa dzīvojamajām telpām Koplietošanas telpu pievienošana/ izveidošana Nesošo konstrukciju nojaukšana/ būvniecība un jaunu ailu izbūve nesošajās konstrukcijās Lodžiju aizstiklošana
  3. 3. Visbiežāk sastopamie patvaļīgas būvniecības gadījumi dzīvokļos II 3 Lodžiju pievienošana dzīvojamajai telpai Lietošanas veida maiņa Logu nomaiņa vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā Nelikumīga apkures sistēmas izbūve Nelikumīgi izveidoti vēdināšanas kanāli
  4. 4. Iespējamās sankcijas patvaļīgas būvniecības konstatēšanas gadījumā ➢ Administratīvais sods; ➢ Piespiedu nauda; ➢ Paaugstināts nekustamā īpašuma nodoklis 3% apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības; ➢ Būvnodeva pieckāršā apjomā. 4
  5. 5. Iespējamās problēmsituācijas patvaļīgās būvniecības «legalizācijas» procesā I ➢ Nav iespējams saņemt kopīpašnieku saskaņojumu: ❖ 50+1% gadījumā (ja tiek skarta kopīpašumā esošā daļa); ❖ 100% gadījumā (ja mainās kopīpašumā esošās domājamās daļas); ❖ Apakšējā dzīvokļa īpašnieka gadījumā (ja paredzēts izbūvēt sanmezglu virs apakšējā dzīvokļa dzīvojamām telpām); ❖ Blakus dzīvokļa īpašnieka gadījumā (ja pārbūve skar blakus dzīvokļa īpašumu); ➢ RTIAN neparedz konkrētajā teritorijā/ēkā patvaļīgi izveidoto telpu lietošanas veidu; ➢ Telpām, kurām pavaļīgi mainīts lietošanas veids, nepieciešama atsevišķa ieeja; ➢ Ēkas tehniskais stāvoklis liedz sakārtot veiktās patvaļīgās būvniecības dokumentāciju. 5
  6. 6. Iespējamās problēmsituācijas patvaļīgās būvniecības «legalizācijas» procesā II ➢ Lietošanas veida maiņa paredz, ka izpildāmas RTIAN izvirzītās prasības, kuras zemesgabalā nav iespējams nodrošināt; ➢ Nav iespējams saņemt ctiu institūciju saskaņojumu (NKMP, VI u.c.); ➢ Nav iespējams nodrošināt LBN prasības, piemēram, uz telpu augstumu. 6
  7. 7. PALDIES PAR UZMANĪBU!

×