Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Siltummezgls. Regulēšana. Kļūdas.

Siltummezgls. Regulēšana. Kļūdas. 
Egils Tauriņš, , SIA “Liepājas enerģija”, Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas biedrs

Video: https://youtu.be/HhshZb5aAe0

2021.gada 1.aprīlis

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Siltummezgls. Regulēšana. Kļūdas.

 1. 1. 1 Biežāk pieļautās kļūdas siltummezglu regulēšanā Egils Tauriņš Klientu vadītājs
 2. 2. 2 Par uzņēmumu • Katlu māju skaits: 15 • Uzstādītās ražošanas jaudas: – Siltuma jauda – 179,09 MW – Elektriskā jauda – 6,29 MW • Siltumtrašu garums – 108 km • Klientu skaits: 1’116 objekti • Realizētā siltumenerģija (2020): 196 GWh • Realizētā elektroenerģija (2020): 30 GWh 2
 3. 3. 3 Biežāk pieļautās kļūdas siltummezglu regulēšanā 3
 4. 4. 4 Individuālais siltummezgls individuālais siltummezgls – lietotāja iekārtu komplekts ēkas vai būves siltumapgādes sistēmas pieslēgšanai siltumtīklam, atvienošanai no siltumtīkla, siltumnesēja parametru kontrolei, siltumenerģijas padeves regulēšanai uz apkures sistēmu, ventilācijas sistēmu un karstā ūdens apgādes sistēmu 4
 5. 5. 5 Siltummezglu apkope Regulāra apkope nodrošina drošu un efektīvu siltumenerģijas lietošanu ēkā, kā arī ieregulējot vēlamos siltumenerģijas lietošanas parametrus, tiek nodrošināts vēlamais komforta līmenis. Profesionāla siltummezgla apkope garantē kvalitatīvu, efektīvu un ilgstošu siltummezgla darbību, kā arī būtiski samazina avārijas gadījumus vai nestabilu sistēmas darbību, tādējādi ietaupot līdzekļus uz neplānotiem darbiem nākotnē 5
 6. 6. 6 Siltummezglu apkalpošana Rekomendējams reizi mēnesī: • Regulējošās armatūras pārbaude • Noslēgarmatūras pārbaude • Cirkulācijas sūkņu darbības pārbaude • Izplešanās tvertnes pārbaude • Blīvju un savienojumu pārbaude • Termometru un manometru pārbaude • Siltummaiņu pārbaude • Drošības vārstu, automātisko atgaisošanas ventiļu pārbaude • Filtru aizsērējuma pārbaude 6
 7. 7. 7 Biežāk pieļautās kļūdas • Siltummezglu uzstādīšana neievērojot projektu un aprēķinus • Siltummezglu daļu izvēle netiek veikta atbilstoši ražotāja rekomendācijām un veiktajiem aprēķiniem • Ārgaisa sensora kļūdaina novietošana • Siltummezglu apkope balstoties tikai uz avārijām un sūdzībām • Siltummezgla regulāciju un apkopi uztic «tehniskākajam kaimiņam» • Siltummaiņa netīrīšana • Kļūdaina parametru uzstādīšana automātikā 7
 8. 8. 8 Sekas • Samazinās vēlamais komforta līmenis telpās • Samazinās vēlamā karstā ūdens temperatūra • Pieaug avārijas izsaukumu un neplānotu remontdarbu skaits • Pieaug siltumenerģijas patēriņš • Samazinās iekārtu ekspluatācijas termiņš • Aizkaļķojas siltummaiņi • Paaugstināta atgaitas temperatūra (T2) 8
 9. 9. 9 Karstā ūdens siltummaiņa plīsums 9
 10. 10. 10 Filtra netīrīšana 10
 11. 11. 11 Kā nevajag darīt! 11
 12. 12. 12 Kā nevajag darīt! 12
 13. 13. 13 Paldies!

×