Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hanckemaborg Zuidhorn

Hanckemaborg Zuidhorn: oproep voor elementen uit het interieur uit de in de 19e eeuw afgebroken borg. Zowel het Groninger Museum, Menkemaborg als borg Verhildersum heeft stukken uit de boedel. Mogelijk is ook nog een en ander in particuliere verzamelingen terechtgekomen. Ledenblad Historische Kring Zuidhorn, juli en december 2012.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

×